Wandkleed in de Tuinzaal

motto:

Eenheid in delen

Betekenis en symboliek

Betekenis van de symbolen op het wandkleed
Vanuit het midden:

 • het medaillon:
  • in ster de Quinta Essentia (vijfhoek), staat voor ‘Ik ben het licht der wereld’ (Mattheus 5:14)
 • de rand schuine blokjes rondom:
  • inspiratie in vele geloofsvormen
 • de zeshoekige kerkvensters die hemel én wereld binnenlaten
 • in carré de ‘bouwstenen’, die staan voor de diversiteit van de gemeenteleden
 • omsloten door kleurige ‘schakels’,
  • verbinding tussen kerk en gemeente
 • het geheel gevat in donkergroene rand met daarin een gequilte ‘slinger’,
  • symboliserend het altijd samen op weg zijn vanuit duister naar licht.

Betekenis van gequilte symbolen
De vierkante blokken van links boven met de wijzers van de klok mee:

  • Alfa-Omega
   • ‘Ik ben begin en einde, de Eeuwige’ (Openbaringen van Johannes)
  • XP
   • Christus monogram (X=Ch,P=R): Christus Rex, Christus Koning.
  • Lam Gods
   • Agnus Dei: één van de voornaamste symbolen voor Christus. (Joh.1 : 29 en 36)
  • Duif
   • Vroeg christelijke belichaming van de Heilige Geest, Zinnebeeld voor eenvoud, oprechtheid, zachtmoedigheid, hemelse inspiratie. (Matth.3 : 16, Marcus 1 : 10, Lucas 3: 22, Joh. 1 : 22)
  • Twee Vissen
   • Vissen en Broden uit de wonderbaarlijke spijziging op de berg.
  • Vijf Broden (Matth. 8 : 1 – 1)
  • Levensboom
   • Centrale verbinding tussen de natuurlijke en de bovennatuurlijke wereld. De mensheid stijgt op naar de spirituele verlichting: verlossing en bevrijding van de levenscyclus
  • Druiven
   • ‘Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken’. Evenals brood een oud christelijk symbool (Joh. 15 ; 5, Joh. 6 : 48 en 51)
  • Vier Elementen:
   • Vuur, Aarde, Lucht en Water, waaruit naar de klassieke opvatting van Empedocles alles is opgebouwd.
  • De geometrische figuren vormen de zinnebeelden van deze elementen die weer een relatie hebben met de Evangelisten
  • Vier Evangelisten
   • Symbolen behorend bij de verschillende Evangelisten zijn:
    • Marcus – de Leeuw
    • Lucas – het Rund
    • Mattheüs – de Mens
    • Johannes – de Adelaar (Ezechiël 1: 5 – 10)

  Geschiednis

  Op 30 november 2003, de eerste zondag van het kerkelijk jaar en de eerste zondag van de advent, is in de Tuinzaal het nieuwe wandkleed onthuld en daarmee overgedragen aan de Gemeente.
  Door een hechte groep vrouwen is hard gewerkt aan dit sieraad voor onze kerk en onze gemeente, dat tot in lengte van jaren de Tuinzaal zal opvrolijken.


  Het initiatief voor een nieuw wandkleed voor de Tuinzaal werd in 2000 genomen.
  De enorme klus werd in november 2003 voltooid.
  Het eerste exemplaar van het boekje waarin de achtergrond van het nieuwe wandkleed is beschreven, wordt overhandigd aan Maarten Wiersum, voorzitter van de Kerkenraad.
  Ook dominee Foeke Knoppers ontvangt een exemplaar van het bijzondere boekje.

 

 

 

 

Toenmalig Kerkenraadsvoorzitter Maarten Wiersum, onder de indruk van het resultaat, dankt het hele wandkleedteam uit naam van de kerkenraad en de gemeente en biedt de ‘trekkers’ van het project bloemen aan voor hun langdurige inzet voor dit wandkleed, als sieraad van onze kerk en onze gemeente.