Bibliotheek en Boekentafel

Sinds jaar en dag heeft onze gemeente een eigen bibliotheek.

Daarin zijn veel levensbeschouwelijke publicaties te vinden; daaronder natuurlijk veel aandacht voor ‘remonstrantisme’ en publicaties van remonstranten.
De boeken in onze bibliotheek zijn gecatalogiseerd en beschikbaar voor uitlening; dit kan niet in ‘zelfbediening’;
indien u geïnteresseerd bent in een bepaalde publicatie kunt u contact leggen met Hillie Hepp of Lenneke Ingenegeren; zij houden de uitleningen bij.

Recent aangeschafte titels

Hans Boutellier: Het seculiere experiment, hoe we van God los gingen samenleven.
Fik Meijer: Jezus & de vijfde evangelist.
Tinneke Beekman: Macht en onmacht, een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting.
Hans Achterhuis & Maarten van Buuren: Erfenis zonder testament, Filosofische overwegingen bij de Tien Geboden.

Elke eerste zondag van de maand is er ‘Boekentafel’

Dat betekent dat na de kerkdienst op een tafel in de Tuinzaal een grote uitstalling is met een selectie uit de bibliotheek, waaronder vanzelfsprekend titels over actuele onderwerpen en nieuw aangeschafte titels.

Boekenverkoop

In de Tuinzaal staat een boekenkast opgesteld waarin boeken ter verkoop worden aangeboden.
Het gaat zowel om levensbeschouwelijke als om algemeen literaire publicaties;
de herkomst kan zijn uit de eigen bibliotheek (dubbele of overbodige uitgaven), als ook uit de boekenverzameling van onze leden en vrienden, die titels aan ons ter verkoop beschikbaar stellen.
De verkoopprijs bedraagt in de regel slechts één of enkele euro’s.
Daarmee ‘spekt’ u de pot voor aanschaf van nieuwe titels.
Deze verkoop is in zelfbediening.
Boeken die u eventueel voor deze verkoopkast ter beschikking wilt stellen, gelieve u aan te bieden aan Hillie Hepp of Lenneke Ingenegeren en niet zelf in de verkoopkast te plaatsen.