400 jaar Remonstranten

Een kort filmpje als vooraankondiging van het programma rond de viering van het 400-jarig bestaan van de Remonstrantse Broederschap

Klik op het beeldmerk