Bibliotheek Remonstrantica Auteurs J

H. Jacobi

Boeken:
-Geen dag zonder Bach (2000) met C. Romijn (Jaco 1)

Artikelen:
“Een gezegend en een vervloekt Pasen. Over de Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni” in: A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (Zoetermeer 2008) 97-101 (Dico 6)

Diversen:
-De Apocalyps in de muziek (1999) machineschrift (Z.Jaco)
-Muzikale vereeuwiging (25 januari 2001) machineschrift (Z.Jaco)
-Vooruitgang en Vernieuwing in de Muziek (2002) machineschrift (Z.Jaco)

H. de Jager

Artikelen:
“De Remonstranten en Contra-Remonstranten in het land van Voorne, in ‘t bijzonder te Brielle, in de jaren 1612-1619. Notitie van Willem Crijnse”, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis (3de dl, 1889) 337-399 (Z.Jage) kopie van p. 337-356

L.G.M. Jaquet

Diversen:
-Internationale invloeden op de Nederlandse samenleving (maart 1969) machineschrift (Z.Jaq)

C.L. de Jong

Over C.L. de Jong:
-“In memoriam C.L.de Jong”, URW 18 (1906) 107-108 (Z.JonC)

E.J. de Jong

Boeken:
-Bezinningsboek. Maatschappelijke aanvaarding van invoering van duurzame technologie: techniek beheersen of erdoor beheerst worden (1994) ed. (JonE 1) n.a.v. het 375-jarig bestaan: art. Th.M. van Leeuwen

L.N. de Jong

Boeken:
-Gedichten (1918-1921) handgeschreven (JonL 1)

Over L.N. de Jong:
-M. Niemeijer, “Inleiding” en H. Dull, “Analyse van het handschrift van dr. L.N. de Jong” in: Probleemcomponisten I: dr. L.N. de Jong (1941) kopie (Z.JonL) Uitgave Nederlandse Bond van Probleemvrienden

M.J.C. de Jong-Colder

Boeken:
-Kinderen van mijn hart (1988) gedichten (JonM 1)
-De laatste weken van het jaar: kerstliederen op oude engelse melodieën (1990) (JonM 2)
-Voor alles een tijd (1991) gedichten (JonM 3)
-Van huis tot huis (1996) poëzie (JonM 4)
-Hildegard von Bingen (1098-1179): klein leerboek (1997) (JonM 5)

Artikelen:
-Gedichten in: Bij ons niet nodig. Vrijzinnige stemmen over feministische theologie (1985) Kort Bestek 26 (B.23)

A. de Jonge

Boeken:
-Terzake: preken van ds. A. de Jonge (1994) (JonA 1)

Artikelen:
“Omgaan met onze tijd” in: J.C.M. van der Sluys en W.N. Besemer-Swierstra ed., Levende traditie: een hedendaagse godsdientige oriëntatie (1965) 52-61 (Sluij 1)
“Geen ander teken” in: J.F. Goud e.a., Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) 71-74 (Goud 10)

Diversen:
-Ontmoeting met Albert Camus (z.j.) scriptie (N.Jong.1)

Over A. de Jonge:
-Speciaal nummer van De Driesprong bij het afscheid van Annegien de Jonge als predikante van Samenwerkende Kerkgenootschappen in Gouda e.o. (1994) (JonA 2)
“Tof”, adRem (juli/augustus 1994) 8

E. Jongens

Boeken:
-Het Nederlands-Ceylonese erfgoed: vierhonderd jaar betrekkingen tussen Nederland en Ceylon/Sri Lanka (2002) (JonE 1)

D. Jonker

Boeken:
-Titia en de dominee: een historisch verhaal over godsdienst, haat en liefde (2005) (Jonk 2)

A.C.J. Jonkers

Artikel:
“Op zoek naar de toekomst: enkele impressies n.a.v. het werken onder ‘jongere’ Haagse Remonstranten”, RW (3 november 1964) (Z.Jonk)
“Over de Heilige Geest” in: Over geloven gesproken (1979) 35-40 (I. d6)
“Gemeente tussen maatschappij en koninkrijk Gods” in: De Gemeente: zes inleidingen voor de Haagse DoRe gemeenten (1981) 33-39 (Z.Jonk en I.d8)
-Meditatie (bij avondmaal) (1988) machineschrift (Z.Jonk)
“Jezus-iconografie in de contemporaine kunst” in: A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (Zoetermeer 2008) 105-109 (Dico 6)

Diversen:
-I.H.von Wessenberg en de saecularisatie van kerkelijk bezit rond 1800 (1981) scriptie (N.Jon.1)
-De leiding van de heilige geest in de gemeente naar aanleiding van 1 Cor.12,13,14 (1968) scriptie (N.Jon.2)
-Mozart en zijn tijd (1981) scriptie (N.Jon.2)
-Betekenis van de kunst voor de godsdienst (1981) scriptie (N.Jon.2)
“In gesprek met ds A.C.J. Jonkers en mevrouw M. Jonkers-van Gunsteren”, Kredo (december 1989) 2-3 (Z.Jonk) vraaggesprek

M. Jonkers-van Gunsteren

Artikelen:
-“De Remonstrants-Gereformeerde Gemeente” in Kerk zijn in Delft (1996) met G.Bloemendaal (H.Del.3)

Diversen:
-De Maan (1967) scriptie (N.Jon.3)
-Marcus 16:1-8 (1968) bijdrage aan artikel van Prof De Jonge in Vox Theologica 38(1968)3 (N.Jon.3)
-De discussie rondom kruis en opstanding in de moderne theologie (1968) scriptie (N.Jon.3)
-Verschuiving in de waardering van het lijden (1969) scriptie (N.Jon.3)

T.M. Jonquière

Boeken:
-Prayer in Josephus: gebed in het werk van Flavius Josephus (2005) proefschrift (Jonq 1)
-Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) ed. met K.J. Holtzapffel (Jonq 2)
-Naar de markt. Shoppen bij de remonstranten: uitverkoop of nieuwe collectie?: een onderzoek naar buitenkerkelijkheid en kerkvernieuwing (2008) (Jonq 3)
-Agape in Uganda (2009) CD (Jonq 4)
-Flavius Josephus: Joods geschiedschrijver in het Romeinse rijk (2009) (Jonq 5)

Artikelen:
“Geloven in Nederland” in: T.M. Jonquière en K.J. Holtzapffel ed., Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) 6-11 (Jonq 2)
“Handel in spiritualiteit” in: T.M. Jonquière en N.A. Gerrits e.d., Tel uit je winst! (1908) 47-51 (Jonq 6)

Diversen:
-Geestelijke verzorging van moslims in penitaire inrichtingen (1996) scriptie (N.Jonq.1)
-Herodes de Grote: een onderzoek naar de houding van Herodes de Grote tegenover de Joden en de Romeinen volgens de geschriften van Flavius Josephus (1997) scriptie (N.Jonq.2)

A.P.G. Jorissen

Boeken:
-Aan mijne vrienden: drie toespraken (1898) (Jorr 1)

Artikelen:
-Bijdrage in: H.Oort e.a., Dr. Isaäc Hooykaas: herdacht door zijne vrienden (1894) 3-12 en 41-43 (Oort 1)
“Gods gebouw” in: De oude en nieuwe kerk der remonstrantse gemeente te Rotterdam (1894) 55-70 (H.Rot.6)

K.H.R. Josselin de Jong

Boeken:
-De vader en de zoon: novelle (1951) (Joss 1)

M.F. Junte

Artikelen:
“De toekomst der kerk is begonnen” in: T.M. Jonquière en K.J. Holtzapffel ed., Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) 17-20 (Jonq 2)
“De geloofsbelijdenis van 2006 als een erfenis van het remonstrantse modernisme” in: K.J. Holtzapffel e.a. ed., Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) 166-178 (Holt 8)

Diversen:
-Bitterder dan de dood: het gearrangeerde huwelijk van de staatkundig gereformeerden met de moderne cultuur (2002) doctoraalscriptie (N.Junte.1)
-De Geest in het Johannes-evangelie en in de remonstrantse belijdenis: een vergelijking vanuit het perspectief van een vernieuwing van de christelijke en remonstrantse traditie (2010) proponentsscriptie (N.Junte.2)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s