Diensten op zondagmorgen

De dienst op zondagmorgen is het hart van onze geloofsgemeenschap. Iedereen- ook wanneer u niet of niet zo vaak een kerk bezoekt- is bij ons altijd van harte welkom. Veel van onze leden en vrienden blijven na afloop een kopje koffie drinken zodat het gemakkelijk is kennis te maken en even na te praten als u dat wilt.

Tijdens deze zondagsviering wisselen gebed, stilte, muziek, gezamenlijk zingen en een overdenking van onze dominee elkaar af. Altijd raakt de inhoud van een dienst aan de actualiteit van ons dagelijks leven en vervolgen we na afloop geïnspireerd elk onze eigen weg. Binnen bestaande kaders zoeken wij steeds naar nieuwe vormen van geloofsbeleving: nieuwe vormen van bestaande rituelen in een eigentijds jasje zodat iedereen zich bij ons thuis kan voelen.

Heel regelmatig verwelkomen wij gastpredikanten, voorgangers uit alle hoeken van het land en met verschillende kerkelijke achtergronden.

Elk jaar organiseren wij 3 Koningspreken- ook wel preek van de leek genoemd. Zo hebben wij al mogen luisteren naar Sanne Wallis de Vries, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag. Ook onze gastvoorgangers geven een wezenlijke richting aan ons geloofsleven en aan ons functioneren als leden van een gemeenschap.

Met enige regelmaat stellen wij diensten samen met andere kerken in Naarden-Bussum. Tijdens de zomer worden alle diensten met onze vooruitstrevende kerkelijke partners en in verschillende kerken gehouden.

De diensten bij de Remonstranten vinden plaats in ons kerkje aan de Koningslaan 2B in Bussum en beginnen om 10.30, tenzij anders vermeld op onze website.

 

Wij hopen van harte u in onze kerk te mogen begroeten!