Bibliotheek Remonstrantica Auteurs I

A.H. Ingen Housz

Diversen:
-De ontwikkeling van den arbeid der kerk met medewerking van leken. Voordracht voor het Convent van Predikanten op 4 december 1942 (1942) machineschrift (G. f12)

Over A.H. Ingen Housz
-Woodbrookers Cahier 1 (2009) nr. 1 en 2 (Wood 1 en 2)

A.J. Ingen Housz

Boeken:
-Ir. A.H. Ingen Housz: een studie, gebaseerd op zijn nagelaten privé archief (2006) (Inge 1)

A.A. In’t Veld

Artikelen:
“Vormingswerk in Bentveld 1946-1979” in: D. Houwaart ed., Socialisme en religie: aangeboden aan Prof. dr. A. van Biemen t.g.v. zijn afscheid van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers (1979) 96-109 (Houw 1)
“Samen delen als man en vrouw”, Rondom het woord. Theologische etherleergang 23 (1981) nr. 1, 55-60 (Z.In’tV)
“De broederschap in het heden” in: G.J. Hoenderdaal en P.M. Luca, Staat in de vrijheid: de geschiedenis van de remonstranten (1982) 143-176 (Hoen 19)
“Leven met en zonder God? Over secularisatie en vormingswerk” in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 123-130 (BouS 1)
“De waarde van feministische theologie voor vrijzinnigen” in: Bij ons niet nodig?: vrijzinnige stemmen over feministische theologie (1986) 23-27, Kort Bestek 26 (1986) (B.23)
“Feminisme en vrouwenkerk als vernieuwingsbeweging” (Z.Int) voordracht op de AV van Beraad Remonstrantse Broederschap 19 maart 1988
“Slechts vrienden?” in: “Mij langt na di”: gedachten over vriendschap (1992) 29-34, Vlugschrift 6 (B.44)
“De interviews nader bekenen” in: I. Ludikhuize e.a. ed., Vrouwen verhalen (1993) 44-54 (Ludi 1)
“Van actie naar pas op de plaats: vrouwenbeweging in de kerk” in K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen (2007) 46-49 (Holt 4)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Kritische bespreking van J.K.S. Reid – The Biblical Doctrine of the Ministry (z.j.) doctoraalscriptie (N.In’tV)

Over A.A. In’t Veld:
-R.O. Solberg ed., Hoor onze stem!: christelijke vrouwen uit Europa vertellen hun verhaal (2004) 86-90 (Solb 1)

A.N. Ipenburg

Boeken:
-“All Good Men”: the development of Lubwa Mission, Chinsali, Zambia 1905-1967 (1991) diss. (Ipen 1)

Artikelen:
“Een remonstrants predikant in de tropen”, VrijZicht (juli/augustus 1997) 25-26 (Z.Ipe)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Publicaties dr. At Ipenburg, remonstrants predikant (2008) machineschrift (Z.Ipe)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s