Bibliotheek Remonstrantica thema Aanwinsten tot en met 2015

Aanwinsten 2015

Boeken

-M. Stuart, Nagelaten leerredenen van wijlen den wel-eerw. heer M. Stuart, in leven christen-leeraar bij de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Amsterdam (6 delen, 1827-1829) (Stu 6)

-A. Ochtman-de Boer, Nieuwe rituelen; Vorm geven aan de belangrijke momenten in je leven (2015) (Ocht 1)

-Hê Palaia Diathêkê – O.T. in Grieks (Septuagint – uitg. Gr Orth. Kerk) (R. a15))

-G. Berveling, La Regulo de Benedikto (De Regel van Benedictus van Nursia) (2015) (Berv 29) uit het Latijn vertaald
-C.M. Geels en J.B. Le Grand, Het gaat om jouw zoektocht, niet om ons levensanker: een nieuw perspectief voor de vrijzinnigheid (2015) (Geel 4)

-J.F. Goud, Een Remonstrants centrum voor religie en cultuur: het Uytenbogaertcentrum in Den Haag 1995-2015 (2015) (Goud 18)

-J.F. Goud, Onbevangen: de wijsheid van de liefde (2015) (Goud 19)

-J.F.Goud, Ontworteld: de schrijver als nomade (2015) ed. (Goud 20)

-E.P. Meijering, De overwinning van het christendom. Athanasius. tegen de heidenen/ over de menswording van het woord (2013) (MeijE 43)

-P. Nissen, Het verlangen naar vrede en de redelijkheid van religie; Comeniuslezing 2015 (2015) (Niss 4)

-H.J. Siebrand, Fantoomreligie: over het spel van gedaanteverandering en rolverwisseling (2015) (Sieb 11)

-K.D. Stanglin and Th.H. McCall, Jacobus Arminius: Theologian of Grace (2012) (Stan 3)

-E.J. Tillema en W. Houweling ed., Geloven, zo kan het ook: vrijzinnige visies op theologische thema’s (2011) (Till 1)

-D. Tjalsma, Onze enige zekerheid (1962) preek in Arnhem 25-2-1962 (TjaD 4)

– S. Vuyk, Uit de letterlievende fuik: mijn vriend John Edward, John Edward Mabulah vertelt zijn levensloop (2014) (Vuyk 23)

-S. Vuyk, De Arminiaanse Vredeskerk: redevoeringen van Jacobus Arminius (1606) en Simon Episcopius (1618) over de onderlinge verdraagzaamheid der christenen (2015) (Vuyk 24)

-Bert Dicou en Elza Kuyk ed., Als geloof bij jezelf begint: Remonstranten en hun identiteit, verslag van de eerste studiedag van het Arminius Instituut op 26 januari 2015 (2015) art. Bert Dicou en Elza Kuyk, Christa Anbeek, Johan Goud, Jaap Marinus, Tjaard Barnard, Dick Schoon, Maarten Wisse (B 59)

Aanwinsten 2014

Boeken

-C.W. Anbeek, Toekomst: een pelgrimstocht naar de toekomst (2014) uit de serie Goddeeltjes (Anbe 10)
-J.D. Bangs, De Lokhorstkerk Leiden (z.j.) (H.Lei.5)

-C.M.G. Berkvens-Stevelinck, Mens: wat ben je mooi (en ingewikkeld) (2014) uit de serie Goddeeltjes (Berk19)

-G. Berveling, Antologio Latina 5: Frua Kristanismo (2013) (Berv 26)

-G. Berveling, Konciza Historio de Kristanismo (2014) (Berv 27)

-G. Berveling, Lucius Annaeus Seneca, Mallongeco de la vivo (De kortheid van het leven) (2014) (Berv 28) uit het Latijn vertaald

-A. Dicou, Jezus (2014) uit de serie Goddeeltjes (Dico 10)

-C.M. van Driel en J.M. Houkes ed., Het vrijzinnige web: verkenningen naar vrijzinnig-protestantse netwerken (1850-1914) (2014) art.E.H. Cossee (Drie 1)

-Genootschap Amstelodamum, Zeventigste Jaarboek: liber amicorum I.H. van Eeghen (1978) art. over Wtenbogaert en Rembrandt (Geno 1)

-J.F. Goud, Het leven volgens Oek de Jong: terug naar een naaktheid (2014) ed. (Goud 17)

-K.F. Holzapffel, Over God: voobijgaan maar niet voorbij (2014) uit de serie Goddeeltjes (Holt 9)

-F. Knoppers, Gods Geest (2014) uit de serie Godsdeeltjes (Knop 4)

-M. van der Kooij, Kai jen mi (2014) autobiografie (Kooij 1)

-E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink, Kerkelijk leven in Arnhem (1958) (H.Arn.2)

-R.A.J. van Lier, Macht en onmacht van de intelligentia (1979) (Lier 1) art. H.J. Adriaanse

-Philippus van Limborch, Uitleggingen over de Handelingen der Apostelen (Rotterdam 1713) Uit het Latijn vertaald (K.Lim.4)

-A.A.I.M. Mikkers, Het voelt echt goed: spiritualiteit van de verdraagzaamheid (2014) (Mikk 8)

-P. Nissen, Kerk: zijn in het teken van de hoop: zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is (2014) uit de serie Goddeeltjes (Niss 1)

-P. Nissen, Geloven in de Lage Landen: scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom (2004) ed. (Niss 2)

-P. Nissen, Ene zachte aanraking van zijn zieleleven: over “ware”en “valse” mystiek rond 1900 (2008) (Niss 3)

-W.R.M. Noordhoff, Het heilig geheim (1939) preek (Noor 12)

-C.A. Philipse, Jij zingt in mij Jouw naam: mystiekdagboek (bloemlezing) (2013) (PhilC 1)

-P.D. Tjalsma,
-Uit de dood tot het leven en Vader, Zoon en Heilige Geest (1948) V.P.R.O.-uitgave 126-127 (TjaP 13)
-Ben ik mijns broeders hoeder? en De twee koninkrijken (1948) V.P.R.O.-uitgave 130-131 (TjaP 14)
-Aan de andere zijde van de drempel en Heeft de wereld een toekomst? (1948) V.P.R.O.-uitgave 132-133 (TjaP 15)
-Zou bidden werkelijk helpen?, Kunnen wij het zonder de kerk af? en Geloof, Hoop en Liefde (1948) V.P.R.O.-uitgave 134-135-136 (TjaP 16)

-N. Viëtor,
-Het kerstverhaal (2014) (Viët 5)

-S. Vuyk,
-Uit de letterlievende fuik: Wat wil je worden, Georg Forster in Amsterdam (2014) Vuyk 22)

Diversen

-Gemeentelijk Archief Utrecht: gebundelde inventarissen deel 3: archieven van de Doopsgezinde Gemeente, Evangelisch-Lutherse Gemeente, Remonstrants-Gereformeerde Gemeente (1973) (H.Utr. 9)

-Een kennismaking met Vrijburg, anno 1933 (V/H Nieuwe Remonstrantsche Kerk) (2001) (H.Ams.25)

Aanwinsten 2013

Boeken

-R. Adriaanse, Kerstspelen 2007-2012 (2013) (AdriR 1)
-W. Adriaanse-Smit, Op zoek naar . . . . . Josef en Maria: kerstspel 2012 (I.h8)

-C.W. Anbeek, De berg van de ziel: persoonlijk essay over kwetsbaar leven (2013) met Ada de Jong (Anbe 8)

-C.W. Anbeek, Aan de heidenen overgeleverd: hoe theologie de – 21ste eeuw – kan overleven (2013) oratie ( Anbe 9)

-D. Beins, Alleen, maar niet eenzaam?: over de angst voor het alleen of eenzaam zijn (september 1994) scriptie (N.Bein.1)

-C.M.G. Berkvens-Stevelinck, Een witte stok met gps: spiritualiteit van de beperking (2013) (Berk 18)

-Petrus Bertius, Aen-spraeck, aen D. Fr. Gomarum, op zijne bedenckinghe over de liick-oratie, ghedaen na de begraefenisse van D. Jacobus Arminius zaligher (Leiden 1610) (Knuttel 1756) (L.Ber.2)

-G. Berveling, Het Nieuwe Testament (La Bona Mesago de Jesuo: la Nova Testamento volumo 2) (2012) (R a11)

-R. Berveling, Kiu ci mi? (2013) autobiografie (Berv 24)

-R. Berveling, Louis Cuperus, Pri maljunuloj, la ajol, kiuj passa . . (Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan . . .) (2013) (Berv 25) uit het Nederlands vertaald

-H.E. Brandsma, Dansen met agressie: brieven aan een Ander (Amsterdam Belfast 1995-1998/2010) (2013) (Brands 1)

-Robbert Robbertsz Le Canu (1563-ca1630), Nieuwe jaars claach-liedt, over de doodt van D.D. Iacobus Arminius, … Op de wijse vanden tweeden Psalm, Waerom raest het volck met sulcken hoochmoedt (Leiden 1610) (Knuttel 1753) (L.Rob.1)

-J. Drieberge, Dertien Predikaetsien over uitgelezene texten uit het Evangelium van Joannes (1748) (K.Dri.2)

-J. Duivesteijn-Ockeloen, De remonstranten in Bleiswijk, 1610-1865 (juni 2003) Uitgave van de Oudheidkundige Vereniging Bleisijk, Blesewic Nummer 49 (H.Ble.1)

-J. Duivesteijn-Ockeloen, De Remonstranten in Bleiswijk, inleiding 10 juni 2013 (2013) (H.Blei.1)

-Jet van Essen, Metamorphosis in Aix-en-Provence: Cezanne’s energy (2013) (Esse 4)

-J.F. Goud ed., Het leven volgens Willem Jan Otten: redenen van het hart (2013) (Goud 16)

-P. Heering, Journaal, opgemaakt op de reis van Nieuwe Diep naar Batavia 1868, 1869 (2013) Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (HeeP 21)

-Bert Jansen, God was nog niet uitgepraat: begrip en onbegrip voor Joanne Klinks leven als zoektocht (2013) (Jans 4)

-J.L. Klink, Het huis van licht: (deel 2) tussen licht en donker (1985) (Klin 27)

-J.L. Klink, Het huis van licht: (deel 3) op weg naar het licht (1986) (Klin 26)

-A.J. Klok, Feest zonder appeltaart (2013) (Klok 5)

-J. Konijnenburg, Bijdragen tot het Menschelijk Geluk. Deel II 1789 en Deel IV 1790 (Konij 3)

-J. Konijnenburg, Opwekking van Noord-Nederlands gezamenlijke kerk-leeraars, tot luide vermaningen tegen sterke dranken vooral bij vochtig en koud weder (1831) (Konij 4)

-P.J.C. Korver, God ter sprake in de geestelijke begeleiding (2012) scriptie opleiding Geestelijke Begeleiding aan het Titus Brandsma Instituut (N.Korv.2)

-P.S. Kuiper, De slijkgeuzen van Schoonhoven (1985) (H.Sch.8)

-N.N., Aanmerkingen over den brief der Remonstrantse Broederschap, aan de Protestanten in Nederland, briefsgewyze voorgesteld van een Vriend aan zyn Vriend (ca 1796) (N.N. 1)

-C.W. van der Pot, Levensbrood (1892) (Pot 5)

-R. Schenkeveld-van der Dussen, Een platina liedboek uit de Gouden Eeuw: Dirck Raphaelszoon Camphuysen, Doopsgezind en Remonstrant (2013) (Schen 2)

-Schoonhoven. Gemeentegeluiden: Historische Uitgave (juli 2012) (H.Sch.7)

-H.J. Siebrand, Voetangels & Klemtonen (2013) met Yvonne Hiemstra (Sieb 10)

-E.C. Sieverink, Over de herkomst van 1 Korintiërs 14: 34-35 en het aannemen van een vrijzinnige houding ten aanzien van vrouwonvriendelijke bijbelverzen (2013) scriptie (N.Siev)

-G.A. de Vries, Kunnen we het over God hebben?: remonstranten over hun verborgen geloof (2013) AdRem special (VriG 4)
-G.A. de Vries, Wijsheid voor alle tijden n.a.v. het bijbelboek Spreuken (2006) NCRV-Woord op Zondag (VriG 5)

-S. Vuyk, Uit de letterlievende fuik: de erfenis (2012) (Vuyk 19)

-S. Vuyk, Jan Konijnenburg: een visioen van vrijheid. Mémoire sur la liberté des cultes (1827). Proeve eener Verhandeling over den slaavenhandel (1790) (2013) vertaling uit het Frans, inleiding en commentaar (Vuyk 20)

-S. Vuyk, Uit de letterlievende fuik: Metabletica-van den Berg, Joop, Albert Schweizer und die Spätaufklärung (Jan Konijnenburg) (2013) (Vuyk 21)

-1000 jaar kerk in Bleiswijk: samenvatting van vier thema avonden (2013) (H.Blei.4)

-Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk (2013) (T. 11)

-Remonstrant Church (2013) (G. c19)

-Restauratie Remonstrantse Kerk Alkmaar: maart tot juli 2012 (2012) (H.Alk.9)

Aanwinsten 2012

Boeken
-M. de Baar e.a. ed., Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 (2011) art. T.R. Barnard, C.M.G. Berkvens-Stevelinck, M.F. de Vries (Baar 2)

-R. Baelde, Studiën over godsdienstdelicten (1935) proefschrift (Bael 1)

-M.A. Beek e.a., Ethiek als waagstuk: opstellen aangeboden aan dr. E.L. Smelik, emeritus-hoogleraar van de UA (1969) art. H.J. Heering (Beek 4)

-G. Berveling
-Dio, Kristanismo, aliaj religioj (God, Christendom, andere godsdiensten) (Vlaardingen
1985) (Berv 8) proponentscriptie
-Tri ’stas tro (Vlaardingen 1987) gedichten (2e druk 1988, Chapecó, Brazilië) (Berv 9)
-Kanto pri Minota?ro kaj aliaj poemoj (Antwerpen 1993) gedichten (Berv 10)
-Tertuliano, Apologio (Apologeticum) (1982) uit het Latijn vertaald (Berv 11)
-Jam Temp’ Está!: la “Kairos-dokumento” de Sudafrikaj kristanoj (1986) over rassenscheiding e.d. in Zuid-Afrika, uit het Nederlands (Berv 12)
-Simon Carmiggelt, Morgau denove ni vidu (Morgen zien we wel weer) (2002) uit het Nederlands vertaald (Berv 13)
-Louis Couperus, Pri vagabondoj kaj friponoj, pri damoj kaj kavaliroj (Van vagebonden en schelmen, dames en cavaliers) (2008) vertaling van de Naumachie, Van vagebonden en schelmen, de Dood van Vesta, Lukrezia, de laatste ure, de nachten, de liefdes van Lili, het afscheid, de binocle, de verleider, de bittere wijsgeer (Berv 14)
-Giovanni Pico della Mirandola, Parolado pri la Homa Digno (rede over de menselijke waardigheid) (2010) uit het Latijn vertaald (Berv 15)
-Stephan Lang, La Transilvania Nupto (De Transsylvanische Bruiloft) (2010) uit het Nederlands vertaald (Berv 16)
-Beatrijs: Mezepoka Nederlanda Legendo (Vlaardingen 1986, 2de druk 2010) middeleeuwse Maria-legende, uit het Nederlands (Berv 17)
-Erasmo de Roterdamo, Antauparoloj al la Nova Testamento (In Novum Testamentum Praefationes) (2011) uit het Latijn vertaald (Erasmus’ inleidingen op zijn uitgave van het
N.T.) (Berv 18)
-Antologio Latina 1, Maturi?o, ?.250–30 a.Kr. (1998) representatieve bloemlezing van de Latijnse literatuur tot keizer Augustus, uit het Latijn (Berv 19)
-Antologio Latina 2, Epoko de A?gusto, 31 a.Kr. – 14 p.Kr, (1998) representatieve bloemlezing van de Latijnse literatuur van de generatie van Augustus, uit het Latijn (Berv 20)
-Antologio Latina 3, Julia-Klaudia Dinasto, ?. 10 – ?. 75 p. Kr. (2009) representatieve bloemlezing van de Latijnse literatuur tijdens de Julisch-Claudische dynastie, uit het Latijn
(Berv 21)
-Flanke je Jesuo: la Nova Testamento, volumo 3 (Handelingen, Hebreeën, Jacobus, Petrus 1-2, Johannes 1- 3, Judas, Openbaring) (2010) uit het oud-Grieks (R. a11)
-Antologio Latina 4, La Argenta Latina (2012) representatieve bloemlezing van de Latijnse literatuur (Berv 22)
-Hella S. Haase, Urug (Oeroeg) (Berv 23) uit het Nederlands vertaald

-God, Christendom, Andere Godsdiensten: hoofdzakelijk i.v.m. de visie van W. Cantwell Smith, zoals neergelegd in zijn “Towards a World Theology” (1983) proponentsscriptie
(N.Berv.1)

-C.M.G. Berkvens-Stevelinck, Erfenis Europa: toekomst van een stervende zwaan (2012) (Berk 16)

-C.M.G. Berkvens-Stevelinck, De Europese cultuur als beeld van Pygmalion: afscheidsrede door Prof. dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck (2012) (Berk 17)

-G.J. Bierenga, Het symbool (1961) scriptie (N.Bier.1)

-F.F. Boogerd, Vertel . . . .woorden om te worden: een verkenning van de mogelijkheden van biografisch werken in de gemeente mede aan de hand van een narratief-hermeneutisch model (2012) proponentsscriptie (N.Boo)

-M. Bosman-Huizinga, De verwerping van het begrip ‘Religion’ in de nieuwe theologie (z.j.) doctoraalscriptie (N.Bosm)

-S. Bouman, De theologie van de navolging bij Bonhoeffer en Barth (z.j.) scriptie (N.Bou.3)

-S. Bouman, Romeinen 6:18: De dienst aan de gerechtigheid (z.j.) scriptie (N.Bou.4)

-H.E. Brandsma, Jailhouse Rock (1993) doctoraalscriptie (N.Bran.1

-A. Dicou en S. Coenradi, Heilig. Gewoon nu (2012) (Dico 8)

-A. Dicou, Des hommes et des dieux: Tibhirine en Koningshoeven (2012) (Dico 9)

-A. Dicou, Godsbeelden (1992) scriptie (N.Dico.1)

-Coot van Doesburgh, Licht: 100 liedjes voor iedereen: met eenstemmige melodieën (2012) (T. 1)

-Gespreksvoering in pastoraat en geestelijke verzorging, Handelingen: tijdschrift voor praktische theologie 2011/3 (Hand 1) art. F. Kruijne

-H. Eijssens en M. Mathijsen, Peter de Génestet: levenslust en stervensmoed: dichter, predikant, voorlezer, brievenschrijver (2011) (Eijss 1)

-Passchier de Fijne, Een trouwhertighe vermaninghe, aen alle vrome lidtmaten der gemeente Iesu Christi, die in Hollandt, midtsgaders andere plaetsen teghenwoordich suchten ende caenhalsen onder de herde vervolginge, om de waerheydt, die na de godtsalicheyt is (1620) (L.Fijn.1)

-J.G. Gaarlandt, Waarheid en kunst, waarheid en daad, waarheid en woord ((1973) doctoraalscriptie (N.Gaar.2)

-S.A. Golden, Jean le Clerc (1972) (Gold 1)

J.F. Goud ed., Het leven volgens Rutger Kopland: onze vluchtige plek van de waarheid (2012) (Goud 15)

-J. van Goudoever, Analyse van hoofdstuk VII, de verzen 1 t/m 19, van de Brief aan de Hebreeën (1952) doctoraalscriptie (N.Goudo)

-G.J. Heering, De roepstem van Christus en het antwoord van de kerk: het evangelie in oorlogstijd (1940) met J.J. Buskes jr. (HeeG 62)

-G.J. Heering, De taak der Kerk bij de Vredesbeweging (1926) V.P.R.O. uitgave No. 6 (HeeG 63)

-C.C. Heesterman, Face to Phase two: de Confrontatie van Saul en David in het ‘Doublet’ 1S.24.26, synchroon benaderd(1991) doctoraalscriptie (N.Hees.1)

-G. Heijnen-Zemmelink, De opvatting van verdraagzaamheid bij Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) bezien in de context van de vroege Republiek (2008) scriptie (N.Heij.1)

-A. van der Hoek, Islam, populisme en kerkelijke respons: vrijzinnigen aan het woord (2012) (Hoek 6)

-L.J. van Holk, Typen van geloofsbeleving (z.j.) (Holk 45)

-K.J. Holtzapffel e.a. ed., Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) (Holt 8)

-C.L. Hulbert-Powell, John James Wettstein (1693-1754): an account of his life, work and some of his contemporaries (1938) (Hulb 1)

-IKON, Vrijdenkers in beeld: vier televisie-uitzendingen waarin remonstranten centraal staan: Tom Mikkers, Christiane Berkvens, Annegien Ochtman, Christiane Berkvens (z.j.) DVD (Ikon 1)

-J.I. Israel, Radical enlightenment: philosophy and the making of modernity 1650-1750 (Isra 1)

-A. de Jonge, Ontmoeting met Albert Camus (z.j.) scriptie (N.Jong.1)

-J.F. Klijnsma, Symetrie en a-symetire in het pastorale gesprek (1994) scriptie (N.Klij.1)

-A.J. Klok, Gevangene van Loevestein (2012) (Klok 4)

-Th.E. Jensma, Herdenkingstentoonstelling: De Synode van Dordrecht 1618-1619 (1968) (Jens 1)

-H. Kaajan , De pro-acta der Dortsche synode in 1618 (1914) proefschrift (Kaaj 3)

-H.H.M. Kakebeeke, Zuid-West (2012) gedichten (Kake 2)

-T.G. Koote en Inge Schriemer ed., Vrouwen voor het voetlicht: zusters, martelaressen, poetsengelen & dominees (2012) (Koot 2)

-J.W.G. Körver en W.J.M. Regouin e.d., Professionele begeleiding en spiritualiteit (2007) art. F. Kruijne (Körv 1)

-H.M. de Lange, Genoegdoening gevraagd: opstellen over de Derde Wereld, de Vierde Wereld en onszelf (1990) ed. met M.A. Thung (Lang 13)

-Th.M. van Leeuwen, Hoe nodig is het te geloven? (2012) afscheidscollege (LeeTh 18)
-(TH.M. van Leeuwen) Een groet van gene zijde bij het afscheid van Marius van Leeuwen als bijzonder hoogleraar remonstrantse theologie te Leiden (2012) bijdragen van J. van der Meij, F. Knoppers, J.F. Holtzapffel, M.A. Bosman-Huizinga, L. Orthel (LeeTh 19)
-Geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap: voorgeschiedenis en begintijd (2011) reader Remonstrants Seminarium (LeeTh 20) met E.H. Cossee

-L.J. Lijzen, Met Jean le Clerc over de grens: verslag studieverlof april-juli 2011 (Lijz 1)

-J. Lindeboom, Geschiedenis van het vrijzinnig protestantisme (1929-1933) (Lind 5a-c)

J.M. van Malde, Niet jij draagt de wortel, maar de wortel draagt jou: over de verhouding tussen joden en remonstranten (2012) proponentsscripte (N.Malde.2)

-E.P. Meijering, Hoe God verdween uit de Tweede Kamer: de ondergang van de christelijke politiek (2012) (MeijE 42)

-A.A.I.M. Mikkers, Religietest: hoe je te bevrijden van deze eigentijdse kwelgeest (2012) (Mikk 7)

-Ingrid Moerman, Voorbij de laatste brug (2000) verwijzing naar C.P. Tiele (Moer 1)

-M. Mulsow en J. Rohls ed., Socianism and Arminianism: Antitrinitarians, Calvinists and Cultural Exchange in Seventeenh-Century Europe (2005) (Muls 1)

-H.J.M. Nellen, Op zoek naar een vreedzame wereldorde: Hugo Grotius (1583-1645) over natuurlijke godsdienst en rechtvaardige oorlog (2010) orratie (Nell 4)

-M.C. Pitassi , Entre coire et savoir: le problème de la méthode critique chez Jean le Clerc (1987) (Pita 1)

Eduard Poppius, Troosteliick Nieuwe-Jaer, den christelijcken gemeynten der remonstranten die inde vereenichde Neder-landen vervolghinghe lijden, toeghesonden van weghen hare herders ende leeraers, om voorstant van waerheydt ende van vrheyt der conscientie in ballinghschap verdreven zijnde (1620) (L.Pop.1)

-F.W. Rappold, -Vertellingen uit de bijbel: uit het Nieuwe Testament (1925) (Rapp 6) (1925) (Rapp 6)

-H.C. Rogge, G. Ebers, Warda: roman uit het oude Egypte 3 dl (Amsterdam 1877; 5de 1899) vertaald uit het Duits (Rogg 14)

-J.F. Röselaers, Het vrije woord (2012) ed. met Fennand van Dijk (Röse 1)

-M.E. Rosen Jacobsen-van Dam, Remonstrants belijden: een verkenning van “de geloofsbelijdenis van 1940” en “de proeve van belijden van 2004” (2005) scriptie Opleidingsinstituut voor Vrijzinnig Pastoraat (N.Rose.1)

-A.C. Rosingh, Een overteerbare pit?: nadenken over ‘verzoening in Christus’ (2002) scriptie seminarium (N.Rosi.1)

-H.J. Siebrand, The ground beneath our feet: Tokyo lecture on religion, secularity and eco-sophia (2012) (Sieb 9)

-G.J. Sirks, -Onze ochtedliturgie: voor de leidsters en leiders in de kampen van de V.C.J.C. (1935) (Sirk 25)

-K.D. Stanglin, Arminiuis on the Assurance of Salvation: the Context, Roots, and Shape of the Leiden Debate, 1603-1609 (Stan 1)

-K.D. Stanglin, The Missing Public Disputations of Jacobus Arminius: Introduction, Text, and Notes (2010) (Stan 2)

J. Tideman, Oraties 2: Oratie Hoogleraar Seminarium op 31 maart 1856 (1856); Hoogleeraar Abraham des Amorie van der Hoeven herdacht (1856); Afscheidsrede op 16 december 1872 (1873) (TidJ 7)

-J. Tinbergen, Werk aan de wereld (verkorte editie van ‘een leefbare aarde) (1971) (Tinb 9)

-V.C.S.B. Korte kerkdienst van de V.C.S.B. Lustrum-Conferentie (18 december 1955) VPRO radiouitzending (V.C.S.B. 6) F.E. van Leeuwen, S. Vuyk

-S.J. Visser, Remonstranten en Socianen: de contacten van Samuel en Johannes Naeranus met de Poolse broeders (2003( doctoraalscriptie Groningen (N.Vis.1)

-G.A. de Vries, Profetie en Democratie: een groot dilemma voor een post-moderne gelovige (1994) scriptie (N. Vrie.3)

-S. Vuyk, Het einde der remonstranten: Arminius als mythe. Vrijheid en verdraagzaamheid bij de remonstranten als probleem (2012) (Vuyk 18)

-G.N.M. Wijngaards, De “Bibliothèque Choisie” van Jean Le Clerc (1657-1736): een Amsterdams geleerdentijdschrift uit de jaren 1703 tot 1713 (1986) (Wijn 2)

-S.B.J. Zilverberg, Gerard Brandt en Sebastiaan Centen als geschiedschrijvers van Enkhuizen (1971) (Zilv 1)

-Remonstranten in Eindhoven: extra editie Vesters Open (2011) (H.Ein.5)

Aanwinsten 2011

Boeken:
-W. Adriaanse-Smit, Engelen museum: kerstspel en kerstkoor 2010 (I.h6)

-H.G. Battjes, Een ketternest in de Gouden Eeuw: Remonstranten en andere dwarsliggers in het Hollandse veendorp Nieuwkoop (2011) (H.Nie.3)

-Klaus Berger e.a., De dood leeft!: denken over na de dood en ons leven vóór de dood (2010) art. Th.M. van Leeuwen, E.P. Meijering (Berg 5)

-C.M.G. Berkvens-Stevelinck, Uit de chaos komt het licht: paarlen van Leidse professoren (1995) ed. met anderen (Berk 12) lijfspreuken van o.a. H.J. Adriaanse, H.J. Heering, G.J. Hoenderdaal

-C.M.G. Berkvens-Stevelinck, La Révolution française: livres et documents: catalogus bij een tentoonstelling gehouden in de Universiteitsbibliotheek Leiden van 7 december 1989 tot 12 januari 1990 (1989) (Berk 13)

-C.M.G. Berkvens-Stevelinck en A.Th. Bouwman ed., Miscellanea Gentiana: een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden (Leiden 1993) (Berk 14)
-C.M.G. Berkvens-Stevelinck, Inventaris van het archief van Kornelis Heiko Miskotte (1998) (Berk 15)

-J.A.A. de Boer en B. Bavinck, Conflicten in de kerk: brokken en bouwstenen (1994) met (Boer 8)

-J.W. Bok,
-Afscheidswoord aan mijne gemeente en vrienden te Utrecht (1868) (Bok 7)
-De verplaatsing van het Seminarium der Remonstranten van Amsterdam naar Leiden, tegen de bezwaren van Prof. Dr. J. Tideman verdedigd (3 juni 1872) ook in Handelingen 1872 (Bok 5)
-De evangeliebediening in onzen tijd: toespraak tot de Remonstrantsch-Hervormde Gemeente te Amsterdam na afwijzing van het beroep naar Rotterdam (1873) (Bok 6)
-De vijf boeken van Mozes (1877) (Bok 8)

-G. Brandt:
-Leven van Vondel, inleiding van Eelco Verwijs en bewerkt door J. Hoeksma (1905) (Brand 2)
-Het leven van Joost van den Vondel, uitgegeven door P. Leendertz jr. (1932) (Brand 3)
-Het leven van Joost van den Vondel, bewerkt door M.M. van Oostrom en M.A. Schenkeveld-van der Dussen (1986) (Brand 4)
-Het leven van Pieter Corn. Hooft en de lykreeden, uitgegeven door P. Leendertz jr.(1932) (Brand 5)

-Jeroen Busscher en Miranda Keijser-van Gils ed., Prekenboek voor leiders: speeches voor de bevlogen leider (2009) art. K. Magnée-de berg (Buss 1)

-P. Cliteur e.a. ed., Overtuigend bewijs: over het wetenschappelijke van de niet-exacte wetenschappen (1994) art. H.J. Adriaanse (Clit 1)

-E.H. Cossee en Th.M. van Leeuwen, Geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap: voorgeschiedenis en begintijd (1999) reader (Coss 17)

-Aarnoud van der Deijl e.a. ed., Doornse Catechismus: oude vragen, nieuwe antwoorden (2010) art. K. Magnée-De Berg (Deij 1)

-W. Derkse ed., Grenzen aan tolerantie: Erasmus, Hugo de Groot, Spinoza en de Actualiteit (2004) art. over De Groot (Derk 1)

-J.G. Feenstra, Barth of Dordt (1954 2de druk) (Feen 1)

-J. Fruytier, Sions worstelingen: drie historische samenspraken over de verschillende en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden in de Reformatie (eerste samenspreek p.16) ten tijde van de Remonstranten (tweede samenspraak p. 117) en in onze dagen (derde samenspraak p. 348) (1713, heruitgegeven 1856) (Fruy 1)

-A.H. Haentjens, Preeken (1912) (Haen 11)

-J. de Haes, Het leven van Geeraert Brandt, beschreven door Johan de Haes, hier by komen, behalve de lof- en lykdichten op den gemelden Geeraert Brandt gestelt, nogh eenige brieven van vernaemde mannen aen hem, en eene verhandeling over de geveinstheit door hem beschreven (‘s Gravenhage 1740) (K(G)Bra 3)

-G.J. Heering, Wees getrouw: preek n.a.v. openbaring II:10 (1944) (HeeG 61)

-T.L. Hettema ed., Geloof in poëzie: godsdienstfilosofische bijdragen voor Han Adriaanse (2011) art. J.F. Goud, P. Korbee (Hett 1)

-G.J. Hoenderdaal, “Het modernisme in Leiden” in: W.Otterspeer, Een universiteit herleeft (1984) 10-25 (Hoen 25) overdruk

-G.J. Hoenderdaal, “Jacobus Arminius”, News Digest of the I.A.R.F. no. 41 (februari 1960) 1-4 (Hoen 26)

-K.J. Holtzapffel, Alleen de hond leeft in het hier en nu: essay over de toekomst (2011) (Holt 7)

-C.E. Hooykaas, Wij modernen en de openbaring (1912) (HooC 17)

-Bert Jansen, Bij de kinderen beginnen: de betekenis van Dr. Joanne Klink voor de godsdienstige vorming van kinderen (2011) (Jans 3)

-J. van Kampen e.a. ed., De woestijn zal bloeien als een roos (1988) art. J.G. (Hans) Paardekoper (Kamp 2)

-J.A. de Koning, Leven in het heden (1928) (Koni 11)

-E. Laurillard e.a., Lichtstralen (1890) art.J.A. Beijerman, H.P. Schim van der Loeff (Laur 1)

-F.E. van Leeuwen, In hoger beroep: leidraad voor bijbelstudie over Job (1969) met E. Flesseman-van Leer (LeeF 5)

-John Locke, Een brief over tolerantie.Vertaling, inleiding en essay: Inigo Bocken (2004) (Lock 1)

-E.P. Meijering, Wie is Jezus Christus?: een vrijzinnig orthodox antwoord (2010) (MeijE 41)

-A.A.I.M. Mikkers en Wielie Elhorst ed., Coming out churches: gids voor kerk en homo (2011) (Mikk 6)

-H.J.M. Nellen, Hugo de Groot: een leven in strijd om de vrede 1583-1645 (2007) (Nell 2)

-H.J.M. Nellen, “Hugo de Groots geschil met de stad Rotterdam over de uitbetaling van zijn pensionaristractement” in: Rotterdams Jaarboekje (1984) overdruk (Nell 3)

-R.O. Solberg ed., Hoor onze stem!: christelijke vrouwen uit Europa vertellen hun verhaal (2004) art. A.A. In’t Veld (Solb 1)

-J. Tinbergen, “Het wegnemen van de economische tegenstellingen” in: Oorlog en vrede: congres aangeboden aan de Universitaire Gemeenschap van de RU door het Collegium Studiosorum Veritas, t.g.v. zijn 14de lustrum (1959) 128-146 (Tinb 8)

-H. Verwey-Jonker, De Vrouw en het Nationaalsocialisme: brochure uitgegeven door het comité van waakzaamheid van antinationaalsocialistische intellectuelen (1937) (Verw 2)

-H. Verwey-Jonker, Emancipatiebewegingen in Nederland (1983) (Verw 3)

-H. Verwey-Jonker, Er moet een vrouw in: herinneringen in een kentering van de tijd (1988) (Verw 1)

-Nelleke Viëtor, De val (2010) (Viët 4)

-S.J. Visser, Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679): twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid (2011) proefschrift (Viss 2)

-S. Vuyk, Uit de letterlievende fuik (Vuyk 16)

-J.C. Wannée, Het wezen van het religieuze. Waarom geen Boeddist? Waarom geen Christen? Wat dan wel? (1938) vier toespraken (Wann 7)

Diversen

-T. Mayer, De godsopvatting van C.G. Jung (z.j. vermoedelijk 1955) scriptie, met zeer grote mate van waarschijnlijkheid aan haar toegeschreven (N.Mayer)

-Aan de slag!: handreiking voor diaconale commissies (2011) (G. d17)

-Jurriaan Moulin, De Remonstranten te Kampen: een geschiedkundige schets uit gedrukte en ongedrukte bescheiden (1853) (H.Kam. 1)

-Woodbrookers Barchem 1908-1983, Barchembladen nr. 4 (augustus 1983) art. W.F.H. Hensen, Th.M. van Leeuwen (Barc 2)

-H. van den Berg, Geloven in een gemeenschap: gemeenteopbouw bij de Remonstrantse Broederschap: een studie naar de mogelijkheden van gemeenteopbouw in een geïndividualiseerde geloofsgemeenschap (2001) scriptie (N.Ber.2)

J.W.A. Nieuwenhuijsen, (Maatschappelijke) Toerusting als functie van de gemeente (1977) proponentscriptie (N.Nie.1)

-F.H. Fockema Andreae en B. van der Ven-Scheffel ed,.NPB Wassenaar 75 jaar (1994) (Fock 2)

J.R. Kubacki
-God is minstens zijn schepsel: de scheppingsleer van Prof. dr. H.M. Kuitert (1997) doctoraalscriptie Kempen (N.Kuba.1)

-Science-fiction and christian-fiction: voordrachten gehouden door ir. F.J. Ribius en ds. E.J. Kuiper (1961) (VCSB 5)

-De verlichting, Rondom het woord: theologische etherleergang van de NCRV 17 (mei 1975) nr. 2, art. L.J. van Holk, G.J. Hoenderdaal, H.J. Heering, K.H. Roessingh (Rond 1)

-M.J. Wassenaar, Remonstranten en Bevinding: Scheiding of Verbinding (2011) proponentsscriptie (N.Was)

-C.P. Heering-Moorman, Honderd kansen tot inkeer: gebeden van André Dumas, vertaald door Clasine Heering (2e dr 1985) (HeeC 5)

-Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis
No 35 (2007) artikel R.F.H. Praamsma, “Eén doorlopend pleidooi? Enkele observaties betreffende de wijze waarop J. Loosjes in zijn rede over Luthersen en Remonstranten gebruik maakt van het werk van J.W. Pont (DocL 1)

-Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis
“Athanasius on the father as the origin of the son”, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 55 (1974/75) 1-14 (NAKG 2)

-M.D. Koster
“The Old Testament as a diachronic corpus” in: Bob Becking en Lester L. Grabble ed., Between Evidence and Ideology (2009) 117-128 (Kost 5)
“Redating TR and BTR: the three stages at stake?”, Aramaic Studies 7(2009) nr. 1, 1-18 (Kost 6)
“Which came first: the chicken or the egg? The development of the text of the Peshitta of Genesis and Exodus in the light of recent studies” in: P.B. Dirksen en M.J. Mulder ed., The Peshitta: its early text and history (Leiden 1988) 99–126 (Kost 7)

-Een vrij zinnige verhouding: de VPRO en Nederland 1926-1986(1986) (vpro 7)

Woodbrookers Cahier
-Cahier 4 (2011) artikel over Ed van Cleeff door W. Lookman (Wood 3)
-Cahier 5/6 (2011) artikelen over Ed. van Cleeff door W. Lookman (Wood 4)

Aanwinsten 2010

Boeken
-W. Adriaanse-Smit, Bustocht 1 juni 2010: Riga Ranch in Nieuwveen, Tropisch Rozenland in Burgerveen, Remonstrantse Kerk in Zwammerdam (I. h4)

-W. Adriaanse-Smit, Vrijwilligersmiddag 6 juni 2010: “Mon Boule” Monster (I. h5)

-C.W. Anbeek, Overlevingskunst: leven met de dood van een dierbare (2010) (Anbe 6)

-C.W. Anbeek, Mimi & Akiko (2005) (Anbe 7)

Jacobus Arminius, The writings of James Arminius. Vertaald door James Nichols and William Bagnall. 3 delen (1977) (eerdere uitgaven 1853, 1956; latere uitgave met inleiding van C. Bangs in 1986 Works of James Arminius) (Armi 1a-c)

-T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

-S. Bartstra, “Zij zullen de krijg niet meer leeren”: bespreking van het artikel “Anti-militarisme en ontwapening” van Prof. Groenewegen in “Ons Leger” (1925) (Bart 1)

-C.M.G. Berkvens-Stevelinck en Sytze de Vries, Vieren & brevieren: liturgisch bouwstenen voor kleine geloofsgemeenschappen (2009) (Berk 10)

-C.M.G. Berkvens-Stevelinck en Ad Alblas, Catechismus van de compassie: uit de kunst (2010) (Berk 11)

-C. van Beuningen en P. Knorringa, Inclusive improvement: standards and smallholders (Beun 1)

-An E. de Bijll Nachenius, Van Muur tot Molensteen: belevenissen van een Nederlandse diplomate in het buitenland: DDR, Tanzania, Polen, Kameroen, Nieuw Zeeland (2010) (Bijll 1)

-Jos Brink, Mijn hart een Woordkuil: stukjes van de kerk (1989) (Brin 1)

-H.A. ten Bruggencate, Paschasius Quesnel en zijn conflict met Rome (1940) proefschrift (Brug 2)

-F.S. Clarke, The ground of election: Jacobus Arminius’ doctrine of the work and person of Christ (Clar 1)

-M.C. Cohen Tervaert e.a. ed., De student aan de Leidsche Academie (1939) art. L.J. van Holk (CoheT 1)

-K.A. Deurloo en F.J. Hoogewoud e.d., Beginnen bij de letter Beth: opstellen over het Bijbels Hebreeuws en de Hebreeuwse bijbel voor dr Aleida G. van Daalen, leesmoeder in Amsterdam ( 1985) art. B. Dicou (Deur 3)

-B. Dicou e.a., De overweldigende natuur (1989) (Dico 7)

-A.G. Eggebeen, Om het heilige woord: uit de godsdienststrijd tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten, bewerkt en geïllustreerd naar een oud verhaal: aaneensluitend de Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619 en de totstandkoming van de Statenvertaling (1975) (Egge 1)

-M.A. Ellis, Simon Episcopius’ Doctrine of Original Sin (2006) (Elli 1)

-Episcopius, The Arminian Confession of 1621: translated and edited by M.A. Ellis (2005) (Epis 1)

-A.J.C. Fetter, Eerbied: preek n.a.v. Marcus IX: 30-38 (30 april 1932) Vrijzinnige Godsdienstprediking 27 (1932) nr. 8 (Fett 21)

-G. Forster, Het vuur nog geenszins gedoofd: een reis door de Lage Landen in 1790 (Nederlandse vertaling 2010) art. S. Vuyk (Fors 1)

-J.F. Goud ed., Het leven volgens Arnon Grunberg: de wereld als poppenkast (2010) (Goud 13)

-H.IJ. Groenewegen, De evolutieleer en het godsdienstig geloof (1909) (Groe 16)

-A.H. Haentjens, Leven en laten leven: preek n.a.v. Joh. 14:19 (15 april 1932) Vrijzinnige Godsdienstprediking 27 (1932) nr. 7 (Haen 10)

-J. Haitsma, De Remonstrantse Gereformeerde Gemeente te Woerden (2002) (H.Woe.2)

-M.G.D. Harbers e.a. ed., Tussen Nijl en Herengracht: een bundel t.g.v. het afscheid van prof. dr. M.S.H.G. Heerma van Voss (1988) art.B. Dicou (Harb 1)

-A.W. Harrison, The beginnings of Arminianism (1926) (Harr 1)

-G.J. Heering, De kerk en haar vredestaak: rede gehouden op het Tweede Internationaal Congres van Anti-militaristische Voorgangers en Geestelijken te Zurich (1931) (HeeG 58)

-G.J. Heering, “De waarheidsvraag in de dogmatiek”, Vox Theologica11 (1940) nr. 5, 133-146 (HeeG 59) overdruk

-P. Heering, Onsterfelijkheid: paaschpreek: gehouden 14 april 1895 bij de laatste godsdienstoefening in de oude Remonstrantsche Kerk (1895) (HeeP 20)

-K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan, historie, actualieteit (2010) (Holt 6)

-T.M. Jonquière en N.A. Gerrits e.d., Tel uit je winst! (1908) art. G.E. Bonda, T.M. Jonquière, J.H. Röselaers, B. Rutgers van der Loeff (Jonq 6)

-H.H.M. Kakebeeke, Dichter bij gedichten: korte kantekeningen bij poëzie voor kinderen (2008) (Kake 1)

-C.M. van der Kemp, Het gedrag van Prins Maurits van Oranje omtrent de remonstranten verdedigd tegen de aanmerkingen van Adr. Stolker (1828) (Kemp 1)

-J.C. Kennedy, Bezielende verbanden: gedachten over religie, politiek en maatschappij in het moderne Nederland (2009) art. de remonstranten en hun ruimdenkendheid (Kenn 1)

-P. Korbee, ‘Bei genauer Untersuchung’: een onderzoek naar inhoud en opbouw van de Versuch über die Transscendentalphilosophie van Salomon Maimon (2003) proefschrift (Korb 1a) met Salomon Maimon, Einleitung en Versuch über die Transscendentalphilosophie, tekst (Korb 1b)

-E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink, Das Märchen vom menschlichen Leben (1994) (Lama 1)

-Th.M. van Leeuwen e.a. ed., Arminius, Arminianism, and Europe: Jacobus Arminius (1559/60-1609) (2009) (LeeTh 14)

-Th.M. van Leeuwen, 2000 jaar Nederlanders en hun religieuze feesten. Geloof in Nederland deel 30 (2009) (LeeTh 15)

-Th.M. van Leeuwen ed., Van feest tot feest: bijbelteksten bij de chistelijke feestdagen (op CD gelezen door Henriëtte Tol, Helmert Woudenberg, Daan Schuurmans) (2009) (LeeTh 16)

-Th.M. van Leeuwen, “Elze Jan Kuiper” in: MNL (Jaarboek 2009) 116-123 ; overdruk (LeeTh 17)

-J.E. Carpentier, Het Joodsche land in Jezus’ dagen, uit het Engels vertaald en met Voorbericht door J.H. Maronier (1884) (Maro 18)

-E.P. Meijering, Karl Barth: theoloog in de wereld (2009) (MeijE 40)

-E.P. Meijering, Van Irenaeus tot Barth: klassieke gestalten van christelijk geloven en denken (3e herziene dr. 2008) (MeijE 21b)

-A.A.I.M. Mikkers, Licht: 100 liedjes voor iedereen (2010) liedteksten van Coot van Doesburgh; concept en uitvoering Tom Mikkers; CD met 15 liederen gezongen door Karin Bloemen (Mikk 5)

-Maja Nieuwenhuis en Dick Peters ed., In de branding: 75 jaar vrijpostige theologie: werkgroep Moderne Theologie 1934-2009 (2010) art. P.P. Boddaert, D.C. Peters, H.J. Siebrand (Nieu 6)

-Henk van Os, Moederlandse geschiedenis (2005) art. over schilderij van Uytenbogaert door Rembrandt (Os 1)

-C.H. Pinnock, A case for Arminianism: the grace of God, the will of man (1989) (Pinn 1)

-F. Pont, Het schoone Confitemini: de 118e Psalm: 1530 verklaard door M. Luther (1933) vertaald uit het Duits met toelichting (Pont 2)

-K.H. Roessingh, Het waarheidsprobleem in de nieuwere theologie (1915) (Roes 10)

-K.H. Roessingh, Philosophie van den oorlog: college 1919-1920 naar dictaten en aanteekeningen bewerkt door mr. H. Fortuin (Roes 11) kopie

-H.C. Rogge, “Brieven van R. Hoogerbeets”, Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht 28 (1872) 290–360 (Rogg 11) overdruk

-H.C. Rogge, “De eerste Nederlandsche handelsonderneming op Oost-Indië en Cornelis de Houtman”, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap (1895) 399–440 (Rogg 12) overdruk

-H.C. Rogge, De negentiende eeuw in woord en beeld (1899-1901) 3 dln. met W.W. van der Meulen (Rogg 13a-c) (plank hoge boeken)

-A.C.A. Rosingh (Thomasson-), Walls into Bridges. An Interplay between feminist Theology and Basil of Caesarea’s De Spirito Sanco (2009) proefschrift (Rosi 2)

-A.P.F. Sell, The great debate: Calvinism, Arminianism and Salvation(Sell 1)

-B. Siertsema ed., Aartsmoeders (1994) art. B. Dicou (Sier 1)

-A. van der Sluys en Th.J. Jensma ed., De Synode van Dordrecht 1618-1619: bundel opstellen t.g.v. de herdenking van de Synode van Dordrecht (1969) (Sluy 1)

-S. Vestdijk, De vuuraanbidders: roman uit de tachtigjarige oorlog (1947, 7e dr. 1985) 3 dln (Vest 1)

-G. Voetius, De uitnemendheid van de leer der Gereformeerde Kerk, tot bevordering van troost en heiligheid; in tegenstelling van de troostelooze en krachtelooze leer der Remonstranten (heruitgave1936, oorspronkelijk 1833) (Voet 1)
-G.A. de Vries, Meer dan voldoende te eten en een vrolijk hart: Aat van Rhijn, dominee en therapeut in het spoor van Nagy en Levinas (2010) (VriG 3)

-S. Vuyk, Pleidooien voor verdraagzaamheid: Boudewijn van Rees en Cornelius Rogge over de vrijheid van godsdienst (1789) (Vuyk 15)

-I.M. Weekhout, Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden: de vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw (1998) proefschrift (Week 1)

-P.W. van Wissing ed., Stookschriften: pers en politiek tussen 1780 en 1800 (2008) art. S. Vuyk (Wiss 1)

-J.H. Zelm van Eldik, Waar Remonstranten kerken: een overzicht in woord en beeld van de gebouwen, waar de Remonstranten kerken aan het begin van de éénentwintigste eeuw (2010) (Zelm 1)

Diversen

-W.E. Goelema en M. Kremer-Brinkhuizen, “De Remonstrantse kerk te Groningen: geschiedenis en verbouwing”, Groninger Kerken 22 (2005) nr. 1, 16-21 (H.Gron.6)

P. Korbee:
-Opstel over de relatie tussen Jezus en Johannes de Doper in het Marcus evangelie n.a.v. Mk 8:27-30 (1971) kandidaatscriptie (N.Kor.1)
-“Das Gespräch, das wir sind”: filosoferen in ontvankelijkheid (1976) doctoraalscriptie (N.Kor.2)
-Grensverkeer (31 juli 2009/30 november 2009) proponentscriptie (N.Kor.3)

J.M.F.D. de Valk
-De toekomstmuziek in het Onze Vader (2007) doctoraalscriptie (N.Valk.1)
-Handreiking voor het bereiken en betrekken van belangstellenden voor remonstrantse en samenwerkingsgemeenten: een vervolg op “naar de markt, shoppen bij remonstranten” met o.a. de mogelijkheden van een vrijzinnige (2009) proponentscriptie (N.Valk.2)

-E. Lievense-Pelser, “De Remonstranten en hun kerk” in: Zevenenzestigste jaarboek van het Genootchap Amstelodanum (1975) (H.Ams.22)

-“De politicus en dichter dr. Gerhard David Jordens (1734-1803)” in:Deventer Jaarboek 2007 (2007) 36-53 (Vuyk 14)

-Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland : handboek religies, kerken, stromingen en organisaties (1995) E.G. Hoekstra en M.H. Ipenburg (X. 3)

-L.Cl.M. Peters en W.R.C. Alkemade, Inventarissen van de archieven van de Remonstrants-Gereformeerde Gemeente van Woerden, 1634-1874 en de Doopsgezinde Gemeente van Woerden 1970-1992 (H.Woe.3)

-Kampleidersboek (1936) art. L.J. van Holk, F.E. van Leeuwen, R. Baelde (VCJC 6)

-Ach lieve tijd Vlaardingen: 1000 jaar geloof (2002) (H.Vla.2)

-J.W. van Malde, Ere wie ere toekomt: over het gebod: eer je vader en je moeder (2005) masterscriptie Voorganger in opleiding VU Amsterdam (N.Malde)

-I.L. Tan, Geloof en wetenschap: werelden van verschil?: een vrijzinnige visie (2010) kerkelijke scriptie (N.Tan.2)

-M.F.C. Junte, Bitterder dan de dood: het gearrangeerde huwelijk van de staatkundig gereformeerden met de moderne cultuur (2002) doctoraalscriptie (N.Junte.1)

-M.F.C. Junte, De Geest in het Johannes-evangelie en in de remonstrantse belijdenis: een vergelijking vanuit het perspectief van een vernieuwing van de christelijke en remonstrantse traditie (2010) proponentsscriptie (N.Junte.2)

-C.M.G. Berkvens-Stevelinck en Th.M. van Leeuwen, “Het Arminius-jaar (19/10/2009-19/10/2010) en de betekenis van herdenkingsjaren”, Trajecta 18 (2009) 131-140 (Traj 1)

-C.E. Kruithof, Het rechtsmodernisme bij dr Karel Hendrik Roessingh 1886-1925 (1975) thesis Protestants Theologisch Faculteit te Brussel (N.Krui.1) met bibliografie

-E.M.F. van Mervennée, Profetische en mystieke elementen in de vroomheid der quakers (z.j.) scriptie (N.Merv.1)

-L.H.C. Friederich, Aspecten van het godsdienstonderwijs op de lagere school (1967) proponentscriptie (N.Fri.2)

-M.W. den Herder, De betekenis van Carl Rogers voor de pastorale relatie (z.j.) proponentscriptie (N.Herd.1)

-W. Knoppers, De levende gemeente (1959) verslag van een studieverlof (Knop 3)

-B.J.C. Piso, Albert Schweitzer een rehabilitatie (z.j.) proponentscriptie (N.Piso.1)

-C. Beukman, Organisatie en Vorentscheidung (1969) doctoraalscriptie (N.Beuk.1)

-A.B. (Pool-) Bast, Een vergelijking van het schuldprobleem bij Jaspers, Sartre en Bonhoeffer: gedachten van tijdgenoten over de collectieve schuld (z.j.) scriptie (N.Bast.1)

-A.A. In’t Veld, Kritische bespreking van J.K.S. Reid – The Biblical Doctrine of the Ministry (z.j.) doctoraalscriptie (N.In’tV)

-J.G. Paardekooper, Luther en Erasmus over de Vrije Wil en de Genade (1960) scriptie (N.Paar.1)

-J.G. Gaarlandt, “Dood me, anders ben je een moordenaar” (1970) scriptie (N.Gaar.1)

-J.W.H Blaauw, Ethiek en inkomensverdeling (1973) scriptie (N.Bla.3)

-S. Bouman, De Godsconceptie van Spinoza (1967) scriptie (B.Bou.2)

-I.M.E. Chavannes-Fortuyn, Chateaubriand en zijn genie du christianisme (z.j.) scriptie (N.Chav.1)

Aanwinsten 2009

Boeken
-M. de Baar en M. van Dijk ed., Herinneringen en identiteit in het vrijzinnig protestantisme (Hilversum 2009) art. T.R. Barnard, Th.M. van Leeuwen, over E.H. Cossee (Baar 1)

-H.S. Benjamins, Een en ander: de traditie van de moderne theologie(2008) (Benj 1) art. over K.H. Roessingh

-H. van den Berg, De Remonstrantse retraitebeweging en de monastieke traditie (2007) verslag studieverlof (Berg 3)

-G. Berveling, Odoj & aliaj poemoj (2009) (Berv 7)

-J.W.H. Blaauw, Het boek: een opsomming van artikelen, recensies, gedichten, overwegingen, colums, varia geschreven door Johan Blaauw (2009) (Blaa 4)

-H. ten Boom e.a., Geloof, opbouw en strijd: de geschiedenis van de classis Rotterdam (Delft 2001) art. E.H. Cossee (Boom 1)

-O.W.A. Boonstra e.a. ed., Twee eeuwen Nederland geteld: onderzoek met de digitale Volks-, Beroeps- en Woningtellingen 1795-2001 (Den Haag 2007) art. J.M. Vliegen, “Exponenten van vijzinnigheid: remonstranten en doopsgezinden” (Boon 1)

-J. Brester, L’oncle et le neveu: promenade dans les environ de La Haye: ouvrage à l’usage de la jeunesse Hollandaise (1855) (Bres 1)

-W. van der Burg, Het ideaal van de neutrale staat: inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur (2009) oratie (Burg 11)

-E.H. Cossee, Willem Muurling (1805-1882), een Groninger wordt modern (Groningen 2009) (Coss 15)

-F. Cossee-de Wijs, “In vrijheid en verdraagzaamheid. Doopsgezinden en remonstranten in Delft” in: J.C. Okkema e.a. ed., Heidenen, papen, libertijnen en fijnen (1994) 191-203 (H.Del.6)

-P. Eldering, Het zwarte boekje (1898) (Elde 11)

-P. Eldering, Vertrouwen: gedachten en getuigenissen (1954) (Elde 12)

-G. Halsema e.a. ed., Geloven in Groningen: capita selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad (Kampen 1990) art. E.H. Cossee (Hals 1)

-G.J. Heering, Dienstplicht en gewetensbezwaren (1925) overdruk Haagsch Maandblad dec. 1925 (HeeG 55)

-G.J. Heering, Gij zult niet doodslaan!: het evangelie in oorlogstijd (Utrecht 1939) met J.J. Buskes jr. (HeeG 53)

-G.J. Heering, De kerk en de internationale samenleving: rapport samengesteld in opdracht van de Nederlandsche afdeeling van de Wereldbond voor Internationale Vriendschap door de Kerken over vraagstuk van oorlog en vrede (1939) met anderen (HeeG 54) met vragenschema

G.J. Heering, “Krieg und Frieden in der Auffassung der niederländischen Christen”, titel en datum tijdschrift onbekend (HeeG 56)

-H.J. Heering, Overdrukken
“Wetenschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid”, Geloof en Wetenschap: organ van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland (1969/70) 61-65.
Twee boeken over Levinas”, Périodique 7 (1978) 8-14 (HeeH ?)
“Joodse filosofie?, publicatie onbekend (na 1986) 98-125 (HeeH ?)

-P. Heering, Geloofsbelijdenis: toespraak bij de bevestiging van nieuwe leden der Remonstrantsche Gemeente (1890) (HeeP 19)

-G.G. Hellinga, Leiders van de Gouden Eeuw (2009) art. over Arminius en Uyttenbogaert (Hell 1)

-K.J. Holtzapffel, Een vrijzinnige kijk op de laatste dingen: over het eschaltologisch element in de vrijzinnig protestantse theologie van de twintigste eeuw, in het bijzonder bij de remonstranten K.H. Roessingh, H.J. Heering en G.J. Heering (2009) (Holtz 5) proefschrift

-C.E. Hooykaas, Ons bezoek aan de verwoeste kerken van Frankrijk (1920) met anderen (HooC 16)

-T.M. Jonquière, Agape in Uganda (2009) CD (Jonq 4)

-T.M. Jonquière, Flavius Josephus: Joods geschiedschrijver in het Romeinse rijk (2009) (Jonq 5)

-A. Klaver, Genesius, een drama van christen-worden (Klav 8) verschenen in Vrijzinnige Godsdienstprediking 25 (1930) nr. 4

-A.J. Klok, Kaïn en andere losers in de bijbel (2009) gedichten (Klok 3)

-M.D. Koster, “Le Décalogue dans la Peshitta: à la recherche de ‘la’ Peshitta” in: F. Briquel Chatonnet et Ph. Le Moigne ed., L’ Ancien Testament en syriaque, Études syriaques 5 (Paris 2008) 33-60 (Kost 4) overdruk

-F.E. van Leeuwen, Het Joodsche probleem in het licht van den Bijbel (1939) (LeeF 4)

-Th.M. van Leeuwen, Ünnepról ünnepre: a kersztyén ünnepek története és lényege (2009) Hongaarse vertaling van Van feest naar feest (LeeTh 6b)

-W. Mackenzie met anderen, Op de akker (1922) (Mack 4)

-E.P. Meijering, Wat verbeelden we ons wel?!: overwegingen bij Harry Kuitert (2006) (MeijE 38)

-E.P. Meijering, Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw (Amsterdam 2007) (MeijE 35)

-E.P. Meijering, Kleine encyclopedie van het christendom (2009) (MeijE 39)

-E.P. Meijering, Het roer moet om: de kerk van Jezus Christus is meer dan een Jezusbeweging (Zoetermeer 2008) 75 p. (MeijE 36)

-R. Miedema, O. Braun, De student en de nieuwe tijd: eene inleiding in de problemen van de academische jeugd (Amersfoort 1920) vertaald uit het Duits en met een inleidend woord (Mied 19)

-R. Miedema, Hedendaagsche kerkelijke bouwkunst van buiten- en binnenland en haar beteekenis voor liturgie en oecumenische beweging (1936) (Mied 20)

-R. Miedema, Rembrandt (1949) (Mied 18)

-M.J.A. Moltzer, Maatschappelijk werk (Rotterdam 1939) (Molt 3)

-J.A. van Nieuwenhuyzen, “Televisie en de gewesten” in: Verslag zevende congres De Communicatiemiddelen 18-19 september 1959 te Amersfoort (1959) 49-52 (Nieu 5)

-W.R.M. Noordhoff, De overwinnig op de angst (1952) vertaald uit het Duits H. Bovet Die Angst vor dem lebendigen Gott (Noor 11)

-H.L. Oort, De uitdrukking ‘de Zoon des Menschen’ in het Nieuwe Testament (1893) (Oort 9)

-L. Paneth, Nervositeit en zielsconflicten (1944) ingeleid door dr. J.C.A. Fetter (Pane 1)

-E.B.A. Poortman, H. Grit Seuberlich, Annoezza: een verhaal over een Roemeens meisje (1960) vertaald uit het Duits (Poor 14)
-E.B.A. Poortman, W. Lindenberg, Gesprekken aan het ziekbed (1970) vertaald uit het Duits (Poor 15)
-E.B.A. Pprtman, H. Lipinsky-Gottersdorf, Alle stemmen der aarde: kerstvertellingen (1960) vertaald uit het Duits (Poor 16)

-A.M.A. Reynders, Lenteleven : godsdienstige liederen voor de zondagsschool, de catechisatie, de godsdienstoefening voor jongelieden en het huisgezin (1913) ed. met anderen (Reijn 2)

-R. Ritmeester, Engel en evenbeeld in het vroegste christendom (2006) masterscriptie (N.Ritm.1)

-P.H. Ritter sr., Prof. dr. jhr. B.H.C.K. van der Wijck (1904) (RitSr 7)

-H.C. Rogge, “De boekdrukker Doen Pietersz. en de graveur Jacob Cornelisz”, De Nederlandsche spectator (1884) 330–344 (Rogg 10) overdruk

-M. Slootmans en A. van der Hoek ed., Zolang er mensen zijn op aarde: reflecties op de relatie tussen natuur en geloof (2009) (Sloo 1)

-I L. Tan, Tussen modernisme en rechts-modernisme: de remonstrantse gemeente te Haarlem (1901-1939) (2008) scriptie (N.Tan)

-W.A. Terwogt, Het leven van den Joodschen geschiedschrijver Flavius Josephus (1863) proefschrift (Terw 3)

-W.A. Terwogt, Al de werken van Flavius Josephus (1873) vertaald en bewerkt (Terw 4) (plank hoge boeken)

-B. Tideman Jz, Beelden uit de dagen der omwenteling (1888) (TidB 6)

-Nelleke Viëtor, Kwaad (2009) roman (Viët 3)

-S. Vuyk, De teloorgang van de eerste Remonstrantse Gemeente van Vlaardingen (1632-1806) overdruk uit Historisch Jaarboek Vlaardingen 2009 (Vuyk 12)

-S. Vuyk, “Herinneringen aan de letterkundige Tony de Ridder”, Arnhem de Genoegelijkste 29 (juni 2009) nr. 2, 83-87 (Vuyk 13)

-W.F. Zuurdeeg, Man before chaos (1968) (Zuur 3)

Diversen

-V.C.J.C., Leidende figuren: korte levensbeschrijving van een tiental geestelijke leiders (1938) art. H.J. Heering (VCJC 4)

-Annemarie Vels Heijn, De hofjes van Amsterdam: ‘door menschlievendheid gedreeven’ (H.Ams.20) (o.a. drie hofjes waar remonstranten bij betrokken zijn geweest)

-“Sluimeren in het archief: opgedoken foto’s tonen ‘nieuwerwetsch’ Boskoop”, Paktijd: uitgave van de Historische Vereniging Boskoop (september 2008) Pim Oxener (H.Bos.2)
-“‘Wat van boven komt is goed’: de tragedie van remonstrants predikant ds. Gerrit Adriaan Middelberg (1822-1850)”, Paktijd: uitgave van de Historische Vereniging Boskoop (december 2008) I. Smit-Nijhof (H.Bos.2)

-Oosterbeek in het begin van de 20e eeuw: boeren, buitenlui en bourgeoisie in een veranderend dorp (2009) M.C.W. Moerdijk ed. (H.Oos.4)

-Wat gelooven en denken vrijzinnige protestanten?: V.P.R.O. uitgaven 12-13, 17-21, 25-32, 39, 41-44, 47, 50-51, 55, 58, 71-75 (1928-1929) art. P. Eldering uitgave 44 (vpro 6)

-Kinderkerk meneer Timmer. Reünie (2009) (H.Alk.6)

-1695-2009 Remonstrantse Kerk: 350 jaar Schuilkerk aan het Fnidsen in Alkmaar: Remonstranten toen en nu en een verkenning van het kerkgebouw (2009) Eric Cossee e.a. ed. (H.Alk.7)

-Woodbrookers Cahier, Cahier zakencursus (Wood 1) ter sprake komen o.a. F. Klein, J.A. de Koning, R. Mees, A. Plate, A.H. Ingen Housz, W. Schermerhorn; vraaggesprek met Joost Röselaers en Bran Rutgers (Wood 1)

-Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis: nummer gewijd aan Arminius i.v.m. zijn sterfdag 400 jaar geleden, TNK 12 (oktober 2009) (TNK 2)

-Om stemming en wijding aan den dienst te geven: Maarschalkerwaard-orgel Remonstrantse Kerk Dordrecht 1909-2009 (2009) Bart vab Buitenen (H.Dor.6)

-W.H. Moelker, “Restauratie Remonstrantse Kerk”, Tijdschrift van het Historische Genootschap Waddinxveen 2 (september 1994) nr. 3, 76-81 (H.Wad.2)
-R.W. van den Bosch, “Bestek en voorwaarden van de Remonstrantse Gemeente van Waddinxveen en Broek voor het aanbesteden van een nieuwe kerk”, Tijdschrift van het Historische Genootschap Waddinxveen 8 (maart 2000) nr. 1, 17-24 (H.Wad.3)
-R.W. van den Bosch, “De Remonstrantse Gemeente te Waddinxveen”, Tijdschrift van het Historische Genootschap Waddinxveen 17 (juni 2009) nr. 2, 35-51 (H.Wad.1)

-Doopsgezinde Bijdragen Nieuwe reeks 20 (1994) art. E.H. Cossee (Doop 2) en Nieuwe reeks 22 (1996) art. E.H. Cossee (Doop 3)

-Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw, Achtste jaargang, nummer 2 (Oktober 1984) art. E.H. Cossee (DocN 1)

-Rotterdams jaarboekje 1981. Art. E.H. Cossee over A. des Amorie van der Hoeven (Rott 2)

-C. Neeven en T. Wouters, “Nieuwe gegevens over de kerkhistorie van Waddinxveen”, Tijdschrift van het Historische Genootschap Waddinxveen 17 (juni 2009) nr. 4, 102-114 (H.Wad.4)

 

Aanwinsten 2008

Boeken
-H.J. Adriaanse, Fremdheit und Vertrautheit: Hermeneutik im europäischen Kontext (Leuven 2000) ed. met R. Enskat (Adri 18)

-W.A. den Boer, Duplex amor Dei: contextuele karakteristiek van de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609) (2008) proefschrift (Boer 7)

-C.M.G. Berkvens-Stevelinck, Wat ik je nog zeggen wilde . . .: omgaan met mensen met kanker (Zoetermeer 2008) (Berk 8)

-C.M.G. Berkvens-Stevelinck, De Leidse maskerade van 1835 (Leiden 1985) ed. met P. van Zonneveld (Berk 9)

-G. Berveling, La Talpocasisto (2007) vertaling van Stephan Lang, De mollenjager (Berv 4)

-G. Berveling, Vojagimpresoj el Siberio kaj Japanio (reisverslag uit Siberië en Japan) (2008) (Berv 5)

-G. Berveling, Fatalo (2008) vertaling van Louis Couperus, Noodlot (Berv 6)

-P. Blom e.a. ed., La France aux Pays Bas: invloeden in het verleden (Vianen 1985) art. C.M.G. Berkvens-Stevelinck (Blom 2)

-N. Brands e.a., Vijfsprong: gedichten (2e dr; Deventer 1983) (Bran 6)

-Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee (2007) (CossE 2)

-A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (2008) art. A. van der Hoek, A.C.A. Rosingh, K.J. Holtzapffel, S. Coenradi, H.J. Adriaanse, J.F. Goud, E.P. Meijering, E.H. Cossee, J. Tromp, A.C.J. Jonkers, A. Dicou, Th.M. van Leeuwen (Dico 6)

-A.M.L. Frevel, Mijn voorlaatste en laatste preek gehouden als predikante van de Verenigde Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente te Dokkum (1960) machineschrift/kopie (Frev 1) met toespraak door H. de Vries

-J.H. Groenewegen, De werken van E.J. Potgieter: proza, poëzie, kritiek (Haarlem 1890) verzameld onder toezicht van Joh. C. Zimmerman (GroeJ 1)
-J.H. Groenewegen, Everhardus Johannes Potgieter (Haarlem 1894) (GroeJ 2)

-M.C. van Hall, Gedichten (Amsterdam 1829) (Hal 1) hierin gedicht over C.W. Westerbaen

-A. van Harskamp ed., Voorbij goed en kwaad?: Christendom en Boeddhisme(Kampen 1991) art. C. Anbeek (Hars 1)

-H. Heemskerk, Onze Vader, die in de hemelen zijt!: het Gebed des Heeren bewerkt voor de gemeente (1852, 2e druk 1857) (HeemK 1)

-H. Heemskerk, Fransche Paarlen (1889) uit het Frans (HeemH 2)

-J.P. Heering e.a. ed., Nogmaals: waarom?: artikelen over en reacties op het gelijknamige boek van dr. A. van Beek over lijden, schuld en God (1986) art. H.J. Heering, E.J. Kuiper (HeeJ 5)

-J.P. Heering, De gelijkenis van de verloren Vader: beschouwingen over Van Genneps boek ‘De terugkeer van de verloren Vader’ (1991) ed. met anderen; art. E.J. Kuiper (HeeJ 6)

-Paulus van Hemert, Gezag en grenzen van de menselijke rede (1987) bundel teksten uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema (Heme 1)

-W.E.R. van Herwijnen, Omzien in dankbaarheid: 1933-2007 (2007) (Herw 2)

-A.W.J. Houtepen e.a. ed., Waakvlam van de Geest: 40 jaar Raad van Kerken in Nederland (2008) art. M.A. Bosman-Huizinga, Th.M. van Leeuwen, H.J.J. van Waveren (Hout 2)

-D. Jansen, “Drie decennia in Dokkum: ds. Angeniëtta Maria Louise Frevel in de Verenigde Christelijke Gemeente (1931-1960)” in: Folk en Tsjerke (2008) 358-374 (Jans 2) overdruk

-T.M. Jonquière, Naar de markt. Shoppen bij de remonstranten: uitverkoop of nieuwe collectie?: een onderzoek naar buitenkerkelijkheid en kerkvernieuwing (2008) (Jonq 3)

-A.J. Klok, Afscheid van de Heerengracht (2008) (H.Mep.5)

-J. Konijnenburg, Nationaal Gedenkboek der Hernieuwde Nederlandsche Unie, van den jare MDCCCXIII (Gravenhage 1816) 672 p. met 15 gravures (Konij 2)

-Jannie Kuik en Iris Wevers e.d., Israël en de Palestijnen: een asymmetrisch conflict (Utrecht 2008) art. J. Tromp, M.A. Bosman-Huizinga (Kuik 1)

-Th.M. van Leeuwen, Woord op zondag: Als een nieuw begin van leven (Gorinchem 2008) NCRV-radio (LeeTh 12)

-Th.M. van Leeuwen en M. Slootmans ed., Een gering gebeuren – een rijk symbool: remonstranten en de doop (2008) (LeeTh 13) art. K.J. Holtzapffel, Th.M. van Leeuwen, M. Slootmans, J. Tromp, H.J.J. van Waveren

-H.J.W. Modderman, Stille nacht: vijftig advents- en kerstliederen voor jong en oud (Amsterdam 1951) met anderen (Modd 6)

-H.J.W. Modderman, Jezus en de dieren: over viervoeters en vogels die Jezus in Palestina hebben ontmoet (Amsterdam 1951) vertaald uit het Engels (J.M. Macdougall, Jesus, friend of birds and beasts) (Modd 7)

-A.G. Ochtman-de Boer ed., Hoorneboekje: herinneringen uit zestig jaar Hoorneboeg (2008) (H.Hoor.4)

-G. van Oyen ed., Albert Schweitzer: voor het leven (Budel 2008) art. J.F. Goud (Oyen 1)

-J. Herman de Ridder Sr, In Christus met God: een godsdienstig huis- en handboek voor beschaafde chistenen (1863) (RidSr 3)

-Isaline Ritter, Manco als kans: een ethisch-teleologische kijk op het goede leven (2006) doctoraalscriptie (N.Ritt.1)

-R. Ritmeester en M. Paarlberg ed., Remonstranten in Schoonhoven: 375 jaar Remonstrantse Gemeente verzilverd (2008) (H.Sch.5)

-Thomas Rosenboom, Het einde van Johan van Oldenbarnevelt [beschreven door zijn knecht Jan Francken] (2005) (Rose 1)

-H.J. Siebrand, “Zinspelen op God” in: NPB, Lezingen gehouden tijdens het symposium in Lunteren op 7 februari 2008 (2008) 2-10 (NPB 1)

-M. Stol, Een profijtelijke boottocht tijdens de Kerkendag te Kampen(Stol 1)

-W. Tinga-Bosma, Zwingli terecht een boegbeeld van de vrijzinnigheid? (2005) scriptie (N.Tin)

-M. Tolsma ed., Prachtig Protestant (Zwolle 2008) art. J.F. Goud (Tols 1)

-G. Verloop, “Werklijst Flaes en Brünjes 1864: 1863-1864 bouw van een orgel in de Remonstrantsche Kerk te ‘s-Gravenhage”, de Mixtuur: tijdschrift over het orgel nr. 14 (juli 1974) 273-280 (I. e11)

-Koert van der Velde ed., Religieuze belevenissen: gesprekken over het ervaren van God (Amsterdam 2007) art. J.F. Goud (VeldK 1)

-Nelleke Viëtor (P.C. Wentges-Viëtor), Een nieuw huis (2008) (Viët 2)

-S. Vuyk, Aan de oevers van de Rijn: drie brieven aan mijn kleinkinderen(Deventer 2007) 118 p. (Vuyk 10)

-S. Vuyk, Uit de letterlievende fuik (Deventer 2008) (Vuyk 11)

-E.G.E. van der Wall en Leo Wessels ed., Een veelzijdige verstandhouding: religie en verlichting in Nederland 1650-1850 (Nijmegen 2007) art. S. Vuyk (Wall 2)

-H.J.J. van Waveren, Liturgie als politicum: eredienst als levensstijl (1975) scriptie (N.Wav)

-T. van Wijk, Alle Klaver: vergeet nooit dat ge vleugels hebt (2008) (Wijk 1)

-M.E. Witte-Rang, Geen recht de moed te verliezen: leven en werken van dr. H.M. de Lange 1919-2001 (Zoetermeer 2008) (Witt 1)

Artikelen

-dr. J.H. de Ridder, “Cornelis Petrus Tiele” in J. Kalff ed., Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen: levensschetsen en portretten(Haarlem 1900) 321-364 (Z.RidJr) kopie

-S. Vuyk, “Pleidooien voor de scheiding van kerk en staat: Yeylers Godgeleerd Genootschap en de prijsvraag van 1795” en “Kritiek op de verlichting: bezwaren van Isaac da Costa” in: Ernestine van der Wall en Leo Wessels ed., Een veelzijdige verstandhouding: religie en verlichting in Nederland 1650-1850 (Nijmegen 2007) 348-357, 439 en 377-389, 440-441 (Z.Vuyk) kopie
-M.D. Koster, “Le Décalogue dans la Peshitta: à la recherche de ‘la’ Peshitta” in: F. Briquel Chatonnet et Ph. Le Moigne ed., L’ Ancien Testament en syriaque, Études syriaques 5 (Paris 2008) 33-60 (Z.Kost)
S. Vuyk, “De republikein van Jan Konijnenburg (februari 1795-augustus 1797)” in: P. van Wissing ed., Stookschriften: pers en politiek tussen 1780 en 1800 (Nijmegen 2008) 217-230 (Z.Vuyk) kopie

Diversen

-Statenvertaling (1807) Het Nieuwe en Oude Testament, het Boek der Psalmen nevens de Gezangen, Catechismus (R. a19) Duitse letter

-Verlangen naar de zee: over de remonstranten (film gemaakt door Fathia Bazi in het kader van de Remonstrantse Beraadsdag 2008) (G. c16)

Aanwinsten 2007

-M. des Amorie van der Hoeven, Over het wezen der godsdienst en hare betrekking tot het staatsrecht: een tegenschrift tegen mr. C.W. Opzoomer (1947) van eene inleiding en aanteekeningen voorzien door B. de Ligt (AmoM 1)
-T.R. Barnard en E.H. Cossee ed., Arminianen in de Maasstad: 375 jaar Remonstrantse Gemeente Rotterdam (2007) (H.Rot.11)

-A. Barnes, Jean Le Clerc (1657-1736) et la République des Lettres (Paris 1938) (Barn 4)

-A. van Basten e.a., Kerk en Universiteit (Bilthoven 1965): art. W.F.H. Hensen (Bast 1)

-“Overlijden van Simon Episcopius”, beschrijving van penning geslagen bij zijn overlijden in: De Beeldenaar: Tweemaandelijks tijdschrift voor Numistiek en Penningkunst 30 (november/december 2006) voorplaat en 242 (Beel 1)

-J.A. Beijerman, Afscheidsrede, uitgesproken te Leiden, 26 juli 1891 (1891) (Beij 9)

-G.C. Berkouwer, Zoeken en vinden: herinneringen en ervaringen(Kampen 1989) met artikelen over K.H. Roessingh en G.J. Heering (Berke 2)

-C.M.G. Berkvens-Stevelinck en E.H. Cossee, Pierre Bayle en de remonstranten (Utrecht 2007) (Berk 6)

-C.M.G. Berkvens-Stevelinck, Vrije rituelen: vorm geven aan het leven(Zoetermeer 2007) met medewerking van Johan Blaauw, 103 p. (Berk 7)

-J.H.W. Bisschop Boele, Toespraak ter herdenking van wijlen ds. B.C.J. Mosselmans, gehouden in de Remonstrantsche Kerk te Gorningen op 22 Januari 1911 (Groningen 1911) (Biss 1)

-J.H.W. Bisschop Boele, Een veelbeteekenende groet: toespraak ter herdenking van het 300-jarig bestaan der Remonstr. Broederschap (Groningen 1919) (Biss 2)

-S. Bouman, Gebeden (Vught 2007) (BouS 2)

-A.F.U. Braakman, Heimwee naar het Koninkrijk: leven en werk van Gerrit Jan Heering (2007) (Braa 1)

-Gerard Brandt, Het leven van Michiel de Ruyter, gekozen, hertaald en ingeleid door Vibeke Roeper en Remmelt Daalder (Amsterdam 2007) (Brand 1)

-P. van der Breggen Paauw, Joseph in leerredenen (Amsterdam 1798) dl 1, 323 p. en dl 2, 355 p. (Breg 1) met M. Stuart (dl 3 ontbreekt)

-P. van der Breggen Paauw, Aanwijzing van de godsdienstige denkwijze der Remonstrantsche Broederschap, of Belijdenis-rede over Efez. I. vs 22 (Den Haag 1806) 54 p. (Breg 2)

-J.J. Buskes, Dwarsliggers: nonconformisten op de levensweg van ds. J.J. Buskes (Wageningen 1974) met artikel over G.J. Heering (Busk 2)

-J.J. Buskes, Hoera voor het leven (Amsterdam 1959) met artikel over G.J. Heering (Busk 3)

-Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme, Vrijzinnig protestantisme en werkloosheid (1938) (C.C. 1)
-Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme, Samenlevingsopbouw: taak van overheid en kerk (1965) (C.C. 2)
-Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme, Werkzaamheden van de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme 1965-1972, samengesteld door M.A. Klomp (C.C. 3)

-S. Coenradie, De verraders vergeven: de ‘christologie’ van Shusaku Endo als basis voor een moderne verzoeningsleer (2007) proponentscriptie (N.Coe.1)

-S. Coenradie, Naar een God-loze God?: over de mogelijkheid van God als persoon in een (post)moderne tijd (1998) doctoraalscriptie wijsbegeerte UvA (N.Coe 2)

-M. Cohen Stuart, “Er is geschreven”: rede uitgesproken bij gelegenheid van het openbaar verslag omtrent den toestand van het Nederlandsche Bijbelgenootschap in de Groote kerk te Alkmaar, den 5 November 1854 (Alkmaar 1854) 30 p. (Cohe 7)

-M. Cohen Stuart, Het onvermijdelijke der evangelieverbreiding voor de gemeente van Christus: zendingsrede over 1 Cor. IX: 16, uitgesproken op den missionsdag der Broedergemeente te Zeist den 30 Julij 1862 (Amsterdam 1862) 23 p. (Cohe 8)

-M. Cohen Stuart, Godsdienst in volk en huisgezin: twee kanselredenen uitgesproken 15 en 22 november 1863. Uitgegeven ten voordeele van een te Rotterdam op te rigten standbeeld van Gysbert Karel van Hogendorp (Rotterdam 1863) 48 p. (Cohe 9)

-M. Cohen Stuart, Zes kanselredenen bij bijzondere gelegenheden uitgesproken (Zeist 1872) 136 p. (Cohe 5)

-M. Cohen Stuart, In memoriam. Guillaume Groen van Prinsterer: notice biographique (Utrecht 1876) 51 p. (Cohe 6)

-D.A. Cramer-Schaap, Kerstboek van “Zonneschijn” 1942 (Utrecht 1942) ed.; met artikel van H. Cramer (Cram 10)

-A. Dicou, Van ideaal tot realiteit: 20 jaar Woonkollektief Purmerend [1985-2005] (2006) ed. met anderen (Dico 4)

-A. Dicou, Honderd jaar Zusterkring: Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Wormerveer 1906-2006 (2006) ed. (Dico 5)

-Doopsgezinde Bijdragen, Socianisme in de Nederlanden (Amsterdam 2005) (nieuwe reeks 30 2004) art.E.H. Cossee, Th.M. van Leeuwen (Doop 1)

-J.W. Douwes e.a. ed., De perken binnenstebuiten – Van marge naar midden: bundel ter viering van het 33e lustrum Collegium Theologicum c.s. Quisque Suis Veribus (2006) art. S. Vuyk, J.H. Röselaers (Douw 1)

-J.W. Drost ed., De sleutelring: verhalen voor bijzondere momenten in het leven (Zoetermeer 2001) art. S. Coenradi (Dros 2)

-W.J.M. van Eysinga, Huigh de Groot: een schets (Haarlem 1945) (Eysi 1)

-G. van Gorkom, Afscheidswoord van G. van Gorkom (overdruk van URB 1896/97) (Gork 4)

-H.IJ. Groenewegen, De metaphysica in de wijsbegeerte van den godsdienst (Amsterdam 1902) oratie (Groe 14)

-H.IJ. Groenewegen, Het donkere vraagstuk der sexuaale ethiek (Leiden 1923) (Groe 15)

-Hugo de Groot, De lijdende Christus: treurspel door Huig de Groot rhytmisch verklankt door dr. J. Vandervelden (Haarlem 1941) (Groot 1)

-J. Haitsma, “De remonstrantse en contra-remonstrantse twisten in Woerden”, Holland: regionaal-historisch tijdschrift 9 (juni 1977) 97-111 (H.Woe.1)

-E.C. van der Haven, The bey, the mufti and the scattered pearls: shari’a and political leadership in Tunesia’s age of reform 1800-1864 (2006) proefschrift (Have 1)

-H.C. Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam (1942 dl III) 173-200 en 270-278, hoofdstukken “De vervolging der Remonstranten” en “De Remonstrantsche Kerk” (H.Rot.12) kopie

-G.J. Heering, Kerk en oorlog: de Kerk en het geweten der samenleving (Utrecht 1923) rede op het Congres der Nederlandsche afdeeling van de Wereldbond der Kerken (HeeG 51)

-G.J. Heering, Kirgen og Krigen (Kopenhagen 1932) (HeeG 52)

-W.F.H. Hensen, Dominicaans leven in de wereld: de dominicaanse derde orde gemeenschap. Leefregels en spiritualiteit (Beek 1956) 84 p. (Hens 9)

-W.F.H. Hensen, Kruisdragers: woorden van troost en bemoediging voor hen die lijden (Amsterdam 1955) 248 p. (Hens 10)

-W.F.H. Hensen, Die gij liefhebt is ziek (Rotterdam 1956) 156 p. (Hens 13)

-W.F.H. Hensen ed. met anderen, Kruisgeheim (Hilversum 1958), Kerugma 1e reeks, nr. 3 (Hens 11)

-W.F.H. Hensen ed. met anderen, Chrisma des heils (Hilversum 1962) Kerugma 5e reeks , nr. 5 (Hens 12)

-C.M. van Hille-Gaerthé, Geneugten en perikelen bij ziekte en herstel (1950) (Hill 3)

-A. van der Hoek, “Imams en pastores: Partners?”, Begrip 32 (2006) nrs. 4 en 5, 128-141 (Hoek 5)

-K.J. Holtzapffel en M.Th. van Leeuwen ed., Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen. Een bundel artikelen t.g.v. het afscheid van mevrouw ds M.A. Bosman-Huizinga als algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, haar aangeboden op 2 juni 2007 te Rotterdam (2007) (Holt 4)

-I. Hooykaas, Het ascetisme (Amsterdam 1876) (HooI 4)

-A.J. Ingen Housz, Ir. A.H. Ingen Housz: een studie, gebaseerd op zijn nagelaten privé archief (2006) (Inge 1)

-T.M. Jonquière, Geestelijke verzorging van moslims in penitaire inrichtingen (1996) scriptie (N.Jonq.1)

-T.M. Jonquière, Herodes de Grote: een onderzoek naar de houding van Herodes de Grote tegenover de Joden en de Romeinen volgens de geschriften van Flavius Josephus (1997) scriptie (N.Jonq.2)

-T.M. Jonquière, Prayer in Josephus: gebed in het werk van Flavius Josephus (2005) proefschrift (Jonq 1)

-T.M. Jonquière en K.J. Holtzapffel ed., Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) art. M.A. Bosman-Huizinga, A. Dicou, K.J. Holtzapffel, T.M. Jonquière, M.F.C. Junte, A.A.I.M. Mikkers, R. Ritmeester, G.A. de Vries (Jonq 2)

-A.J. Klok, Beeldig: gedichten en gedachten (2006) (Klok 2)

-M.A. Klomp, Kerk en jeugd in het vrijzinnig protestantisme (1943) (Klom 1)

-L.J. Koffeman en E. Hodossy-Takacs ed., Church and culture (Debrecen 2007) 140 p.; art. Goud (Koff 1)

-G.F. Köhler, Die plaetse waer wy kercken (1989) (H.Del.6)

-Th.M. van Leeuwen en M. de Haardt, Teksten van mijn leven: grote teksten uit de christelijke traditie (Zoetermeer 2007) (LeeTh 11)

-A. Maas, De maskerade. Blyspel (naar Die Maskerade van Ludvig Holberg) (Rotterdam 1777) 88 p. (Maas 1)

-A. Maas, Tot middennacht, of list tegen list. Blyspel (naar Guerre ouverte ou Ruse contre Ruse van Antoine Jean Dumaniant) (Alkmaar 1791) 164 p (Maas 2)

-J.H. Maronier, Het Pinksterfeest: historische studie (Arnhem 1894) 62 p. (Maro 14)

-J.H. Maronier, De godsdienst in het leven, met voorbeelden opgehelderd (Leiden 2de druk 1883) 204 p. (Maro 15)

-J.H. Maronier, M. Vraagboekje voor Eerstbeginnenden (5de druk) (Maro 13m)

-J.A. Froude, Desiderius Erasmus: zijn leven en zijne brieven, uit het Engels vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door J.H. Maronier (Amsterdam 1896) (Maro 16)

-J.H. Maronier, Licht op den levensweg voor nieuwe leden der gemeente (Purmerend 1881; 2de 1889) 96 p. (Maro 17)

-J.A.M. Mensinga, De vereering van Maria, de Moeder onzes Heeren, geschiedkundig nagespoord en beoordeeld (Haarlem 1846-1847) 3 dln. 871 p. (Mens 3)

-J.A.M. Mensinga, De symbolen der godsdienst in de wapens (1881) Overdruk Heraldieke Bibliotheek (Mens 2) 25 p.

-E.P. Meijering, Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw (Amsterdam 2007) 618 p. (MeijE 35)

-R. Miedema, Kerstboek voor Jong Holland (1937) ed. (Mied 17)

-A.A.I.M. Mikkers ed., Preek der preken: online eigentijdse overdenkingen en meditaties van remonstrantse predikanten (2007) (Mikk 4)

-H.J. Mispelblom Beyer, Geloof, hoop, liefde (z.j. (ca 1941)) (Misp 2)

-J.G.M. Moeskops, Een onweerstaanbare droom: gedichten (1993) (Moes 1)

-B.C.J. Mosselmans, Afscheidswoord, tot een aandenken geschonken aan de leden en begunstigers der Remonstrantsche Gemeente te Groningen, 1 maart 1891 (Groningen 1891) (Moss 5)

-B.C.J. Mosselmans, Toespraak gehouden den 7den juni 1903, ter herdenking van het 25-jarig bestaan der Remonstrantse Gemeente te Groningen (1903) (Moss 4)

-J.R. Nienhuis, Vragen aan Remonstranten: op zoek naar een bijbels antwoord (1972) (Nien 3)

-Wanda Nikkels e.a. ed., 100 jaar VVG 1906-2006: gedenkboek van de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen Voorburg (2006) (I. a10)

-Sijbolt Noorda e.a., De vreemdeling en de bijbel (Amsterdam 2007) art. Th.M. van Leeuwen (Noorda 1)

-C.W. van der Pot, Afscheidswoord aan mijne geliefde gemeente te Leiden, uitgesproken den 17 April 1853 (Leiden 1853) 23 p. (Pot 3)

-C.W. van der Pot, Kruimeltjes (Rotterdam 1884) 37 p. (Pot 4)

-J.H. de Ridder jr., Bij het morgenuur: een boek voor het gezin (Amsterdam 1902) met anderen (RidJr 3)

-Isaline Ritter, Manco als kans: een ethisch-teleologische kijk op het goede leven (2006) scriptie (N.Rit)

-C. Rogge, Leerredenen, na zijnen dood uitgegeven (Leiden 1807) met inleiding over C. Rogge van C.W. Westerbaen (Rogg a)

-C.W. Roldanus, Hugo de Groots Bewijs van den waren godsdienst (Arnhem 1944) (Rold 1)

-J.H. Rombach, Gemeentearchief Alkmaar: inventaris van het archief van de Remonstrantse Gemeente te Alkmaar (1967) (H.Alk.3)

-J.H. Röselaers, Vergeving als politiek ‘middel’: een reflectie op de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika (2004) (N.Röse.1)

-J.H. Röselaers, Remonstrantse reacties op de sociaal-ethische zoektochten van de Wereldraad van Kerken (2007) (N.Röse.2)

-Rotterdams jaarboekje 2006. Art. E.H. Cossee over C.W. van der Pot (1813-1891) (Rott 1)

-P.D. van Royen, Op de bres: Waarheid is Godsdienst (Meppel 1967) met J. Buitkamp (RoyP 3)

-P.D. van Royen, Geloof, dat niet in strijd is met de werkelijkheid (1976) preek (RoyP 4)

-P.D. van Royen, De overgang van Prinses Irene tot de Roomse Kerk: een ernstig woord tot vorstenhuis en volk (1976) (RoyP 5)

-M.W. Scheltema Ez en P.C. van Wijk, Een poging tot verbroedering der protestantsche christenen en hare verwezenlijking in de vereenigde christelijke gemeente Dockum: eene bladzijde uit de kerkgeschiedenis der vorige eeuw (Amsterdam 1874) (H.Dok.3)

-M.W. Scheltema, Schetsen (Den Haag 1882) 253 p. (Schel 1)

-A.C. Schilthuis-Stokvis e.a., Theologie van of voor vrouwen (1987) art. A.C. Schilthuis-Stokvis (Schil 1)

-R.A. Schortinghuis-Sprangers, Verhalen over hoe we met elkaar omgaan(Budel 2006) nabeschouwing van dr. H. Vekeman (Schor 3)

-G.H. van Senden e.a., Herdenking 25-jarig bestaan der Vereeniging Woodbrookers in Holland (1933) art. F. Kleijn, G.J. Sirks (Send 1)

-H.J. Siebrand, Onvrijzinnig vrijzinnig: opnieuw een gebied ingaan en verkennen (2007) lezing (Sieb 7)

-H.J. Siebrand, A Spinoza bibliography 1971–1983, mededelingen XLVI vanwege het Spinozahuis (Leiden 1984) met anderen, 201 p. (Sieb 8)

-J.C.M. van der Sluijs, Uiteindelijk (1997) (filosofische ideeën van J.C.M. van der Sluijs postuum uitgegeven door Peter en Henriette van der Sluijs) (Sluij 3)

-A. Stolker, Gedachtenis van Jacobus Arminius bij de tweehonderdste verjaring van zijnen dood, gevierd op den 22sten van Wijnmaand des jaars 1809 in eene kerkelyke redevoering (Leiden 1809) met een naschrift over Arminius (Stol 2) 90 p.

-A.A. Stuart, Onze gevangenissen (1872) (Stua 4)

-M. Stuart, Over de scherts van Socrates (1813) 24 p. (Stua 5)

-N. Swart, Lijkrede over C.W. Westerbaen, gehouden in de Remonstrantsch-gereformeerde kerk te Amsterdam, op den 18 Maart 1832, benevens aanspraak bij het graf door A. des Amorie van der Hoeven en eenige aanteekeningen van eerstgenoemden (Amsterdam 1832) (Swar 1) 54 p.

-N. Swart, Elize, voor meisjes (Amsterdam 1821) 228 p. (Swar 2)

-F. van Teutem, Bijbelsche tafereelen bijzonder ter opscherping van den smaak en het gevoel voor de evangelische geschiedverhalen in leerredenen geschetst (Rotterdam 1802) (Teut 2)

-C.P. Tiele, Gedichten (Schoonhoven 1874) 156 p. (Tiel 19)

P.D. Tjalsma
-Leeft gij van brood alleen? en Is God maar een verbeelding? (1948) V.P.R.O.-uitgave 118-119 (TjaP 9)
-Is er een ladder naar de hemel? en Is de bijbel Gods woord? (1948) V.P.R.O.-uitgave 120-121 (TjaP 10)
-Schepper en schepsel en Is God een God van liefde? (1948) V.P.R.O.-uitgave 122-123 (TjaP 11)
-Is Jezus maar een mens? en Gij hebt de woorden des eeuwigen levens (1948) V.P.R.O.-uitgave (TjaP 12)

-L. van Tongeren ed., Vaarwel: verschuivingen in vormgeving en duiding van uitvaartrituelen (Kampen 2007) art.J.F. Goud (Tong 1)

-J. Tromp, Leugens, wonderen en geloof: rede bij de viering van het XXXIIIste lustrum van het Collegium Theologicum c.s. Quisque suis Veribus, 12 mei 2006 (2006) (Trom 5)

-V.C.J.B., Leidersboek van de Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond (1936) (VCJB 2)

-V.C.J.C., Kampleidersboek (1947) art. R. Baelde (VCJC 3)

-S. Vuyk, “Een opmerkelijk opstel van Rhijnvis Feith over de vaderlandse identiteit”, Overijsselse Historische Bijdragen (2006) 87-107 (Vuyk 9)

-P. Weiland, Nederduitsche spraakkunst, uitgegeven in naam en op last van het staatsbestuur der Bataafsche Republiek (2de druk Dordrecht 1820) (Weil 1)

-Ruth Winsemius ed., De luis of de pels?: visies op doperse eigenheid(2006) art. W. van der Burg(Wins 1)

-C. Houtman e.a. ed., Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (2006) deel 6

-375 jaar Remonstranten in Utrecht (2007) (H.Utr.7)

-Kwartet Remonstrantse Gemeenten. Afscheidscadeau van de Remonstrantse Gemeenten aan mevrouw drs. Mijnke Bosman-Huizinga, van 1 mei 1989 tot 1 augustus 2007 algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap (G. g9)

-De jongeren ondervraagd: resultaten van een enquête (1988) (H.Ein.4)

-Remonstrantse Gemeente te Hoogeveen 1886-1986 (H.Hoo.4)

-Het Fraterhuis in Doesburg (Zutphen z.j.) (H.Doe.2)

-Traditie en Vernieuwing (2007) fotoverslag van de renovatie en uitbreiding van de Remonstrantse Kerk aan de Coehoornsingel (H.Gro.4)

-M. Locker de Bruijne e.a. ed., 50 jaar Gemeenteleven (2007) (H. Gron.5a en b)

-Tussentijds: aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de Kerken (Kampen 2005) (T 17)

-Gemeentegeluiden special: jubileumuitgave van het mededelingenblad van de remonstrantse gemeente te Schoonhoven (9 en 10 september 2006) (H.Sch.4)

 

 

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s