Wat doen wij

Pastorale zorg

Onze predikant is de eerste in onze gemeente bij wie de pastorale taken liggen. Lees meer

Gespreksgroepen

Veel leden en vrienden van de kerk (en van daarbuiten) zien elkaar niet alleen rond de kerkdiensten. Met grote regelmaat treffen zij elkaar ook in allerlei kringen. Dat zijn kleine gezelschappen die meestal op regelmatige basis bij elkaar komen, meestal rond een thema. Lees meer

De Tuintafel

Ongeveer een keer per zes weken wordt op zaterdag gekookt door een team en gezellig samen gegeten. Klikt u hier voor meer informatie.

Schakels

De gemeente had in 2022 een netwerk van 21 schakelwijken met 20 schakels (één schakel heeft twee wijken) die ieder in de eigen wijk, variërend van drie tot 19 vrienden/leden, naar behoefte het contact onderhield. Helaas hebben we ook dit jaar weer afscheid moeten nemen van enkele schakels en is het duidelijk geworden dat vervanging steeds meer een probleem wordt in onze vergrijzende gemeente. Er wordt druk nagedacht over een ander dan wel parallel systeem om dit in de toekomst op te vangen. Een mogelijke oplossing voor nieuwe leden/vrienden is de introductie van een ‘buddy’, iemand uit de gemeente die de persoon in kwestie wegwijs maakt en helpt contacten te leggen. We blijven op zoek naar mensen die zich willen opgeven om schakel te worden.

Er was in november één schakelbijeenkomst waar afscheid werd genomen van onze trouwe en altijd zeer betrokken commissielid Christine Schreuder.  Ze blijft samen met Anne Hauer de vriendendienst verzorgen.

Het schakelnetwerk werd gecoördineerd door Cornélie van Oosten Slingeland met hulp van Caroline Iordens.

De Koningskamer

In 2022 dachten we verlost te zijn van de Covid impact maar door de onzekerheid rond een eventuele lockdown hebben we de Koningspreek van Emily Ansenk op 23 januari toch moeten afblazen. En ook in maart hadden we nog last van de beperkende maatregelen.  Niettemin hadden we gelukkig voor de zomer nog wel twee goed bezochte en zeer boeiende Koningslezingen, op 10 maart door ondernemer en Chinakenner Henk Schulte Nordholt, Is China nog te stoppen? en op 31 maart door Marjan Minnesma, directeur van Stichting Urgenda met haar oproep tot Opschalen en opschieten met de klimaataanpak. Beide lezingen leidden tot levendige gesprekken in de zaal en na afloop in de Tuinzaal bij het gebruikelijke glaasje na. Met de Koningspreken zat het in 2022 niet mee, want helaas moest Paul Haenen afzeggen voor zijn Koningspreek op 25 september, omdat de feestelijke heropening van zijn Betty Asfalt Complex juist in dat weekend terecht kwam. Gelukkig konden we op 18 december hoogleraar humane economie Arjo Klamer op de kansel verwelkomen met zijn boodschap van Hoop in donkere dagen. De lezingen in het najaar waren voor rekening van Mathieu Segers, die wij op 13 oktober voor de tweede keer bij de Koningskamer mochten begroeten, nu over de actuele Europese uitdagingen en op 24 november auteur en publiciste Eva Rovers, die voor een zaal met onder andere dertien lokale bestuurders een inspirerend betoog hield over de noodzaak van de versterking van onze democratie met burgerberaden, onder de titel En nu wij! Ook deze lezingen gaven onze bezoekers volop stof tot geanimeerd gesprek. Van veel bezoekers hoorden we dat de Koningskamer opzet om verdieping, verbinding en vergezichten te bieden, werkt.

Wij hopen velen van u ook in 2023 weer bij de Koningskamer te mogen verwelkomen!

Reinout Koning, namens de Koningskamer Cie

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de koningskamer.

Jongeren

Onze gemeente heeft geen eigen activiteiten voor jongeren. Wel attenderen wij op de landelijke Arminius Jongerengemeente. Uiteraard zijn onze kerkdiensten toegankelijk voor jongeren.

Agenda zaalgebruik

In het verslagje over de verhuur in 2021 schreef ik, dat de start van 2022 spectaculair was begonnen met een geslaagd benefietconcert in de kerkzaal voor een muzikaal echtpaar, dat bedreigd werd door uitzetting. Ik weet niet of er een causaal verband is, maar de verhuur in 2022 is ook redelijk goed verlopen en dat is bemoedigend. De bescheiden huuropbrengst biedt geen enkele garantie voor de toekomst, maar toch hebben veel nieuwe huurders kennis gemaakt met de tuinzaal en men was unaniem lovend over deze ruimte. De kerkzaal was minder in trek. Het intensiever gebruik van de zalen zorgt er ook voor, dat niet altijd alles vlekkeloos verloopt. Veelal wordt dat met de mantel der liefde opgelost. Veel dank aan hen, die mede daarvoor zorgdragen.                                                 In 2019 ben ik met dit werk begonnen en ik vind dit vrijwillig baantje leuk. Het is een goede manier om enigszins thuis te raken in een nieuwe club en bij te dragen aan het voortbestaan ervan. Op basis van mijn eigen ervaring ondersteun ik graag de oproep van Ard, als waarnemend voorzitter van de kerkenraad je aan te melden als vrijwilliger.
In totaal zijn er in het verslagjaar 52 huurcontracten afgesloten. De meeste voor eenmalig gebruik van de zaal, maar ook diversen voor meerdere keren en sommige zelfs per kwartaal. Een overzicht hiervan is voor intern gebruik in handen gesteld van de penningmeester van de kerkenraad en boekhouding.

Adriaan Branderhorst.

Klik hier voor de agenda.