de Heeringkring

In het seizoen 2014-2015 heeft een aantal vrienden uit de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe gesprekskring met als doel voortgaande remonstrantse oriëntatie.
Verwijzend naar de eerste predikant van onze gemeente (dr. Herman Heering), kozen de initiatiefnemers als naam voor ‘de Heeringkring’.

Na twee seizoenen ervaring opgedaan te hebben, is wederom besloten de Heeringkring voort te zetten.
Voor elke bijeenkomst wordt een gastspreker gevraagd, die zijn of haar licht laat schijnen op aspecten die de remonstrantse oriëntatie kan verrijken.
Het onderlinge (na-)gesprek is een kernelement van de bijeenkomsten.
De ervaringen leren dat kleinschaligheid van de bijeenkomsten daarvoor noodzakelijk is.
De informele sfeer is ook van belang, daarom vinden de bijeenkomsten steeds plaats bij één der deelnemers thuis.

Gastsprekers in de eerdere seizoenen waren

  • Dr. Bert Dicou (directeur van het Arminiusinstituut en remonstrants predikant te Hoorn)
  • Jaap Marinus (medewerker Landelijk Bureau gericht op jongeren en werving)
  • ds. F. Fockema Andreæ (emeritus remonstrants predikant)
  • ds. Martijn Junte (remonstrants predikant in Eindhoven en aanstaand promovendus op een onderzoek naar de substantiële betekenis van de remonstrantse traditie, onder titel ‘De moeite waard om door te geven?’)
  • Dr. H.J. Siebrand (emeritus remonstrants predikant te Utrecht en Groningen, Spinozakenner en auteur)
  • Ds. J. Röselaers (remonstrants predikant bij de Dutch Church in Londen en eerder predikant te Amsterdam)
  • Dr. E. Meijering (emeritus-remonstrants predikant en oud-hoogleraar Kerkgeschiedenis te Leiden en Patristiek te Amsterdam)
  • Dr. T.R. Barnard (remonstrants predikant te Rotterdam en rector van het Remonstrants Seminarium)
  • Dr. Eric Cossee (emeritus hoogleraar ‘vrijzinnige theologie en unitarisme’ op de leerstoel van de Zwinglibond aan de Universiteit Groningen; tevens remonstrants predikant te Rotterdam en eerder in Oude Wetering, nadien ook nog in Delft en Zoetermeer)
  • mr. André Meiresonne (remonstrant uit Den Haag, coach, spreker en schrijver)

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de Heeringkring.

Als u zich hebt aangemeld is er nog geen ‘verplichting’ om ook naar de bijeenkomsten te komen, maar het geeft de organisatie wel zicht op de omvang van de groep potentiële deelnemers.
Als u zich heeft aangemeld krijgt u tijdig te horen waar de komende bijeenkomst plaatsvindt en met welke gastinleider.
Per bijeenkomst wordt dan gevraagd uw komst te bevestigen. Uw aanmelding wordt dan afhankelijk van de beschikbare plaatsen bevestigd of op de wachtlijst geplaatst.
Aan deelname aan de Heeringkring zijn geen kosten verbonden.

Het aanmeldadres luidt heeringkring@telfort.nl