Maarten Luther; wat speelde er, wat ging vooraf en wat volgde?

Maarten Luther

Maarten Luther

Op 14 februari 2017 zal Alexander Overdiep in het kader van de Tuinzaalochtenden een voordracht houden in het kader van het Lutherjaar 2017.

Was Maarten Luther nu echt de grote reformator, of bouwde hij voort op een al in gang zijnde ontwikkeling?
En was met het werk van deze roomskatholieke monnik de reformatie – bedoeld als (interne) vernieuwing van de kerk – de reformatie voltooid of is daarop nog een en ander gevolgd?

En wat waren nu met name in de Nederlanden de gevolgen?

Zie voor plaats en tijd de agenda op deze website.