Bibliotheek Remonstrantica thema Diversen

Periodieken

Het Kouter. Onafhankelijk tijdschrift voor religie en cultuur (voortzetting van Barchem Bladen en Smidse; voortgezet als Wending) 1936-1941 (redactie o.m.: R. Baelde: 1936 – 1941; L.J. van Holk: 1936 – 1941) Compleet (M. 1)

Barchem-bladen. Orgaan van de Barchembeweging. (voortzetting van Omhoog; samengegaan met De Smidse; voortgezet als Het Kouter) 1925-1935 (redactie o.m.: M.J.A. Moltzer: okt. 1926-dec. 1935 ) Ontbreekt: 4e jrg nr. 8, 9; 9e jrg. nr. 5, 6, 8, 9; (M. 2)

Levenskracht. Maandblad voor Reiner Leven (medewerkers o,m A. Klaver) Aanwezig 1911 – 1913 (jrg 5 – 7) (M.3)

Vox Theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift 1930- Aanwezig: 1931/32 (3e jrg) – 1960/1961 (31e jrg) behalve 1956/57 (27e jrg) (M. 4)

De Stroom. Vrijzinnig godsdienstig weekblad (opgegaan in weekblad voor humanistisch christendom) 1921-1934 Aanwezig: 1930/1931 (Reisverhaal van F.Kleijn) (M. 8)

De Smidse. Maandblad voor moderne religie en humanistische cultuur (voortgezet als Het Kouter) 1926-1935 (redactie o.m.: L.J. van Holk 1926 – 1935; J. A. de Koning 1926 – 1933; R. Baelde 1934 – 1935; W. Schermerhorn 1934 – 1935) Aanwezig: 1926-1928 incompleet (M. 9)

De Uilenspiegel. Mededelingenblad VCSB 1955- Aanwezig: dec.1957-okt.1959 M.18

Nieuw en Oud (artikelen van remonstrantse auteurs opgeborgen in klapper) Aanwezig: 1860, 1865, 1867-1873

Los en Vast Aanwezig: 1866 2e afl; 1871 2e, 3e, 4e afl; 1872 1e, 3e afl; 1873 compleet

Theologisch Tijdschrift Aanwezig: 1893 27e jrg

Nieuw Theologisch Tijdschrift (voortzetting van Teyler’s Theologisch Tijdschrift) 1912-1946 (redactie o.m.: K.H. Roessingh 1924-1926; H.Y. Groenewegen 1917-1930; L.J. van Holk 1932-1946; J.A. de Koning; 1934-1946; A.H. Haentjens: 1935-1946) Aanwezig: 1938 afl. 1,3,4; 1939, 1940 afl. 1,2,4; 1941, 1944-1946 afl. 1,4.

Boeken

De Koran. Vertaling Ahmadiyya Gemeenschap. (6e dr 1994) (M.11)
Het boek van Mormon (1967) (M.12)
Concordantie op het liedboek voor de kerken (1992) (X. 3)
Concordantie op de Bijbel (NBG) (X. 4)
De Nieuwe Catechismus. Geloofsverkondiging voor volwassenen. In opdracht van de bisschoppen in Nederland (1966) (M. 4)
Taizé door P.A.Elderenbosch (M. 5)
Handreiking voor het pastoraat (23 deeltjes 1986-1994) (M.10)
Thuis omgaan met dementie. Alzheimerstichting (z.j.) (M.13)
V.C.S.B. Getijdenboek (1960) (M.14)
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Bond van Nederlandse predikanten (5e dr. 1919) (M.21)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s