Profiel

Welkom bij de Remonstranten Naarden – Bussum. Welkom aan nieuwe leden en vrienden van onze gemeente aan de Koningslaan.

Waar het verhaal gaat, waar gezocht en geloofd wordt, waar vertrouwen en twijfel hand in hand gaan. Waar we elkaar ongeacht onze achtergrond en spirituele vorming ontmoeten bij de diensten op zondag, Koningslezingen of – preken, gespreksgroepen, maaltijden en nog meer.

De Remonstrantse gemeente Naarden – Bussum is een vitale, betrokken, warme geloofsgemeenschap.  Open, met ruimte en respect voor ieders persoonlijke manier van geloven en van zingeving.

We laten ons inspireren door verhalen uit de Bijbel, die we lezen met het oog op ons eigen leven en de samenleving. We verbinden de Bijbelse verhalen met literatuur, poëzie, kunst, muziek en met cultuur. Met filosofie en wijsheid uit andere tradities. Met stilte ook, om het onzegbare, het mysterie op het spoor te komen. En dit alles met een open hart voor de samenleving en de wereld om ons heen.

Remonstranten zijn, zoals de onze beginselverklaring zegt, ‘geworteld in het evangelie van Jezus Christus.’ Dit betekent dat we in het evangelie en de bijbel een richtsnoer vinden. Maar tegelijk weten we dankzij de theologische wetenschap dat de bijbel mensenwerk is. Het is de neerslag van ervaringen van mensen met God, mensen die, net als wij, zoeken naar woorden voor dat wat eigenlijk niet in woorden te vatten is.

We zijn een gemeente die op een eigentijdse manier vorm geeft aan een traditie van levensbeschouwelijke vrijheid met grote aandacht voor kwaliteit, in woord en muziek.

Onze predikant is Ds. Joost Röselaers

  • Onze vaste predikant concentreert zich op het pastorale werk in onze Gemeente, daarnaast is hij verantwoordelijk voor de kerkdiensten, de ‘kerkelijke hoogtijdagen’ zoals bijvoorbeeld Pasen en Kerst..

Er zijn wekelijks kerkdiensten, gespreksgroepen en lezingen. We heten u van harte welkom in ons midden.

 

‘Wij beseffen en aanvaarden dat wij onze rust niet vinden
in de zekerheid van wat wij belijden,
maar in verwondering over wat ons toevalt
en geschonken wordt’

Beginselverklaring van de Remonstranten uit 2006