Bibliotheek Remonstrantica thema Gedichten, Toneelstukken en Romans

IN BEWERKING

Gedichten

C. des Amorie van der Hoeven, Poëtische nalatenschap van een jeugdig ontslapene: gedichten van C. des Amorie van der Hoeven (1861) (AmoC 1)

R.H.J. Boeijinga-Alders, Mijn draad houdt de kralen bijeen (1999) (Boei 1)

N. Brands (en Marcus Bakker)
-Vijfsprong: gedichten (2e dr; Deventer 1983) met anderen (Bran 6)
-Achter het Huis van de Dolfijn: gedichten (1984) (Bran 4)
-De mijlenteller en de waterklok: gedichten (1992) (Bran 3)

D.R. Camphuysen, Gedichten en spreuken van Dirk Camphuysen (1942) ingeleid en verzameld door Roel Houwink (Camp 1)

J.P. Feikema, Toegift: gedichten uit een lang leven (1991) (Feik 1)

P.A. de Génestet, De dichtwerken van P.A. de Génestet. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele (1869) (Gene 1a)

H. Heemskerk, Fransche Paarlen (1889) uit het Frans (HeemH 2)

C.P. Heering-Moorman, Etgroen (1993) (HeeC 1), Winterkoren (1994) (HeeC 2) en Windstilte (1995) (HeeC 3)

S. van Hennik-Mosselman, Barnsteen: gedichten (2000) (Henn 1)

L.N. de Jong, Gedichten (1918-1921) handgeschreven (JonL 1)

M.J.C. de Jong-Colder,
Kinderen van mijn hart (1988) (JonM 1),
Voor alles een tijd (1991) (JonM 3),
Van huis tot huis (1996) (JonM 4)

H.H.M. Kakebeeke,
-Dichter bij gedichten: korte kantekeningen bij poëzie voor kinderen (2008) (Kake 1)
-Zuid-West (2012) gedichten (Kake 2)

A. Klaver, Berusting: verzen van A. Klaver (1928) (Klav 24)

A.J. Klok, Kaïn en andere losers in de bijbel (2009) (Klok 3)

H.J.W. Modderman, Goud, wierook en myrrhe: advents- en kerstgedichten (1951; 2de druk 1954) (Modd 2)

J.G.M. Moeskops, Een onweerstaanbare droom: gedichten (1993) (Moes 1)

J. Nienhuis, Onder een toren geboren (1985) (Nien 1) en Windharp (1983) (Nien 2)

Tony de Ridder,
Witte wegen (1922) (RidT 4),
Den berg op (1925) (RidT 6)
Het weiland (1946) (RidT 16)

R. Schoufour, De Spiegel (2003) gedichten en een toneelstuk (Scho 2)

G.J. Sirks, Jaarkring in rijmen (1946) (Sirk 7)

J.J. van Vollenhoven, De Intrede in Jeruzalem: godsdienstig zangstuk (1844) (Voll 4)

G.A. de Vries, Bekroonde gedichten: vijf jaar dichtwedstrijd Bibliotheek Almelo (2001) (Alme 1)

Toneelstukken

J.C.A. Fetter,
-Amos: een bijbelsch spel in drie bedrijven (1937) met J.C. van Noorden (Fett 8)
-Jona: toneelstuk (z.j.) met J.C. van Noorden (Fett 20) machineschrift

L.J. van Holk, -Het ontoegankelijk licht: dramatisch gedicht (1924) toneelstuk (Holk 23)

W. Knoppers, -Spelen in de Geertekerk (1963-1982) 10 kerst en paasspelen (Knop 1)

J.M. Lindemans,
-Staat dan in de Vrijheid: spel in vijf taferelen t.g.v. het afscheid van prof. dr. G.J. Heering als hoogleraar van het seminarie (1949) (Lind 1)
-Toneelstukjes voor Rotterdamse gemeente: Kabinetszitting, Vrouwtje van Stavoren en Interview (z.j.) (Z.Lind) machineschrift
-Goed zonder eigenaar. Toneelspel voor de opening van de nieuwe kerk te Nijmegen (1961) (Z.Lind) machineschrift

H.J.W. Modderman,
-De kinderen van Jeruzalem: paasspel voor oude kinderen (1949) (Modd 1)

E.B.A. Poortman,
-Het wordt weer Kerstmis: twee kerstverhalen en een kerstspel (1936) (Poor 3)

G.J. Sirks,
-Kerstspel van W. Dörfler en H. Weinberg, vertaald en ingeleid door G.J. Sirks (1925) in Den Haag opgevoerd 1924 door de Jong-Remonstrantenkring (Sirk 1)

Romans

D. Jonker
-Titia en de dominee: een historisch verhaal over godsdienst, haat en liefde (2005) (Jonk 2)

A. Romein-Verschoor
-Vaderland in de verte: historische roman (over Hugo de Groot) (1955) (Rome 1)

N. Swart, Elize, voor meisjes (Amsterdam 1821) (Swar 2)

S. Vestdijk
-De vuuraanbidders: roman uit de tachtigjarige oorlog (1947, 7e dr. 1985) 3 dln (Vest 1a-c)

 

 

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s