Wat doen wij

Pastorale zorg

Onze predikant is de eerste in onze gemeente bij wie de pastorale taken liggen. Lees meer

Gespreksgroepen

Veel leden en vrienden van de kerk (en van daarbuiten) zien elkaar niet alleen rond de kerkdiensten. Met grote regelmaat treffen zij elkaar ook in allerlei kringen. Dat zijn kleine gezelschappen die meestal op regelmatige basis bij elkaar komen, meestal rond een thema. Lees meer

De Tuintafel

Ongeveer een keer per zes weken wordt op zaterdag gekookt door een team en gezellig samen gegeten. Klikt u hier voor meer informatie.

Schakels

Schakels zijn leden van onze gemeente, die contact onderhouden met leden en vrienden, die in zogenaamde schakelwijken aan hen zijn toegewezen. Als eerste opvang voor nieuwe leden en vrienden kunnen zij informatie geven over de verschillende activiteiten van de gemeente. Leest u hier verder.

De Koningskamer

Hiervoor verwijzen wij u naar de website van de koningskamer.

Lid of vriend worden

De Remonstranten kennen vrienden, leden en belangstellenden.

Om heel verschillende redenen worden mensen vriend van de remonstranten Naarden-Bussum. De een wil ons graag ondersteunen opdat het geluid van een vrij en verdraagzaam christendom blijft klinken. Een ander voelt zich thuis bij ons gedachtegoed en de sfeer van onze geloofsgemeenschap en neemt deel aan verschillende activiteiten… Lees verder

Jongeren

Onze gemeente heeft geen eigen activiteiten voor jongeren. Wel attenderen wij op de landelijke Arminius Jongerengemeente. Uiteraard zijn onze kerkdiensten toegankelijk voor jongeren.

Agenda zaalgebruik

Klik hier voor de agenda.