Houvast: remonstrants jaarthema 2017 – 2018

Wat geeft ons Remonstranten eigenlijk houvast?
Wellicht een verrassende vraag, want zijn Remonstranten eigenlijk wel op zoek naar houvast?
Bij ons zijn vragen en twijfel tenminste zo belangrijk als antwoorden en houvast.

Remonstrants predikant Koen Holtzapffel heeft in het door hem geschreven boek ‘Houvast’ het vragende karakter van het vrijzinnige geloof nader bestudeerd en geanalyseerd.
Kunnen we als Remonstranten volstaan met alleen maar vragen te stellen?
Hoe verhoudt ‘de vraagzijde van ons bestaan’ zich eigenlijk tot de geloofstraditie?
Koen Holtzapffel betoogt in ieder geval dat die antwoorden in het geloof en de bijbel zeker te vinden zijn. Alleen, de bijbel is geen antwoordapparaat.
De bijbel staat vol met levensvragen. Die worden wel beantwoord, maar die antwoorden roepen vervolgens ook weer vervolgvragen op.
We hoeven de antwoorden niet voor zoete koek te slikken, zegt hij.
De bijbel is daarmee een kader om na te denken over vraag en antwoord. Als zodanig biedt het zeker steun en houvast en is het een belangrijk boek voor ons.

Koen Holtzapffel: ‘Het is een boek voor mensen op zoek naar zin, die de antwoorden niet in pacht hebben.
En voor mensen die dachten de antwoorden in huis te hebben en weer opnieuw vragen gaan stellen. Die van de antwoordzijde weer terugkeren bij de vraagzijde. Voor onszelf en de buitenwacht dus.


Ik hoop dat onze gemeenten plekken zijn waar wordt nagedacht over levensvragen. En ik wil de vrijzinnigheid positioneren binnen de wereld waar vragen een belangrijke rol spelen.

De filosofie heeft die functie een beetje overgenomen. Uit het rapport ‘God in Nederland’ blijkt dat mensen helemaal niet meer het idee hebben dat zinvragen in de kerk aan de orde kunnen komen. Bij ons wel.

Ik wil uitdragen dat onze manier van geloven historische gronden heeft en dat het christelijke zingevingskader, mits het open en tolerant is, relevant is voor zinzoekers.’

 

Het boek ‘Houvast aan de vraagzijde van het bestaan‘ is bestelbaar via de Remonstrantse webshop en via de boekhandel.

Dit landelijke thema van de Remonstranten staat dit jaar centraal en wordt uitgewerkt in onderdelen van het programma van onze Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum.