Vredesverklaring plaatselijke Raad van Kerken

Naardens burgemeester Dr. J. Sylvester neemt Vredesverklaring van Raad van Kerken in ontvangst.

Dertien levensbeschouwelijke gemeenschappen uit Naarden, Bussum en de Hilversumse Meent hebben een Vredesverklaring opgesteld.
Deze Vredesverklaring is bedoeld als een antwoord op de toegenomen spanningen in Nederland ten gevolge van gewelddadige conflicten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
Op 17 december 2015 hebben de initiatiefnemers, mevrouw Annet Betsalel (Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Bussum) en de heer Wilbert van Waes (Raad van Kerken Naarden, Bussum en de Hilversumse Meent) de Vredesverklaring aangeboden aan burgemeester Dr. J. Sylvester van Naarden.

vredesverklaring_sylvester

v.l.n.r. Wilbert van Waes (Raad van Kerken), Annet Betsalel (Joodse gemeenschap Bussum) en Dr. Joyce Sylvester (burgemeester van Naarden) foto: Bob Awick

Dat deden zij namens de dertien levensbeschouwelijke gemeenschappen en individuele mede-ondertekenaars.
Zij vragen de burgemeesters van Naarden, Bussum en Hilversum om er aan bij te dragen dat de Vredesverklaring bredere aandacht krijgt. Ook hopen zij dat het initiatief navolging krijgt in andere delen van Nederland.
Voorbeelden van spanningen in onze eigen woonomgeving zijn de toename van antisemitische uitingen en de groeiende negatieve houding tegenover andersdenkenden en moslims in het algemeen.
De Vredesverklaring roept op tot het vreedzaam en respectvol samenleven van mensen met uiteenlopende overtuigingen.
De sleutel daartoe is open en nieuwsgierig zijn naar anderen en elkaar aanspreken op snelle oordelen en onverdraagzaamheid”, zo staat in de Vredesverklaring te lezen.
Overal waar je elkaar in het dagelijkse leven tegenkomt, kan aan deze positieve houding invulling worden gegeven: “op de werkvloer, in sportclubs, winkels, horeca, openbaar vervoer of gewoon op straat. Leer elkaar kennen, laat je verrassen door verschillen, verbaas je over overeenkomsten. Zo ontstaat er waardering en respect.”