Bibliotheek Remonstrantica thema Remonstrantse Series

Referatenreeks

Nr. I.  G.J. Sirks, De centrale betekenis van de Leer van de Heilige Geest (1956)
Nr. II. L.J. van Holk, Systematische vragen inzake een Theologie van de Heilige Geest (1956) (B.25)
Nr. III J.F. van Royen, De gestalte en functie van onze gemeente in de moderne samenleving (1957) (B.26)
Nr. IV/VI De theologie van Prof. Dr. G.J. Heering (1957) (B.27)
Nr. IV. P.D. Tjalsma, Het vroomheidselement in de theologie van Prof. Heering
Nr. V. G.J. Sirks, Idealisme en dialectiek in de theologie van Prof. Heering
Nr. VI. H.J. Heering, Theocratie en eschatologie in de theologie van Prof. Heering
Nr. VII Ed. van Cleeff, Heiliging der wereld (1958) (B.28)
Nr. VIII G.J. Hoenderdaal, De prediking van het Evangelie en de vrije mens (1958) (B.29)
Nr. IX A.H. Haentjens, Fragmenten uit de geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap (1959) (B.30)
Nr. X G.J. Sirks, Inzicht en uitzicht (1959) (B.31)
Nr. XI G.J. Sirks, Arminius’ pleidooi voor de vrede der kerk (1960) (B.32)
Nr.XII/XIII D.Tjalsma, Leven en strijd van Jacobus Arminius (1960) (B.33)

Oriëntatie-reeks

Nr. I  H.J.de Kievid, Verbondenheid en Vrijheid in het Geloof: geschiedenis en kenmerken van het congregationalisme (1962) (B.34)
Nr. II L.J. van Holk, G.J. Hoenderdaal, D.G. van Vreumingen, H.J. Heering en F.E. van Leeuwen, Voorbeschikking of Verkiezing (1962) (B.35)
– H.J. Heering, Kernvragen der kernbewapening (1964) (B.47)

Oriëntatie – Nieuwe reeks

Nr. I G.J. Hoenderdaal, Het Cristendom en het ongeloof in Europa (1961) (B.36)
Nr. II A.M.van Peski, Oecumene en Remonstrantse Broederschap: het wederzijds appel (1961) (B.37)
Nr. III A.Th.van Leeuwen, Het Christendom en de Islam (1961) (B.38)

Kort Bestek-reeks

Nr. 1 G.J. Hoenderdaal, Enkele aantekeningen omtrent gemeente en kerk (juni 1963) (B.1)
Nr. 2 F. Rosingh, Remonstrants broederschap en zending, een historisch overzicht en A.M. van Peski, De actuele zendingsverantwoordelijkheid van de Broederschap (juli 1963) (B.2)
Nr. 3 De Remonstrantse Broederschap. Gespiegeld in het congregationalisme (juni 1964) (B.3)
Nr. 4 L.J. van Holk, Naar een wereldwijd levensbesef (aug.1964) (B.4)
Nr. 5 F.E. van Leeuwen, Innerlijke discipline (jan.1965) (B.5)
Nr. 6-7 J. van Goudoever, Eerste hulp. Eenvoudige gegevens over de bijbel (juli 1965) (B.6)
Nr. 8 H. Voorzanger, Vijftien jaar “Evangelie en Industrie” in de Rijnmond en D.J. Wansink, Het experiment Twenthe (sept.1966) (B.7)
Nr. 9-10 G.J. Hoenderdaal, Panorama van de hedendaagse protestantse theologie en W.F.H.Hensen, Panorama van de hedendaagse rooms-kathoklieke theologie en J. van Goudoever, Bijdrage van het Joodse leven en denken (juni 1967) (B.8)
Nr. 11-12 Democratisering (1968) art. L.J. van Holk, W. Knoppers, W.J. Overdiep (B.9)
Nr. 13 Geloof, kerk en politiek (sept.1969) art. W.J. Overdiep, H.J. de Kievid, J. van Goudoever (B.10)
Nr. 14 Samenspraak-inspraak (sept.1969) redevoeringen van G. de Ru, A.C. Ramselaar, C.D. van Peursum en G.J. Hoenderdaal bij het 350-jarig bestaan van de Remonstrantse Broederschap (B.11)
Nr. 15 Uit het slop ? (Evangelie en samenleving-nu) (sept.1970) (B.12)
Nr. 16 Ik weet het alleen niet meer. Over geloof en defaitisme (sept.1971) W.J.Overdiep, J.W.R.Everse, M.J. Adriani, A.W.F. Bakker, G.W. Hartemink (B.13)
Nr. 17 Vooruit denken (1972) art. H.M. de Lange, J. Tinbergen, J. van Goudoever (met een handreiking bij opzet en behandeling in gesprekskringen en -groepen van J.A.de Koning) (B.14)
Nr. 18 Hoe gaat het verder met de kerk (dec.1973) art. L.J. van Holk, G.J. Hoenderdaal, H.J. Heering, H.J. Adriaanse, A.M. van Peski, E.J. Kuiper, F.E. van Leeuwen (B.15)
Nr. 19 “Wie veel gegeven is…” (mei 1975) art. W.J. Overdiep, H.J.J. van Waveren, A.M. van Peski, H.M. de Lange, J. van Goudoever (B.16)
Nr. 20 G.J.Hoenderdaal, Maatschappelijke bewustwording en uitspraken van de Remonstrantse Broederschap (1978) (B.17)
Nr. 21 H.J.Adriaanse, Spiritualiteit (1979) (met een handleiding van J.W.A. Nieuwenhuijzen) (B.18)
Nr. 22 Delen in ontwikkeling (1980) art. J.W.A. Nieuwenhuijsen, H.J. van Waveren, H.M. de Lange, W.J. Overdiep ( B.19)
Nr. 23 Remonstrantse stemmen over kernbewapening: uitspraken, dokumenten en discussie-bijdragen (1981) (B.20)
Nr. 24 H.J.Heering, Geloof en Cultuur, een Remonstrantse verantwoording (1984) (b.21)
Nr. 25 Een verzoek te mogen sterven (1985) art. H.J. Heering, G.J. Bierenga (B.22)
Nr. 26 Bij ons niet nodig? Vrijzinnige stemmen over feministische theologie (1985) art. W.S. Wiardi Beckman, G. Berveling, A.A. In ’t Veld, G.S. Westerouen van Meeteren (B.23)
Nr.  27 Levensverbintenissen (1987) art. J.G. Paardekooper, C. Berkevens-Stevelinck, S. Vuyk, E.J. Kuiper, J.F. Goud, W.J. Overdiep (B.24)

Vlugschriften

Nr. 1 “Welgeschapen”, vragen over voortplantingstechnieken (1989) (B.39)
Nr. 2 Voor God wil ik belijden”: Remonstranten over hun geloofsbelijdenis (1989) art. E.J. Kuiper, J.W.A. Nieuwenhuijsen, W.F. Hemsen, M.D. Koster, G.J. Hoenderdaal, H.J. Adriaanse (B.40)
Nr. 3 “Terreur en tolerantie”, de Rushdie-affaire en godsdienstige verdraagzaamheid (1989) (B.41)
Nr. 4 “Op de uitkijk”: meedenken met prof.dr.G.J.Hoenderdaal (1990) art. G. Bloemendaal, C.M. Vos-Wiegand, H. van Waveren, E.J. Kuiper, H.J. Heering, Th.M. van leeuwen,
M.A. Bosman-Huizinga (B.42)
Nr. 5 “Beelden van betekenis”: over de zichtbaarheid van het geloof (1991) (B.43)
Nr. 6 “Mij langt na di”, gedachten over vriendschap (1992) ) art. G. Berveling, A.A. In’t Veld, E.J. Kuiper (B.44)
Nr. 7 Een gedroomde toekomst: bijdragen voor de discussie over de toekomst van de remonstranten (1993) art. G.J. Hoenderdaal, H.J. Siebrand, F. Knoppers, S. Vuyk, C.M.G. Berkvens-Stevelinck, A.M.A. van den Boogert, P.A.P.E. Kattenberg, J.F. Goud, J. van Goudoever, M.Ch. Kassens, M.A. Bosman-Huizinga, C.W. van Veen-de Graeff (B.45)
Nr. 8 “Kiest dan heden…”, over engagement, spiritualiteit en reflectie (1994) art. H.M. de Lange, C.W. van Veen-de Graeff, A.M.A. van den Boogert, M.A. Bosman-Huizinga (B.46)
Nr. 9 L.P.Roegholt, God en lot. Over een vrijzinnige theologie van de natuur (1995) (B.48)
Nr. 10 “Nooit heb ik niets met U”; gedachten over het gebed (1995) art.C.W. van Veen-de Graeff, S. Bouman, W.F. Hensen, M.Ch. Kassens, C.C.S. du Croo de Jongh (B.49)
Nr. 11 “overLeven”: theologie van het leven: op zoek naar een nieuw oecumenisch model (1996) art. H.J. Adriaanse, W. van der Burg (B.50)
Nr. 12 Verzoening: een voorgaand verhaal (1997) art. Th.M. van Leeuwen, W.J. Overdiep, A. Stokvis, J.R. Nienhuis, J.Slomp (B.51)
Nr. 13 Beginsel-vast: over de beginselverklaring van de remonstranten (1997) art. M.A. Bosman-Huizinga, T.R.Barnard, E.H. Cossee, M.F. de Vries, W. van der Burg, J.A.A. de Boer (B.52)
Nr. 14 Remonstranten en de Verlichting (1998) art. J.W.Buisman, E.G.E. van der Wall, S. Vuyk, Th.M.van Leeuwen (B.53)
Nr. 15 Th.M. van Leeuwen ed., De bijbel, hoezoo de bijbel? (1998) art. E.M. Plantier, J. Tromp, H.J.J. van Waveren, Th.M. van Leeuwen, C.W. van Veen-de Graeff (B.54)
Nr. 16 Eén van Geest: over migrantenchristenen in Nederland (2000) art. J.W.H.Blaauw, M.A.Bosman-Huizinga, J. van der Meulen, A. van der Hoek, J. de Jonge (B.55)
Nr. 17 Remonstranten en het unitarisme (2000) art. E.H. Cossee, P.E.A. van Gestel, A. de Groot, D. Jansen (B.56)
Nr. 18 Waar komt ons geloof vandaan?: over openbaring en ervaringen (2002) art. H.J. Adriaanse, J.F. Goud, A. van der Hoek, K.J. Holzapffel, J.L. Klink, E.J. Kuiper, Th.M. van Leeuwen, E.H. Meijering, E.M. Plantier, J. Tromp, T.H. Zock (B.57)
Nr. 19 A. van der Hoek ed., Wederzijds: interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) art. A. Dicou, Th.M. van Leeuwen, E.H. Cossee, M.A. Bosman-Huizinga, C.W. Anbeek,
J.F. Goud, C.W. van Veen-de Graeff, C.M.G. Berkvens-Stevelinck (B.58)

Arminiusreeks

Nr. 1 Bert Dicou en Elza Kuyk ed., Als geloof bij jezelf begint: Remonstranten en hun identiteit, verslag van de eerste studiedag van het Arminius Instituut op 26 januari 2015 (2015) art. Bert Dicou en Elza Kuyk, Christa Anbeek, Johan Goud, Jaap Marinus, Tjaard Barnard, Dick Schoon, Maarten Wisse (B 59)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s