Tuinzaal lezingen

Programma 2015 – 2016, rond het jaarthema: Vergezichten

Vrijwel iedereen geniet er van om vanaf een heuvel, berg of kerktoren met zijn ogen de wijde omgeving af te tasten. Het geeft ons even het gevoel  van vrijheid, van beter zicht op het omringende landschap. Soms zelfs ook een kortstondige beleving om als een vogel de onder ons liggende aarde in ogenschouw te nemen. Maar vooral biedt het ons de mogelijkheid verder te kijken dan normaal, meer te zien dan dat wij gewoon op straat lopen. En dat is voor de meesten van ons een bijzondere ervaring. De programmacommissie wil met haar lezingencyclus voor het seizoen 2015 – 2116 u ook dergelijke ervaringen aanbieden om uit te stijgen boven het platte vlak van ons dagelijks bestaan met zijn inherente kortzichtigheid door een aantal boeiende sprekers uit te nodigen die met hun  aansprekende onderwerpen onze blik zullen verruimen. Het thema voor het seizoen 2015 -2016 is daarom Vergezichten. Wij wensen u inspirerende bijeenkomsten toe.

Wim Dooge, voorzitter programmacommissie

 

19 november 2015
Prof. dr. W. Stoker zal een inleiding verzorgen over het thema Vergezichten in de beeldende kunst. Prof. W. Stoker bekleedde de leerstoel Esthetica aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

17 maart 2016
De heer Ganesh van der Veer zal een inleiding geven over het Soefisme.

21 april 2016
Olga Fransen (voormalig lid van het Amsterdamse Gitaartrio) zal een muzikale avond verzorgen, uiteraard met gitaarspel.

19 mei 2016
Zal worden ingevuld met een lezing over een actueel thema binnen het kader van het jaarthema.

23 juni 2016
Prof. dr. R. ten Bos zal spreken over Water, een geofysische geschiedenis. Prof. R. ten Bos is hoogleraar in filosofie en organisatie theorie en is verbonden aan de Radboud universiteit in Nijmegen.