Bibliotheek Remonstrantica Auteurs O

A.G. Ochtman-de Boer

Boeken:
-A.G. Ochtman-de Boer ed., Hoorneboekje: herinneringen uit zestig jaar Hoorneboeg (2008) (H.Hoor.4)
-Nieuwe rituelen; Vorm geven aan de belangrijke momenten in je leven (2015) (Ocht 1)

Artikelen:
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Ontwerp je eigen ritueel”, Volkskrant Magazine 532 (1 december 2010) 22-25; interview door Jorn Hövels (Z.Berk)

Diversen:
-Echtscheiding en huwelijkstrouw, IKON: Vrijdenkers in beeld: vier televisie-uitzendingen waarin remonstranten centraal staan (z.j.) DVD (Ikon 1)

Over A.G. Ochtman-de Boer:
-Pauline Weseman, “Trouw beloven zonder zegen”, Trouw (13 mei 2008) (Z.Ocht)

Johan van Oldenbarnevelt

Boeken:
-Waarachtige historie van ‘t geslachte, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, proceduren, brieven, laetste woorden en doodt van wijlen den heer J. van OLDEN-BARNEVELT van Jan Heindrikze (3e dr; Rotterdam 1670) (K.Old.1)

Over Johan van Oldenbarnevelt:
-R. Miedeman, Johan van Oldenbarneveldt herdacht: 13 mei 1619-13 mei 1919 (1919) (Mied 2)
-Thomas Rosenboom, Het einde van Johan van Oldenbarnevelt [beschreven door zijn knecht Jan Francken] (2005) (Rose 1)

L.R. Oldeman

Boeken:
-Afscheidsgroet aan de Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Gouda (1902) copie (Olde 1)
-Alles is gave: toespraak gehouden bij de herdenking van zijn 40-jarige ambtsvervulling (1913) (Olde 2)
-De zegen van Gods nabijheid: afscheidsrede bij het nederleggen van zijn bediening (1914) (Olde 3)

Artikelen:
“Eenige opmerkingen naar aanleiding van een verhandeling van den heer Schuller tot Peursum”, Vox Studiosorum 6 (1870-71) 123-129 (Z.Old) (Artikel van Schuller tot Peursum 53-65) (Z.Olde)
“De Levensvraag” in: G.J. Schraffordt Koops e.a., Toespraken gehouden op de Eerste Openluchtsamenkomst van Vrijzinnig-Godsdienstigen in Zuid-Holland (1912) 11-13 (Schr 1)
“Zelfvertrouwen” in: J.H.C. Kater e.a., Toespraken gehouden op de Derde Openluchtsamenkomst van Vrijzinnig-Godsdienstigen in Zuid-Holland (1914) 6-10 (Kate 1)

W. van Oorde

Boeken:
-De Remonstrantsche Broederschap: overzigt van haren tegenwoordigen staat 1845-1854 (1856) (Oord 1)

Over W. van Oorde
-“Uit het jaarverslag”, URW 1 (1889) 25-26

H. Oort

Boeken:
-Recht en Vrede (2001) (Oort 2)

H.L. Oort

Boeken:
-De uitdrukking ‘de Zoon des Menschen’ in het Nieuwe Testament (1893) proefschrift (Oort 9)
-Bij het morgenuur: een boek voor het gezin (Amsterdam 1902) met anderen (RidJr 3)
-De vierde wijze uit het oosten van H. van Dyke (1905) vertaald uit het Engels, met een inleidend gedicht van Dr. H.L. Oort (Oort 6)
-De Tien Geboden (1905; 2de druk 1928) (Oort 5)
-Het Onze Vader (1910; 2de druk 1924) (Oort 3)
-De Beteekenis der Kerk in vrijzinnige kringen (1908) (Oort 10)
-Het jaar rond: een boek voor het persoonlijke leven (1922; 3de) met W. Mackenzie (Oort 4)

Artikelen:
“Inleiding en aanteekeningen” in: Complete Gedichten van P.A.de Génestet (Gene 3)
“P.A.de Génestet, naar zijne verzen en brieven”, De Gids 69 (2e dl, 1905) 1-59 (Z.Oort) kopie
“Christendom en persoonlijk leven” in: C.E. Hooykaas ed., Onze uitrusting: een levensboekje voor jongeren (1919) 66-80 (HooC 14)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 36, 76, 97, 115, 229, 372 (RidT 1)
-Bijdragen in: F. Dijkema en W.J. Wegerif ed., Morgenwijding (1931) 8, 39, 77, 105, 114, 120, 158 (Dijke 1)
-“Ter inleiding” (gedicht) in: H.van Dyke, De vierde wijze uit het Oosten (z.j.) (Z.Oort) kopie

Over H.L.Oort:
-J.P.A. Eernstman, “In memoriam dr. H.L. Ooort”, Maandblad V.C.S.B. 9 (1925) 11 (Z.Oort)
-“H.L. Oort” in: Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932 (H.Utr.1)
-M.E. Kluit, “Oort, Henricus Lucas”, BLGNP dl 1 (Kampen 1878) 232 (X.5)

R.G. Oort-Roessingh

Artikelen:
–Bijdragen in: F. Dijkema en W.J. Wegerif ed., Morgenwijding (1931) 78, 111 (Dijke 1)

W.J. Overdiep

Boeken:
-Het gevecht om de vijand. Bijbels omgaan met een onwelkome bekende (1985) (A.Ove.1)

Artikelen:
“Enkele notities over de methodiek van het vormingswerk”, Theologie en Practijk 20 (1960) 23-29 (Z.Over)
“Enkele voorwaarden voor de gemeente als centrum van vorming” in: E.B.A. Poortman en J.C.M. van der Sluys ed., Gemeente onderweg (1963) 17-22 (Poor 12)
“Democratie en kerk” in: Demokratisering (1968) Kort Bestek 11/12, met W. Knoppers (B.9)
“Spelen met mogelijkheden” in: Geloof, kerk en politiek ( 1969) 7-8, Kort Bestek 13 (1969) (B.10)
“Is de samenleving veranderbaar?” in: Ik weet het alleen niet meer(1971) 6-12, Kort Bestek 16 (B.13) “50 jaar Oolgaardt. Herinneringen aan een vorming avant la lettre”, Theologie en Praktijk 33 (1973) nr. 1, 28-35 (Z.Over) kopie
“Inleiding (op fragmenten en artikelen uit De Koning’s publikaties)” in: W. Verkade e.a. ed., Om het gelaat van een nieuwe tijd: verder gaan met Jan de Koning (1974) 41-43 (Verk 1)
“Inleiding” in: “Wie veel gegeven is . . . : ontwikkelingen in de wereldwijde verantwoordelijkheid van de kerk” (mei 1975) 3, Kort Bestek19 (B.16)
“De vijand”, Wending 30 (1975) 7-16 (Z.Over)
“Het verbond als grond van de trouw”, Wending 32 (1977) .281-288 (Z.Over)
“Materiaal voor een kerkdienst over Johannes 2:13-25” en “Interkerkelijk vormingswerk inzake ontwikkelingssamenwerking” in: Delen in ontwikkeling: De Remonstrantse Broederschap en
Ontwikkelingssamenwerking (1980) 21-22 en 29-31, Kort Bestek 22 (B.19)
“Pastorale ervaringen met het vaderschap”, Wending 36 (1981) 434-438 (Z.Over)
“Weglopen uit het beeld” in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 233-244 (BouS 1)
“Wegen voor Barchem?”, Barchembladen (1985) nr.9, 10-14 (Z.Over)
“Stemmen over vrede”, Rondom het woord 27 (1985) nr.4, 20-24 (Z.Over) vraaggesprek
“Duurzaamheid, de rol van liefde en trouw” in: Levensverbintenissen (1987) 73-77, Kort Bestek 27 (B.24)
“De lustmens en de gelovige” in: R. Hartman ed., Aids en de kerken (1987) 45-51 (Hart 1)
“Verzoening in fragmenten” in: Verzoening: een voortgaand verhaal (1997) 17-20, Vlugschrift 12 (B.51)
“Bijbel en liturgie” in: Vlugschrift nr.15, De bijbel, hoezoo de bijbel? (1998) 19-25 (B.54)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s