Bibliotheek Remonstrantica thema Artikelen (diverse -)

De meeste hier vermelde artikelen zijn kopieën van artikelen in tijdschriften of verzamelwerken.
In deze rubriek zijn ook relevante handschriften, brieven e.d. opgenomen.

H.J. Adriaanse (Z.Adri)
-Bevestigingsdienst ds. H.J. Adriaanse. 2 oktober 1966. Voorgander ds. P. Pols
“De kerken en de uitdaging van het sociale kwaad”, Wending (apr 1969) 106-109 (Z.Adr)
“Woord vooraf'” en “Het rationele karakter van de wijsbegeerte van Levinas”, NedTT 29 (1975) 201-208 en 255-263 (Z.Adr) kopie
“Over Kuiterts discussie met Barth”, NedTT 32 (1978) 145-160 (Z.Adr) kopie
“Schleiermacher als Philosoph”, NedTT 35 (1981) 326-334 (Z.Adr) kopie
“Over het bestaansrecht van de remonstrantse broederschap”, Centraal Weekblad (1981) rubriek gesprek over de muur (Z.Adri)
“Godsdienstwijsbegeerte van binnen uit”, NedTT 38 (1984) 197-209 (Z.Adr) kopie
“Nihilisme en geloof” in: Nihilisme en geloof: een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 18de lustrum van het Collegium Theologicum c.s. FFF-Nemo SSS (Utrecht 1984) 10–24 (Z.Adri)
“Godsdienstwijsgerig onderzoek in Nederland 1980-1990; een overzicht”, NedTT 44 (1990) 308-331 (Z.Adr) kopie
“Hermann Cohen, joods filosoof”, NedTT 45 (1991) 293-309 (Z.Adr) kopie
“Geloofszekerheid: Kuenen over Kant”, Té-èf 21 (1992) nr.3, 57-65 (Z.Adr) kopie
“De uitstraling van Hermann Cohen in het interbellum: Cassirer, Rosenzweig, Scholem”, NedTT 47 (1993) 292-302 (Z.Adr) kopie
“Opheffing theologische faculteit schaadt de universiteit”, NRC-Handelsblad (17 november 1993) (Z.Adr) met anderen. Tevens reacties hierop
“Christenen als minderheid in Nederland”, Té-èf 23 (1993) nr.2, 3-22 (Z.Adr) kopie
“La mienneté et le moment de la dépossession de soi. Le débat de Ricoeur avec Derek Parfit” in: Jean Greisch ed., Paul Ricœur: l’herméneutique à l’école de la phénoménologie (Parijs 1995) 3-19 (Z.Adr) kopie
“Canonvorming: niets definitiefs”, Voorlopig 29 (juni 1997) nr. 6, 2-4 (Z.Adr)

A. des Amorie van der Hoeven Sr (Z.AmSr)
-M.Cohen Stuart, “Iets ter nagedachtenis van Abraham des Amorie van der Hoeven”, Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie (1856) 488-511 (Z.AmSr) kopie

A. des Amorie van der Hoeven Jr (Z.AmJr)
-In memoriam in: MNL (1848) 55-58 (Z.AmJr) kopie

C. des Amorie van der Hoeven (Z.AmC)
“Sla geen treurigen blik op de ontbladerde roos”, Licht, Liefde, Leven. Stichtelijke lectuur voor Christenen (1856) 91 (Z.AmC) kopie
“Kruis-lied”, Licht, Liefde, Leven. Stichtelijke lectuur voor Christenen (1857) 70-71 (Z.AmC) kopie

M. des Amorie van der Hoeven (Z.AmM)
“Martinus des Amorie van der Hoeven” door P.J. Meertens

C.W. Anbeek (Z.Anb)
“Buddhist spirituality: a possible source of inspiration for christians?”, Studies in Interreligious
Dialogue 7 (1997) 56-65 (Z.Anb) kopie
“Keiji Nishitani”, in: Kritisch Denkerslexicon 28 (juli 2000) 1-14 (Z.Anb) kopie
“Strijden tegen perfectie”, Trouw (30 november 2013) interview (Z.Anb)

Tj. Barnard (Z.Barn)
“Het verstoten kind tot de vrijheid geroepen: ontwikkelingen binnen de Remonstrantse Broederschap in de tweede helft van de negentiende eeuw”, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. 20 (1997) nr 47, 3-22 (Z.Barn) kopie
“De wissel verlegd: over het gereformeerde kerkrecht rond de kwestie Geelkerken” in: G. Harinck ed., De kwestie-Geelkerken: een terugblik na 75 jaar (2001) 147-159 (Z.Barn) kopie
“Tot zijn dienst geroepen: liturgie bij de eerste bevestiging van een predikant”, Eredienstvaardig 23 (juni 2007) 9-12 (Z.Barn)
“De Remonstrantse Broederschap”, Ouderlingenblad, (september 2007) 19-22 (Z.Barn)

J.J. Batelier (Z.Bat)
-Jacobus Johannes Batelier (levensbeschrijving gekregen van mw E. Batteljee, geb. 1938) (Z.Bat)
“Batelier (Jacobus Johannes) in: A.J. van der Aa, Biografisch woordenboek (Z.Bat) kopie
“Batelier of Watelier (Jacobus Johannes)” in: J.P. de Bie en J. Loosjes, Biografisch Woordenboek (Z.Bat) kopie
“Kralingen stelt zich nog eens voor”, HN (16 juli 1966) (Z.Bat)

J.A. Beijerman (Z.Bat)
“Dr. J.A. Beyerman”, Algemeen Handelsblad !1928) (Z.Beij)

H.H.A.B. Bergman (Z.Berg)
“Schuil- of schuurkerken en andere plaatsen van samenkomst”, Dever Bulletin 6 (1995) 22-28 (Z.Berg)

G.C. Berkouwer (Z.RoeSr)
“Dr. K.H. Roessingh (1886-1925)”, Rondom het woord 6 (1964)1, 2-4

M.G. Berkvens-Stevelinck (Z.Berkv)
“La tolérance et l’héritage de P. Bayle en Hollande dans la première moitié du XVIIIe siècle: une première orientation” LIAS 5 (1978) 2, 257-272 (Z.Berk) overdruk
“Un supplément Calviniste aux Quatrains du Sieur de Pibrac: l’art de bien vivre ou le vrai chemin du salut, par Prosper Marchand (1710), Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 63 (1983) 192-204 (Z.Berk) overdruk
“Les Chevalier de la Jubilation: Maçonnerie ou libertinage? A propos de quelques publications de Margaret C. Jacob”, Quaerendo 13 (1983) première partie, 50–73 (Z.Berk) overdruk; ontbreekt 124–148
“Une aventure mouvementée: les dictionnaires slave, copte et egyptien de Mathurin Veyssiere de la Croze” in: LIAS 11 (1984) 137-145 (Z.Berk) kopie
“‘Enfin n’y aurait-il pas moyen de vous attirer ici?’: deux aspects du rapatriement des protestants francais au XVIIIe S.”, Revue d’histoire et de philosophie réligieuses 65 (1985) 449-456 (Z.Berk) kopie
“La satire des réfugiés: chansons et poèmes contre la cour de France” in; LIAS 12 (1985) 245-262 (Z.Berk) kopie
“Prosper Marchand: Remarques sur la Bibliotheca Bultellania. Lettre ouverte à Gabriel Martin, 1711” in: LIAS 17 (1990) 91-107 (Z.Berk) kopie
“Van schoenendoos tot geklimatiseerd magazijn” in: C. Berkvens-Stevelinck en A.Th. Bouwman ed., Miscellanea Gentiana: een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden (Leiden 1993) 29-37 (Z.Berk) kopie
“La tentation de l’arminianisme” in: M. Magdelaine e.e. ed., De l’Humanisme aux Lumières, Bayle et le protestantisme (1996) 219-229 (Z.Berk) kopie
“La réception de l’Historie der Reformatie de Gerard Brandt et son influence sur la conception de la tolérance hollandaise” in: C.Berkvens-Stevelinck en G.H.M.Posthumus Meyjes ed., The emergence of tolerance in the dutch republic (1997) 131-140 (Z.Berk) kopie
Lisette Thooft, “Christiane Berkvens-Stevelinck, ritueelbegeleider: Een ritueel is een samengebald gevoel”, VolZin (juni 2006) 6-9 (Z.Berk) kopie
“Ontwerp je eigen ritueel”, Volkskrant Magazine 532 (1 december 2010) 22-25; interview door Jorn Hövels (Z.Berk)
“Diepgang graag!”, Woord en dienst (6 januari 2011) 14-15 (Z.Berk)

G. Berveling (Z.Berv)
“Esperanto und die Bibel: Fakten und Erfahrungen”, Bibelreport (september 2004) 8-9 (Z.Berv)
“Gerrit Berveling denkt in Esperanto”, de Stentor Zwolse Courant (29 augustus 2008) 25 en 35 (Z.Berv)

G.J. Bierenga (Z.Bie)
“Pastor in een ziekenhuis: havenloods of ijsbreker?”, Praktische Theologie 6 (1978) 395-400 (Z.Bier) kopie
-Het eigene van pastorale zorg in het kader van geestelijke zorg aan zieken, Inleiding gehouden op de conferentie van 20 oktober 1980 belegd door de niet-kerkelijke sector van de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Ziekenhuizen (Uitgave V.G.V.Z. Enschede 1980) (Z.Bier)
“Het boek is woord geworden” in: Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen (2005) 87-110 (Z.Bier)
“Geert Jan Bierenga” in: Uit de schaduw: twintig jaar Nederlands Genootschap van Bibliofielen (2011) 146-149 (Z.Bier)

J.W.H. Blaauw
“Remonstrantse Broederschap heeft blijvende opdracht”, Trouw (okt/nov 1983) (Z.Blaa en Z.Goud) met J.F. Goud
“Door ‘ideale mediamens’ is duister en pijn taboe”, Trouw (30 december 1994) (Z.Blaa)

G. Bloemendaal (Z.Bloeme)
“Paspoort”, RW (18 december 1976) 16 (Z.Bloeme)
-Mededeling overlijden Govert Bloemendaal, brief M. Bosman-Huizinga dd 16 januari 1997 (Z.Bloeme)

N. Blokker (Z.Blok)
-G. Bloemendaal, “Nicolaas Blokker: Pastor en Secretaris”, RW (13 september 1975) 5 (Z.Blok)
-G. Bloemendaal, “Nicolaas Blokker (1885-1975), pastor en secretaris”, adRem (juni 1996) 15 (Z.Blok)

P.P. Boddaert (Z.Bod)
-Adriaan Slooff, “Jonkvrouwe Peronne Boddaert strijdt voor religieuze verzoening”, HN (11 juli 1998) 6-7 (Z.Bodd)
“Vrijzinnigheid in een Frans jasje”, VrijZicht (december 1999) 27 (Z.Bodd)
-Tijn Sadée, “Een shot religie: jonkvrouwe dominee Peronne Boddaert (30) is remonstrants predikante”, de Volkskrant (12 augustus 2000) 5R (Z.Bodd)
-Esther Hageman, “Peronne Boddaert 1969-2007”, Trouw (21 maart 2007) (Z.Bodd)

J.A.A. de Boer (Z.Boer)
-Pauline Sinnema, “Ze hebben me afgemaakt”, Het Parool (8 februari 1997) 19 (Z.Boer)
-Programma t.g.v. het afscheid van de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden van ds. J.A.A. de Boer 26 januari 2002 (Z.Boer)
-Ter herinnering aan het afscheid van Janine de Boer (Z.Boer)

A.M.S.H. (Fons) van den Boogert (Z.Boog)
“Humanistisch geestelijk werk als zorg voor de ziel”, Praktische Humanistiek 8 (dec 1998) nr.2, 25-34 (Z.Boog)
-Christiane Berkvens-Stevelinck, “Een beetje stoffig maar mentaal ruim . . “, adRem (juni 1997) 15 (Z.Boo)

M.A. Bosman-Huizinga (Z.Bos)
“De Remonstrantse Broederschap” in: Werkboek voor Gereformeerde Predikanten (juni 1990) (Z.Bosm)
“Voorhoedes, wat is er tegen”, Wending 46 (1991) 75-76 (Z.Bosm)
“Remonstranten vrezen gebrek aan ruimte”, Voorlopig (november 1993) 8-9 (Z.Bosm)
“We hebben heel fatsoenlijke ideeën” (interview), Leeuwarder Courant 16-4-1994

Geeraert Brandt (Z.Brandt)
-P.H. Schröder, “Dominee, dichter en boosdoener, Geraert Brandt, eertse grote biograaf in Nedrlandse litteratuur”, Haarlems Dagblad . Oprechte Haarlemsche Courant (24 april 1976)

F.G.M. Broeyer (Z.Broe)
“Het convent van ‘s-Gravenhage (1623): de zaken van de bijbelvertaling, de reconciliatie van remonstrantse predikanten en het kerkverband”, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 68 (1988) 46-84 (Z.Broe) kopie

W. van der Burg (Z.Bur)
“De zorg van een goed hulpverlener” in: F.W.A. Brom e.a. ed., Beleid en ethiek (1993) 88-99 (Z.Burg) kopie
“Introduction” en “Ideals and Ideal Theory: The Problem of Methodological Conservatism” in: W.van der Burg en T.van Willigenburg ed., Reflective equilibrium: essays in honour of Robert Heeger (1998) 1-25 en 89-99 (Z.Burg) kopie
“Beliefs, persons and practices: beyonf tolerance”, Ethical Theory and Moral Practice 1 (1998) nr. 2, 227-254 (Z.Burg) kopie
“The morality of aspiration: a neglected dimension of law en morality” in: Rediscovering Fuller (1999) 169-192 (Z.Burg)
“Het primaat van de praktijk” in: B.van Klink en W.Witteveen ed., De overtuigende wetgever (2000) 105-122 (Z.Burg) kopie
“Secularisering – een zegen voor de kerken”, Jaarrede AV 14 juni 2003 (Z.Burg)
-Pleidooi voor een vrijzinnig tegengeluid, Remonstrantenlezing 2005 (Z.Burg)

J.E. Carrière (Z.Car)
-G. Bloemendaal, “Afscheid van een oud-voorzitter” (bij het overlijden van J.E. Carrière) kopie (Z.Car)

W.O. Chadwick (Z.Chad)
“Arminianism in England”, Religion in life: a christian quarterly of opinion and discussion (autum 1960) 548-555 (Z.Chad)

P.D. Chantepie de la Saussaye
“Cornelis Petrus Tiele” in: Portretten en kritieken (1909) en in: Jaarb. Kon. Akademie v. Wetenschappen (1902) (Z.Tie)

E. van Cleeff (Z.Cleef)
“Is Nederland overbevolkt?”, Wending 3 (1948) 368-376 (Z.Cleef)
“De toekomstige sociaal-economische werkelijkheid in Nederland”, Wending 5 (1951) 259-267 (Z.Cleef)
“De sociaal-ethische vorming van de econoom”, Wending 6 (1951) 430-432 (Z.Cleef)
“Ruimtelijke ordening in Nederland”, Peiling (3e Kw 1966) 11-15 (Z.Cleef)
“Enige gedachten naar aanleiding van ‘church and society’ en van ‘populorum progressio’, Peiling (3eKw 1967) 17-23 (Z.Cleef)
“Gelovig leven en gelovig denken over het leven”, Peiling (4e Kw 1967) 4-7 (Z.Cleef)
“Vernieuwing van de moraal”, Peiling (2e Kw 1968) 12-19 (Z.Cleef)
“Marx en Marcuse”, Radarpeiling 5 (1970) nr. 3, 24-25 (Z.Cleef)
“Jonge wijn in nieuwe zakken: pleidooi voor het streven naar een bijdetijds christelijk humanisme”, Theologie en praktijk 32 (1972) nr. 3, 128-145 (Z.Cleef)
-J.A. de Koning, “In memoriam Ed. van Cleeff”, RW (25 october 1972) (Z.Cleef)

S. Coenradi (Z.Coen)
“Remonstranten eren vandaag grondlegger Jacobus Arminius”, Telegraaf (10 oktober 2009) interview door Hans Kuitert (Z.Coen)

J.H. Cohen Stuart (Z.CohJ)
“Remonstrantsche levenshouding” inleiding op de Remonstranten Landdag in ‘t Gooi 25 juni 1939 (Z.CohJ)

M. Cohen Stuart (Z.CohM)
“Nekrologie: iets ter nagedachtenis van Abraham des Amorie van der Hoeven”, Jaarboeken voor Wetenschap en Theologie (1856) 488-511 (Z.CohM) kopie
-J.J. van Oosterzee, “Levensbericht van Martinus Cohen Stuart” in: Jaarboek MNL (1879) 105-136 (Z.CohM) kopie

E.H. Cossee (Z.Coss)
“‘Geen geloofsformulier, maar een eenheidsbanier’: de evangelische alliantie en haar doorwerking in Nederland”, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 13 (1990) nr. 33, 74-94 (Z.Coss) kopie
“De protestantenbond op Tholen, zijn ontstaan en zijn eerste ontwikkeling”, Rond de kerk in Zeeland (1991) 271-280 (Z.Coss) kopie
“Kerk aan de Laan”, adRem (mei 1996) 11 (Z.Coss) kopie
“Een genuanceerde visie op de Drie-eenheid”, Zwingli (juli 1991) (Z.Coss) kopie

A.W. Cramer (Z.Cra)
“In all the prophets I awaited thee”, Novum Testamentum 8 (1966) 95-110 (ook in Placita Pleiadia. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. G. Sevenster bij zijn afscheid als hoogleraar in Leiden op 31 mei 1966) (Z.Cram) kopie

C.C.S. du Croo de Jongh (Z.Cro)
-A. van der Hoek, “Daar wil ik zijn”, adRem (april 1996) 14 (Z.Cro) kopie

Curcellaeus Stephanus (Z.Curc)
“Curcellaeus Stephanus (Etienne de Courcelles)” in: De Bie en Loosjes, Biografisch Woordenboek dl. 2 (Utrecht 1907-1949) 337-340 (Z.Cour) kopie
-C.L. Vermeulen, “Strategies and slander in the protestant part of the republic of letters: image, friendship and patronage in Etienne de Courcelles’ correspondence” in: T. van Houdt e.a. ed., Self-preservation and social identification: the rhetoric and pragmatics of letter writing in early modern times (2002) 247-280 (Z.Curc) kopie

G.L. van Dalfsen (Z.Dal)
“Sterven en geboren worden”, Het Kouter 6 (1941) nr.1, 18-29 (Z.Dalf)

A. Dicou (Z.Dicou)
“Literary Function and Literary History of Isaiah 34”, Biblische Notizen 58 (1991) 30-45 (Z.Dicou) kopie
“Oude en nieuwe verhalen over God: de bijbel en moderne literatuur” in: E. Delvaux-den Boer e.a. ed., Balans in beweging: contouren van een vrijzinnige geloofsgemeenschap (NPB 1870-1995) (1996) 37-52 (Z.Dicou) kopie
“‘Use the guile of my words to strike them down’ (Jud.9:10). Introducing Judith in a liberal protestant congregation”, in: Unless some one guide me …., Festscgrift for K.A. Deurloo, Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities, Suppl. Series 2 (2001) 265-272 (Z.Dicou) kopie
“Waar komt ons geloof vandaan?” (2002) reactie op vlugschrift 18: Waar komt ons geloof vandaan? (Z.Dicou) machineschrift (t.b.v. Convent)

H.C. Diferee (Z.Dif)
“Toespraak, gehouden bij de overdracht van het Gedenkboek van het 300-jarig bestaan der Gemeente Amsterdam (7 sept.1930) (Z.Diff) kopie

T. van Dijk (Z.Dijk)
-Monique Snoeijen, “Papa, ga je bij mama of bij Han slapen?”, NRC Handelsblad (12 november 1998) (Z.Dijk)
-Krantenartikelen (Z.Dijk)

W.B. Drees (Z.Drees)
-Lijst met publicaties van W.B. Drees tot 2000
“Gelovend denken, denkend geloven of gescheiden zaken? Overzicht van onderzoek over natuurwetenschap en geloof in Nederland, 1980-1994”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 49 (1995) 291-311 (Z.Drees) kopie
“Voorbij de dondergod”, AMC Magazine (jan. 2003) 22-25 (Z.Drees)
“Een concert is meer dan geluidsgolven, geld meer dan muntjes – over God en de donder”, NRC Handelsblad (28 december 2003) 15 (Z.Drees)
“Het is beter een agnost te zijn dan een atheïst met zijn kop in het zand”, NRC Handelsblad (29 mei 2004) 15 (Z.Drees)

B. Dwinglo (Z.Dwinglo)
-Enkele biografische gegevens van Bernardus Dwinglo (Z.Dwinglo)

J.P.A. Eernstman Z.Eer
“In memoriam Dr. H.L. Oort” Maandblad VCSB 9(1925)11 pp.45/6

P. Eldering (Z.Eld)
-Rede bij de begrafenis van mevrouw H.M. de Lang-Spijkman 15 september 1907, begraafplaats Hillegersberg (Z.Eld)
“W.H.Stenfert Kroese. In memoriam”, URB 32 (1920) 10-15 (Z.Eld)
-H. Noordergaaf, Biografische gegevens van P. Eldering (Z.Eld) machineschrift

J. van Essen (Z.Ess)
-Haagse Hout, “Jet van Essen behoort tot het schrijvende volk”, Posthoorn (10 november 1993) (Z.Ess)
-Roy Kraft van Ermel, “Een gesprek met schrijfster Jet van Essen”, Moesson 44 (1999) nr. 5, 16-17 (Z.Ess)
-Maaike Oppier, “Jet van Essen: ander mens als spiegel”, Haagsche Courant (9 oktober 1998) (Z.Ess)
-Johan Goud, “De eigen legende”, adRem (augustus 1998) 7 (Z.Ess)

R.H. Esveld (Z.Esv)
-Preken vanaf 5 januari 2003 (Z. Esv)

J.C.A. Fetter (Z.Fet)
“Jezus als machtsfiguur”, De Smidse 5 (1930) nr. 10, 294-305 (Z.Fett)
“De boodschap van den bijbel voor de menschheid: Het nieuwe testament” in: Wekelijksche berichten V.U. nrs 511-514 (1942) syllabus (Z.Fett)

F.H. Fockema Andreae (Z.Foc)
“Een goed begin is het halve werk” in: H. Faber e.a., Samengevoegd? Over het zevende gebod (1988) 25-34 (Z.Foc) kopie

Th. Frets (Z.Frets)
-A. des Amorie van der Hoeven, “Graf-schrift op den weleerwaardigen zeer geleerden Heer Theodorus Frets”, Licht, Liefde, Leven (1854) 220-221 (Z.Frets) kopie

A.M.L. Frevel (Z.Frev)
“Joodse onderduikers terug naar Dokkum”, Nieuwe Dockummer Courant (2 mei 2002) (Z.Frev)
“Een vroeg-oecumenische bladzijde uit de Dokkumer kerkgeschiedenis” in: Dokkum: bolwurk fan it Noarden (Assen 1954) 89-92 (Z.Frev) kopie

P.A. de Génestet (Z.Gen)
-G. Bloemendaal, “100 jaar leekedichtjes”, RW (1960) kopie
-G. Bloemendaal, “Een eeuw geleden stierf ds.P.A.de Génestet”, RW (1961) kopie
-Joris Hermsen, “Niet dat hoogdravend, maar juist de dagelijkse dingen: Rozendaalse stichting wil De Génestet meer bekendheid geven”, De Gelderlander (11-9-1992) kopie

J.F. Goud (Z.Goud)
“Uber Definition und Infinition: Probleme bei der Interpretation des Denkens des Emmanuel Levinas”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 36 (1982) 126-144 (Z.Goud)
“Remonstrantse Broederschap heeft blijvende opdracht”, Trouw (okt/nov 1983) (Z.Goud) met J.W.H. Blaauw
“Profetische verkondiging: notities bij een preek van Karl Barth”, Kerk en Theologie 40 (1989) nr.3, 221-231 (Z.Goud)
“Geloof als humanisme van de Ander”, Wending 46 (1989) nr.4, 191-198 (Z.Goud)
“Gevoeligheid voor verschillen: postmodernen en de religie”, Wending 45 (1990) 215-222 (Z.Goud)
“Pleidooi voor ethische heterenomie”, Wending 46 (1991) nr.5, 229-234 (Z.Goud)
“Origen (185-254)” in: J. Klapwijk e.a. ed., Bringing into captivity every thought: Capita Selecta in the History of Christian Evaluations of Non-Christian Philosophy (1991) 29-47 (Z.Goud) kopie
“Racisme en vreemdelingenhaat: een filosofische benadering”, Rondom het Woord, Theologische Radioleergang 35 (1993) nr.1, 40-44 (Z.Goud)
“Andere taal”, Trouw (21 oktober 1993) 10 (Z.Goud)
“Uniciteit van Jezus:, Interpretatie (januari 1994) 22 (Z.Goud)
“Vraagtekens bij de psychiatrische diagnose”, Tijd en Taak (26 maart 1994) 17-20 (Z.Goud)
“Zelfmoord is een ramp”, Trouw (26 maart 1994) (Z.Goud) Reacties van Hans van Dam Trouw (19 april 1994) en Martien Pennings Trouw (21 mei 1994)
“Beslissingen die geen mens kan nemen”, Trouw (27 mei 1994) (Z.Goud)
“Vrije geluiden: vrijzinnigheid”, Kerk en Wereld 86 (8 juni 1994) nr.7, 5 (Z.Goud)
-Artikelen n.a.v. “Als de dood voor het leven” (1995) zie aparte map
“Alsof er iets moet zijn”, Voorlopig HN-Magazine (27 mei 1995) 8-10 (Z.Goud)
“Over zelfbeschikking en zelfdoding”, In de marge 4 (1995) nr. 4, 9-13 (Z.Goud)
“Signalen: Uytenbogaert – remonstrants centrum voor religie en cultuur”, Toerusting (1995) nr.4 (Z.Goud)
“Voorbij het theïsme en toch gelovig” HN-Magazine 54(10-1-1998)2
“Emmanuel Levinas: Denken tegen het racisme in”, Filosofie 5 (1995) nr.3, 24-27 (Z.Goud)
“In memoriam Levinas (1906-1995)” in: Tijdschrift (uitgave van De Rode Hoed) 1 (1996) 29-30 (Z.Goud)
“God onder vuur”, Roodkoper: maandblad voor cultuur, religie en politiek 1 (aug.1996) nr.3, 17-21 (Z.Goud). Reactie hier op: Herman Philipse, “De zegeningen van het atheïsme”, Roodkoper (oktober 1996) nr.5, 24-29 (Z.Goud)
“De geheimen van het geloof: experimenten met de preek”, Vrij Zicht (nov. 1996) 20-22 (Z.Goud)
“Het liturgische spel van de associatie”, Voorlopig 29 (1997) nr.6, 7-10 (Z.Goud)
“God zegene de greep”, Trouw (25 juni 1997) antwoord op enkele onderzoeksvragen (Z.Goud)
“Gods gecompliceerde afwezigheid”, Roodkoper 2 (november 1997) nr. 9, 41-43 (Z.Goud)
“De vreemdeling en de afwezige, de lezer en de dichter” in: Meridianen 4. Paul Celan Genootschap (1997).75-78 (Z.Goud)
“Geloven met een knipoog naar God”, Haagsche Courant (2 december 1997) (Z.Goud)
“Ga tot de mier”, Interpretatie (december 1997) 16-17 (Z.Goud)
“Genade”, Interpretatie (januari 1998) 29-30 (Z.Goud)
“Verzoening van woord, beeld en klank” in: Katern VII, cultureel jaarboek (1998) 60-66 (Z.Goud)
“Zwijgen en geheime tranen”, Trouw (3 april 1999) 32 (Z.Goud)
“Het zwijgen en de geheime tranen: de bevrijding van het ik bij Emmanuel Levinas (1906-1995)” in: Een vermoede God (2000) 22-33 (Goud 4)
“Kennis & informatie”, Kerknieuws van de Nederlandse Kerk Austin Friars Londen (juli 2000) 53-54 (Z.Goud)
“Een ‘hongerdiep verlangen’: de religieuze poëzie van Gerrit Achterberg”, Roodkoper 5 (december 2000) 46-49 (Z.Goud)
“Slotwoord na het symposium ‘Kerk in de Global Village’ zaterdag 15 juli 2000”, Kerknieuws van de Nederlandse Kerk Londen (december 2000/januari 2001) 10-11 (Z.Goud)
“Remonstranten in Den Haag”, Algemeen Doopsgezind Weekblad (7 september 2002) (Z.Goud)
“Onder profeten en dichters. De vele bronnen van Levinas denken over God”, Filosofie 13 (2003) nr. 6, 11-17 (Z.Goud)
“Sneller dan arenden, sterker dan leeuwen”, Interpretatie (juni 2004) 18 (Z.Goud)
“Zoeken naar woorden: vragen aan een literaire bijbellezer”, Interpretatie (september 2004) 24-26 (Z.Goud).
“Alles went, behalve wat mooi is”, Open Deur (juli/augustus 2005) 12-14 (Z.Goud)
“Ecce Homo”, Interpretatie (14 maart 2006) 24-26 (Z.Goud)
“Terloops denken aan God”, Wijsgerig perspectief 46 (2006) 7-14 (Z.Goud)
“Leerhuis”, Begrip 32 (2006) 86-91 (Z.Goud)
“De samaritaan en de taxichauffeur: dichterlijk lezen en preken”, Interpretatie (juni 2007) 25-27 (Z.Goud)
“Abrahamitische afgunst”, Interpretatie (september 2007) 12-15 (Z.Goud)
“De waarde van spot: een theologische kijk”, Theologisch Debat 4 (september 2007) nr. 3, 4-11 (Z.Goud)
-Een definitie van God: lezing op het symposium van VU-podium, 31 mei 2008 (Z.Goud) machineschrift
“Niet zien en toch geloven: Pinksteren met Thomas”, Interpretatie (april 2009) 4-6 (Z.Goud)

Preken (aparte map Z.Goud)

Diversen:
-M.E. Brinkman, “Jonge generatie Barth-uitleggers geen ‘barthianen'” (Z.Goud)
“Johan Goud: Remonstranten willen geen achterhoedegevecht”, HN (30 oktober 1993) (Z.Goud)
-Caspar Dullemond, “Dominee Goud niet uit op zieltjes winnen”, Haagse Courant (!-8-1995) Z.Goud)
-Caspar Dullemond, “Remonstrants centrum staat voor vrijheid en tolerantie”, Haagsche Courant (1 augustus 1995) (Z.Goud)
-Johan van Workum, “Sterven heeft wél zin”, Trouw (11 juni 1996) 10 (Z.Goud)
“Tegen de stroom in: n.a.v. Piet Schelling, Tegen de stroom in: waarom mensen toetreden tot de kerk (Z.Goud) AV Gemeente Den Haag 20 november 1996
“Acht vrijzinnige kerstherinneringen”, VrijZicht (december 1996) 20-24 (Z.Goud)
“De dichter en de theoloog”, Boekenweekmagazine (maart 1997) tweegesprek Rutger Kopland en Johan Goud (Z.Goud)
-Petra Pronk, “Hoogleraar Johan Goud: Geloof hoeft niet tot geblindeerd leven te leiden”, HN (12 juni 1998) (Z.Goud)
“Goud hoogleraar vrijzinnig denken”, Kerk in Den Haag (april 1999) 4 (Z.Goud)
-Jaap Versluis, “De innerlijke drang van Johan Goud”, Woord en Dienst (17 april 1999) 5-6 (Z.Goud)
-Johan Roeland, “Theologie in een cultuur van religieuze knutselaars: een interview met prof. Johan Goud”, Areopagus Nw Jrg 4 (2000) nr.1 (Z.Goud)
“Religie geeft oog voor het onbeheersbare”, Trouw (4 februari 2000) (Z.Goud)
“Postmoderne dominees gevraagd”, Trouw (7 december 2000) (Z.Goud)
-Monique Groot, “Gods aanwezigheid ervaren in verwondering: interview met Johan Goud”, De Stroom (maart 2002) 7-9 (Z.Goud)
-Koert van der Velde, “Niemand wil een lot met eindcijfer nul”, Trouw (27 maart 2002 (Z.Goud)
“Lezing Camus duikt op in Haags archief”, Trouw (2 november 2004), “Camus na 50 jaar gevonden”, NRC-Handelsbld (2 november 2004), “Haagse lezing Albert Camus in archief ontdekt”, Volkskrant (3 november 2004), “Nog steeds de vreemde vrijheid van het scheppen”, Trouw (5 oktober 2004) (Z.Goud)
-Koert van der Veld, “Het portret ving mijn blik en het hield die vast”, Trouw (19 juli 2005) interview (Z.Goud)
-Herman Amelink, “Een belijdenis met een knipoog: Remonstrantse Broederschap strijdt tegen fanatisme en onverdraagzaamheid”, NRC (10 juni 2006) (Z.Goud)
-Bert van der Kruk, “Wij maken ook keuzes”, Volzin: opinieblad voor geloof en samenleving (16 juni 2006) (Z.Goud)
“Willem Jan Otten: eredoctor in de theologie”, Nieuwsbrief Depertement Godgeleerdheir RUU (maart 2007) (Z.Goud)
“Willem Jan Otten” in: Dies Natalis 2007 (Universiteit Utrecht 2007) Z.Goud)
-Ab Geldof, “Elkaar niet de maat willen nemen”, De Stroom (januari/februari 2007) interview (Z.Goud)
-Margot C. Berends, “In het kijken naar jezelf begint het geloven”, Kerk in Den Haag (maart 2007) (Z.Goud)
-Herman Amelink, “Denken ze niet dat ik een terrorist ben?”, NRC (18 juli 2007) (Z.Goud)
-Column “Poëzie en eredienst” in: Eredienstvaardig 23 (2007) nrs. 3, 4, 5 (Z.Goud)
-Ds Johan Goud 25 jaar predikant (2009) artikelen van J.P. Heering, Bert Dicou, Reinhold Philipp,Nini Jonker/Hans Jacobi, Han Adriaanse, Jan Eikelboom, Wim Uitenbogaard, Foeke Knoppers, Marius van Leeuwen (Z.Goud)
“In search of playful seriousness: complications in the relationship between art and religion” in: T.H. Zock ed., At the crossroads of art and religion: imagination, commitment, transcendence (2008) 117-133 (Z.Goud)

J.van Goudoever (Z.Goudoe)
“Een filosofie van het feestvieren”, Theologie en praktijk 23 (1963) nr.1, 14-38
“Christendom-Islam”, Mens en Kosmos 20 (1964) nr. 6, 164-172
“Gesprek tussen Joden en Christenen”, Wending (1966) 605-613
“The place of Israin Luke’s gospel”, Novum Testamentum 8 (1966) 111-123
“De geschiedenis en Jezus”, Theologie en Praktijk 27 (1967) nr. 1, 19-36
“Herhaalt de gescheidenis zich?”, IKOR (8-1-1967) Radiopreek, machineschrift
“The significance of the counting of the Omer” in: Studies on the Jewish background of the New Testament (1969) 64-86
“Worldconference on religion and peace in Kyoto”, Theologie en Praktijk 30 (1970/71) nr.4, 188-190
“L’arrière-plan liturgique du psautier”, Les questions liturgiques et paroissiales (Brussel 1971) nr.2, 79-90
“De behuizing van de vroege christenen”, Ministerium. Tijdschrift voor practische theologie en ambtelijke praktijk 5 (1971) nr. 3, 65-70
“De roeping van Levi”, IKOR (10-1-1971) radiopreek
“De weg van de mens”, zeven voordrachten gehouden voor de NCRV-radio (1971) (Z.Goudo)
“Samenwerking, met wie?”, Kosmos en Oekumene 6 (1972) nr. 4, 110-115
“Jewish background of some islamic festivals”, The journal of religious studies 4 (1972) nr. 1, 107-114
-Enkele preekaanwijzingen. Werkgroep Kerk en prediking. Postille (1972/3) 59-70
“Een structuur in de Torah”, Ministerium. Tijdschrift voor Practische Theologie en Ambtelijke Praktijk 6 (1972) nr.8, 270-278
“De lezing van de Totah”, Rondom het Woord, Theologische etherleergang 20 (1978) nr.2, 17-21
“William of Orange in a utopian light” in: R. Dán en A. Pirnát ed., Antitrinitarianism in the second half of the 16th century (Budapest-Leiden 1982) 65–72 (Z.Goudo) overdruk
“A calendar for the Messianic Age. A concept of Hendrik Niclaes, founder of the House of Love”, Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 45 (1984) 276–294 (Z.Goud) overdruk
“Antitrinitarism and related movements” in: Unitarism and related movements, Paper read at the colloquium on the study of the 16th cent. Radical Reformation (Amsterdam 14 mei 1985) 57-64, kopie
“The liturgial significance of the date in DT 1,3” in: N.Lohfink, Das Deuteronomium. Entstehung, Gestalt und Botschaft (Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium 68 (1985) 145-148
“De dynamiek van geëmancipeerd geloof”, Radarpeiling 21 (1986) nr. 1, 7
“Celebration of Torah”, Antonianum 63 (1988) 458-484
“The celebration of the Torah in the second Isaiah” in: J. Vermeijlen ed., The book of Isaiah (Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium 81 (1989)) 313-317
“La religion d’Isaac Newton”, Etudes théologique et religieuses 64 (1989) nr.1, 13-22
“Time indications in Daniël that reflect the usage of the ancient theoretical so-called Zadokite calendar” in: A.S.van der Woude, The book of Daniel in the light of new findings (Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium (1993)) 533-538
“Herinnering” over Jan van Goudoever, Zicht 1 (1994) 20

Jhr. ir. A.C.D. de Graeff (Z.Graeff)
-G. Bloemendaal, “Bij het heengaan van jhr. De Graeff”

H.IJ. Groenewegen (Z.Gro)
“Levensbericht van J.H. Groenewegen”, MNL (1921/22) 30-42

J.H. Groenewegen (Z.Gro)
“Iets over de waarde en de gevaren van muziek voor ons godsdienstig leven”, De Smidse 9 (1934) 78-88

Hugo de Groot (Z.Groot)
-K. van Berkel, “Onschuldig aan het schenden van de maagd”, NRC (21-1-1994)

A.H. Haentjens (Z.Hae)
“Bijdrage tot de wijsbegeerte van den godsdienst”, De Idee: orgaan van het Bollandgenootschap voor de Zuivere Rede (1930) 315-323
“Hugo de Groot als oecumenisch denker en werker”, Theologie en Praktijk 26 (1966) 97-103
(Z.Hae) kopie

T. Harteveld (Z.Har)
-Jaarrede Algemene Vergadering van Bestuur 1992

A.H. Heering (Z.HeeA)
“Blijft oorlog ons ultimum remedium ?”, Wending 4 (1950) 746-758 (Z.HeeA)
“Quakers over de internationale spanning”, Wending 6 (1951) 516-524 (Z.HeeA)
“De toekomst van de politiek”, Wending 29 (1974) 99-107 (Z.HeeA)
-Marijke Verduyn, “Soms was ik toch wel blij met geweld”, Trouw (14 juni 1999) vraaggesprek (Z.HeeA)

C.P. Heering-Moorman (Z.HeeC)
“Over het lezen van ‘nouveaux romans'”, Wending 16 (1961) 123-132 (Z.HeeC)
“Jean Cayrol, onbekend en verwant”, Wending 16 (1962) 757-768 (Z.HeeC)
“Camus in Nederland”, Wending 18 (1963) 517-524 (Z.HeeC)
“en waar staat de kerk?”, Kerk en Wereld (22 november 1968) 2 (Z.HeeC)
“Jean Follain, dichter van de confrontatie”, Wending 33 (1978) 348-357 (Z.HeeC)
“René Char en de Poëzie”, Wending 34 (1979) 108-115 (Z.HeeC)
“Marguerite Duras’ verwoeste wereld”, Wending 34 (1979) 451-455 (Z.HeeC)
“Over de gedichten van Samuel Beckett”, Wending 34 (1979) 496-499 (Z.HeeC)
“Roger Caillois’ terugkeer tot de rots”, Wending 35 (1980) 101-107 (Z.HeeC)
“Sartre over Mallarmé”, Wending 35 (1980) 512-514 (Z.HeeC)
“De lichte kamer van Roland Barthes”, Wending 36 (1981) 96-104 (Z.HeeC)
“Robert Pinget en de waarheid”, Wending 37 (1982) 28-33 (Z.HeeC)
“J.M.G. Le Clézio: van fantast tot aanklager”, Wending 37 (1982) 639-644 (Z.HeeC)
“Foucault vertalen”, Wending 37 (1982) 729-731 (Z.HeeC)
“René Chars gedichten in één band”, Wending 38 (1983) .517-524 (Z.HeeC)
“Michel Foucault, een onontkoombare schakel”, Wending 40 (1985) 54-57 (Z.HeeC)
“De ziekte en de schone letteren”, Wending 41 (1986) 535-540 (Z.HeeC)

G.J. Heering (Z.HeeG)
“Eenzaamheid”, Omhoog 4 (1921) 161-174 (Z.HeeG)
“Waarom heeft een mensch godsdienst noodig?”, Omhoog 5 (1922) 289-298 (Z.HeeG)
“De zedelijke eisch tot ontwapening”, Omhoog 7(1925) 149-174 (Z.HeeG)
“Schleiermacher als dogmaticus”, Vox Theologica 5 (1933/34) 90-96 (Z.HeeG) kopie
“De waarheidsvraag in de dogmatiek”, Vox Theologica 11(1940) 133-146 (Z.HeeG) kopie
“De huidige situatie der Vrijzinnig-Protestantse theologie”, Theologie en Praktijk 8 (1948) kopie
-J. Exalto, “Dit koninkrijk tartende oorlogsbedrijf. Het christen-antimilitarisme van de rechts-modernist G.J. Heering (1879-1955)”, DNK 21 (dec.1998) nr. 49, 23-43 (Z.HeeG)
-M. Verduyn, “Ethiek tegen bajonet”, Trouw (5-2-99) (Z.HeeG) kopie
-Krantenknipsels (Z.HeeG)

H.J. Heering (Z.HeeH)
“Kroniek”, Vox Theologica 9 (1938) 188-190 (Z.HeeH)
“Eenheid contra waarheid?”, Vox Theologica 17 (1947) 125-130 (Z.HeeH)
“Profeet, hogepriester en schriftgeleerde te Amsterdam”, Wending 3 (1948) 461-468 (Z.HeeH)
“Kan het congregationalisme ons helpen?”, Wending (1951) 38-44 (Z.HeeH)
“Overpeinzingen van een remonstrant over gemeente-opbouw”, Wending 6 (1951) 185-192 (Z.HeeH)
“De kleine mens in de grote wereld”, Wending 6 (1951) 276-287 (Z.HeeH)
“Van kruis en opstanding”, Wending 7 (1952) 1-7 (Z.HeeH)
“Sociale liturgie”, Wending 8 (1953) 590-598 (Z.HeeH)
“Mönnichs Pelgrimage”, Wending 9 (1954) .457-465 (Z.HeeH)
“Bijbel en opvoeding”, Wending 10(1955) 332-349 (Z.HeeH)
“Lustrum betekent reiniging”, Wending 11(1956) .209-223 (Z.HeeH)
“Christelijke verantwooding t.a.v. het atoomvraagstuk”, Wending 14 (1959) 267-275 (Z.HeeH)
“Toyohiko Kagawa-in memoriam”, Wending 15 (1960) 375-379 (Z.HeeH)
“Herder, laat je schaapjes gaan!”, Wending (1961) 640-650 (Z.HeeH)
“Het pastoraat in het atoomtijdperk”, Theologie en Praktijk 22 (1962) 199-210 (Z.HeeH) kopie
“Softenon”, Wending 18 (1963) 264-269 (Z.HeeH)
“Het verworpen beeld”, Wending 18 (1963) .458-464 (Z.HeeH)
“Kanttekeningen” bij het art. van R. Hensen (Literatuur, lezer, verantwoordelijkheid), Theologie en Praktijk 26 (1966) 1-16 (Z.HeeH)
“Ethos van het kijken”, Wending 21
“Anti-metaphysische theologie”, Theologie en Praktijk 27 (1967) 37-51 (HeeH 14 en Z.HeeH)
“Situatie”, Wending 23 (1968) 736-745 (Z.HeeH)
“Secularisatie in Holland oftewel: de ontmythologisering ontmythologiseerd”, Theologie en Praktijk 28 (1968) 9-16 (Z.HeeH)
“Medische moraal”, Wending (1969) 699-704 (Z.HeeH)
“Biografische schets” in: H. Berkhof e.a. ed., Voorrang aan de toekomst: een keuze uit het werk van dr. J.M. de Jong, in leven rector van het Theologisch Seminarium der Nederlandse Hervormde Kerk te Driebergen (1969) 7-14 (JonJ 2)
“De stad en het koninkrijk”, Theologie en praktijk 30 (1970/71) 168-175 (Z.HeeH)
“Macht en onmacht van de mens over eigen bestaan”, Rondom het woord (1971) NCRV ethercolleges (Z.HeeH) kopie
“Paul Ricoeur als godsdienstwijsgeer”, Nederlands Theololgisch Tijdschrift 25 (1971) 437-453 (Z.HeeH) kopie
“Ricoeur, Levinas, Dumas”, Wending 26 (1971) 470-481 (Z.HeeH)
“Tekst en communicatie: homiletiek in de spiegel der toneelkunst”, Theologie en Praktijk (1971) 180–189 (Z.HeeH)
“Het primaat der practische rede in nieuwe vorm: het werk van Emmanuel Levinas”, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 64 (1972) 4-14 (Z.HeeH)
“Geloof als werkelijkheidsinterpretatie”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 26 (1972) 137-151 (Z.HeeH) kopie
“Aan de grenzen van het menselijk bestaan”, Wending (1973) 136-149 (Z.HeeH)
“Identiteit en vervreemding”, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (1974) 30-42 (Z.HeeH)
“Naast God, schipper….”, Gereformeerd theologisch tijdschrift 74 (1974) 137-143 (Z.HeeH)
“Coreferaat over Levinas’ godsconceptie”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 29 (1975) 277-284 (Z.HeeH) kopie
“Die alten jüdischen Worte: over Franz Rosenzweig als joods filosoof”. Tijdschrift voor filosofie 38 (1976) 535-558 (Z.HeeH)
“Meedenken over het voorgaande”, Wending 31 (1976) 631-634 (Z.HeeH)
“Ethiek in beweging” in: Algemene WP Wereld van nu (dl 14 1977) 242-250 (Z.HeeH)
“Die begegnung zwischen Buber und Rosenzweig”, Revue Internationale de Philosophie 32 (1978) 473-491 (Z.HeeH)
“Filosofie en zelfbedrog: J.P. Sartre als filosoof en mens”, Wending 32 (1978) 598-606 (Z.HeeH)
“Trouw en Eros”, Wending 34 (1979) 675-683 (Z.HeeH)
“De hachelijke vrijheid: een terugblik op Sartre’s ethiek”, Wending 35 (1980) 484-490 (Z.HeeH)
“Vom Sollen zum Sein”, Zeitschrift für Evangelische Ethik 24 (1980) 169-182 (Z.HeeH)
“In memoriam Prof. Dr. L.J. van Holk”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 36 (1982) 145-146 (Z.HeeH) kopie
“Van Holk: spiritueel, inspirerend en vitaal tot het einde”, NRC Handelsblad (26 januari 1982) (Z.HeeH)
“Does faith trouble philosophy?: on Franz Rosenzweig’s method and system”, Tijdschrift voor filosofie 45 (1983) .589-601 (Z.HeeH)
“Die Idee der Schöpfung im Werk Levinas”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 38 (1984) 298-309 (Z.HeeH) kopie
“Les porteurs de salut juifs à l’époque hellénistique”, Archivio di filosofia (1985) 231-239 (Z.HeeH)
“Heeft Wending de vrede gediend?”, Wending 40 (1985) 203-210 (Z.HeeH)
“Geloofscrisis en oecumene”, Wending 41 (1986) 13-24 (Z.HeeH)
“De eerbied voor het leven en zijn grenzen”, Wending 41 (1986) 39-46 (Z.HeeH)
“Vanuit godsdienstwijsgerige optiek” in: Nogmaals: Waarom?: artikelen over en reacties op het boek van dr. A. van de Beek: Waarom? over lijden, schuld en God (1986) 64-71 (Z.HeeH)
“Ist die Rosenzweigsche Verbindung Philosophie-Theologie haltbar ?” in: W.Schmied-Kowarzik ed., Der Philosoph Franz Rosenzweig (1986) 471-482 (Z.HeeH)
“De twee-rijkenleer voorbij” in: Het leven is meer dan ethiek, studie aangeboden aan Prof. dr. G.Th. Rothuizen (1987) 11-24 (Z.HeeH) kopie
“De Gesammelte Schriften van Franz Rosenzweig”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 41 (1987) 152-155 (Z.HeeH) kopie
“Leven en denken van Franz Rosenzweig”, Rondom het woord 29 (1987) 19-30 (Z.HeeH)
“Franz Rosenzweig, Emmanuel Levinas en de tweesporigheid van de waarheid” in: Ter Herkenning 16 (1988) 233-245 (Z.HeeH)
“Is de theologie een universitaire wetenschap?”, Wending 44 (1989) 250-255 (Z.HeeH)
“De gedaantewisseling van de ethiek aan de universiteit”, Universiteit en Hogeschool 36 (1990) 250-257 (Z.HeeH)
“Levinas’ Godsconceptie en de God der filosofen”, Tijdschrift voor theologie 30 (1990) 159-172 (Z.HeeH)
“De ethiek van J.de Graaf” in: Hannes de Graaf, 1911-1991, een leven in dienst van de vrede (1992) (Z.HeeH) kopie
“Spinoza-joods wijsgeer?”, De uil van Minerva, Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeerte van de Cultuur 9 (1993) 213-278 (Z.HeeH)
“Wetenschap en wijsheid: de plaats van de theologie in de universiteit”, Té-èf Blad van de theologische faculteit Leiden 24 (1994) nr.1, 3-14 (Z.HeeH)
“Het lijden is op drift: het onderscheid van medische problemen en levensvragen wordt steeds moeilijker”, Tijd en Taak (18 maart 1995) (Z.HeeH)
“Professor Henk Berkhof-praesens”, Té-èf. Blad van de theologische faculteit Leiden 25 (1996) nr.2, 4-5 (Z.HeeH)
-Marijke Verduyn, “Vuile handen”, Trouw (28 november 1997) vraaggesprek (Z.HeeH)

P. Heering (Z.HeeP)
-Zes bijdragen in: Het Morgenlicht. Stichtelijk dagboek voor het gezin. 2e bundel (1868) 5-7 mei, 12 juni, 2-3 oktober (Z.HeeP) kopie
-Preek op de 13e Nederlandschen Protestantendag (1885) (Z.HeeP) kopie
-G.J. Heering, “Levensbericht van P. Heering”, MNL (1931/32) 43-48 (Z.HeeG)

Nel van der Heide (Z.Hei)
-Ruud Buurman, Verpleegster in ruste houdt van tuinieren”, Utrechts Dagblad (18 juli 1998)

B.G.de Vries van Heijst (Z.Hey)
-J.v.R., Open brief aan den remonstr. gereformeerden? predikant Van Heijst of de Moderne Démonie van dien prediker en zijne broeders een weinigske toegelicht (1865) (Z.Heijs)

W.F. Hensen (Z.Hen)
“Veranderen, maar hoe?”, Radarpeiling 13 (1978) nr. 4, 18-21
“Zin geven aan je leven”, Barchembladen (1984) nr.8, 11-18
“De moderne devotie, een inspiratiebron voor onze tijd?”, Barchembladen(1984) nr.8, 25-38
“De stilte is een tweestemmig lied”, Barchembladen (1985) nr.9, 24-30
-Willem Leeuwis, “In gesprek met Wilfried Hensen”, adRem (augustus 1990) (Z.Hens)

J.W. Herfst (Z.Her)
“Psychische defensie”, Het Kouter 3 (1938) 430-434
“Evangelieverkondiging” in: M.G. Schenk, Vrouwen van Nederland 1898-1948: de vrouw tijdens de regering van Kon.Wilhelmina (1948) 145-154, kopie
“De ongehuwde vrouw”, Wending 9 (1954/55) 384-391, kopie

W.E.R. van Herwijnen (Z.Herw)
-J. Ernst en L. Oranje, “Christen in het bedrijfsleven: burger van twee werelden?”, Wending 39 (1984) 258-264 (Z.Herw) gesprek
-H. van Weerdenburg, “Voorzitter Eimert van Herwijnen ziet toekomstmogelijkheden voor de kleine remonstrantse kerk”, de Bazuin (22 april 1994) 8-10 (Z.Herw)
“Weg met het vage remo-imag: mr. Mijnssen volgt ir. Van Herwijnen op als voorzitter Broederschap”, Trouw (9 juni 1997) (Z.Herw)

J.J. van Hille (Z.Hil)
-H. Paardekooper, “Ds. Jacobus Johannes van Hille, Samenspel (15 juli 1983)

A. van der Hoek (Z.Hoek)
“Religious Institutionalization among Moluccans” in: Shadid en van Koningsveld eds, Islam in Dutch Society: Current Developments and Future Prospects (1992) 181-190
“Moluccan Christians and Muslims in the Netherlands: past, present, future”, Exchange, Journal of Missiological and Ecumenical Research (1995) nr 1, 34-44.
“Agama Ambon Transformed: Religion in excile”, Cakalele, Maluku Research Journal (1995) 67-75.
-God rekent anders (13 september 1998) preek, machineschrift
“De l’isolement à la participation: l’évolution des Églises moluquoises aux Pays Bas” in M.Spindler et A.Lenoble-Bart eds, Crétiens d’outre-mer en Europe (2000) 147-173

G.J. Hoenderdaal (Z.Hoe)
“De schat der Christenheid”, Het Kouter 2 (1937) 161-163 (Z.Hoen) kopie
“De betekenis der aesthetica voor de systematische theologie”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 3 (1948/9) 359-372 (Z.Hoen)
“Het objectieve gehalte der geloofservaring”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 4 (1949/50) 12-23 (Z.Hoen)
“Kerkmuziek en kerkbouw”, Kerk en Eredienst 5 (1950) 100–107 (Z.Hoen) kopie
“Muziek als theologisch probleem”, Kerk en Eredienst 6 (1951) 169–178 (Z.Hoen) kopie
“Drie dichters en de tijd”, Wending 6 (1951) 415-425 (Z.Hoen)
“Waarom geen romantiek in de kerk?”, Wending 7 (1952) 366-376 (Z.Hoen)
“Twee kerken aan de rand van de hoofdstad”, Forum (1953) 41–60 (Z.Hoen) kopie
“Protestantse kerkmuziek”, Wending 8 (1953/54) .717-725 (Z.Hoen)
“Symbool en sacrament”, Theologie en Practijk (1954) 42–51 (Z.Hoen) kopie
“Cultuur en wancultuur”, Radio uitzending 18 februari 1955 (Z.Hoen)
“Een bijdrage tot liturgische vormgeving in de Ned. Herv. Kerk”, Theologie en Practijk 17 (1957) 67–71 (Z.Hoen) kopie
“Waarom Arminius herdenken ?”, Wending 15(1960) 316-326 (Z.Hoen)
“The life and thought of Jacobus Arminius”, Religion and Life (1960) 540–547 (Z.Hoen) kopie
“Het begrip homo faber als vraagstuk voor de theologie”, Theologie en Practijk 20 (1960) 99–107 (Z.Hoen) kopie
“Eenheid”, Wending 16 (1962) 826-833 (Z.Hoen)
“Dogmenhistorische aspecten van de leer der voorbeschikking”, Theologie en Praktijk 22 (1962) 57-77 (Z.Hoen) kopie; ook in Orientatie reeks II (B.35)
“Pinksteren”, Federatie Contact (mei 1963) (Z.Hoen) kopie
“Op zoek naar een theologische esthetica”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 18 (1963/64) 207–216 (Z.Hoen) kopie
“De strijd om de Heidelbergse Catechismus”, Dux 31 (1964) 435-442 (Z.Hoen)
“Ontmythologisering”, Adelbert (1965) 1–7 (Z.Hoen) kopie
“De preek”, Theologie en Praktijk 25 (1965/66) 187–197 (Z.Hoen) kopie
“Ontvoogding in de theologie” in: Welbehagen of ongemak: 11de Lustrum van de VCSB afdeling Leiden (1967) 31-44 (Z.Hoen) kopie
“Uytenbogaert in Utrecht”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 22 (1967/8) 3-12 (Z.Hoen) kopie “Een tussentijdse balans van de huidige theologische situatie”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 22 (1967/8) 200-215 (Z.Hoen) kopie
“Friedrich Schleiermacher als filosoof”, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 60 (1968) 65–78 (Z.Hoen) kopie
“Uppsala over Worship”, Ministerium 2 (1968) 137–142 (Z.Hoen) kopie
“Naar een modern theologisch ethos”, Theologie en Praktijk 28 (1968) 1–8 (Z.Hoen) kopie
“Dordrecht: achteraf een drama”, Kerk en pers ’68 (1968) 114-117 Z.Hoen) kopie
“Is Schleiermachers theologie nog actueel?”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 23 (1968/69) 81–93 (Z.Hoen)
“De weg van een kleine kerk”, Aksent 8 (1969) 60–62 (Z.Hoen) kopie
“De religieuze grondervaring en onze houding in de wereld”, Peiling 4 (1969) 34-37 (Z.Hoen)
“Erasmus en de Nederlandse reformatie”, Vox Theologica 39 (1969) 126–144 (Vox 8, Z.Hoen)
“De Hervormde familie bijeen in Nairobi”, Gemeenschap der Kerken (1970) 198–201 (Z.Hoen) kopie
“Het contact-gebeuren in de prediking”, Theologie en Praktijk 31 (1971) 190–196 (Z.Hoen) kopie
“De ware tempel”, Ministerium 6 (januari 1972) 28-30 (Z.Hoen) kopie
“Hermeneutiek en ideologiekritiek”, Rondom het Woord 14 (1972) 282–294 (Z.Hoen) kopie
“Dogmatiek, retoriek, dialektiek”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 27 (1973) 34-47 (Z.Hoen) kopie
“Eenheid in waarheid en liefde”, Gemeenschap der Kerken 27 (1973) 3–4 (Z.Hoen) kopie
“A Dutch theology of toleration”, Religion in Life (1973) 449–455 (Z.Hoen) kopie
“Het estetische als vijand en als vriend”, Rondom het Woord 16 (1974) 20–37 (Z.Hoen) kopie
“De dominee van Hardenberg schijnt gedichten te schrijven”, Trouw (9 november 1974) (Z.Hoen) kopie
“Ja en nee bij jubileum Centrum voor de kerkzang”, Trouw (7 juni 1975) (Z.Hoen)
“Herwaardering van de Pruikentijd”, Amersfoortse stemmen 58 (januari 1977) 20–26 (Z.Hoen) kopie
“Smelt de Remonstrantse Broederschap weg?”, Tenminste (1977) nr.2, 4-6 (Z.Hoen) kopie
“Esthetische en religieuze ervaringen”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 32 (1978) 197-217 (Z.Hoen) kopie
“Enige opmerkingen over tolerantie”, Kernvragen (Oktober 1978) 19-23 (Z.Hoen) kopie
“Op zoek naar de oorzaken van de cultuurcrisis: cultuur en politiek zijn niet te scheiden”, Hervormd Nederland (1-9-1979) (Z.Hoen)
“‘Onze hulp’, een mijlpaal in de liturgische ontwikkeling”, Tenminste (1979) 18–22 (Z.Hoen)
“Wordt de Mattheuspassion een sleur?”, Hervormd Nederland (28-2-1981) (Z.Hoen)
“In memoriam prof. dr. L.J. van Holk”, Trouw (26 januari 1982) (Z.Hoen) kopie
“Jacob Arminius”, Gestalten der Kirchengeschichte (dl 7 1982) 51-64 (Z.Hoen)
“Hugo Grotius”, Gestalten der Kirchengeschichte (dl 8 1983) 43-59 (Z.Hoen)
“Mislukte diplomaat Hugo de Groot”, HN-magazine 39 (1983) nr.14, 34-37 (Z.Hoen)
“Hoe krijgen wij de kunst weer de straat op?”, HN magazine 40 (1984) nr.3, 18-21 (Z.Hoen) kopie
“Remonstranten 350 jaar open voor Europese cultuur”, Trouw (26 oktober 1984) (Z.Hoen) kopie
“Muziek en religie”, Wending 39 (1984) 401-409 (Z.Hoen)
“Op zoek naar nihilistische kunst” in: Nihilisme en geloof: een bundel theologische opstellen t.g.v. het 18e lustrum van het Collegium Theologicum c.s. F.F.F. – Nemo S.S.S. (Utrecht 1984) 80–84 (Z.Hoen) kopie
“Luther en Erasmus”, Areopagus: blad van de theologische faculteit 18 (1984) nr.4, 53-54 (Z.Hoen) kopie
“Het modernisme in Leiden” in: W.Otterspeer, Een universiteit herleeft (1984) 10-25 (Z.Hoen) kopie
-Levensbericht voor het Convent van Remonstrantse Predikanten (Hoorneboeg 1988) handgeschreven, kopie (Z.Hoen)
“Dordtse Synode was allerminst een vergadering van ayatollah’s”, NRC (28 januari 1993) (Z.Hoen) kopie

L.J. van Holk (Z.Holk)
Artikelen:
“De tragiek van het leven met God”, Omhoog 4 (1917) 193-205 (Z.Holk)
“Wasdom in God”, Omhoog 6 (1923) 74-77 (Z.Holk)
“In memoriam Dr. K.H. Roessingh”, Maandblad VCSB (1926) 17-20 (Z.Holk)
“De politieke situatie van het vrijzinnig protestantisme”, De Smidse 5 (1930) 283-293 (Z.Holk)
“Het Vrijzinnig Protestantsche Kerkbegrip”, Vox Theologica 4 (1932/3) 121-127 (Z.Holk) kopie
“Cultuurgeschiedenis en Heilsgeschiedenis”, Vox Theologica 5 (1933/34) 122 (Z.Holk) kopie
“Wat betekent voor ons traditie”, “Wat betekent godsdienst voor ons dagelijks leven?”, “De haat tegen den intellectueel”, “De student in de volksgemeenschap” en “Wat is defaitisme?”, De Smidse 9 (1934) 89-92, 117-125, 175-185, 296-300 en 359-365 (Z.Holk)
“Ook wij loven de zotheid”, Opbouw 3 (1936) nr. 28, 2-3 (Z.Holk)
“De theologische situatie heden”, Nieuw Theologisch Tijdschrift 25 (1936) 1-25 (Z.Holk) kopie
“Wat wij werkelijk bezitten: onze kerkgang”, Vrije Geluiden (14-9-1940) 6-7 (Z.Holk)
“Heutige Religionsproblematiek”, Schweizerische Theologische Umschau 20 (1950) nr. 1/2, 27-35 (Z.Holk)
“Veranderde normen van sexuele moraal”, Theologie en Practijk 3 (1957) 89-103 (Z.Holk)
“Honderd jaar modernisme”, Theologie en Praktijk 21 (1961) 82-98 (Z.Holk)
“Antwoord op de synodale richtlijnen aangaande het leerstuk der verkiezing”, Theologie en Praktijk 22 (1962) 1-32 (Z.Holk) kopie
“De correlatiemethode in Tillichs denken”, Theologie en Praktijk 22 (1962) 183-198 (Z.Holk) kopie
“Reanimatie als zedelijk vraagstuk”, Wending 17 (okt.1962) 478-487 (Z.Holk)
“Het concilie en de internationale verhoudingen”, Internationale Spectator 18 (1963) 129-141 (Z.Holk)
“Robinson over Liturgie en Gebed”, Wending 18 (dec.1963) 771-782 (Z.Holk)
“De norm der apostoliciteit”, Wending 18 (febr 1964) 918-926 (Z.Holk)
“De godsdienstwijsgerige problematiek der oudtestamentische godsvoorstelling”, Theologie en Praktijk 26 (1966) 104-113 (Z.Holk) kopie
-Preek 10 juli 1966 Rotterdam, uitgezonden door I.K.O.R. “Immanuel God-met-ons” (Z.Holk)
“Kairos. 40 jaren theologie”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 26 (1972) 122-136 (Z.Holk) kopie
“De Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale in haar eerste periode, 1915–1931”, Jeugd en Samenleving 9 (1979) 331–351 (Z.Holk) kopie
-Krantenknipsels (Z.Holk)
Over L.J. van Holk:
-A.M. van Peski, “Kleine geestelijke biografie en citaten”, RW (20 oktober 1973) 3-10 (Z.Holk)
“Het protestcollege van L.J.van Holk op 26 november 1940”, RW (18-12-1982 )

H. van Holk-Meijer (Z.Holk-M)
-D. Coppes, “De vrouw in het kerkelijk ambt: gesprek met predikante H. van Holk”, De Nieuwe Linie (29 augustus1964) (Z.Holk-M)
“Veranderingen?: Hanneke te Winkel in gesprek met H. van Holk-Meijer”, GG Maandblad over relaties en seksualiteit 20 (1981) nr.9, 20-22 (Z.Holk-M)

K.J. Holtzapffel
-H. Heuff, “Kopstukken van nu: Tijd efficient indelen”, adRem (januari 1996)

C.E. Hooykaas (Z.HooC)
“De plaats van het lijden in den opbouw van ons geestelijk leven”, Omhoog 4 (1921) 238-256 (Z.HooC)
“De strijd in het gemeenschapsleven”, Omhoog 5 (1922) 217-234 (Z.HooC)
“De beweging der engelen”, Omhoog 6 (1923) 15-22 (Z.HooC)
“Oostersche verzen van Leopold”, Omhoog 6 (1923) 304-308 (Z.HooC)
“Individualisme en persoonlijkheid”, Omhoog 7 (1924) 81-89 (Z.HooC)
-G.J. Heering, “Dr Cornelis Elias Hooykaas”, MNL (1933/34) 67-78
-S.H.N. Gorter, “C.E. Hooykaas en de Stroom”, De Stroom (1933)
-Sinterklaasvers op de redactie en medewerkers van de “Stroom”, De Stroom (december 1933) 10-11
“Dr. C.E. Hooykaas: een persoonlijke herinnering”, NRC (16 juni 1933) (Z.HooC)
-J.J.M., “Rust een weinig: in memoriam C.E. Hooykaas”, NRC (18 juni 1933) (Z.HooC)

I. Hooykaas (Z.HooI)
“Duivelbezwering en heidenbekeering”, Nieuw en Oud (1867) 12-38 en 53-91 (Z.HooI)
“Tollenaars en zondaars”, Nieuw en Oud (1868) 304-329 (Z.HooI)
“Godsdienst en zedelijkheid”, Nieuw en Oud (1870) 109-148 (Z.HooI)
“Ter beschrijving van de ethische richting”, Theologisch Tijdschrift 9 (1875) 193-237 (Z.HooI) kopie
“Het Godsrijk”, Godsdienstig Album Stichtelijke lektuur uit Nederland en uit den Vreemde (1876) 333-361 (Z.HooI)

A. van Houten
-Recensies van A. van Houten, Kerk aan de Laan: geschiedenis van de Remonstrantse broederschap te ’s Gravenhage en omstreken (1996) in HN en Hervormd Den Haag

A.A. Humme (Z.Humme)
-In memoriam, Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad (27-4-1943, ochtend)

A.A. In ‘t Veld (Z.Int)
“Samen delen als man en vrouw”, Rondom het woord. Theologische etherleergang 23 (1981) nr. 1, 55-60 (Z.In’tV)
“Feminisme en vrouwenkerk als vernieuwingsbeweging”: voordracht op de AV van Beraad Remonstrantse Broederschap 19 maart 1988

A.C. Ipenburg (Z.Ipe)
“Een remonstrants predikant in de tropen”, VrijZicht (juli/augustus 1997) 25-26
-Publicaties dr. At Ipenburg, remonstrants predikant (2008) machineschrift

H. Jacobi (Z.Jac)
-De Apocalyps in de muziek (1999) machineschrift
-Muzikale vereeuwiging (25 januari 2001) machineschrift
-Vooruitgang en Vernieuwing in de Muziek (2002) machineschrift

H. de Jager (Z.Jag)
“De remonstranten en contra-remonstranten in het land van Voorne, in ‘t bijzonder te Brielle, in de jaren 1612-1619. Notitie van Willem Crijnse”, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis (3de dl, 1889) 337-356

L.G.M. Jaquet (Z.Jaq)
-Internationale invloeden op de Nederlandse samenleving (maart 1969) machineschrift

C.L. de Jong
“In memoriam C.L.de Jong”, URW 18 (1906) 107-108 (Z.JonC)

L.N. de Jong (Z.Jong)
-M. Niemeijer, “Inleiding” en H. Dull, “Analyse van het handschrift van dr. L.N. de Jong” in: Probleemcomponisten I: dr. L.N. de Jong (Gouda 1941) kopie (Z.JonL) Uitgave Nederlandse Bond van Probleemvrienden; met foto

A.C.J. Jonkers (Z.Jonk)
“Op zoek naar de toekomst: enkele impressies n.a.v. het werken onder ‘jongere’ Haagse Remonstranten”, RW (3 november 1964) (Z.JonA)
“Gemeente tussen maatschappij en koninkrijk Gods” in: De Gemeente: zes inleidingen voor de Haagse DoRe gemeenten (1981) 33-39 (Z.Jonk en I.d8)
-Meditatie (bij avondmaal) (1988) machineschrift (Z.Jonk)
“In gesprek met ds A.C.J. Jonkers en mevrouw M. Jonkers-van Gunsteren”, Kredo (december 1989) 2-3 (Z.Jonk) vraaggesprek

M.C. Kassens (Z.Kass)
-Overdenking (3 april 2011) (Z.Kass)

P.A.P.E. Kattenberg (Z.Kat)
“Snapshot Painting”, Semiotext 4 (1982) nr. 2, 210-215 (Z.Kat) kopie
-Mirjam Westen, “Peter Kattenberg” in: Hif van beelden: 16 beelden en installaties in de Botanische Tuinen van de Rijksuniversiteit Utrecht (1991) 17-18 (Z.Kat) kopie
-Enkele fotos en artikelen van Kattenbergs beelden, waaronder Gothic Dobber, X-Rays, Trophy.

N.C. Kist (Z.Kis)
“Wien is de spreuk: in necessariis unitas, in non necessariis libertas, in omnibus caritas ?” Archief voor Kerkelijke Geschiedenis inzonderheid van Nederland 10 (1840) 358
“In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in omnibus prudentia et caritas”, Archief voor Kerkelijke Geschiedenis 18 (1847) 425-442

A. Klaver (Z.Kla)
“Franciscus van Assisi” Vragen van den dag 41(1926)pp.641-647
“Moderne kunstenaars en kunst in tegenstelling en eenheid” Vragen van den dag 42(maart?)pp.193-212
“Tagore en zijn wegbereiders” Vragen van den dag (?)pp.1-24 (A.Kla.10)
“Mystiek” Vragen van den dag (?)pp.1-25 (A.Kla.10)
“Lamennais” Vragen van den dag (?)pp.1-23 (A.Kla.10)
“Preciesen en rekkelijken” In Uit de Remonstrantsche Broederschap 18(1906)pp.95-103
-“Een vreemdeling over Nicolaas Beets” (okt 1907) Uit de Rem.Broed. ?
-“Het boek van het huwelijk” Levenskracht (1912)pp.166-170
“Openingsrede AV 1919” Uit de Remonstrantsche Broederschap 32(1920)pp.1-10 (A.Kla.8 en A.Kla.10)
“Maria-legenden en exempelen” Vragen van den dag 40(juni 1925)pp.415-437
“Ons credo” in Nieuwe stemmen uit de Vrije Gemeente (1930)pp.125-135

F. Kleijn (Z.Kle)
“Weergave van de toespraak, gehouden op 16 december 1928, na de aanvaarding van de wandschilderingen in onze kerk”, Van Maand tot Maand (januari1929) 1-4 (Z.Kleijn) kopie
-J.J. Bukes, “Een remonstrantse demonstrant”, Trouw (3 mei 1975 (Z.Kle)

J.L. Klink (Z.Klin)
“Ergenis en Dwaasheid ?”, Wending 8 (1953) 264-285
“Het geloof en de kinderen: de kindercatechese”, Wending (juni 1966) 251-263
Het geloof en de kinderen”, Wending (december 1966) 698-713
-Artikelen over het Liedboek der Kerken in: Hervormd Nederland 1, 15, 29 november 1980
-Het archief van Johanna Louise Klink (1918-2008): inleiding, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (juli 2013) collectie numeer 971 (Z.Klink)
-Het archief van Johanna Louise Klink (1918-2008) (Z.Klink)

M.A. Klomp (Z.Klo)
“Kerstviering en ons persoonlijk leven” en “Kerstkonde”, Leidersblad der VCJC 25 (1946) nr. 4, 4-9 (Z.Klo)

F. Knoppers (Z.Knop)
“Theologie studeren”, RW (1984)
-Paul van Velthoven, “Remonstrantse Broederschap geeft geen kans om in te slapen”, Haagse Courant (7 november 1993) gesprek met ds. F. Knoppers en J.H. Goud (Z.Knop)
-C. Lambregtse, “Remonstranten in zondagmiddagdebat op zoek naar vrijzinnigheid ‘Kuitert te gereformeerd'”, Friesch Dagblad (19 februari 1996) Z.Knop)
-Preek gehouden op 7 maart 1999 in de remonstrantse Kerk te Den Haag (Z.Knop) machineschrift
-Zomeravondlezing: de wereld een toneel (6 juli 2003) (Z.Knop)

W.Knoppers (Z.KnopW)
“In memoriam Dolf Riedel”, Woodbrookers Nieuws (mei 2011) 3 (Z.KnopW)

J. Konijnenburg (Z. Konijn)
-Albert Schweitzer (1875-1965) und Jan Konijnenburg (1758-1831): bien étonnés se trouver ensembles (z.j.) auteur onbekend (Z.Konijn)

J.A. de Koning (Z.Koni)
“Erasmus”, De Smidse 10 (1935) .299-306
“Het oecumenisch gesprek in ons land”, Nieuw Theologisch Tijdschrift 26 (1937) 240-246 (Z.Koni) kopie
“Tijd van ziekte en zorg” in: Doorlicht bestaan (1957)
-Gemeente en vóór-gemeente, referaat op AV 1959 (zie Z.Hoe)
“De functie-crisis van de predikant”, Peiling 5 (1970) nr. 1, 18-20
-W.Knoppers, “Dr. J.A. de Koning een ontmoetend man”, RW (7 febr 1973) en andere artikelen (Z.Koni)

P.W. de Koning (Z.KonP)
“Vriendschap” gedicht
“Bezinning: aangesproken”, Sociale ochtend DoRe (11 februari 1984) (Z.KonP)

M.D. Koster (Z.Kost)
“A clue to the relationship of some West Syriac Peshitta manuscripts”, Vetus Testamentum 17 (1967) 494–496 (Z.Kost)
“Gods grote werken/Gods grote daden: opmerkingen en beschouwingen over en naar aanleiding van Psalm 111:2”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 33 (1979) 10–26 (Z.Kost)
“Peshitta revisited: a reassessment of its value as a version”, Journal of Semitic Studies 38 (1993) 235–268 (Z.Kost)
“The Copernican revolution in the study of the origins of the Peshitta” in: P.V.M. Flesher ed., Targum Studies, Volume Two: Targum and Peshitta (Atlanta 1998) 15–54 (Z.Kost)
“The Historicity of the Bible. Its relevance and its limitations in the light of near eastern archeology – from catalyst to cataclysm” in: J.C. de Moor en H.F. van Rooy ed., Past, present, future: the Deuteronomistic history and the Prophets (Leiden 2000) 120–149 (Z.Kost)
“Geloof is er om creatief mee om te gaan”, NRC (23 december 2002) 7 (Z.Kost)
“Le Décalogue dans la Peshitta: à la recherche de ‘la’ Peshitta” in: F. Briquel Chatonnet et Ph. Le Moigne ed., L’ Ancien Testament en syriaque, Études syriaques 5 (Paris 2008) p. 33-60 (Z.Kost)

E.J. Kuiper (Z.Kuip)
“Het kritisch rationalisme van Hans Albert en de theologie”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 30 (1976) 306-319 (Z.Kui) kopie
“Paspoort”, RW (24 december 1977) (Z.Kui)
“Wetenschap en authenticiteit in de uitoefening van het predikantschap”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 34 (1980) 134-153 (Kuip 9) overdruk
“Twee pleidooien voor biografische theologie”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 35(1981) 287-297 (Z.Kui) kopie
“De Remonstrantse Broederschap en het Modernisme”, RW (24 april 1982) (Z.Kui)
“Bij de vierhonderste geboortedag van Hugo de Groot (1583-1645)”, RW(16 april 1983) (Z.Kui)
“Hugo de Groot en de Remonstranten”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 38 (1984) 111-125 (Z.Kui) kopie
“Olga’s verzuchting”, in: Nogmaals: Waarom? Artikelen over en reakties op het boek van dr. A. van de Beek: Waarom? over lijden, schuld en God (1986) 72-78 (Z.Kui) kopie
“De gelijkenis van de verloren Vader”, in: De gelijkenis van de verloren Vader: beschouwingen over Van Genneps boek ‘De terugkeer van de verloren Vader’ (1991) 115-125 (Z.Kui) kopie

H.M. de Lange (Z.Lange)
“De verantwoordelijke maatschappij in een wereld-perspectief”, Wending (1953) 567-573
“Christen-zijn in de Nederlandse samenleving”, Wending (1955) 207-209
“De driegende welvaart”, Wending (1956) 528-544
“Rondom de bestedingsbeperking”, Wending (1957) 386-391
“Om te beginnen . . “, “Meer welvaart-hoeveel en voor wie?” en “De eredienst”, Wending (1959) 817-821, 587-594 en 709-711
“Bezitsvorming, een christelijk ideaal?”, Wending (1960) 84-91
“Belastingverlaging” en “Activisme, gehoorzaamheid en disponibilité”, Wending (1961) 137-140 en 722-728
“Wending in de politiek” en “De Wereldraad en het vraagstuk van de economisch minderontwikkelde landen”, Wending (1963) 90-102 en 180-192
“Socialisme en ondernemingsgewijze produktie”, “De defensie in Europa” en “Enkele kantekeningen bij de vaderlandse politiek”, Wending (1975) 55-62, 181-188 en 442-446
“Open voor de toekomst: enkele indrukken van Nairobi 1975”, Wending (1976) 635-641
“Discussie in/met India”, Wending (1978) 117-123
“Hebben de Kerken een Visie op de Europese Eenwording?”, Wending (1979) 296-302
“Een kerkelijk gesprek met Transnationale ondernemingen”, Wending (1984) 287-290
“Economie als geloofszaak”, Rondom het woord 30 (1988) nr. 4, 3-8
“Hoe sociaal is onze markteconomie: De wereldraad van Kerken en de economische orde”, Wending (1989) 102-108
“Hoe christelijk is de CDA-ideologie”, Wending (1991) 102-109
-H.J. Adriaanse, “In memoriam De Lange: in de ban van gelovige verantwoordelijkheid”, website remonstranten (2001) kopie
-H. Noordegaaf, “Tegen situaties van verzuim: bij de dood van Harry de Lange”, Socrates en Democratie (2001) 520-527
-Lijst van publicaties van Harry de Lange (Z.Lange) machineschrift

P. Leendertz Jr. (Z.Leen)
“Is Vondel remonstrant geweest?”, URB 23 (1911) 1-16 (Z.Leen) overdruk

F.E. van Leeuwen (Z.LeeF)
-Installatie ds. F.E. van Leeuwen in de C.C. voor uitzending naar Indonesië 19 juni 1937 (foto) (Z.Leef)
“Dietrich Bonhoeffer”, Wending (1952) 570-577

J. van Leeuwen (Z.LeeJ)
-Toespraak tot de Remonstrantsche Gemeente te Berkel gehouden op 1 october 1865, ten besluite zijner evangelie-bediening in haar midden (1865) (Z.LeeJ) kopie
“Het protestantsche bijbelgenootschap te Parijs”, Nieuw en Oud (1872) 379-413 (Z.LeeJ)

Th.M. van Leeuwen (Z.LeeTh)
“De herovering van het symbool. Paul Ricoeurs denken over kwaad en bevrijding”, Wending (1974) 676-687
“Secularisatie-geloven zonder metafysica” in ? , (dec.1985)
“Minderheid-zijn en zelfbewustzijn”, Té-èf, blad van de theologische faculteit te Leiden 23 (1993) nr.2, 37-44 (Z.LeeTh) kopie
“Het open avondmaal: een remonstrantse reactie” in: J. van Beek e.a. ed., Mysterie tussen leer en leven (1993) 58-67 (Z.LeeTh) kopie
-Vrede in de kerk, godsdienst, bedoeld om vrede te brengen. Lezing Museum Meermanno, 15-11-2009
“Donderdag 1 april Witte Donderdag”, “Vrijdag 2 april Goede Vrijdag”, “Zaterdag 3 april Stille Zaterdag”en “Zondag 4 april Pasen” in: Postille 2009-2010 (2009) 92-105 (Z.LeeTh) kopie

A.S. Lenselink (Z.Lens)
-Peter Koster, “Ouders niet kerkelijk, kind toch gedoopt”, AD (31 augustus 2007) (Z.Lens)

J.W. van Malde (Z.Malde)
“Van horen zeggen”, Kerk & Israël Onderweg (Katern Inzicht juni 2008) (Z.Malde)
“Arminius’ arbeidzame leven”, VrijZinnig (2010) nr. 3, 3-4.

J.H. Maronier (Z.Maro)
“Levensbericht van Abraham des Amorie van der Hoeven”, MNL (1856) 31-48 (Z.Maro) kopie
“Het christendom en de nieuwe theologie”, De Teekenen des Tijds 1 (1859) 38 (Z.Maro) kopie
“Berichten: De Dageraad, zijn voorleden, zijn heden en zijne toekomst”, Godgeleerde Bijdragen 34 (1860) 441-448 (Z.Maro) kopie
“Het werk Gods” in: Zestal leerredenen (1861) 107-129 (Z.Maro) kopie
“De ontwikkeling der christus-idee in het nieuwe testament”, Nieuw en Oud (De bijbelvriend) (1865) 319-347 (Z.Maro)
“Het jaar duizend”, Theologisch Tijdschrift 7 (1873) 430-437 (Z.Maro) kopie

Tilly Elders-Mayer (Z.Mayer)
-Overlijdensbericht, getekend Jan-Willem Nieuwenhuijsen 5 december 1983, machineschrift

E.P. Meijering (Z.MeijE)
“Some observations on Irenaeus’ polemics against the gnostics”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 27 (1973) 26-33 (Z.MeijE) kopie
“The doctrine of the will and of the trinity in the orations of Gregory of Nazianzus”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 27 (1973) 224-234 (Z.MeijE) kopie
“Cyril of Alexandria on the Platonists and the Trinity”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 28 (1974) 16-29 (Z.MeijE) kopie
“Some reflections on Cyril of Alexandris’s rejection of anthropomorphism”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 28 (1974) 297-301 (Z.MeijE)
“Athanasius on the father as the origin of the son”, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 55 (1974/75) 1-14 (Z.MeijE) kopie
“Geestelijk en organisatorisch moeten vrijzinnigen herkenbaar blijven”, Vrije ? (30 juni 1988) (Z.MeijE)
-Alice van Harten, “De neo-conservatief”, Té-èf (februari 1993) (Z.MeijE) machineschrift
“Hoge christologie – wat is er tegen?”, Kerk en Theologie 52 (2001) 348-359 (Z.MeijE)
-J.L. Heldering, “Onder theologen dezer dagen”, NRC (21 maart 2002) (Z.MeijE)

R. Miedema (Z.Mied)
“Bijbelkennis op de lagere school”, Ons Godsdienst Onderwijs 18 (1936) 67-75 (Z.Mied)
“Een nieuwe studie van Friedrich Heiler”, Het Kouter 2 (1937) 153-156 (Z.Mied)
“De oecumenische beteekenis van het instituut voor religieuze en kerkelijke kunst te Utrecht”, Oecumenisch Christendom 24 (1940) 141-144 (Z.Mied)

W.G.C. Mijnssen (Z.Mijns)
-Herman Vuijsje, “Discriminatie-officier mr. Mijnssen: eis van immigranten individuele keuzen”, NRC (19 februari 1994) (Z.Mijns)

T. Mikkers (Z.Mikk)
-Stellingen Proponentsexamen 24 mei 1997, machineschrift

H.J. Mispelblom Beyer (Z.MispH)
“Waarom werd ik socialist?”, Bevrijding: orgaan van de bond van religieuze Anarcho-Communisten (juli-augustus 1925) nr. 59, 269 (Z.Misp)
“Beschrijving van serie EB VIII uit de nieuwe catalogus van lichtbeelden. Genève en de hervorming”, Ons Godsdienst Onderwijs 10 (1928) 93-99 (Z.Misp).

W.K. Morée (Z.Mor)
“De functie van eredienst en preek voor de leek”, Wending (december 1961) 630-635, met H.Berkhof

B.C.J. Mosselmans (Z.Moss)
“Vergeving van zonden”, Nieuw en Oud (1870) 66-76

W. Muilwijk (Z.Muil)
“Over taak en functie van de predikant (1962) (Z.Muil) lezing
-Bericht van overlijden. Brief van M. Bosman-Huizinga 28 mei 2007

R.A. Muller (Z.Mull)
“The christological problem in the thought of Jacobus Arminius”, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 68 (1988) 145-163 (Z.Mull) kopie

H.J.M. Nellen (Z.Nel)
“De zinspreuk ‘in necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas'”, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 79 (1999) 99-106, kopie

J.A. van Nieuwenhuijzen (Z.vNie)
“Kerk en Jeugd”, Wending 10 (1955) 409-419
-Peter Brusse, “Zonder puntjes”, De Volkskrant (8 april 2006)

J.W. Nieuwenhuijsen (Z.Nie)
“Sarah’s lach” (Lezing gehouden op de 2e kerkendag, 19 sept 1992, te Amersfoort) in: Solidair: halverweg: over het oecumenisch decennium: kerken solidair met vrouwen (1993) 19-25 (Z.Nieu) kopie

B. Nijholt (Z.Nijh)
-De Meester van Alkmaar. Zeven artikelen in het RW n.a.v. zeven panelen over de barmhartigheid (1e op 30 nov 1963) (Z.Nijh)
-27 artikelen n.a.v. fotos in het RW (Z.Nijh)
-Diverse artikelen in het RW (1963-1970) (Z.Nijh)

W.R.M. Noordhoff (Z.Noor)
“Het woord van de kerk over den staat”, Nieuw Theologisch Tijdschrift 26 (1937) 255-266 kopie
“Want van U is het…” (1963) preek gehouden in de Remonstrantse Kerk te Rotterdam op zondag 10 november 1963 (Z.Noor)

W.N. van Nooten (Z.Noot)
-Levensbericht gehouden voor het Remonstrants Convent i.v.m. zijn emeritaat (1956) gedigitaliseerd handschrift (Z.Noot)

C. Nozeman (Z.Noze)
“Cornelis Nozeman – vogelaar naast God”, Het Vrije Volk 3 januari 1987

L.R. Oldeman (Z.Olde)
“Eenige opmerkingen naar aanleiding van een verhandeling van den heer Schuller tot Peursum”, Vox Studiosorum 6 (1870-71) 123-129 (Z.Old) (Artikel van Schuller tot Peursum 53-65) (Z.Olde) kopie

H.L. Oort (Z.Oort)
“P.A.de Génestet, naar zijne verzen en brieven”, De Gids 69 (2e dl, 1905) 1-59 (Z.Oort) kopie
-De beteekenis der Kerk in vrijzinnige kringen (1908) (Z.Oort) kopie
-“Ter inleiding” (gedicht) in: H.van Dyke, De vierde wijze uit het Oosten (z.j.) (Z.Oort) kopie
-J.P.A. Eernstman, “In memoriam dr. H.L. Oort”, Maandblad V.C.S.B. 9 (1925) 11 (Z.Oort)

W.J. Overdiep (Z.Over)
“Enkele notities over de methodiek van het vormingswerk”, Theologie en Practijk 20 (1960) 23-29 (Z.Over)
“50 jaar Oolgaardt. Herinneringen aan een vorming avant la lettre”, Theologie en Praktijk 33 (1973) nr. 1, 28-35 (Z.Over) kopie
“De vijand”, Wending 30 (1975) 7-16 (Z.Over)
“Het verbond als grond van de trouw”, Wending 32 (1977) .281-288 (Z.Over)
“Pastorale ervaringen met het vaderschap”, Wending 36 (1981) 434-438 (Z.Over)
“Wegen voor Barchem?”, Barchembladen (1985) nr.9, 10-14 (Z.Over)
“Stemmen over vrede”, Rondom het woord 27 (1985) nr.4, 20-24 (Z.Over) vraaggesprek

J.G. Paardekooper (Z.Paar)
-Bericht van overlijden, brief 11 november 1996 ondertekend door M. Bosman-Huizinga (Z.Paar)

A.M. van Peski (Z.Pesk)
“Communistische opvoeding en gedachtenvorming bij de jeugd in de D.D.R.” (met T.van Peski-Tinbergen), Wending 13 (1958) 149-174 (Z.Pesk)
“Sozialethische Urteilsfindung an einem geschichtsträchtigen Scheidewege: die Heppenheimer Debatte 1928 über die “Begrundung des Sozialismus”, Zeitschrift für Evangelische Ethik 24 (1980) 182-191 (Z.Pesk)
“Waarom Grotius als oecumenisch theoloog mislukken moest”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 38 (1984) 290-297 (Z.Pesk) kopie

R.F. Philipp (Z.Phil)
-Proponentsexamen september 1999 (1999) machineschrift
“Ziekenpastoraat”, inleiding voor de contactleden (april 2000) (Z.Phil)
“Een oase in de Schoolstraat”, De Groene Nieuwsbrief (september 2001) vraaggesprek (Z.Phil) kopie
“Al zoveel anderen doen nergens aan en zwijgen”, in Idee (Oktober 2001) kopie
-Zomeravondlezingen: 2003, 2005 (Z.Phil)
-Preken vanaf 10 oktober 1999 (Z.Phil)

C.A. Philipse
-Krantenknipsels (Z.Carine Phil)

E.B.A. Poortman (Z.Poor)
“Kerst-overdenking. Twee werelden”, De Smidse 9 (1934) 337-341 (Z.Poor)
“Het gebrek aan onderling begrijpen van intellectuelen”, Het Kouter 2 (1937) 164-176 (Z.Poor)
“Militia Chriti” en “Kerstmis 1939”, Het Kouter 4 (1939) 381-387 en 421-426 (Z.Poor)
“Geloof belijden” en “De christelijke opvatting van gerechtigheid”, Het Kouter 5 (1940) 82-90 en 185-198 (Z.Poor)
“Christelijke bereidheid” en “Het eschatologisch moment in ons geloof”, Het Kouter 6 (1941) 33-42 en 217-230 (Z.Poor)
“Advent-komst”, Mededeelingen uit de Civitas Academica Lugduno Batava (december 1942) 21-22 (Z.Poor)

C.W. van der Pot
-T.R. Barnard, “Combertus Willem van der Pot”, Voor eigen kring (1 september 2000) (Z.Pot) kopie

A.J. Rasker (Z.Rask)
“Wat de remonstranten bij hun komst in Leiden vonden”, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis NS 55 (1974) 84-92, kopie

J.H. de Ridder sr (Z.RidSr)
“Onze kerkelijk troebelen”, Geloof en Vrijheid 21 (1887) 164-171, kopie
-Notitie m.b.t. de schenking van een schilderij van ds. J.H. de Ridder sr. door de Gemeente Den Haag aan de Gemeente te Rotterdam (5 november 1985) (Z.RidSr)

J.H.de Ridder jr (Z.RidJr)
“De gelijkenissen”, Theologisch Tijdschrift 21 (1887) 534-553 (Z.RidJr) kopie
“Cornelis Petrus Tiele” in J. Kalff ed., Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen: levensschetsen en portretten (Haarlem 1900) 321-364 (Z.RidJr) kopie
-W.H. Stenfert Kroese, Ter herinnering aan Dr. Jan Herman de Ridder (1902) met portret (Sten 1 en Z.RidJr) kopie
-J.A.Beijerman, “In memoriam; Jan Herman de Ridder jr.”, URB 13 (1902) 145-151 (Z.RidJr) kopie

R. Ritmeester (Z.Ritm)
“De dag van Dominee Roos Ritmeester”, Nouveau (januari 2003) 74-75 (Z.Ritm)

P.H. Ritter sr.
-J.A. Beijerman, In memoriam dr. P.H. Ritter”, URB (1913) 97-108 (Z.RitSr) kopie
-A. Klaver, “In memoriam P.H. Ritter”, URB (1914) 24-25, gedicht (Z.RitSr) kopie
“De nagedachtenis van Prof. dr. P.H. Ritter gehuldigd”, URB (1914) 105-115 (Z.RitSr) kopie

K.H. Roessingh Sr (Z.RoeSr)
“Eschatologie”, Omhoog 7 (1925) 181-194 (Z.RoesSr)
-G.J. Heering, “Levensbericht van Prof. dr. K.H. Roessingh”, MNL (1926/26) 52-57 (Z.RoeSr) kopie
“Of gij er prijs op stelt . . . “, Vrije Geluiden (9 juli 1949) handschrift van Roessingh (Z.RoeSr)
-G.C.Berkouwer, “Dr.K.H.Roessingh (1886-1925)”, Rondom het woord 6 (1964) nr.1, 2-4 (Z.RoeSr)
“K.H.Roessingh, herdenking 100e geboortedag”, Ruimte (maart 1986) (Z.RoeSr)

K.H. Roessingh Jr (Z.RoeJr)
“Wijsgerig geloof en godsdienstig geloof”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 12 (1957) 116-130 (Z.RoesJr)
“Kerken op zoek. Reisindrukken uit de USA”, Theologie en Praktijk 30 (1970/71) 176-187 (Z.RoesJr)
“Bevrijding op zijn Amerikaans”, Wending (januari 1971) 638-651 (Z.RoesJr)
“Tegencultuur: toekomstkracht of burgelijke franje?”, Wending (september 1973) 326-339 (Z.RoesJr)

H.C. Rogge (Z.Rogg)
“Tweeërlei richting”, Nieuw en Oud (1865) 373-396 (Z.Rogge)
“De feestviering van 1 april 1872”, Nieuw en Oud (1872) 116-134 (Z.Rogge)
“Georgius Hornius en zijne kerkelijkcke historie” door J.J. Prins met naschrift van H.C.Rogge, Archief voor Ned. Kerkgeschiedenis (1897) 321-342 (Z.Rogge)
-W.H. van der Meulen, : Levensbericht van Hendrik Cornelis Rogge”, MNL (1907) 236-291 ((Z.Rogg) kopie
-N.P. van den Berg, “De Leidse leerschool van dr. H.C. Rogge, de eerste bibliothecaris van de Amsterdamse Universiteit” in: S. Berkvens-Stevelinck en A.Th. Bouwman ed., Miscellanea Gentiana: een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden (Leiden 1993) 11-28 (Z.Rogge) kopie

J.R. Röselaers
“Variatie in meditatie”, Ad Interim (december 2006) 6-7

A.J. van Royen (Z.RoyA)
“Op den Tweesprong. De Zondeval van het Christendom door Prof. Dr. G.J. Heering”, De Remonstrant (?)
-Verslag bezoek aan de verwoeste gebieden in Noord Franrijk t.g.v. de eerste wereldoorlog (1920)

J.F. van Royen (Z.RoyJ)
“Het Protestantisme in Frankrijk”, Vox Theologica 5 (1933/34) nr.1, 9-16 (Vox 1 en Z.RoyJ)
“Gemeenschap in Christus”, Het Kouter 2 (1937) 201-204 (Z.RoyJ)
“Liturgie”, Vox Theologica 16 (1946) nr.3, 69-77 (Vox 7 en Z.RoyJ)
“In memoriam Professor G.J.Sirks”, Theologie en praktijk 29 (1969) 105-107 (Z.RoyJ)
-J.J. van Hille, “Reculer pour mieux sauter” en N. Gouwetor-Besancon, “Afscheid van Rotterdam” RW (24 mei 1974) (Z.RoyJ)
-G.J. Hoenderdaal, “Overpeinzingen bij de dissertatie van dr. J.F. van Royen”, RW (1974) (Z.RoyJ)
“Remonstrantse Spiritualiteit” in: In het spoor van Arminius (1975) 169-180 (overdruk)
-Bericht van overlijden, brief 10 juni 1996 getekend M. Bosman-Huizinga
-Grondslagen en opdracht van de Remonstrantse Broederschap in deze tijd. Lezing voor de vereniging van Remonstranten “Waakt en Weegt” gehouden op 16 april 1983 te Utrecht (Z.RoyJ)

P.D. van Royen (Z.RoyP)
-J.W. Schneider, “In memoriam Paul van Roijen”, Zwingli 60 (maart 2005) nr. 2, 16-18 (Z.RoyP en Z.Schn)

M.L. van Royen-Krol (Z.RoyM)
“Heeft een doodshemd echt geen zakken”, Civis Mundi 38 (1999) 4-9 (Civi 1 en Z.RoyM)
-Opening seizoen 2003-2004: overdenking (7 september 2003) (Z.RoyM)
-Eens zie ik . . . ja: overdenking (27 februari 2011) (Z.RoyM)

B. Rutgers van der Loeff (Z.Rutg)
“De C van Cultuur”, NCW-West regionieuws (augustus 1994) 7 (Z.Rutg) kopie
“Maatschappelijk ondernemen tussen Profijt en Persoon” in: M. Cooymans ed., Maatschappelijk verantwoord ondernemen als management tool (Deventer 2001) 62-73 (Z.Rutg) kopie
“Zonder authenticiteit geen duurzaamheid”, Financiëel Dagblad (3 mei 2002) (Z.Rutg) kopie
-Interview in De Groningse Stempel (december 2003) (Z.Rutg)
“Een stilstaande auto gaat door de bocht niet om: men moet iets over hebben voor de gemeenschap waar men deel van uitmaakt”, Tijd en Taak (?) 11-13 (Z.Rutg)

L. Schenck (Z.Schen)
“Op weg naar oecumenisch ziekenhuispastoraat” (met C.M.E. de Vries) in: A. Blijlevens e.a. ed., Liturgie met zieken, dl I (Baarn 1978) 145-151 (Z.Schen)
“Schipper, mag ik overvaren . . . ?” in: H. Hennephof ed., Menselijke waardigheid: visie van Nederlanders in woord en beeld (Bussum 1978) 143-147 (Z.Schen)

W.Schermerhorn (Z.Scher)
“De boerenbevolking in onze volksgemeenschap”, De Smidse 9 (1934) 18-30 (Z.Scher)
“Indrukken”, De Smidse 10 (1935) 203-205 (Z.Scher)
“Leiding”, Het Kouter 6 (1941) 75-86 (Z.Scher)
“Opmerkingen bij de oproep van de vredes beweging ‘De derde weg'”, Wending 6 (1952) 636-647 (Z.Scher)
“Liberalisatie van het onderwijs”, Wending 8 (1953) 200-218 (Z.Scher)
“Onderwijs als publieke zaak”, Wending 13(1958) 408-418 (Z.Scher)
“Vuile handen”, Wending 15 (1960) 645-653 (Z.Scher)

A.C. Schilthuis-Stokvis (Z.Schil)
“Het Godsbeeld”, Radarpeiling 13 (1978) nr. 4, 10-17 (Z.Schil)
“Vrouwen op de assemblee Vancouver II: Yko van der Goot in gesprek met mevr. C. Schilthuis-Stokvis”, Rondom het woord 26(1984) nr. 3, 8-11 (Z.Schilt)

R. Schoufour (Z.Scho)
-A. van Cleef, “De hele bijbel is in mij”, NRC-Handelsblad (13 november 1993) (Z.Schou)

R. Schreuder (Z.Schre)
-Inleidend woord voorafgaand aan lezing van Psalm 139: 1-14, bij overdenking dienst 26 juni 2005: Wie ik ook ben, Gij kent mij (Bonhoeffer) (Z.Schre)

G. Schröder-Broeckmans (Z.Schrö)
-C. van der Ven, “De jongste vroeg: kunnen we pappie niet ruilen” (over Gudel Schröder-Broeckmans)

H. Siebrand (Z.Sieb)
“Spinoza and the rise of modern science in the Netherlands” in: M. Grene en D. Nails ed., Spinoza and the Science (1986) 61-91 (Z.Sieb) overdruk
“Is God an “Open Place” in Spinoza’s Philosophy of Religion? For Arne Naess” en het antwoord van Prof. Naess “Limited definiteness of “God” in Spinoza’s System. Answer to Heine Siebrand”, Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie 28 (1986) 261-283 (Z.Sieb)
“De oude hemel en de nieuwe aarde”, Wending 44 (1989) 205-214 (Z.Sieb)
-De kerk van de toekomst. Bijlage bij AV van Bestuur 1992 (Z.Sieb)
“Uit de hectiek van de tijd”, Tijdschrift voor wie werkt aan liturgie (2003) nr. 3, 9-11 (Z.Sieb)

G.J. Sirks (Z.Sirk)
“Over symboliek”, Omhoog 3 (1920) 229-241 (Z.Sirk)
“Over persoonlijkheid”, Omhoog 4 (1921) 182-191 en 195-198 (Ook als boekje uitgegeven, zie Gemeentearchief Dordrecht) (Z.Sirk)
“Levensgedeeldheid”, Omhoog 4 (1921) 198-203 (Z.Sirk) kopie
“De waarde van den vorm”, Omhoog 5 (1922) 246-254 (Z.Sirk)
“De religieuze ontwikkeling van den student”, De Smidse 10 (1935) .290-298 (Z.Sirk)
“De betekenis van de bijbelse theologie”, Theologie en Praktijk 11 (1951) nr.7/8, 1-14 (Sirk 18 en Z.Sirk)) overdruk
“The cinderella of theology: the doctrine of the holy spirit”, The Harvard Theological Review 50 (1957) nr. 2 (Z.Sirk) overdruk
“Auctor-compositor?”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 12 (1957) 81-91 (Sirk 21, Z.Sirk)
“New Delhi en verder”, Theologie en Praktijk 22 (1962) 135-147 (Z.Sirk) kopie
-Met elkaar rond de tafel: Nu (april 1963) (Z.Sirk)
-G.J. Hoenderdaal, “In memoriam Prof. G.J. Sirks. 17 mei 1887-25 augustus 1969”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 24(1969)2 (Z.Sirk)
-Krantenknipsels (Z.Sirk)

P.L. Slis (Z.Slis)
“L.W.E. Rauwenhoff: predikant te Mijdrecht van 1852 tot 1856”, De Proosdijkoerier 13/14 (1998) nr.4, 122-128 (Z.Slis)

L.H. Slotemaker (Z.Slot)
“De kennis van Christus niet naar het vleesch”, Nieuw en Oud 5 (1860) 297-314 (Z.Slot)
“De ethische richting der modernen”, Theologisch Tijdschrift 4 (1870) 369-390 (Z.Slot) kopie
“Het recht eener godsdienstige natuurbeschouwing”, Nieuw en Oud (1870) 271-291 (Z.Slot)
“Strauss en de moderne richting in Nederland”, De Hervorming(1873) nr. 19, 22, 24, 25, 26 (Z.Slot) kopie
-Toespraak gehouden bij de inwijding der Remonstrantsche Gemeente te Arnhem (1878) 16-32 (Z.Tiele) kopie
“Moderne orthodoxie”, Theologisch Tijdschrift 22 (1888) 373-400 (Z.Slot) kopie
“Levensbericht van Dr. Gerrit van Gorkom”, Levensberichten der Afgestorven Medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1905) 195-224 (Z.Slot)
-J.van Loenen Martinet, “Levensbericht van dr. L.H.Slotemaker”, Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1912) 145-164 (Z.Slot)

J.C.M. van der Sluijs (Z.Sluij)
“Creatief lijden”, Peiling (3eKw 1966) 5-10 (Z.Sluij)
“Planning in de gemeente” Peiling (4eKw 1966) 22-30 (Z.Sluij)
“Om een godsdienstige oriëntatie in een een gemeente”, Theologie en Praktijk 26 (1966) 168-198 (Z.Sluij) kopie
“Proeve van telefonisch pastoraat”, Peiling (1eKw 1967) 20-28 (Z.Sluij)
“Herstructurering van de Gemeente”, Peiling (4eKw 1967) .23-30 (Z.Sluij)
“Functies van een gemeente evaluatie van een jaarprogramma”, Theologie en Praktijk 27 (1967) 204-215 (Z.Sluij) kopie
“Einde van het conventionele christendom”, Peiling (1eKw 1968) 3-14 (Z.Sluij)
“Bij de brochure Geef me de vijf”, Peiling (2eKw 1968) 25-28 (Z.Sluij)
“De toekomst der religie”, Peiling 5 (1970) nr.1, 8-15 (Z.Sluij)
“Kerk en kunst”, Radarpeiling 5 (1970) nr.3, 15-22 (Z.Sluij)
“Religie en identiteit”, Radarpeiling 10 (1975) nr.4, 6-10 (Z.Sluij)
“Naar een grond van evenwicht in jezelf”, Radarpeiling 12 (1977) nr.3, 9-13 (Z.Sluij)
“Waaruit en waartoe leef ik”, Radarpeiling 16 (1981) nr.3/4, 26-34 (Z.Sluij)

S.H. Spanjaard (Z.Span)
“De beteekenis van Albert Schweitzer voor het godsdienstonderwijs”, Ons Godsdienst Onderwijs 18 (1936) 76-83 (Z.Span)
“Het geschenk van kerstmis”, Het Kouter 3 (1938) 401-405 (Z.Span)
“De structuur der prediking”, Vox Theologica 12 (1941) 74-79 (Vox 6 en Z.Span)
“De gevallen mens”, Vox Theologica 18 (1948) 157-165 (Z.Span)

K.F. Sparnaay (Z.Spar)
“Het Rem. tehuis Van Valkenburg te Den Haag”, URB 1928/9 pp 181 ev

J. Spijker (Z.Spij)
-Preek Pinksteren 1994, Schiedam (cassette)

A.J. van der Steur (Z.Steu)
“Bij G. Hordijk’s wandschilderingen in de Remonstrantsche Kerk te ‘s-Gravenhage”, Bouwkundig Weekblad Architectuur (19 januari 1929) 20-23 (Z.Sleur)

L.J.O. Stoelinga (Z.Stoe)
“De religione remonstrantum sive de Arminianis relatio habita Luxemburgi die 17 mensis Martii anno 1990”, In Melissa (9 april 1990) 2-4 (Z.Stoe)

A.Stolker (Z.Stol)
“Geschiedenis, inrigting en tegenwoordige staat van het seminarium, of de kweekschool, der Remonstrantsche Societeit”, Vaderlandsche Letteroefeningen, Mengelwerk nr 15 en 16 (1825) 701-714 en 751-758 (Z.Stol) kopie
“Adr. Stolker aan allen, die gelezen mogen hebben, wat doctor Capadose onlangs heeft goedgevonden te schrijven, wegens de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk van de Heeren IJpeij en Dermout”, Vaderlandsche Letteroefeningen, Mengelwerk nr 16 (1825) 763-771 (Z.Stol) kopie

W.A. Terwogt (Z.Terw)
-“Levensbericht van Dr. W.A. Terwogt”, MNL (1910) 91-114 (Z.Terw) kopie

F. van Teutem (Z.TeuF)
-In memoriam in: MNL (1848) 52-54 (Z.TeuF) kopie

H.N. van Teutem (Z.TeuH)
-T.R. Barnaard, “H.N. van Teutem”, Voor Eigen Kring (25 januari 2002) 1-2 (Z.Teut) kopie

J. Tideman (Z.TidJ)
“Eene Paulinische voorstelling van het Wezen des Christendoms. 2 Cor. V:18a” In: Zestal leerredenen (1861) 1-19 (Z.TidJ) kopie
-E.J. Kuiper, “Joannes Tideman, theoloog van kerk en wetenschap”, adRem (oktober 1991) (Z.TidJ)

B. Tideman Jz (Z.TidB)
“Het onderwijs van Jezus I”, Nieuw en Oud 5 (1864) 355-365 (Z.TidB) kopie
“Het onderwijs van Jezus II”, Nieuw en Oud 6 (1864) 103-110 (Z.TidB) kopie
“Het onderwijs van Jezus (1) III”, Nieuw en Oud 7 (1865) 230-251 (Z.TidB)
“Godsdienst-onderwijs”, Nieuw en Oud (1867) 170-194 (Z.TidB)
“De esseners”, Nieuw en Oud (1869) 153-183 (Z.TidB)
“Nog iets over Lessing’s Nathan”, Theologisch Tijdschrift 4 (1870) 312-314 (Z.TidB) kopie
“Eene zending onder Israël”, Nieuw en Oud (1871) 331-345 (Z.TidB)
“De veroordeeling van Jezus: eene merkwaardige getuigenis van een Israëliet met eenige opmerkingen”, Theologisch Tijdschrift 5 (1971) 57-66 (Z.TidB) kopie
“Esseners en therapeuten”, Theologisch Tijdschrift 5 (1871) 177-188 (Z.TidB) kopie
“Een levensteeken in Israël”, Nieuw en Oud (1872) .414-420 (Z.TidB)
“Israël in de Donauvorstendommen”, Nieuw en Oud (1872) 534-542 (Z.TidB)
“De apocalypse van Henoch en het essenisme”, Theologisch Tijdschrift 9 (1875) 261-296 (Z.TidB) kopie
“De anti-joodsche beweging in Duitsland”, Bibliotheek van Moderne Theologie en Letterkunde (dl 1, 1881) 99-122 (Z.TidB) kopie
“De anti-joodsche beweging in Duitsland” door S.J. Moscoviter met naschrift van dr B.Tideman Jzn”, Bibliotheek van Moderne Theologie en Letterkunde (dl 1, 1881) 471-492 (Z.TidB) kopie
-Preek op de 14e Nederlandschen Protestantendag (1886) kopie
“Jezus’ tranen”, Geloof en Leven 23 (1889) 67-77 (Z.TidB)
“Daniël de Breen”, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis (dl. 3, 1889) 73-84 (Z.TidB) kopie
“Jakob en Ezau”, Geloof en Leven 26(1892) 146-151 (Z.TidB)
“Gebeden van Eduard Poppius”, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis (dl. 6, 1897) 58-160 (Z.TidB) kopie
“De Remonstrantsche Broederschap verdedigd door de Haarlemsche Gemeente en haren predikant C.Nozeman in 1754”, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis (dl. 6, 1897) 302-313 (Z.TidB) kopie
-J. de Vries, “Levensbericht van Dr. Bo. Tideman”, MNL (1909) 37-54 (Z.TidB) kopie

C.P. Tiele (Z.Tiele)
“Am. des Amorie van der Hoeven”, De Teekenen des Tijds (4 maart 1859) (Z.Tiele) kopie
“Levensschets van P.A.de Génestet” in: Dichtwerken P.A.de Génestet uitgegeven door C.P.Tiele (1869) 1-57 (Gene 1 en Z.Tiele) kopie
“Godsdienstwetenschap en theologie”, Theologisch Tijdschrift 1 (1867) 38-52 (Z.Tiele) kopie
“Is Zarathustra een mythische persoon?”, Theologisch Tijdschrift 2 (1868) 1-23 (Z.Tiele) kopie
“De katechetische methode van dr.F.Rauwenhoff, uit zijn nagelaten aanteekeningen toegelicht”, Theologisch Tijdschrift 2 (1868) 326-335 (Z.Tiele) kopie
“De oorsprong van mythologie en godsdienst”, Theologisch Tijdschrift 4 (1870) 1-27 (Z.Tiele) kopie
“Een proeve van vergelijkende godsdienstwetenschap”, Theologisch Tijdschrift 4 (1870) 158-168 (Z.Tiele) kopie
“Het wezen en de oorsprong van den godsdienst”, Theologisch Tijdschrift 5 (1871) 373-406 (Z.Tiele) kopie
“Over de geschiedenis der oude godsdiensten, haar methode, geest en belang”, Theologisch Tijdschrift 7 (1873) 573-589 (Z.Tiele) kopie
“Mozes en de uittocht der Hebreën in verband met egyptische oorkonden”, Theologisch Tijdschrift 7 (1873) 618-634 (Z.Tiele) kopie
“Een mislukte poging om den godsdienst der oude Aryers te beschrijven”, Theologisch Tijdschrift 7 (1873) 387-406 (Z.Tiele) kopie
“De godsdienst voor de uitvinding van het vuur”, Theologisch Tijdschrift 7 (1873) 235-250 (Z.Tiele) kopie
“Prof. Hofstede de Groot over Zarathustra”, Theologisch Tijdschrift 7 (1873) 75-78 (Z.Tiele) kopie
“Over de aanvang en de ontwikkeling van den godsdienst. Een verweerschrift”, Theologisch Tijdschrift 9 (1875) 170-192 (Z.Tiele) kopie
“Over den oudsten beschavings-godsdienst”, Theologisch Tijdschrift 9 (1875) 481-511 (Z.Tiele) kopie
“Eene ontleding van het godsdienstig geloof”, Theologisch Tijdschrift 10 (1876) 583-604 (Z.Tiele) kopie
“Een oude theorie in wetenschappelijk gewaad”, Theologisch Tijdschrift 11 (1877) 497-514 (Z.Tiele) kopie
“Christus en Krshna”, Theologisch Tijdschrift 11 (1877) 63-82 (Z.Tiele) kopie
“Bladen uit de geschiedenis der oude godsdiensten”, Theologisch Tijdschrift 12 (1878) 261-278 (Z.Tiele) kopie
“Voorbarige vergelijkingen”, Theologisch Tijdschrift 12 (1878) 473-490 (Z.Tiele) kopie
-Toespraak gehouden bij de inwijding der Remonstrantsche Gemeente te Arnhem (1878) 1-15 (Z.Tie) kopie
“De Hibbert Lectures”, Theologisch Tijdschrift 13 (1879) 562-574 (Z.Tiele) kopie
“Over vreemde bestanddeelen in de griekse mythologie”, Theologisch Tijdschrift 14 (1880) 545-578 (Z.Tiele) kopie
“Karakterschets van Prof. Abr. des Amorie van der Hoeven”, Bijblad van de ‘Hervorming’ (1885) 15-16 (Z.Tiele) kopie
“Tweeërlei godsdienstgeschiedenis”, Theologisch Tijdschrift 21 (1887) 253-271 (Z.Tiele) kopie
-Dr. J.H. de Ridder, “Cornelis Petrus Tiele” in: J.Kalff ed., Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen: levensschetsen en portretten (Haarlem 1900) 321-364 (Z.Tiele) alleen inhoudsopgave
-J.A. Beijerman, “Cornelis Petrus Tiele”, URB 13 (1902) 129-144 (Z.Tiele) kopie
-Caspar Brinkman, “C.P. Tiele: een godsdienstwetenschapper uit de 19e eeuw”, Paper College 13 maart 1995 (Z.Toele)
-J.G. Platvoet, “The close harmonies of Tiele & Chantepie” (1996) concept (Z.Tiele)

J. Tinbergen (Z.Tinb)
“Meer economisch begrip tussen Oost en West”, Wending 13 (1958) 8 (Z.Tinb)
“Tussen theologie en economie; een commentaar”, Wending 30 (1975) 488-492 (Z.Tinb)
“Wat heeft Bahro ons -en wij hem- te zeggen?”, Wending 34 (1979) 164-169 (Z.Tinb)

D. Tjalsma (Z.TjaD)
“Dr. Lambertus Hendrik Slotemaker (1830-1911)” in: Prodesse Conamur 1792-1992 (Arnhems Historisch Genootschap1992) 211-222 (Z.TjaD)
“Nieuw katholieken”, NRC (18 mei 1996) ingezonden brief (Z.TjaD)
“Van geloof naar religie? Of van religie naar geloof?”, bekorte weergave preek op 30 juli 2000 in de remonstrantse Kerk in Den Haag (Z.TjaD)

P.D. Tjalsma (Z.TjaP)
“Wijding in ons leven”, Omhoog 3 (1920) 241-253 (Z.TjaP)
“Heer, leer ons bidden”, Omhoog 4 (1921) 289-297 (Z.TjaP)
“Henri Frédéric Amiël”, Omhoog 5 (1922) 193-203 (Z.TjaP)
“Als één, dien zijn moeder troost, zoo troost ik U”, Omhoog 6 (1923) 78-83 (Z.TjaP)
-De strik gebroken: prediking op den “bevrijdings-zondag” 6 mei 1945 (1945) (Z.TjaP)
“De religie zonder God van Georg Simmel”, Vox Theologica 17 (1947) 54-62 (Z.TjaP)
-“Hebt goeden moed – ik heb de wereld overwonnen” (1951) Preek (Z.TjaP)
– Preek: 50 jaar predikant (21 januari 1973) (Z.TjaP)

M. Tolsma (Z.Tols)
“Smoelenboek uit de zeventiende eeuw”, Omslag: bulletin van de universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut (2011) nr. 1, 14-15 (Z.Tols)

J. Tromp (Z.Tromp)
-De zogenaamde overgang van de Remonstrantse Broederschap tot het modernisme 1870-1897 (1994) paper (Z.Tromp) kopie
“Toen Eva alleen was..”, Té-èF. Blad van de Theologische Faculteit Leiden 25 (1995)nr. 1, 3-16 (Z.Tromp) kopie
“Eva in de Islam. Een discussie met Dr.J.Tromp” en “Religieuse legitimatie. Een voortgezette discussie met Prof. dr. P.S. van Koningsveld”, Té-èF. Blad van de Theologische Faculteit Leiden 25 (1996) nr.3, 23-48 (Z.Tromp) kopie
“On Human Disobedience to the Order of Creation (4Q521, fr. 2 and Latin Life of Adam and Eve 29c)”, Revue de Qumran 21 (juin 2003) 109-115 (Z.Tromp)
“Origen on the assumption of Moses” in: F.G. Martinez and G.P. Luttikhuizen ed., Jerusalem, Alexandria, Rome. Studies in Ancient Cultural Interaction in Honour of A. Hilhorst. Supplements to the Journal for the study of Judaism 82 (2003) 323-340 (Z.Tromp) kopie
“Zur Edition apokrypher Texte: Am Beispiel des griechischen Lebens Adams und Evas” in: Wim Weren and Dietrich-Alex Koch ed., Recent developments in textual criticisme. Studies in Theology and Relogion (STAR) 8 (2003) 198-205 (Z.Tromp) kopie
-Reden en rechtvaardiging van gemeenschappelijk belijden, naar aanleiding van Wij geloven – wat geloven wij? (12 maart 2005) inleiding uitgesproken op de AV van Beraad 2005 (Z.Tromp)

J.Tupan-Kaiser (Z.Tupan)
“Kerkelijke actie tegen de Nike-schoen en Nintendo: oog voor stille armoede in de klas”, Friesch Dagblad (15 juli 1998) (Z.Tupan)

H.J.L. van der Valk (Z.Valk)
-Foto, The New York Times (( augustus 1993) (Z.Valk)

A. van der Veen (Z.VeeA)
“Een vreemde eend in de bijt: onderzoek doen met een andere levensbeschouwing dan die van de onderzochten” in: Adri en Ellen Hijmans ed., Kwalitatief onderzoek en levensbeschouwing (1997) 52-65 (Z.VeeA) kopie

H. Verwey-Jonker (Z.Verwey)
-M. van der Steen, Drift en koers: de levens van Hilda Verwey-Jonker (1908-2004) (2011) hierin hoodstuk “Van kameraad tot Broederschap” 293-300 (Z.Verwey)

P.C. (Wentges-) Viëtor (Z.Viët)
“De Brug zien”, NRC (9 januari 1981) (Z.Viët)

C.M. Vos-Wiegand (Z.Vos)
“Interview met ds C.M. Vos-Wiegand in Kredo”, Kredo (april 1995) 8 (Z.Vos) kopie
-Wammes Bos, “De predikant”, VB-Magazine (januari/februari 1996) (Z.Vos) kopie
-Preken gehouden op 31 december 1999 en 8 mei 2005 (Z.Vos) machineschrift

D.G. van Vreumingen (Z.Vreu)
“Enige exegetische problemen in verband met de verzoening in het N.T.”, Theologie en Practijk 20 (1960) 41-55 (Z.Vreu)

G.A. de Vries (Z.VrieG)
-Preek, gehouden 28 september 2003 te Den Haag (Z.VriG)

S. Vuyk (Z.Vuyk)
-Taco van der Mark, “Schelmenstreken van remonstrantse predikanten”, Haagsche Courant (26 maart 2002 (Z.Vuyk)
“Pleidooien voor de scheiding van kerk en staat: Yeylers Godgeleerd Genootschap en de prijsvraag van 1795” en “Kritiek op de verlichting: bezwaren van Isaac da Costa” in: Ernestine van der Wall en Leo Wessels ed., Een veelzijdige verstandhouding: religie en verlichting in Nederland 1650-1850 (Nijmegen 2007) 348-357, 439 en 377-389, 440-441 (Z.Vuyk) kopie
“De republikein van Jan Konijnenburg (februari 1795-augustus 1797)” in: P. van Wissing ed., Stookschriften: pers en politiek tussen 1780 en 1800 (Nijmegen 2008) 217-229 en 338-339 (Z.Vuyk) kopie

H.J.J. van Waveren (Z.Wave)
“God is voorlopig slechts droom van de mens”, NRC (2 mei 2004) (Z.Wave)
-Lodewijk Dros, “We doen allemaal alsof er een God is”, Trouw (10 mei 2006) interview (Z.Wave) kopie

W.J. Wegerif (Z.Wege)
“Remonstrantse Kerk (Rotterdam): bevestiging en intrede van ds. W.J. Wegerif”, ? (1933) (Z.Wege)
“Een remonstrantsche dominé: op een Soerabajasche kansel”, Standaard (7 augustus 1935) (Z.Wege)
“Ds. W.J. Wegerif”, Nieuwe Rotterdamsche Courant (6 januari 1936) (Z.Wege)

J.W. Wery (Z.Wery)
-Het wonder van het gezaaide licht: preek gehouden op zondag 17 mei 1987 (Z.Wery).

C.W. Westerbaen
-“Aan C.W. Westerbaen: bij zijn vijf-en-twintigste verjaring van zijne predikdienst te Amsterdam” in: J. Brester Az., Verspreide en nagelaten gedichten (1863) 39-40 (Z.West)

G.S. Westerouen van Meeteren (Z.West)
“Het gebed”, Wending (1960) 727-734 (Z.West)
“De lotgevallen van sectie VI, Uppsala”, Wending (1968) 532-539 (Z.West)

W.S. Wiardi Beckman (Z.WiaW)
“Hoe winnen wij de hedendaagsche jeugd voor onze beginselen?”, De Smidse 10 (1935) 194-202 (Z.WiW)

J.J. Woldendorp (Z.Wold)
“Flitsen uit de kerkelijke geschiedenis van Zoetermeer-Zegwaart na de reformatie” Jaarboek van de Vereniging Oud Leiden (1956)pp.87-111

A.J. Wtenweerde (Z.Wten)
-Preek 17 juni 2007 te Den Haag (Z.Wten)

S.B.J. Zilverberg (Z.Zilv)
“Gerard Brandt als kerkhistoricus”, Nederlands Arcvhief voor Kerkgeschiedenis 49 (1968/69) 37-58 (Z.Zilv) kopie

T. Zondervan (Z.Zond)
“Zuilmelancholie”, VrijZicht (december 1999) 26 (Z.Zond)

W.F. Zuurdeeg (Z.Zuur)
-J. van Sluis, “De analytische godsdienstwijsbegeerte bij Willem Frederik Zuurdeeg”, Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland 9 (1998)95-109 (Z.Zuur) kopie

 

 

 

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s