In gesprek met de Bijbel


In de samenwerking van Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnigen en de Vrijzinnige Huiskamergemeente in Gooise Meren
gaan we ook in 2019 weer ‘in gesprek met de Bijbel’.
Zowel in het voorjaar als in het najaar organiseren we samen steeds drie bijeenkomsten, die plaatsvinden op wisselende locaties van onze geloofsgemeenschappen.

De voorjaarsreeks gesprekken gaat over de wonderlijke verhalen rond de Bijbelse gebeurtenissen tussen Pasen en Pinksteren.
Elke inleider zal daarvan voorbeelden naar voren halen die handvat bieden voor goed onderling gesprek en misschien wel een nieuwe kijk op oude verhalen.

De eerste bijeenkomst is op 3 mei in de Doopsgezinde Kerk en wordt voorbereid en ingeleid door ds. Peter Korver van de Vrijzinnigen en gaat over de Emmaüsgangers.
De tweede bijeenkomst is op 17 mei in de Remonstrantse Kerk en wordt voorbereid en ingeleid door ds. Annegreet van der Wijk van de Doopsgezinden en gaat over Hemelvaart.
De derde en laatste bijeenkomst is op 31 mei in de Majellakapel en wordt voorbereid en ingeleid door ds. Tina Geels van de Huiskamergemeente en gaat over Pinksteren.
De bijeenkomsten zijn steeds van 14:00 tot 16:00 uur.
Deelname is gratis en aanmelding vooraf is niet nodig.

In het najaar van 2019 gaan we op eenzelfde manier met elkaar in gesprek over gelijk en ongelijk in de gelijkenissen.