Wie zijn wij

De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum is een levendige geloofsgemeenschap, die op een eigentijdse manier vorm geeft aan een traditie van levensbeschouwelijke vrijheid… Lees verder

Predikantenteam

Vaste predikant

In onze Gemeente hebben wij een vaste predikant. Op dit moment hebben wij een vacature voor een vaste predikant.  De predikant concentreert zich op het pastorale werk in onze gemeente alsmede op de taak als voorganger in onze kerkdiensten.

Claartje Kruijff

Sinds 1 november 2018 is Claartje Kruijff aangesteld als ‘vernieuwingspredikant’ vanuit onze gemeente. Op dit moment heeft zij verschillende gesprekskringen over Bijbelse verhalen. Lees verder

Kerkgebouw

De kerk is gelegen aan de Koningslaan 2b in Bussum, in de beroemde woonwijk ‘het Spiegel’.
De kerk is in 1955 gebouwd naar een ontwerp van de (remonstrantse) architect Ir. G. Treep uit Bussum. Het gebouw is ca 30 jaar later verbouwd en onder andere uitgebreid met de zogenoemde Tuinzaal. Toen is tevens een eenvoudige keuken gebouwd… Lees verder

Lid of vriend worden

De Remonstranten kennen vrienden, leden en belangstellenden.

Lees verder

De Remonstranten (landelijk)

De Remonstranten komen voort uit een dit jaar 400 jaar geleden ontstane ‘kerkscheuring’. Al voor die gebeurtenis rommelde het stevig in de grote Nederlandse kerk en vormden een aanzienlijke groep ‘rekkelijken’ de basis voor wat de Remonstrantse Broederschap werd. En al die eeuwen waren de remonstranten steeds ‘de luis in de pels’ in protestants Nederland. Die houding èn betrokkenheid heeft zich ontwikkeld tot de vrijzinnige geloofsgemeenschap die de Remonstranten nu vormen… Lees verder