Bibliotheek Remonstrantica Auteurs V

W.H. Vaillant

Artikelen:
“Het meisje van 13-18 jaar” in: V.C.J.C., Kampleidersboek (1936) 73-88 (VCJC 6)

J.M.F.D. de Valk

Diversen:
-De toekomstmuziek in het Onze Vader (2007) doctoraalscriptie (N.Valk.1)
-Handreiking voor het bereiken en betrekken van belangstellenden voor remonstrantse en samenwerkingsgemeenten: een vervolg op “naar de markt, shoppen bij remonstranten” met o.a. de mogelijkheden van een vrijzinnige (2009) proponentscriptie (N.Valk.2)

J.G. van der Valk

Boeken:
-Niets kan ons scheiden . . . Vier godsdienstige toespraken (1945) (Valk 1)

Hans van der Valk

Diversen:
-Foto, The New York Times (( augustus 1993) (Z.Valk)

Proef

C.W. van Veen-de Graeff

Artikelen:
“Goede Vrijdag en Pasen” in: J.F. Goud e.a., Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) 75-77 (Goud 10)
“Dromen met de voeten op de grond” in: Een gedroomde toekomst: bijdragen voor de discussie over de toekomst van de remonstranten (1993) 37-40, Vlugschrift 7 (B.45)
“Moed om te zien” in: “Kiest dan heden . . .”: over engagement, spiritualiteit en reflectie (1994) 13-18, Vlugschrift 8 (B.46)
“Ingebed in vriendschap” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 17-26 (Adri 15)
“Nooit heb ik iets met u” in: “Nooit heb ik niets met U”: gedachten over het gebed (1995) 5-9, Vlugschrift 10 (B.49)
“Persoonlijke schets van de jaren 1984-1991” in: Vrijheid en verdraagzaamheid: jubileumboekje, samengesteld t.g.v. het 100-jarig bestaan Remonstrantse Gemeente Dordrecht (1997) 33-49 (H.Dor.2)
“De bijbel, hoezo de bijbel”, in: De bijbel, hoezoo de bijbel? (1998) 36-39, Vlugschrift 15 (B.54)
“Een Vrijzinnige spiritualiteit” in: W.B. Drees e.a., Tijd nood/t: wijzer/s naar morgen (1998) 9-13 (Dree 5)
“Hier loopt het ik en het wil God ontmoeten: over spiritualiteit” in: W.B. Drees ed., Een beetje geloven (1999) 57-72 (Dree 4)
“Een waaier van visies” in: A. van der Hoek ed., Wederzijds: interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) 43-46, Vlugschrift 19 (B.58)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

M. van Veen-Viëtor

Boeken:
-Het verbondsteken: een cultuursociologische studie over de besnijdenis in verschillende perioden van het jodendom (2000) proefschrift (Veen 3)

Artikelen:
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

A. van der Veen

Boeken:
-Professionaliteit en geloof: ‘Dat kunnen wij wel’: een onderzoek naar het leraarperspectief op godsdienstlessen in het rooms-katholiek basisonderwijs (2004) proefschrift (Veen 4)

Artikelen:
“Een vreemde eend in de bijt: onderzoek doen met een andere levensbeschouwing dan die van de onderzochten” in: Adri en Ellen Hijmans ed., Kwalitatief onderzoek en levensbeschouwing (1997) 52-65 (Z.VeeA) kopie
“Welke kousenvoeten: onmacht of eerbied?” in: Th.M. van Leeuwen ed, God op kousenvoeten: hoe valt er nog van God te spreken? (2005) 29-32 (LeeTh 8)

H. Verwey-Jonker

Boeken:
-De Vrouw en het Nationaalsocialisme: brochure uitgegeven door het comité van waakzaamheid van antinationaalsocialistische intellectuelen (1937) (Verw 2)
-Emancipatiebewegingen in Nederland (1983) (Verw 3)
-Er moet een vrouw in: herinneringen in een kentering van de tijd (1988) autobiografie (Verw 1)

Over H. Verwey-Jonker
-M. van der Steen, Drift en koers: de levens van Hilda Verwey-Jonker (1908-2004) (2011) hierin hoodstuk “Van kameraad tot Broederschap” 293-300 (Z.Verwey)

Nelleke Viëtor (P.C. Wentges-Viëtor)

Boeken:
-De schim van Daniël (2006) (Viët 1)
-Een nieuw huis (2008) (Viët 2)
-Kwaad (2009) roman (Viët 3)
-God aan: vrijzinnig dagboek (2010) ed. met T.R. Barnard (Barn 5)
-De val (2010) (Viët 4)
-Het kerstverhaal (2014) (Viët 5)

Artikelen:
“De Brug zien”, NRC (9 januari 1981) (Z.Viët)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

J. van Vloten

-Paschier de Fijne naar zijn leven en schriften (1853) (Vlot 1)

J.J. van Vollenhoven

Boeken:
-Christelijke Toespraak bij het Openbaar Verslag van het Nederlandsch Bijbelgenootschap (1842) (Voll 3)
-De Intrede in Jeruzalem: godsdienstig zangstuk (1844) (Voll 4)

Over J.J. van Vollenhoven:
-P.M. Luca, “Vollenhoven, Jan Jacob van”, BLGNP dl 1 (Kampen 1978) 406–407 (X.5)

Konrad Vorstius (1569-1622)

Boeken:
-*Oratie tot verantwoordinghe ghedaen in de volle vergaderinghe der Edele seer Vermoghende Heeren, mijn Heeren de Staten van Hollandt ende West-Frieslande, in ‘s Graven-Hage den 22e Marty 1612 (‘s-Gravenhage 1612) (L.Vor.1 )

Over C. Vorstius:
-A. de Groot, “Wie leert ons theologiseren?: overpeinzingen bij het graf van Vorstius in Friedrichstadt aan de Eider” in: M. de Baar en M. van Dijk ed., Herinneringen en identiteit in het vrijzinnig protestantisme (Hilversum 2009) 111-121 (Baar 1)
-Aart de Groot, “Overpeinzingen bij het graf van Vorstius in Friedrichstadt aan de Eider” in: M. de Baar en M. van Dijk ed., Herinneringen en identiteit in het vrijzinnig protestantisme (Hilversum 2009) 111-121 (Baar 1)

C.M. Vos-Wiegand

Artikelen:
“Ruth” in: N. Heizenberg ed., 13 persoonlijke ontmoetingen (1985) 10-11 (Heiz 1)
“Jeugd en kerk” in: “Op de uitkijk”: meedenken met prof. dr. G.J. Hoenderdaal (1990) 11-13, Vlugschrift 4 (B.42)
“Hoorneboegweekend, herinneringen van een seminarist” in: A.G. Ochtman-de Boer ed., Hoorneboekje: herinneringen uit zestig jaar Hoorneboeg (2008) 19-20 (H.Hoor.4)

Diversen:
“Interview met ds C.M. Vos-Wiegandin Kredo”, Kredo (april 1995) 8 (Z.Vos)
-Wammes Bos, “De predikant”, VB-Magazine (januari/februari 1996) (Z.Vos)
-Preken gehouden op 31 december 1999 en 8 mei 2005 (Z.Vos)

G.J. Vossius

Over G.J. Vossius:
-C.S.M. Rademaker, Life and work of Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) (1981) (Rade 1)
-S.B.J. Zilverberg, “Vossius, Gerardus Joannes”, BLGNP dl 1 (1978) 414-416 (X.5)

D.G. van Vreumingen

Boeken:
-Help ons ongeloof (1971) (Vreu 1)

Artikelen:
“Enige exegetische problemen in verband met de verzoening in het N.T.”, Theologie en Practijk 20 (1960) 41-55 (Z.Vreu)
“Uitverkiezing, verwerping en voorbeschikking inde Bijbel” in Orientatiereeks II (1962) (B.35)
“De gemeente in de jaren 1953-1978” in Arminianen in Groningerland (1978)pp.23-44 (H.Gro.2)

W.M. de Vries

Artikelen:
“Toen wij nog kinderen waren” in: G. van Rossem ed., In ‘s levens opgang: een boek voor jongelieden (1891) 1-14 (Ross 1)

G.A. de Vries

Boeken:
-Wat ik U nog zeggen wil: gebeden voor kinderen (2005) met anderen (VriG 1)
-Kerken in Vathorst: verslag van een participerend onderzoek vanuit de Remonstrantse Broederschap in de Amersfoortse Vinexwijk Vathorst 1 oktober 2003-1 oktober 2005 (2006) (VriG 2)
-Wijsheid voor alle tijden n.a.v. het bijbelboek Spreuken (2006) NCRV-Woord op Zondag (VriG 5)
-Meer dan voldoende te eten en een vrolijk hart: Aat van Rhijn, dominee en therapeut in het spoor van Nagy en Levinas (2010) (VriG 3)
-Kunnen we het over God hebben?: remonstranten over hun verborgen geloof (2013) AdRem special (VriG 4)

Artikelen:
“Een moelijk, veel zijdig, prachtig vak”, “Kijk eens naar de nijlpaard, hoe machtig!” en “Judith, een gezegende vrouw” in: R. van Dijk e.a. De preek van het jaar (2000) 21-23, 43-47 en 79-87 (Dijk 3)
“De eerste keer” in: Bekroonde gedichten: vijf jaar dichtwedstrijd Bibliotheek Almelo (2001) 6-7 (Alme 1)
-Preek, gehouden 28 september 2003 te Den Haag (Z.VriG)
“Goddelijk geduld” in: M.A. Bosman-Huizinga e.a. ed., Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006) 74-79 (Bosm 1)
“Aan de slag: de geloofsbelijdenis en de toekomst van onze gemeente” en “Bijlage” in: T.M. Jonquière en K.J. Holtzapffel ed., Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) 21-22 en 58-61 (Jonq 2)
“Aanbevelingen vanuit ervaringen in een Vinex-wijk” in: T.M. Jonquière en K.J. Holtzapffel ed., Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) 42-45 (Jonq 2)
“Kom mee naar buiten allemaal . . .: gaan natuur en liturgie samen?” in: M. Slootmans en A. van der Hoek ed., Zolang er mensen zijn op aarde: reflecties op de relatie tussen natuur en geloof (2009) 79-84 (Sloo 1)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Profetie en Democratie: een groot dilemma voor een post-moderne gelovige (1994) scriptie (N. Vrie.3)

M.F. de Vries

Boeken:
-Kerkhistorische Studiën: feestbundel uitgegeven t.g.v. het 85-jarig bestaan van het Kerkhistorisch Gezelschap S.S.S. (Leiden 1987) ed. met anderen (vdMeij 1)
-Wij waren er eerder dan gij: de historische legitimatie van de Remonstranten, zoals door Johannes Uytenbogaert gegeven in zijn Kerckelicke Historie (1988) doctoraalscriptie (N.Vrie.1)

Artikelen:
“Hiermede, mon cousyn, seg ick à dieu” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 27-36 (Adri 15)
“Geworteld in het evangelie van Jezus Christus” in: Beginsel-vast: over de beginselverklaring van de remonstranten (1997) 29-36, Vlugschrift 13 (B.52)
“Vierenveertig handtekeningen” in: K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan, historie, actualieteit (2010) 35-51 (Holt 6)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Willemien Suze Wiardi Beckman (1906-1988): zoeken naar een eigen plaats” in: M. de Baar e.a. ed., Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 (2011) 121-128 (Baar 2)
“De schepping: sleutel tot verstaan van de bijbelverhalen” in: E.J. Tillema en W. Houweling ed, Geloven, zo kan het ook: vrijzinnige visies op theologische thema’s (2011) 19-25 (Till 1)

Over M.F. de Vries:
-Hein Heuff, “Rayon-vertegenwoordigster”, adRem 7 (juni 1996) 14

W.K. van Vugt

Boeken:
-Sociologisch Rapport Remonstrantse Broederschap (ca. 1972) (Vugt 1)

Over W.K. Vugt:
-A.M. van Peski, “De F.A.Z. is er!”, RW (7 februari 1973) 4-5 (Z.Koni)

S. Vuyk

Boeken:
-Stenen op heilige stapels: verspreid werk verzameld (1985) (Vuyk 1)
-De verdraagzame gemeente van vrije christenen: remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek, 1780-1800 (1995) proefschrift (Vuyk 2)
-Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) (Vuyk 3)
-Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de verlichting 1720-1820 (2000) (Vuyk 4)
-De dronken Arminiaanse dominee: over de schaduwzijde der verlichte Remonstranten (2002) (Vuyk 5)
-Jacob Kantelaar: veelzijdig verlicht verliezer 1759-1821 (2005) (Vuyk 6)
-P. Visser ed., Ik heb een groote deel mijner Aardsche bestemming bereikt: de brieven van student Marten Martens (1794-17980 en zijn leven als doopsgezind predikant, schoolopziener, vertaler en dichter in Friesland (1798-1852), ingeleid en van aantekeningen voorzien door S.P. Martenes en S. Vuyk (2005) (Viss 1)
-Op de wip: een brief aan mijn kleinkinderen (2007) (Vuyk 19)
-Aan de oevers van de Rijn: drie brieven aan mijn kleinkinderen (Deventer 2007) 118 p. (Vuyk 10)
-Uit de letterlievende fuik (Deventer 2008) (Vuyk 11)
-De teloorgang van de eerste Remonstrantse Gemeente van Vlaardingen (1632-1806) overdruk uit Historisch Jaarboek Vlaardingen 2009 (Vuyk 12)
-Pleidooien voor verdraagzaamheid: Boudewijn van Rees en Cornelius Rogge over de vrijheid van godsdienst (1789) (2010) (Vuyk 15)
-Uit de letterlievende fuik (2011) (Vuyk 16)
-Uit de letterlievende fuik: een herinnering aan Herman en het levensverhaal van John Edward (2011) (Vuyk 17)
-Het einde der remonstranten: Arminius als mythe. Vrijheid en verdraagzaamheid bij de remonstranten als probleem (2012) (Vuyk 18)
-Uit de letterlievende fuik: de erfenis (2012) (Vuyk 19)
-Jan Konijnenburg: een visioen van vrijheid. Mémoire sur la liberté des cultes (1827). Proeve eener Verhandeling over den slaavenhandel (1790) (2013) vertaling uit het Frans, inleiding en commentaar (Vuyk 20)
-Uit de letterlievende fuik: Metabletica-van den Berg, Joop, Albert Schweizer und die Spätaufklärung (Jan Konijnenburg) (2013) (Vuyk 21)
-Uit de letterlievende fuik: Wat wil je worden, Georg Forster in Amsterdam (2014) (Vuyk 22)
-Uit de letterlievende fuik: Requiem voor Mabulah (2014) (Vuyk 23)
-De Arminiaanse Vredeskerk: redevoeringen van Jacobus Arminius (1606) en Simon Episcopius (1618) over de onderlinge verdraagzaamheid der christenen (2015) (Vuyk 24)

Artikelen:
“Het theologisch uitgangspunt van Jacobus Arminius” in: J.G. Paardekooper ed., In open veld (1962) 751-758 (Paar 1)
“Oecumenisch op weg?” in: E.B.A. Poortman en J.C.M. van der Sluys ed., Gemeente onderweg (1963) 111-117 (Poor 12)
“Een levende speltraditie” in: J.C.M. van der Sluys en W.N. Besemer-Swierstra ed., Levende traditie: een hedendaagse godsdientige oriëntatie (1965) 161-178 (Sluij 1)
“Socrates is mijn vriend” in: Levensverbintenissen (1987) 27-39, Kort Bestek 27 (B.24)
“Centrum voor vrijzinnige godsdienst en tolerantie” en “Samen links rijden” in: Een gedroomde toekomst: bijdragen voor de discussie over de toekomst van de remonstranten (1993) 19-21 en 41-43, Vlugschrift 7 (B.45)
“Warme vriendschap. Elisabeth Bekker en Agatha Deken” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 67-74 (Adri 15)
“Bericht über Hugo Grotius” in: G. Edel ed., Weltkultur: Auf den Wege zur Weltgesellschaft: Freundesgaben zum 30-jährigen Bestehen der Akademie für Weltkultur (Mainz 1997) 153-169 (Edel 1)
“De brief van 1796 en de uitdovende Verlichting” in: Remonstranten en de Verlichting (1998) 25-38, Vlugschrift 14 (B.53)
“Fortmeijer, Jan Hendrik”, “Hesselink,Gerrit”, “Kantelaar, Jacobus”, “Koopman, Rinse Klaasses”, “Molenaar, Isaac”, “Swart, Nicolaus” en “Westerbaen, Kornelis” in: BLGNP dl 5 (Kampen 2001) 183, 238–240, 300–302, 315–316, 376–377, 494–496 en 559-561 (X.5).
“De wending naar de toekomst: over de remonstranten en hun begrip van toekomst in de 18e eeuw” in: E.H. Cossee en H.D. Tjalsma ed., Toekomstverwachting bij de Remonstranten door de eeuwen heen (2002) 15-28 (Coss 8)
“De opleiding tot predikant aan het seminarium der remonstranten in de eeuw van de Verlichting” in: P.J. Knegtmans en P. van Rooden ed., Theologen in ondertal: godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam (2003) 57-82 (Kneg 1)
“Over religie en literatuur”, Spiegel der letteren 46 (2004) nr. 3-4, 315-325 (Vuyk 8)
“Dumbar gevangen! De internering van Gerhard Dunbar uit Deventer in 1798 op slot Honselaarsdijk”, Overijsselse Historische Bijdragen (120e stuk, 2005) 129-160 (Vuyk 7)
“Een opmerkelijk opstel van Rhijnvis Feith over de vaderlandse identiteit”, Overijsselse Historische Bijdragen (2006) 87-107 (Vuyk 9)
“Van Sas van slag over de Nederlandse maagd” in: J.W. Douwes e.a. ed., De perken binnenstebuiten – Van marge naar midden: bundel ter viering van het 33e lustrum Collegium Theologicum c.s. Quisque Suis Veribus (2006) 16-23 (Douw 1)
“Schotsman, Nicolaas” en “Stuart, Arnoldus Abraham” in: BLGNP dl 6 (Kampen 2006) 282-283 en 304-305 (X.5)
“Pleidooien voor de scheiding van kerk en staat: Teylers Godgeleerd Genootschap en de prijsvraag van 1795” en “Kritiek op de verlichting: bezwaren van Isaac da Costa” in: Ernestine van der Wall en Leo Wessels ed., Een veelzijdige verstandhouding: religie en verlichting in Nederland 1650-1850 (Nijmegen 2007) 348-357, 439 en 377-389, 440-441 (Wall 2)
“De politicus en dichter dr. Gerhard David Jordens (1734-1803)” in: Deventer Jaarboek 2007 (2007) 36-53 (Vuyk 14)
“De republikein van Jan Konijnenburg (februari 1795-augustus 1797)” in: P. van Wissing ed., Stookschriften: pers en politiek tussen 1780 en 1800 (2008) 217-229, 238-239 (Wiss 1)
“De teloorgang van de eerste Remonstrantse Gemeente van Vlaardingen (1632-1806): de patriot Cornelis Rogge preekt voor de laatste Arminianen aan de Kuiperstraat (1785), Historisch Jaarboek Vlaardingen 2009 (Vuyk 12)
“Herinneringen aan de letterkundige Tony de Ridder”, Arnhem de Genoegelijkste 29 (juni 2009) nr. 2, 83-87 (Vuyk 13) en in Schoutambt en Heerlijkheid 25 (agustus 2011) nr. 3, 19-26 (Vuyk 13)
“George Forster in Amsterdam (April 1790)” in: G. Forster, Het vuur nog geenszins gedoofd: een reis door de Lage Landen in 1790 (2010) 206-218 en 238-240 (Fors 1)
“Een bijzonder optreden in het Oosterbeekse café Concordia”, Schoutambt en heerlijkheid: Stichting Heemkunde Renkum en Stichting Museum Veluwezoom 26 (februari 2012) 12-21 (Schout 1)

Diversen:
“Toespraak” in: Korte kerkdienst van de V.C.S.B. Lustrum-Conferentie (18 december 1955) VPRO radiouitzending (V.C.S.B. 6)
-Taco van der Mark, “Schelmenstreken van remonstrantse predikanten”, Haagsche Courant (26 maart 2002 (Z.Vuyk)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  Y  Z  – Thema’s