Rouwen

Een rouwplechtigheid vereist een heel zorgvuldige voorbereiding,
die noodzakelijkerwijze in een heel kort tijdsbestek moet plaatsvinden.

Een dergelijke plechtigheid kan in de kerk plaatsvinden; als dat gebeurt kan zij de vorm hebben van een kerkdienst, maar noodzakelijk is dat niet.

De Remonstrantse Gemeente wil u, als u voor de opgave gesteld bent zo’n plechtigheid vorm te geven, graag zo goed mogelijk bijstaan en u zoveel mogelijk de zakelijke beslommeringen uit handen nemen.
U kunt te allen tijde contact opnemen met de kerkenraad van onze gemeente.

Het kerkgebouw van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum kan ook gehuurd worden voor een rouwplechtigheid waar een andere predikant bij betrokken is dan de eigen predikant van onze gemeente.
Dat is ook mogelijk in het geval u geen lid, vriend of belangstellende van onze gemeente bent.
In dat geval dient u contact op te nemen met het secretariaat.

Gedenken van overledenen
Aan het eind van het zogenoemde kerkelijk jaar, op de laatste zondag voordat de Adventsperiode begint (dus eind november), gedenken we in de gemeente de leden en vrienden die in het afgelopen jaar gestorven zijn.

Allerzielen

De deuren van onze kerk staan gedurende deze avond open voor eenieder die een overleden dierbare wil gedenken. Kijkt u in onze agenda voor de datum en het tijdstip.