Bibliotheek Remonstrantica thema Remonstrantse Gemeenten

Alphen aan den Rijn

-Geschiedenis van de synagoge te Alphen a/d Rijn: het gebouw en zijn gebruikers (1990) ed. J.Tromp (hierin De remonstrantse gemeenschap van Alphen a/d Rijn) (H.Alp.1)

Alkmaar

-Gemeentearchief Alkmaar: inventaris van het archief van de Remonstrantse Gemeente te Alkmaar (1967) J.H. Rombach (H.Alk.3)
-De Remonstranten tot Alkmaar (1981) M.D. de Weerd e.a. (H.Alk.2)
-Het orgel in de Remonstrantse Kerk te Alkmaar: Historie en restauratie (1995) (H.Alk.1)
-Geloven in Alkmaar (2005) J.D. Kila e.a. (H.Alk.4)
-Alkmaar, een feestelijke belevenis (2006) Kees Komen e.s. (H.Alk.5)
-Kort overzicht van de historie van de remonstrantse schuilkerk in Alkmaar (H.Alk.8)
-Kinderkerk meneer Timmer. Reünie (2009) (H.Alk.6)
-1695-2009 Remonstrantse Kerk: 350 jaar Schuilkerk aan het Fnidsen in Alkmaar: Remonstranten toen en nu en een verkenning van het kerkgebouw (2009) Eric Cossee e.a. ed. (H.Alk.7)
-Restauratie Remonstrantse Kerk Alkmaar: maart tot juli 2012 (2012) (H.Alk.9)

Amersfoort

-Professie doende van de remonstrantse religie. 375 jaar Remonstranten in Amersfoort (1994) W.H. Lenselink en A. Rot ed. (H.Ame.1)
-350 jaar Remonstrantse Gemeente in Amersfoort 1619-1669 (1969) A. Rot (machineschrift)
(H.Ame.2)

Amsterdam

-Beschrijvende catalogus der Pamfletten-Verzameling van de boekerij der Remonstrantsche Kerk te Amsterdam (1862-1865) H.C. Rogge (Rogg.1)
-Stukken betreffende de geschiedenis van Nederland en andere landen. Stuk III (1862) H.C. Rogge (H.Ams. 8)
-Geschriften betreffende de Nederlandsche Hervormde Kerk, . . . enz. Stuk II Afd.II (1864) H.C. Rogge (H.Ams. 7)
-Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (1869) Re Kerk Amsterdam (H.Ams. 6)
-Catalogus der Boeken en Handschriften, bibliotheek gemeente Amsterdam (1877) J. Tideman (H.Ams. 1)
-Wet van de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Amsterdam (1906) (H.Ams.13)
-Wet van de Diaconie der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Amsterdam (1906) (H.Ams.14)
-Reglementen van de Remonstrants-Gereformeerde Gemeente te Amsterdam en de Diaconie van de remonstrants-Gereformeerde Gemeente te Amsterdam (z.j.) (H.Ams.23)
-Drie Eeuwen Kerkgeschiedenis, gedenkboek Amsterdam (1930) H.C. Diferee (hierin extra nr. De Remonstrant 1/9/30) (H.Ams. 2) (plank hoge boeken)
-Jubileumnummer (t.g.v. het 300-jarig bestaan), De Remonstranten: officieel maandblad der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Amsterdam (1 september 1930) (H.Ams.21)
-Documenten betreffende de politieke en kerkelijke twisten te Amsterdam (1614-1630) J.G. Dillen (overdruk uit de Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Gezelschap 1938 deel LIX, 191-249) (H.Ams.16)
-De Nieuwe Remonstrantsche Kerk Amsterdam (1933) (H.Ams. 4)
-De Arminius-kerk: nieuw begin in Amsterdam-West (1957) (A.Ams.10)
-Joodse traditie. Tentoonstelling in de Arminius-kerk te Amsterdam (1963) (A.Ams.11)
-Ook dat was Amsterdam: De kerk der hervorming in de gouden eeuw (dl.1,2), in de tweede helft van de 17e eeuw (dl. 3), in de 18e eeuw (dl.4) en in de 19e eeuw (dl.5) (1965-1978) R.B. Evenhuis (H.Ams. 9)
-Leidraad voor bijbelkringen, kerkdiensten en persoonlijk gebruik in de Remonstrantse Gemeente van Amsterdam door H.J.W. Modderman, P.M. Luca, J.J. van Hille, F.E. van Leeuwen (3 dln) (H.Ams. 5)
1966-1967: Het “Onze Vader”
1967-1968: Het geloof in God van de volwassen mens
1968-1969: De kerk in de grote stad
-E. Lievense-Pelser, “De Remonstranten en hun kerk” in: Zevenenzestigste jaarboek van het Genootchap Amstelodanum (1975) 121-136 (H.Ams.22)
-E. Lievense-Pelser, “De eerste remonstranten in Amsterdam”, Holland, Regionaal Historisch Tijdschrift 9 (1977) 67-82 (H.Ams.12)
-J.A.Groen jr, “350 jaar remonstrantenkerk aan de keizersgracht: van arminiaanse gekken tot congregatie mét en zónder bisschoppen”, art. uit ? (1980) 151-156 (H.Ams.24)
-Inventaris van de archieven der Remonstrantse Gemeente te Amsterdam 1630-1927 (1979) E. Lievense-Pelser (H.Ams.17)
-Vrijburg: geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk (1980) (H.Ams. 3)
-Een kennismaking met Vrijburg, anno 1933 (V/H Nieuwe Remonstrantsche Kerk) (2001) (H.Ams.25)
-Geschiedenis van de Vrijzinnige Hervormden in Amsterdam 1912-2002: in negentig jaar via Kerkenraads-commissie naar Vrijburg (Amsterdam 2002) J.A. Wiersma (H.Ams.15)
-Wat we nog weten: Amsterdamse Remonstranten in de 20ste eeuw: 375-jarig bestaan Remonstrantse Gemeente Amsterdam (2005) J.F. Brouwers e.a. ed. (H.Ams.18)
-Viering van 375 jaar remonstranten in Amsterdam op 4 september 2005: voordrachten van W. van der Burg, J. Cohen, J. Kennedy (2006) machineschrift (H.Ams.19)
-Annemarie Vels Heijn, De hofjes van Amsterdam: ‘door menschlievendheid gedreeven’ (H.Ams.20) (o.a. drie hofjes waar remonstranten bij betrokken zijn geweest)

Apeldoorn

-Van des kosters ambt en woning: wetenswaardigheden betreffende de kosterij van de Regentessekerk in Apeldoorn (1986) Ph.P. van Donselaar H.Ape.1

Arnhem

-Toespraken gehouden bij de inwijding der gemeente (1878) door C.P. Tiele en L.H. Slotemaker (Z.Tie en Z.Slo)
-De Remonstrantse gemeente te Arnhem honderd jaar 1878-1978 (1978) H.D.Tjalsma e.a. (H.Arn.1)
-E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink, Kerkelijk leven in Arnhem (1958) (H.Arn.2)

Berkel en Rodenrijs

-W.Sonneveld, “Nadere Kroniek van de Remonstrantse Gemeente te Berkel en Rodenrijs”, Berkel-Centrum (september 1973) (H.Ber.1)
Bleiswijk
-Enkele artikelen over de gemeente en kerk in bleiswijk (H.Blei.2)
*N. Blokker, “Oud-Remonstrantsch werk te Bleiswijk” en “De Bleiswijkse Kerkornamenten” in: Uit de Remonstrantsche Broederschap jrg. 38 (1926-1927) 111-114 en 143, 171
*B. Metselaar, “Drie Bruinings in de drie B gemeenten” in: De Hoeksteen: tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis jrg. 11 (1982) 83-92
*ds. Y.J. Tiemersma en R. Munniksma, “Waar zijn de ornamenten van het 17e eeuwse remonstrantse kerkje van Bleiswijk gebleven?” in: De Hoeksteen: tijdschrift voor vaderlandse
kerkgeschiedenis jrg. 14 (1985) 123-131
-J. Duivesteijn-Ockeloen, De opkomst, bloei en teloorgang van de remonstrantse gemeente in Bleiswijk, 1610-1865 (2003) doctoraalscriptie (N.Dui.1)
-J. Duivesteijn-Ockeloen, De remonstranten in Bleiswijk, 1610-1865 (juni 2003) Uitgave van de Oudheidkundige Vereniging Bleisijk, Blesewic Nummer 49 (H.Blei.1)
-J. Duivesteijn-Ockeloen, De Remonstranten in Bleiswijk, inleiding 10 juni 2013 (2013) (H.Blei.3)
-1000 jaar kerk in Bleiswijk: samenvatting van vier thema avonden (2013) (H.Blei.4)

Boskoop

-Vrijzinnig leven in Boskoop: drie eeuwen kerkelijk leven binnen het vrijzinnig protestantisme 1643-1967 (1997) I. Smit-Nijhof (H.Bos.1)
-“Sluimeren in het archief: opgedoken foto’s tonen ‘nieuwerwetsch’ Boskoop”, Paktijd: uitgave van de Historische Vereniging Boskoop (september 2008) Pim Oxener (H.Bos.2)
-“‘Wat van boven komt is goed’: de tragedie van remonstrants predikant ds. Gerrit Adriaan Middelberg (1822-1850)”, Paktijd: uitgave van de Historische Vereniging Boskoop (december 2008) I. Smit-Nijhof (H.Bos.2)

Delft

-Inventaris van het archief van de Remonstrants-gereformeerde Gemeente te Delft, 1628-1973, en de collectie Petrus Augustus de Génestet (1829-1861) (1976) F. de Wijs (H.Del.1)
-G. Buisman, “Toespraak bij het afscheid van het oude remonstrantsche kerkgebouw te Delft”, URB 7 (1896) 37-48
-De Remonstrantse Kerk te Delft 1639-1989 (1989) J.W.F. Dorleijn e.a. (H.Del.4)
-G.F. Köhler, Die plaetse waer wy kercken (1989) (H.Del.2
-E.J de Jong ed., Bezinningsboek. Maatschappelijke aanvaarding van invoering van duurzame technologie: techniek beheersen of erdoor beheerst worden (1994) n.a.v. het 375-jarig bestaan: art. Th.M. van Leeuwen (JonE 2)
-Kerk zijn in Delft (1996) art. G. Bloemendaal en M. Jonkers-van Gunsteren (H.Del.3)
-F. Cossee-de Wijs, “In vrijheid en verdraagzaamheid. Doopsgezinden en remonstranten in Delft” in: J.C. Okkema e.a. ed., Heidenen, papen, libertijnen en fijnen (1994) 191-203 (H.Del.6)
-G.F. Köhler, 375 jaar remonstrants kerkepad: predikanten, ouderlingen en diakenen, kosters en organisten: een kroniek van 1621 tot 1996 (1996) (H.Del.5)

Doesburg

-Gedenkschrift Remonstrantse Gemeente Doesburg 1885-1985 (1985) (H.Doe.1)
-Het Fraterhuis in Doesburg (Zutphen z.j.) (H.Doe.2)

Dokkum

-M.W. Scheltema Ez en P.C. van Wijk, Een poging tot verbroedering der protestantsche christenen en hare verwezenlijking in de Vereenigde Christelijke Gemeente Dockum: eene bladzijde uit de kerkgeschiedenis der vorige eeuw (Amsterdam 1874) (H.Dok.3)
-J.W.Schneider, “Doopsgezinden en Remonstranten in Friesland” (1963) en “De kerk van de Verenigde Christelijke Gemeente te Dokkum” (1992) (H.Dok.1)
-W.T. Keune, Doopsgezind en remonstrant in Dokkum (1973) met medewerking van C. Ginjaar en J. Schaafstra (H.Dok.2a)
-Idem (1986) aangevuld door mw. A.G. Nielsen-Wit (H.Dok.2b) met als bijlage aanvullingen door A.N. Rentenaar en YH.J.W. ter Horst (mei 1998)
-D. Jansen, Artikelen over predikanten in Dokkum: Taurinus, Schneider, Nielsen-Wit (H.Dok.4)

Dordrecht

-Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Dordrecht 1897-1922: iets uit het leven der gemeente (1922) (H.Dor.5)
-Eenheid in het nodige 1897-1977: gedenkboekje t.g.v. het 80-jarig bestaan der Remonstrantse Gemeente te Dordrecht. (1977) E.H. Cossee e.a. (H.Dor.1)
“De Remonstrantse Gemeente te Dordrecht”, Kwartaal & Teken te Dordrecht 4 (1978) nr. 1, 5-12 (Coss 16)
-Inventaris van het archief van de Remonstrants-Gereformeerde Gemeente te Dordrecht 1894-1971 (1983) F. Cossee-de Wijs (H.Dor.4)
-Vrijheid en verdraagzaamheid 1897-1997 (1997) J.F. van Eck e.a. (H.Dor.2)
-Huis van steen en Woord: de Remonstrantse Kerk te Dordrecht 1901-2001 (2001) F.van Eck (H.Dor.3)
-Om stemming en wijding aan den dienst te geven: Maarschalkerwaard-orgel Remonstrantse Kerk Dordrecht 1909-2009 (2009) Bart van Buitenen (H.Dor.6)

Eindhoven

-Zevenmaal zeven jaren: 1931-1981 (1982) (H.Ein.2)
-Schets van de geschiedenis van de Remonstrantse Gemeente Eindhoven (1983, 1990 2de dr) H.J. de Kievid (H.Ein.1)
-De jongeren ondervraagd: resultaten van een enquête (1988) (H.Ein.4)
-Zeventig jaar remonstranten in Eindhoven (2001) Th. Braaf en R. Rensen-Bronkhorst (H.Ein.3)
-Remonstranten in Eindhoven: extra editie Vesters Open (2011) (H.Ein.5)

Friedrichstadt

-Rapport aangaande de lotgevallen van den toestand der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente van Frederikstad, gedurende het jaar 1850 en de eerste maanden van 1851; ingediend aan de Groote Vergadering der Broederschap, in Junij 1851 (april 1851) J.A.M. Mensinga e.a. (H.Fri.16)
-Frederikstad aan de Eider en hare Hollandsche Gemeente. Historische mededelingen omtrent beider stichting (1852) J. Tideman (H.Fri. 1)
-Friedrichstadt a.d. Eider. Die holländische Kolonisation an der Eider und die gottorpische Handelspolitik in den letzten dreiszig Jahren des spanisch-niederländischen Krieges. 1e deel (1913) F. Pont (H.Fri.10) kopie
-W.E. van dam van Isselt, “De Hollandsche Remonstrantsche Gemeente te Frierdichstadt aan de Eider”, URB 1931 (1919/20) 101-107
-Uit de geschiedenis van Frederikstad, door F. Pont, overdruk uit Bijdragen voor vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde (1920) 217-272 en (1921) 98-154 (H.Fri.15)
-Friedrichstadt an der Eider. Der Remonstrantismus und die Religionsfreiheit in Friedrichstadt. 2e deel (1921) F. Pont (H.Fri. 6)
-P. Eldering, “Het Driehonderd-jarig bestaan van Friedrichstadt aan de Eider”, URB 33 (1921/22) 66-75
-Geschichte und wesen der Remonstrantischen Bruderschaft (1965) P.H. van Lent (H.Fri. 8a)
-Geschichte und wesen der Remonstrantischen Bruderschaft (1968) Heft 2:
Festschrift der Remonstrantisch-reformierten Gemeinde anlässlich der feierlichen
Einführung ihrer Pastorin ds. E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink (H.Fri 8b)
-Friedrichstadt 1621-1971 (1971) H. Hansen (H.Fri. 2)
-Das alte Friedrichstadt (ca. 1970) H. Hansen (H.Fri. 3)
-Ferdinand Pont. Ein holländischer Idealist in Friedrichstadt und auf Java (1973) H. Erler (H.Fri.11)
-Unsere Friedrichstädter Juden (1976) H. Hansen (H.Fri. 4)
-Friedrichstadt. Eine holländisch Gründung zwischen Eider und Treene (1977) H. Erler (H.Fri. 7)
-Unterhaltung für Friedrichstadt und die angränszende Gegend: Mitteilungsblad der Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtgeschichte (H.Fri. 5)
Nr.11 (1979/1978) Art. over Gosvinus van Nyendaal en Grafstenen op de remonstrantse
begraafplaats
Nr.12 (1978) Art. over de Hollandse school en de graven in de remonstrantse kerk
Nr.13 (1978) Art. over J.A.M. Mensinga
Nr.15 (z.j.)
Nr.17 (1980) Art. over Hugo de Groot, Johannes Grevius en tolerantie
Nr.19 (1981) Art. over de lidmaten van de remonstrantse gemeente in 1751
Nr.20 (1982) Oude fotos van Friedrichstadt
Nr.38 (1990) Art. van E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink
-Die Eider. Videoband met de Remonstrantse kerk (z.j.) (H.Fri. 9)
-Wohnen in einem Denkmal: Das Laman Trip-Haus in Friedrichstadt (Friedrichstadt 2004) (H.Fri.12)
-Friedrichstadt – wie es war: ein historisches Bilderbuch (2005) Ch. Thomson (H.Fri.13)
-A. Klok, “Historischer” Gottesdienst, im Rahmen der Ausstellung: Friedrichstadt um 1800 (2006). Originalpredigt: Johannes Peters (1770) met de tekst van de leerreden van J. Peters (machineschrift) (H.Fri.17)
“Friedrichstadt: een vredige Hollandse enclave” in: Glossy Arminius: voorvechter van de vrije wil (2010) 13-17 (G. f13)
-Friedrichstadt: Holländerstadt zwischen Eider und Tereene (z.j.) (H.Fri. 18)

Gouda

-Bundel artikelen over Remonstranten in Gouda:
1) In en om de Sint-Jan. Bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis (1989) Oudheidkundige kring “Die Goude”, waarin: J.G.J. van Booma, “Gouda: van Rome tot Reformatie”, 37-60 en P.H.A.M. Abels, “Van Vlaamse broeders, Slijgeuzen en Predestinateurs. De dolerende gemeente van Gouda 1615-1619”, 75-90.
2) W.Veerman en J.G.W.F.Bik, “De ontwikkeling van het kerkelijk leven in Gouda vanaf de hervorming” in: Gouda zeven eeuwen stad (1972) 321-323.
3) J. van Gangelen, “De Remonstranten van Gouda” in: Van Stad en Graafschap van Leerdam 1985-1986, afl.4, 16-18.
4) R.A.M.ter Bogt. Verslag van een onderzoek naar de financiële organisatie van de Remonstrantse Gemeente te Gouda in de 17e eeuw en 18e eeuw (1984).
5) Gouda in druk. Biografie van Gouda tot 1995. 11.9 Remonstrantse broederschap, Nrs. 2872-2884.
6) Goudsche Courant: 14-9-1929; 31-3-1932; 1-4-1937; 19-3-1952; 22-2-1957;
9-8-1957; 6-12-1957; 15-4-1958; 14-6-1958; 10-7-1965. (H.Gou.1)
-M. van der Meij-Tolsma, “Gouda en de Reformatie” in: De vergaarbak der ketters: Religie en verdraagzaamheid in Gouda (1988) 20-21 (H.Gou.2)

Groningen

-B.C.J. Mosselmans, Toespraak gehouden den 7den juni 1903, ter herdenking van het 25jarig bestaan der Remonstrantse Gemeente te Groningen (1903) (Moss 4)
-Remonstrants Gereformeerde Gemeente Groningen 1878-1953 (1953) (H.Gro.1)
-Arminianen in Groningerland: terugblik en utizicht (1978) (H.Gro.2)
-“. . . een in waarheid vrijzinnige gemeente”: beknopte geschiedenis van de Remonstrantse Gemeente Groningen (Groningen 2003) (H.Gro.3)
-W.E. Goelema en M. Kremer-Brinkhuizen, “De Remonstrantse kerk te groningen: geschiedenis en verbouwing”, Groninger Kerken 22 (2005) nr. 1, 16-21 (H.Gron.6)
-Traditie en Vernieuwing (2007) fotoverslag van de renovatie en uitbreiding van de Remonstrantse Kerk aan de Coehoornsingel (H.Gro.4)
-M. Locker de Bruijne e.a. ed., 50 jaar Gemeenteleven (2007) (H. Gron.5a en b)

Haarlem

-De Remonstranten te Haarlem: herinneringen en wenken bij het verlaten der oude en het betrekken van de nieuwe kerk (1887) B. Tideman (H.Haa.1)
-A.H. Haentjens, “Het ontstaan der Remonstrantsch Geref. Gemeente te Haarlem”, URB 33 (1921/22) 97-108 (H.Haa.7)
-Geschiedenis van het remonstrantsche hofje 1774-1924 (1923) A.H. Garrer (H.Haa.4)
-Dat, wat blijft (1941) drie lezingen gehouden door W.R.M. Noordhoff, H.B. Wiardi Beckman en F. Kleijn (H.Haa.5)
-Kerkgebouw Remonstrantse Gemeente te Haarlem 1887-1987 (1987) (H.Haa.2)
-“Audi alteram partem. Haarlemse martinisten, mennonisten en harminianen onder elkaar (1619-1650)” in: E.K. Grootes en J. den Haan ed., Geschiedenis, godsdienst en letterkunde: opstellen aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg t.g.v. zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam (1989) 90-97 (Groo 1)
-Reglement Remonstrantse Gemeente Haarlem (1992) (H.Haa.3)
-Geschiedenis van de Religieuze Kring te Aerdenhout (2001) Th.A. Fafié (H.Haa.6)
-I L. Tan, Tussen modernisme en rechts-modernisme: de remonstrantse gemeente te Haarlem (1901-1939) (2008) scriptie (N.Tan)

Hoogeveen

-Remonstrantse Gemeente te Hoogeveen 1886-1986 (herdenkingsbijeenkomsten) (H.Hoo.1)
-Remonstrantse Gemeente te Hoogeveen 1886-1986 (H.Hoo.4)
-Lezingencyclus 1988: gerechtigheid, vrede, heelheid van de schepping (H.Hoo.2)
-“. . . Een geloofsgemeenschap die . . . God wil vereren en Hem dienen . . .”: jubileumuitgave t.g.v. 100 jaar Remonstrants kerkgebouw Hoogeveen (1994) (H.Hoo.3)

Hoorneboeg

-Onze Hoorneboeg (1977) (H.Hoor.1)
-Onze Hoorneboeg (1982) (H.Hoor.2)
-Onze Hoorneboeg (1988) (H.Hoor.3)
-A.G. Ochtman-de Boer ed., Hoorneboekje: herinneringen uit zestig jaar Hoorneboeg (2008) (H.Hoor.4)

Kampen

-Jurriaan Moulin, De Remonstranten te Kampen: een geschiedkundige schets uit gedrukte en ongedrukte bescheiden (1853) (H.Kam. 1)
Leiden en Warmond
-J.D. Bangs, De Lokhorstkerk Leiden (z.j.) (H.Lei.5)
-De opkomst der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Leiden 1618-1679 (1915) S.P. Perdijk (overdruk uit Leidsch Jaarboekhe 1915) (H.Lei.1)
-Reglement der Remonstrants-Gereformeerde Gemeente te Leiden (1951) (H.Lei.4)
-Tijdschrift voor Sociale Genealogie en Streekgeschiedenis voor Leijden en Omstreken, juli 1966, Remonstranten-nummer, waarin:
A.F. de Graaf, Remonstranten uit Leiden en omgeving, p. 246 en
A.G. van der Steur, Aantekeningen betreffende de Remonstrantse Gemeente te Warmond,
p. 265-294 (H.Lei.2)
-350 jaar Lokhorstkerk 1638-1988, samengesteld t.g.v. het 350 jarig bestaan van het kerkgebouw van de Doopsgezinde gemeente (1988). Hierin in facsimile opgenomen Een en ander uit de geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Leiden 1638-1938 (H.Lei.3)
-P.M. Luca, Lezingen 1975-1985 (o.m. over de geschiedenis van de remonstrantse gemeente Leiden en de remonstranten in de Betuwe) machineschrift (Luca 4) (p.m.)
-S.C. Kooijman, De remonstrantse schuilgemeente te Leiden 1618-1640 (1992) scriptie (N.Koo.1) (p.m.)

Lochem

-Feestboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan (1979) (H.Loc.1)

Londen

-De Nederlandse Kerk, Austin Friars (1986) (H.Lon.1)
-Kerknieuws, Herdenkingsnummer 1950-1975 (H.Lon.2)
-Kerk in de City. 450 jaar Nederlandse Kerk Austin Friars in Londen (2000) Keetie E.Sluyterman (H.Lon.3)

Meppel

-Beknopt overzicht van de geschiedenis der Rem.Ger. Gemeente te Meppel van 17 december 1879 tot 15 december 1929, naar aanleiding van het 50-jarig bestaan (1929) (H.Mep.3)
-E.J.Wilzen-Bruins, De Remonstrantse Kerk te Meppel (1945) (H.Mep.4)
-De Remonstrantse Gemeente Meppel 100 jaar (1979) (H.Mep.1)
-Meppel, 28 januari 1945-1995 (H.Mep.2)
-A.J. Klok, Afscheid van de Heerengracht (2008) (H.Mep.5)

Midden-Zeeland

-Remonstrantse kring Midden-Zeeland 25 jaar (1978) kopie (H.Mid.1)
-Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland 1953-1993 (1993) en Welkomswoord bij het 50 jarig jubileum (11 mei 2003) (H.Mid.2)

Naarden-Bussum

-Lustrumuitgave van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum (1961) (H.Naa.1)
-50 jaar Remonstranten in ’t Gooi 1935-1985: ontstaan en ontwikkeling van de remonstrantse gemeente naarden-Bussum (1986) J.A. de Groot ed. (H.Naa.2)

Nieuwkoop

-Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop (H.Nie.1)
-H.G. Battjes, “De preek op de Dingstal”, Rondom Niewecoop 20 (herfst 2010) nr. 3, 7-13 (H.Nie.2)
-H.G. Battjes, Een ketternest in de Gouden Eeuw: Remonstranten en andere dwarsliggers in het Hollandse veendorp Nieuwkoop (2011) (H.Nie.3)

Nijmegen

-De remonstranten in Nijmegen door J.C. Maris van Sandelingenambacht (H.Nijm.1)

Oosterbeek

-Remonstrantse kerk te Oosterbeek: 1907 – 5 mei – 1957 (kopie) (H.Oos 2)
-Remonstrantse Kerk Oosterbeek. 75 jaar. 5 mei 1982 (H.Oos.1)
-1934 Jubileumnummer 1985: Van stilte en strijd (mei 1984) (H.Oos.3)
-Oosterbeek in het begin van de 20e eeuw: boeren, buitenlui en bourgeoisie in een veranderend dorp (2009) M.C.W. Moerdijk ed. (H.Oos.4)
-Remonstrantse Gemeente: dienst ter viering van het 100 jarig bestaan (2007) (H.Oos.5)

Oude Wetering

-De Remonstranten aan de Oude Wetering (1980) E.H. Cossee (H.Oud.1)
-De geschiedenis van de Remonstrantse Kerk te Oude Wetering (1990-1995) H.H.A.B. Bergman (H.Oud.2)

Rotterdam

-Catalogus van Handschriften op de Bibliotheek der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam (1869) H.C. Rogge en P.A. Tiele (H.Rot.11)
-Catalogus van de Bibliotheek der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam. Eerste gedeelte: Bibl.Wtenbogaert en Van Teutem(1893) (H.Rot. 1)
-De Oude en de Nieuwe Kerk der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam: gedenkboek ter herinnering aan 16 en 23 mei 1897 (1897) (H.Rot. 6)
-Het Remonstrantisme te Rotterdam (1906) in: Rotterdam in den loop der eeuwen 2e gedeelte 5e stuk. H.Y.Groenewegen (H.Rot. 7)
-De Oude Remonstrantse Kerk te Rotterdam (1906) H.Y.Groenewegen (overdruk Uit de Remonstrantsche Broederschap) (H.Rot. 5)
-Aan de leden der Remonstrantsche Gemeente te Rotterdam (z.j.)(H.Rot. 13) informatie over de gemeente
-De prentenverzameling onzer bibliotheek (1930) (H.Rot. 2)
-Leven-geloof-kerk (1936) Kerklezingen gehouden te Roterdam (J.F. van Royen, P.D. Tjalsma, W.J. Wegerif) (H.Rot.10)
-De Remonstrantse Kerk te Rotterdam (1897-1987) J.G. de Bijll Nachenius-Sterkenburg (H.Rot. 3)
-“De vervolging der Remonstranten” en “De Remonstrantsche Kerk” in: H.C. Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam (1942 dl III) 173-200 en 270-278 (H.Rot.12)
-Ongrijpbaar ? Geloof en geluk in fragmenten t.g.v. het afscheid van J.W. Wery (H.Rot. 4)
-Keuze van nieuwe liederen. Uitsluitend voor intern gebruik in de remonstrantse gemeente Rotterdam (H.Rot. 8)
-Schuilen in Waterstad: de Remonstrantse Kerken aan de Vissersdijk te Rotterdam (1997) J.G. de Bijll Nachenius-Sterkenburg (H.Rot. 9)
-“De Remonstrantse Kerk: dominees Barnard, Cossee en Holtzapffel” in: Portretten van Geloof (Rotterdam 2003) 16-17, 25 (H.Ordner)
-Arminianen in de Maasstad: 375 jaar Remonstrantse Gemeente Rotterdam (2007) T.R. Barnard en E.H. Cossee ed. (H.Rot.11)
-Idem (2008) tweede, aangevulde druk (H.Rot. 11b)

Schoonhoven

-De Remonstranten te Schoonhoven voor 1881 (machineschrift) C.R. Schoute (H.Sch.1)
-P.S. Kuiper, De slijkgeuzen van Schoonhoven (1985) (H.Sch.8)
-G. Bloemendaal, “Remonstranten in de Zilverstad”, Historische Encyclopedie Krimpenerwaard 16 (1991) nr. 1, 13-32 (H.Sch.2)
-D. Jonker, Titia en de dominee: een historisch verhaal over godsdienst, haat en liefde (2005) (Jonk 2)
-De bewogen geschiedenis, hoogte- en dieptepinten, het bijzondere karakter van de Remonstrantse Gemeente van Schoonhoven en het 125 jarige jubileum van hun huidige kerkgebouw (2006) (machineschrift) M. Paarlberg-Tops (H.Sch.3)
-Gemeentegeluiden special: jubileumuitgave van het mededelingenblad van de remonstrantse gemeente te Schoonhoven (9 en 10 september 2006) (H.Sch.4)
-R. Ritmeester en M. Paarlberg ed., Remonstranten in Schoonhoven: 375 jaar Remonstrantse Gemeente verzilverd (2008) (H.Sch.5)
-Gerard Wijland, Thomasvaer en Pieternel (2008) samenspraak (H.Sch.6)
“Jan van Galen, loopjongen in het voetspoor van Arminius” TNK 12 (oktober 2009) 115-124 (TNK 2)
-Gemeentegeluiden: Historische Uitgave (juli 2012) (H.Sch.7)

Sommelsdijk

-Remonstrants Gereformeerde Gemeente te Sommelsdijk (1966) (H.Som.2)
-Vrijzinnige klanken: jubileum nummer t.g.v. het 40-jarig bestaan (1987) (H.Som.1)

Twente (Hengelo)

-Gemeente onderweg (1963) (H.Twe.2)
-Vijftig jaar Remonstrantse Gemeente Twente (1992) (H.Twe.1)
-Camerata Trajectina & Henk van Ulsen (1994) (H.Twe.3)
-Reglement van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente te Hengelo (1952) (H.Twe.4)
-Uit de geschiedenis van onze gemeente 1931-1956 (H.Twe.5)
-Artikelenbrief voor de bouw van een kerk (1957) (H.Twe.6)
-Jaarboek Hengelo 2007/8 (H.Twe.7) hierin M. van Waveren-Kemp, “Remonstranten in Twente: 75 jaar ter kerke in Hengelo”, p. 76-85

Utrecht

-Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932: iets uit het leven der gemeente (1932) (H.Utr.1)
-Gemeentelijk Archief Utrecht: gebundelde inventarissen deel 3: archieven van de Doopsgezinde Gemeente, Evangelisch-Lutherse Gemeente, Remonstrants-Gereformeerde Gemeente (1973) (H.Utr. 9)
-Remonstrants Gereformeerde Gemeente Utrecht 350 jaar: 1632-1982 (1982) (H.Utr.2)
-Groet aan het 350-jarig seminarium der remonstranten (mei 1984) (H.Utr.5)
-Een levende gemeente (1985) (H.Utr.6)
-Publicaties en brochures over de geschiedenis van de Geertekerk (H.Utr.3)
-Bibliotheek Geertekerk. Alfabetische en systematische catalogus (H.Utr.4)
-375 jaar Remonstranten in Utrecht (2007) (H.Utr.7)
-Geertekerk Utrecht (z.j.) (H.Utr.8)

Vlaardingen

-Vrije Vogels: de geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen (1983) J.Roest (H.Vla.1)
-Ach lieve tijd Vlaardingen: 1000 jaar geloof (2002) (H.Vla.2)

Waddinxveen

-W.H. Moelker, “Restauratie Remonstrantse Kerk”, Tijdschrift van het Historische Genootschap Waddinxveen 2 (september 1994) nr. 3, 76-81 (H.Wad.2)
-R.W. van den Bosch, “Bestek en voorwaarden van de Remonstrantse Gemeente van Waddinxveen en Broek voor het aanbesteden van een nieuwe kerk”, Tijdschrift van het Historische Genootschap Waddinxveen 8 (maart 2000) nr. 1, 17-24 (H.Wad.3)
-R.W. van den Bosch, “De Remonstrantse Gemeente te Waddinxveen”, Tijdschrift van het Historische Genootschap Waddinxveen 17 (juni 2009) nr. 2, 35-51 (H.Wad.1)
-C. Neeven en T. Wouters, “Nieuwe gegevens over de kerkhistorie van Waddinxveen”, Tijdschrift van het Historische Genootschap Waddinxveen 17 (juni 2009) nr. 4, 102-114 (H.Wad.4)
Woerden
-J. Haitsma, “De remonstrantse en contra-remonstrantse twisten in Woerden”, Holland: regionaal-historisch tijdschrift 9 (juni 1977) 97-111 (H.Woe.1)
-L.Cl.M. Peters en W.R.C. Alkemade, Inventarissen van de archieven van de Remonstrants-Gereformeerde Gemeente van Woerden, 1634-1874 en de Doopsgezinde Gemeente van Woerden 1970-1992 (H.Woe.3)
-J. Haitsma, De Remonstrantse Gereformeerde Gemeente te Woerden (2002) (H.Woe.2)

Zoetermeer

-Samen onder één dak: jubileumboek van de Adventskerk te Zoetermeer (1995) (H.Zoe.1)
(hierin gevoegd een lijst van predikanten en voorgangers in Zoetermeer, opgesteld door Marcia Boeijinga, 2013)
-“Flitsen uit de kerkelijk geschiedenis van Zoetermeer-Zegwaart a de reformatie” in: Jaarboek van de Vereniging Oud Leiden (1956) 87-111 (Z.Wold)

Zwammerdam

-In en uit het verborgene: geschiedenis van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente te Zwammerdam 1619-1982 (1983) C.M. Langeveld (H.Zwa.1)
-Een wandeling door oud Zwammerdam (1992) (H.Zwa.2)

Zwolle

-De geschiedenis van de remonstrantse kring te Zwolle van 1911-1985 (1985) C.D. Viehoff (H.Zwo.1)
-Vrijheid en verdraagzaamheid; de remonstrantse kring in Zwolle van 1911-1985 (1996) J. Erdtsieck (H.Zwo.2)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s