Lid of vriend worden

De Remonstranten kennen vrienden, leden en belangstellenden.

Om heel verschillende redenen worden mensen vriend van de remonstranten Naarden-Bussum. De een wil ons graag ondersteunen opdat het geluid van een vrij en verdraagzaam christendom blijft klinken. Een ander voelt zich thuis bij ons gedachtegoed en de sfeer van onze geloofsgemeenschap en neemt deel aan verschillende activiteiten. Weer anderen zijn lid van een andere kerk, maar willen als vriend hun betrokkenheid met ons vorm geven.

Vroeger kenden de remonstranten alleen leden. Het onderscheid tussen leden en vrienden is in de praktijk niet zichtbaar. Wellicht kun je zeggen dat mensen vandaag de dag lidmaat worden omdat zij daarmee uitdrukkelijker willen aangeven deel uit te maken van de lange christelijke traditie. Voor vrienden kan dit overigens ook gelden.

Lid worden van de remonstranten doe je door zelf, in samenspraak met de predikant, een belijdenis te schrijven óf door de beginselverklaring te onderschrijven.

Leden en vrienden kennen dezelfde rechten (deelname aan alle activiteiten) en plichten (een vrijwillige financiële bijdrage). In bestuurlijk opzicht wordt nagenoeg geen onderscheid gemaakt. Zowel leden als vrienden kunnen actief meedoen in alle geledingen.

Daarnaast kennen we belangstellenden. Zij ontvangen zes maal per jaar de Nieuwsbrief op basis van een abonnement (€35,- per jaar) en worden ook per mail van onze activiteiten op de hoogte gehouden.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat op: secretariaat.remkerknb@gmail.com