De Remonstranten landelijk

De Remonstranten komen voort uit een dit jaar 400 jaar geleden ontstane ‘kerkscheuring’.

Al voor die gebeurtenis rommelde het stevig in de grote Nederlandse kerk en vormden een aanzienlijke groep ‘rekkelijken’ de basis voor wat de Remonstrantse Broederschap werd.

En al die eeuwen waren de remonstranten steeds ‘de luis in de pels’ in protestants Nederland.

Die houding èn betrokkenheid heeft zich ontwikkeld tot de vrijzinnige geloofsgemeenschap die de Remonstranten nu vormen.

Alle informatie is te vinden op de landelijke Remonstrantse website

Inhoud