Nieuws / Actualiteiten

Geen actueel nieuws

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

‘Oud nieuws’

2 maart 2016

De Kerkenraad zoekt versterking èn uitbreiding met minimaal twee, maar bij voorkeur met drie of vier leden of vrienden.
Versterking door vernieuwing, want 2 leden zijn eind maart aan de beurt van aftreden en een ander lid wil om persoonlijke redenen al iets eerder terugtreden.
Maar daarnaast ook versterking door uitbreiding. Want met een iets grotere Kerkenraad is het werk beter te verdelen en blijft de belasting beperkt.
Met een grotere Kerkenraad hebben we natuurlijk ook meer ideeën en slagkracht.

Een uitdagend jaar hebben we achter ons gelaten, een net zo uitdagende periode ligt voor ons.
Een periode waarin we met elkaar gaan werken aan de toekomst van onze Gemeente, aan een duurzame toekomst.
Daarbij staan we open voor vernieuwing in combinatie met dat wat wij hebben en willen behouden, spelen we in op de kansen van de landelijke campagne, leggen we een gefundeerd plan op tafel over ons onderkomen en onze toekomst hier of misschien uiteindelijk toch elders en zetten we een duidelijke koers omtrent samenwerking in de regio.

Kortom: de onderwerpen die onze aandacht vragen zijn uiteenlopend en tegelijk boeiend.
Er is werk aan de winkel, doet u ook (weer) mee? Het is onze gemeente, ook van U !
We hopen van u te horen via email: Secretariaat of telefonisch via 06 46633089 van Teddy van der Burg, voorzitter.

25 januari 2016

Onder het motto “Praat mee over geloof en spiritualiteit en krijg niets opgedrongen
een serie van vier avonden op het Landelijk Bureau van de Remonstranten, op de maandagen 29 februari en 7, 14 en 21 maart 2016, van 19.30 – 21.30 uur
Lees meer….

6 januari 2016

Op NPO 2, om 23:45 uur, in het TV-programma ‘de Nachtzoen‘ de Bussumse remonstrants predikante Annegien Ochtman-de Boer.
De Ikon schrijft daarbij: “Deze rituelencoach houdt een pleidooi voor het binnenlaten van het licht in de ochtend en het buitensluiten in de avond.

5 januari 2016

Op 6 januari start de nieuwe landelijke èn plaatselijke ronde van de remonstrantse wervingscampagne

23 december 2015

Op NPO 2, om 21:15 u het TV-programma ‘Arena’ van Thijs van de Brink over ‘Ontkerkelijking: zegen of vloek?’
Daarin spreekt Tom Mikkers, algemeen secretaris van de Remonstranten, over ontkerkelijking en over de nieuwe wervingscampagne van de Remonstranten.
Of kijk later.

18 december 2015

Ds. Friso Boogerd gaat tijdelijk pastorale zorg waarnemen.

17 december 2015

Raad van Kerken van Bussum, Naarden en de Hilversumse Meent brengt
samen met de Joodse gemeenschap in Bussum een Vredesverklaring uit


Zie ook onze Nieuwsbrieven.

voor het laatst bijgewerkt op 25 januari 2016