Gespreksgroepen

De Remonstrantse gemeente Naarden – Bussum kent een grote diversiteit aan activiteiten. Dat blijkt uit het aanbod aan kringen en cursussen. Deze bijeenkomsten zijn wezenlijk, want een belangrijk deel van ons geloofs- en gemeenteleven vindt daar plaats. Iedereen is welkom om deel te nemen. Hieronder een overzicht van alle gespreksgroepen van dit jaar.

DE HEREN VAN DE TUYN  

De Heeren van de Tuyn komen de eerste vrijdag van de maand bijeen van 16.30 – 18.00 uur in de Tuinzaal van de kerk. Er wordt een stelling ingeleid en gediscussieerd. Er is een borrel na afloop.

Voor meer informatie: Wim Aten  wenm.aten@kpnmail.nl

DE BOEKENGESPREKSKRING

De bijeenkomsten van de kring vinden plaats op elke eerste maandag van de maand om 20.15 uur in de Tuinzaal. Het boek dat dit jaar wordt gelezen is: Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat van Maarten Boudry.

Opgave en informatie bij Lenneke Ingenegeren-Boesveld of 035-6935614

RVC III

RVC staat voor Remonstrants Vrouwen Contact. RVC III is een kring voor vrouwen vanaf 75 jaar. Twee keer per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst. De gespreksthema’s worden door de deelnemers afwisselend voorbereid. Er zijn twee groepen.

RVC III A contact: Astrid Wullink

RVC III B contact: Sanneke Erné

RVC IV

RVC IV is een gesprekskring voor vrouwen van 60 tot 75 jaar. De bijeenkomsten vinden plaats op de laatste maandag van de maand. Er is een borrel en een eenvoudige maaltijd. Het gespreksonderwerp wordt door de deelnemers afwisselend ingeleid. Contactpersonen zijn Anne Jacobs en Caroline Iordens. Voor meer informatie: amvandriel@gmail.com

RVC V

Op dit moment wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een op te richten RVC voor vrouwen van 45 tot 55 jaar, eveneens op een avond rond 18.00 uur. Contact: Heleen Helleman Heleen_Helleman@hotmail.com

DE HEERINGKRING

De Heeringkring nodigt jaarlijks bijzondere sprekers uit. De bijeenkomsten vinden plaats bij mensen thuis. Voor meer informatie verwijzen we naar een aparte pagina:  de Heeringkring

DE DAMES VAN DE KAEMER

De dames van de Kamer komen iedere 2e woensdagmiddag van de maand van 16.00 – 18.00 uur bij elkaar. Er is thee en dan een borrel. Er is twee keer per jaar een film met een gezamenlijke maaltijd. Voor meer informatie: Elly Hofstee: 035 6947696, of ellyhofstee@hetnet.nl.
Graag maken wij u erop attent dat deze bijeenkomsten in september en oktober niet doorgaan.

GESPREKKEN IN HET BIJBELS LEERHUIS DOOR HEINE SIEBRAND: deze kring is verplaatst naar het najaar van 2020

U kunt zich aanmelden voor het bijbels leerhuis 202o door Heine Siebrand. Elke bijeenkomst staat een Bijbeltekst centraal die wordt toegelicht en onderzocht. Met spannende links naar de moderne literatuur. De bijeenkomsten vinden plaats vanaf januari in de Tuinzaal van 10.30 – 11.45 uur. De kosten voor deelname zijn 5 euro per keer. De data zijn: woensdag 22 januari woensdag 26 februari woensdag 25 maart en woensdag 22 april. U kunt zich aanmelden bij Anna van Driel: amvandriel@gmail.com

 

DRIELUIK REMONTRANTICA DOOR DS. FRISO BOOGERD

In het najaar a.s. zal er voor de vierde keer een Drieluik Remonstrantica worden gehouden.

De data: donderdag 29 oktober, donderdag 5 november en maandag 9 november 2020 om 20.30 uur

Locatie: Tuinzaal Max. 12 deelnemers

Vrijwillige bijdrage: € 10,- per avond.

In hun ruim vierhonderdjarig bestaan hebben de remonstranten in hun geloofs- en gedachtengoed het kernbeginsel van vrijheid en verdraagzaamheid gekoesterd. “Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde” is vanaf het begin zo’n typisch remonstrants motto. Op vele punten hebben remonstranten zich in de loop der tijden aangepast aan ontwikkelingen in wetenschap en cultuur. In de Verlichting en tijdens het modernisme van de 19e eeuw waren remonstrantse theologen voorlopers in het doordenken en deels omarmen van nieuwe denkbeelden. En in de vorige eeuw hoorden de remonstranten tot de eersten die vrouwen op de kansel toelieten en waren ze tegenstanders(!) van de Wet op de Godslastering. En in 1986 waren ze het eerste kerkgenootschap ter wereld dat homorelaties ging inzegenen.

Wat zijn eigenlijk kenmerkende aspecten van het remonstrants geloven, denken en doen?

In drie avonden van 20.15 uur tot 22.00 uur leidt Friso Boogerd ons in grote lijnen door de ontwikkeling hiervan. Drie episodes: 1610 – ca 1850, humanisme, calvinisme en verlichting; 1850 – 1940, modernisme; 1940-heden, universalisme, postmodernisme en humanisme?

De bedoeling is om elke avond niet alleen te richten op kennisoverdracht, maar tevens tijd in te ruimen voor uitwisseling van gedachten en ervaringen en om elkaar beter te leren kennen. Het zijn ook gewoon gezellige avonden.

Nieuwe vrienden en leden die zich recent aangesloten hebben bij ons worden persoonlijk uitgenodigd en hebben voorrang. Daarnaast is er eventueel (wegens Covid-19 beperkte) ruimte voor anderen die deze tocht door onze geschiedenis (nogmaals) willen meemaken of nader kennis wil maken met nieuwe gezichten.

Mocht u een keer verhinderd zijn dan kunt u die avond inhalen in een volgend Drieluik Remonstrantica. Daarom sturen we deze uitnodiging ook naar hen die vorig jaar (een deel van) het Drieluik moesten missen.

Voor vragen en opgeven kunt u bij voorkeur mailen naar Friso Boogerd  (info@boogerdcoaching.nl) of bellen 06-134 123 04