Notulen ALV 2018

De concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2018 vindt u hier.

In de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2019 zullen deze notulen, eventueel na wijziging, worden vastgesteld.