Wie zijn wij

Welkom bij de Remonstranten Naarden – Bussum. 

De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum is een levendige geloofsgemeenschap, die op een eigentijdse manier vorm geeft aan een traditie van levensbeschouwelijke vrijheid

Waar het verhaal gaat, waar gezocht en geloofd wordt, waar vertrouwen en twijfel hand in hand gaan. Waar we elkaar ongeacht onze achtergrond en spirituele vorming ontmoeten bij de diensten op zondag, Koningslezingen of – preken, gespreksgroepen, maaltijden en nog meer.

De Remonstrantse gemeente Naarden – Bussum is een vitale, betrokken, warme geloofsgemeenschap.  Open, met ruimte en respect voor ieders persoonlijke manier van geloven en van zingeving.

We laten ons inspireren door verhalen uit de Bijbel, die we lezen met het oog op ons eigen leven en de samenleving. We verbinden de Bijbelse verhalen met literatuur, poëzie, kunst, muziek en met cultuur. Met filosofie en wijsheid uit andere tradities. Met stilte ook, om het onzegbare, het mysterie op het spoor te komen. En dit alles met een open hart voor de samenleving en de wereld om ons heen.

Remonstranten zijn, zoals de onze beginselverklaring zegt, ‘geworteld in het evangelie van Jezus Christus.’ Dit betekent dat we in het evangelie en de bijbel een richtsnoer vinden. Maar tegelijk weten we dankzij de theologische wetenschap dat de bijbel mensenwerk is. Het is de neerslag van ervaringen van mensen met God, mensen die, net als wij, zoeken naar woorden voor dat wat eigenlijk niet in woorden te vatten is.

‘Wij beseffen en aanvaarden dat wij onze rust niet vinden
in de zekerheid van wat wij belijden,
maar in verwondering over wat ons toevalt
en geschonken wordt’

Beginselverklaring van de Remonstranten uit 2006

 

We zijn een gemeente die op een eigentijdse manier vorm geeft aan een traditie van levensbeschouwelijke vrijheid met grote aandacht voor kwaliteit, in woord en muziek.

 

  • Onze vaste predikant concentreert zich op het pastorale werk in onze Gemeente, daarnaast is hij verantwoordelijk voor de kerkdiensten, de ‘kerkelijke hoogtijdagen’ zoals bijvoorbeeld Pasen en Kerst..

Er zijn wekelijks kerkdiensten, gespreksgroepen en lezingen. We heten u van harte welkom in ons midden.

Onze vaste predikant ds. Joost Röselaers.

 

Joost Röselaers (43) is sinds september 2023 predikant van de remonstrantse gemeente Naarden-Bussum. Hij combineert deze aanstelling met het predikantschap van Vrijburg Amsterdam. Joost is actief in het publieke debat en in verschillende besturen. Neem gerust contact met hem op voor een afspraak over levens- of geloofs-vragen, of met vragen over rituelen als doop, huwelijk en uitvaart. Hij is graag voor u/jou beschikbaar!
U kunt mij bereiken per email: jhroselaers@online.nl of per telefoon op 06 55 77 67 13

Kerkenraad

Van links naar rechts: Arno van Hekesen-penningmeester en secretaris, Heleen Helleman- diaconie, Ard van Oosten Slingeland- voorzitter, Joost Röselaers- predikant, Ellen de Jong-webmaster

Kerkgebouw

De kerk is gelegen aan de Koningslaan 2b in Bussum, in de beroemde woonwijk ‘het Spiegel’.
De kerk is in 1955 gebouwd naar een ontwerp van de (remonstrantse) architect Ir. G. Treep uit Bussum. Het gebouw is ca 30 jaar later verbouwd en onder andere uitgebreid met de zogenoemde Tuinzaal. Toen is tevens een eenvoudige keuken gebouwd… Lees verder

 

De Remonstranten (landelijk)

De Remonstranten komen voort uit een dit jaar 400 jaar geleden ontstane ‘kerkscheuring’. Al voor die gebeurtenis rommelde het stevig in de grote Nederlandse kerk en vormden een aanzienlijke groep ‘rekkelijken’ de basis voor wat de Remonstrantse Broederschap werd. En al die eeuwen waren de remonstranten steeds ‘de luis in de pels’ in protestants Nederland. Die houding èn betrokkenheid heeft zich ontwikkeld tot de vrijzinnige geloofsgemeenschap die de Remonstranten nu vormen.

De Remonstranten komen voort uit een 400 jaar geleden ontstane ‘kerkscheuring’.

Al voor die gebeurtenis rommelde het stevig in de grote Nederlandse kerk en vormden een aanzienlijke groep ‘rekkelijken’ de basis voor wat de Remonstrantse Broederschap werd.

En al die eeuwen waren de remonstranten steeds ‘de luis in de pels’ in protestants Nederland.

Die houding èn betrokkenheid heeft zich ontwikkeld tot de vrijzinnige geloofsgemeenschap die de Remonstranten nu vormen.

Alle informatie is te vinden op de landelijke Remonstrantse website

Het reglement Remonstranten Naarden Bussum

Klikt u hier voor het Reglement van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum