Reglement en Werkgebied

De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum heeft als werkterrein het gebied van de woonplaatsen Naarden, Bussum, Muiden, Muiderberg (gevieren samen de burgerlijke gemeente Gooise Meren), Laren (N.H.), Blaricum, Eemnes, Huizen, Weesp, Ankeveen, Nederhorst den Berg en Almere.

De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum is een zelfstandig onderdeel van de Remonstrantse Broederschap en bezit als zodanig rechtspersoonlijkheid.
De gemeente is gebonden aan de Kerkorde van de Remonstrantse Broederschap en aan haar Beginselverklaring.
Deze Beginselverklaring luidt:

“De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen”.

De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum kent een Reglement en een Beleidsplan 2020 – 2022