Breiles voor de Eritrese vrouwen

Het is inmiddels een vaste routine:
de eerste woensdagmiddag van de maand is gereserveerd voor de Eritrese Vrouwensoos.

We zijn nu vijf keer bij elkaar geweest met ongeveer elf vrouwen, meisjes eigenlijk (tussen de 21 en 30 jaar) en hun kleine kindjes (tussen de 0 en 4 jaar).
We hebben met elkaar gekookt, fietsles gegeven en de laatste keer hebben we hen leren breien.
Iedere keer zijn er andere gemeenteleden die komen helpen en inmiddels hebben we een stevige vaste ploeg die haar schouders onder dit project zet.

Het is mooi te zien dat de vrouwen zich op hun gemak beginnen te voelen, er gebabbeld en gegiecheld kan worden en ze er zichtbaar plezier in hebben.

En dát is nu precies onze bedoeling: wat plezier brengen in hun leven, een onderlinge band laten groeien zodat ze elkaar kunnen helpen als dat nodig is en hen het gevoel te geven dat zij ook onze medeburgers zijn.

We werken nauw samen met Vluchtelingen Werk Gooise Meren en stemmen met hen af. Zo kan het zijn dat er vrouwen die hun weg gevonden hebben, niet meer komen en nieuwe vrouwelijke statushouders dankbaar hun plaats innemen.

Voorjaar 2018 gaan we een themamiddag/-avond organiseren met een presentatie over de achtergrond van deze vrouwen, over Eritrea en de problematiek die daar speelt en over de geschiedenis van het land.

In een volgende Nieuwsbrief daarover meer.