Schakels

Schakels

Schakels zijn leden van onze gemeente, die contact onderhouden met leden en vrienden, die in zogenaamde schakelwijken aan hen zijn toegewezen.

Als eerste opvang voor nieuwe leden en vrienden kunnen zij informatie geven over de verschillende activiteiten van de gemeente. Zij bezorgen jaarlijks de kerstkaarten en onderhouden daarmee desgewenst persoonlijk contact in hun schakelwijk.

Mocht de Schakel informatie krijgen van ernstige ziekte of opname in een ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis van iemand in de schakelwijk, dan wordt dat via de coördinator aan de predikant doorgegeven.

Coördinatie Schakels:
Cornelie van Oosten Slingeland, email: cornelievos@hotmail.com.  Telefoon 06-5765 3842