Samenwerking

De Remonstranten hebben op plaatselijk niveau al decennialang vrijzinnige samenwerkingscontacten met:

Deze samenwerking bestaat uit enkele gezamenlijke activiteiten door het jaar heen: gezamenlijke diensten in de zomer, enkele lezingen en een gespreksgroep door de predikanten.
Voor wat betreft de zomerse diensten is er ook samenwerking ontstaan met de Evangelisch-Lutherse Gemeente het Gooi.
Voor nadere informatie (programma, activiteiten, kerkdiensten) over deze samenwerkingspartners klik op de naam van het kerkgenootschap en u wordt verwezen naar hun eigen website.


oecumeneDe Remonstranten zijn lid van: de Raad van Kerken Naarden, Bussum en de Hilversumse Meent, een overlegplatform voor de deelnemende kerken op het gebied van oecumene, gemeenschappelijke activiteiten en initiatieven.

Projecten en activiteiten zijn o.a.

  • de Centrale Commissie voor het Interkerkelijk Vormingswerk (CCIV) en zie hieronder
  • de werkgroep oecumenische vieringen,
  • de interkerkelijke Werkgroep Open Kerk,
  • het Comité Kerstsamenzang Bussum en het Comité Volkskerstzang in Naarden,
  • het Interkerkelijk Diaconaal Fonds (IDF) en
  • het ‘pastores convent’

De Centrale Commissie voor Interkerkelijk Vormingswerk (CCIV)
De Centrale Commissie voor het Interkerkelijk Vormingswerk (CCIV) is een samenwerkingsverband van kerken in Naarden en Bussum met als doel het organiseren van cursussen, aanvullend op de activiteiten van de gemeenten. Inleiders op deze cursussen zijn eigen predikanten of andere deskundigen op het betreffende gespreksonderwerp.

Deelnemers zijn de Protestantse gemeenten van Naarden en Bussum, de Doopsgezinde Gemeente, de Remonstrantse Gemeente, de Vrijzinnigen Nederland, de RK Parochie van de Heilige Drieëenheid (Mariakerk/Koepelkerk Bussum, Jozefkerk Bussum en Sint-Vituskerk Naarden), het Apostolisch Genootschap en de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Bussum.

Het programma van de CCIV is uitgegeven in een brochure, die in onze kerk verkrijgbaar is.
Het programma van CCIV is met veel achtergrondinformatie ook te vinden op de CCIV-website.

Lid namens onze Gemeente:  de heer Wim Dooge.