Recht en Vrede in de Bijbel

Serie gespreksochtenden met korte voordrachten in Trio-samenwerking.

De zoektocht naar gerechtigheid en vrede is er één van alle tijden en contexten.
Bijbels gezien is het méér dan een zoektocht: er schuilt een ‘opdracht’ in deze begrippen.

Maar de geschiedenis en de actualiteit laten zien dat het invullen van deze begrippen nog niet zo makkelijk is.
Samen gaan we op zoek naar wat deze bijbelse begrippen ons vandaag de dag te zeggen hebben.
Als samenwerkende vrijzinnige geloofsgemeenschappen bieden we daarvoor, in aansluiting op de Vredesweek 2016, vier bijeenkomsten aan.
Met elkaar bespreken we enkele bijbelteksten om grip te krijgen op de weerbarstige begrippen van recht en vrede.
Wie weet helpt het ons om vandaaruit onze eigen zoektocht ook vorm te geven.
Dat gebeurt in vier bijeenkomsten die wel deels aan elkaar verbonden zijn, maar tegelijk voldoende op zichzelf staan, zodat het niet noodzakelijk is alle bijeenkomsten als een samenhangende cursus te volgen.
De Triogemeenten hebben de Naarder emeritus-predikant Jan Peter Schouten gevraagd ook een bijdrage te leveren, vanwege zijn grote betrokkenheid bij het interreligieus overleg vanuit PKN met de rooms-katholieke, joodse en mohammedaanse gemeenschappen.

De vier bijeenkomsten zijn steeds op een maandag en worden achtereenvolgens geleid door

  • ds. P.J.C. Korver op maandagochtend 26 september van 10:30 -12:00 uur in de Remonstrantse kerk over ‘recht en vrede beschouwd vanuit een Bijbels-mystieke weg’
  • ds. A. van der Wijk op maandagavond 31 oktober van 20:00-21:30 uur in de Majellakapel over ‘Bijbelse gerechtigheid in de relatie tussen dader en slachtoffer’ (‘Restorative Justice’)
  • P.W.A. Overdiep op maandagochtend 28 november van 10:30 – 12:00 uur in de Doopsgezinde kerk over ‘recht en vrede in de Bijbels-maatschappelijke toepassing’ en
  • ds. J.P. Schouten op woensdagavond 25 januari 2017 van 20:00 -21:30 uur in de Doopsgezinde kerk over ‘recht en vrede in de heilige schriften van de grote religies.’

 

Aanmelding vooraf is niet nodig