Bibliotheek Remonstrantica Auteurs P

P

J.G. Paardekooper

Boeken:
-In open veld: theologische bijdragen opgedragen aan G.J. Sirks ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag (1962) met bibliografie en foto (Paar 1)
Artikelen:
“Gestalte en dynamiek van het geloven” in: E.B.A. Poortman en J.C.M. van der Sluys ed., Gemeente onderweg (1963) 91-99 (Poor 12)
“Snippers” in: Levensverbintenissen (1987) 11-15, Kort Bestek 27 (B.24)
“Relaties en Remonstrantse Broederschap” in: J. van Kampen e.a. ed., De woestijn zal bloeien als een roos (1988) 60-70 (Kamp 2)

Diversen:
-Luther en Erasmus over de Vrije Wil en de Genade (1960) scriptie (N.Paar.1)

Over J.G. Paardekooper:
-Puzzelstukjes. Vrienden- en vriendinnenboek voor Hans Paardekooper (1994) Red.Elze Jan Kuiper en Peter Kattenberg (Kuip 5)
-Bericht van overlijden, brief 11 november 1996 ondertekend door M. Bosman-Huizinga (Z.Paar)
-Johan Blaauw, “Hans Paardekooper, zwerver en zoeker”, adRem (december 1996) 14 (Z.Paar)

F. Palmboom

Artikelen:
“Dordrecht en de Remonstrantse Gemeente” in: E.H. Cossee e.a., Eenheid in het nodige, 1897-1977 (1977) 23-26 (Coss 2)

Over F. Palmboom:
“In memoriam ds. F. Palmboom”, adRem (juni 1993) (Z.Palm)

G.G. van Paddenburgh

Over G.G. van Paddenburgh:
-S. Vuyk, “De teloorgang van Gerrit Gijsbert Paddenburgh” in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 153-170 (Vuyk 3)

A.M. van Peski

Boeken:
-The outreach of diakonia: a study of Christian Service, with special reference to its international aspects (1968) proefschrift (Pesk 1)
-Oecumene en Remonstrantse Broederschap: het wederzijds appèl (1961) Oriëntatie nieuwe reeks II (Pesk 2)
-“De actuele zendingsverantwoordelijkheid van de Broederschap” in: Kort bestek 2 (1963) (Pesk 3)
-Hendrik de Man (1969) Pesk 4

Artikelen:
“Communistische opvoeding en gedachtenvorming bij de jeugd in de D.D.R.” (met T.van Peski-Tinbergen), Wending 13 (1958) 149-174 (Z.Pesk)
“De Remonstranten – een deftige kerk?”, Vrije Geluiden 30 (23 juli 1960) nr. 30, 5 (Vrij 1)
“Vrijheid en verantwoordelijkheid” in: W. Banning e.a., Sociale stroomversnellingen in Nederland (1963) 19-38 (Bann 1)
-Bijdrage in: De Remonstrantse Broederschap 1964 (G. c8)
`”De F.A.Z. is er!”, RW (7 februari 1973) (Z.Koni)
“Bezig naar buiten” in: Hoe gaat het verder met de kerk? (1973) 47-55, Kort Bestek 18 (B.15)
“De Remonstranten en de oecumene” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 211-222 (Adri 14)
“Werel en diakonaat” en “Wat bedoelen we met zending?” in: “Wie veel gegeven is . . . : ontwikkelingen in de wereldwijde verantwoordelijkheid van de kerk” (mei 1975) 8-12 en 17-19, Kort Bestek19 (B.16)
“Sozialethische Urteilsfindung an einem geschichtsträchtigen Scheidewege: die Heppenheimer Debatte 1928 über die “Begrundung des Sozialismus”, Zeitschrift für Evangelische Ethik 24 (1980) 182-191 (Z.Pesk)
“Waarom Grotius als oecumenisch theoloog mislukken moest”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 38 (1984) 290-297 (Z.Pesk) kopie
-Bijdragen aan Phoenix Bijbels (S.Pho)

D.C. Peters

Boeken:
-In de branding: 75 jaar vrijpostige theologie: werkgroep Moderne Theologie 1934-2009 (2010) ed. met Maja Nieuwenhuis (Nieu 6)

Artikelen:
“Werkgroep voor Moderne Theologie” in: Maja Nieuwenhuis en Dick Peters ed., In de branding: 75 jaar vrijpostige theologie: werkgroep Moderne Theologie 1934-2009 (2010) 11-23 (Nieu 6)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

R.F. Philipp

Artikelen:
“Al zoveel anderen doen nergens aan en zwijgen”, Idee (Oktober 2001) 8-9 (Z. Phil)
“Gods Geest” in: M.A. Bosman-Huizinga e.a. ed., Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006) 51-56 (Bosm 1)
“De preek als onderdeel van de eredienst”in: Ds Johan Goud 25 jaar predikant (2009) 3 (Goud 13)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Euthanasie: ein “guter Tod”? Zur Geschichte und ethischen Bewertung von Euthanasie und Sterbehilfe (1994) scriptie (N.Phi.1)
-Proponentsexamen september 1999 (Z.Phil)
-Preken vanaf 10 oktober 1999 (Z.Phil)
“Ziekenpastoraat”, inleiding voor de contactleden (april 2000) (Z.Phil)
“Een oase in de Schoolstraat”, De Groene Nieuwsbrief (september 2001) vraaggesprek (Z.Phil)
-Zomeravondlezingen: 2003, 2005 (Z.Phil)

C.A. Philipse

Boeken:
-Jij zingt in mij Jouw naam: mystiekdagboek (bloemlezing) (PhilC 1)

Artikelen:
-Krantenknipsels (Z.Carine Phil)

B.J.C. Piso

Diversen:
-Albert Schweitzer een rehabilitatie (z.j.) proponentscriptie (N.Piso.1)

E.M. Plantier

Boeken:
-Vol vuur voor het pastoraat: bijdragen aan de gedachtenvorming over pastoraat en supervisie (1992) ed. met Th.J. Moorman (Plan 1)
-Door de dood omvangen: Elisabeth Kübler-Ross en het pastoraat (1994) proefschrift (Plan 2)
-De pastor als openbaar lichaam: pastoraat en de klinische pastorale vorming in Nederland (2001) (Plan 3)

Artikelen:
“Het gezag van de bijbel”, in: De bijbel, hoezoo de bijbel? (1998) 5-10, Vlugschrift 15 (B.54)
“Bijna-doodervaringen en hun openbarend karakter” in: Waar komt ons geloof vandaan?: over openbaring en ervaringen (2002) 49-54, Vlugschrift 18 (B.57)

P. Pols

Artikelen:
“Ervaringen met een vormingscursus in de gemeente” in: E.B.A. Poortman en J.C.M. van der Sluys ed., Gemeente onderweg (1963) 160-168 (Poor 12)
“Het effect van woorden” in: J.C.M. van der Sluys en W.N. Besemer-Swierstra ed., Levende traditie: een hedendaagse godsdientige oriëntatie (1965) 34-41 (Sluij 1)
“Massaliteit en verenkeling in de grote stadsgemeente” in: J.C.M van der Sluijs en P. Smits ed., Toeleven naar 2000. Radarpeiling 5 (1970) nr. 4, 21-27 (Sluij 2)
“Het koninkrijk gods” in: Over geloven gesproken (1979) 41-49 (I. d6)
“De gemeente als oefenplaats” in: De Gemeente. Zes inleidingen voor de Haagse DoRe gemeenten (1981) (I. d8)

F. Pont

Boeken:
-Friedrichstadt a.d. Eider: Die holländische Kolonisation an der Eider und die gottorpische Handelspolitik in den letzten dreiszig Jahren des spanisch-niederländischen Krieges (1913) copie (H.Fri.10)
-Friedrichstadt an der Eider: Der Remonstrantismus und die Religionsfreiheit in Friedrichstadt. 2e deel (1921) (H.Fri.6)
-Wir wollten (1921) (Pont 1)
-Het schoone Confitemini: de 118e Psalm: 1530 verklaard door M. Luther (1933) vertaald uit het Duits met toelichting (Pont 2)

Artikelen:
“Uit de geschiedenis van Frederikstad” , Bijdragen voor vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde (1920) 217-272 en (1921) 98-154 (H.Fri.15)

Over F. Pont:
-H.Erler, Ferdinand Pont. Ein holländischer Idealist in Friedrichstadt und auf Java (1973) (Erle 1 en H.Fri.11)

E.B.A. Poortman

Boeken:
-VCSB. Studie, geloof, cultuur (1929) met anderen (VCSB 2)
-Over de Christelijke Vrijheid (1930) (Poor 1)
-Eroos en agapè (1935) (Poor 2)
-Het wordt weer Kerstmis: twee kerstverhalen en een kerstspel (1936; 6e dr 1969) (Poor 3)
-Heiligt de feestgetijden (1939) ed. met H.J. Kluit (Poor 4)
-Heer, leer ons bidden: zeven preken over het onze Vader (1940) (Poor 5)
-Mensen vragen naar God (1941) (Poor 6)
-“Als Christus in ons woont” (1942) brochurereeks “Wat wij geloven” nr. 3 (Poor 7)
-Want uw licht komt!: kerstmis 1944 (1944) machineschrift (Poor 13)
-In de ruimte: preken gehouden op 6 mei 1945 (1945) met P.M. Luca (Luca 1)
-Want Uw licht komt: overdenkingen in het Kerstgetijde (1948) (Poor 8)
-Evangelie en Kerk in de Internationale Spanning (1952) met J.A. van Nieuwenhuijzen (Poor 9)
-Aardse weerschijn: bundel kerstverhalen (1957) ed. (Poor 10)
-H. Lipinsky-Gottersdorf, Alle stemmen der aarde: kerstvertellingen (1960) vertaald uit het Duits (Poor 16)
-Gemeente onderweg (1963) ed. met J.C.M. van der Sluys (Poor 12)
-Ds. E.B.A. Poortman: 100 jaar (Zutphen 1999) verzameling artikelen tussen 1931 en 1940 (Poor 11)
-H. Grit Seuberlich, Annoezza: een verhaal over een Roemeens meisje (1960) vertaald uit het Duits (Poor 14)
-W. Lindenberg, Gesprekken aan het ziekbed (1970) vertaald uit het Duits (Poor 15)
Artikelen:
“Dienst!”, Barchem-bladen (1929-1930) 129-134 (L.2)
“Inleidend woord tot het voorlezen van Kor.XII:4-28”, Barchem-bladen (1930-1931) .221-225 (M.2)
“Kerst-overdenking. Twee werelden”, De Smidse 9 (1934) 337-341 (Z.Poor)
“Eroos en Agapè”, Barchem-bladen (1934/35) 172-186 (M.2)
“Het gebrek aan onderling begrijpen van intellectuelen”, Het Kouter 2 (1937) 164-176 (Z.Poor en M.1) “De nieuwe mens” in: L.J. van Holk e.a., Geloofsbelijdenis van het Werkverband Roessingh (1937) 78-100 (Holk 38)
“Militia Chriti” en “Kerstmis 1939”, Het Kouter 4 (1939) 381-387 en 421-426 (Z.Poor)
“Geloof belijden” en “De christelijke opvatting van gerechtigheid”, Het Kouter 5 (1940) 82-90 en 185-198 (Z.Poor)
“Christelijke bereidheid” en “Het eschatologisch moment in ons geloof”, Het Kouter 6 (1941) 33-42
en 217-230 (Z.Poor)
“De positie van de vrouw in de Remonstrantse Broederschap”, Vox Theologica 14 (1942) nr. 2, 22 e.v. (M. 4)
“De Weg, De Waarheid, Het Leven” in: Lustrumboek 1915-1945: V.C.S.B. (z.p. 1946) 39-52 (VCSB 4)
“Advent-komst”, Mededeelingen uit de Civitas Academica Lugduno Batava (december 1942) 21-22 (Z.Poor)
“Het charisma der prediking” in: F. Kleijn e.a. ed., In Koninklijke Dienst (1949) 90-110 (Kleij 1)
“In de greep van de tijd” en “Christus, der tijden middelpunt” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)
“De gemeente als een bron van inspiratie” en “Na-denkend” (met J.C.M. van der Sluys) in: E.B.A. Poortman en J.C.M. van der Sluys ed., Gemeente onderweg (1963) 33-40 en 169-174 (Poor 12)
“Zinvol ouder worden” in: J.C.M. van der Sluys en W.N. Besemer-Swierstra ed., Levende traditie: een hedendaagse godsdientige oriëntatie (1965) 42-51 (Sluij 1)
“Karel Hendrik Roessingh (1886-1925)” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 111-130 (Adri 14)

Diversen:
-Medegewerkt aan Bijbellezen. Sectieboekje van den V.C.J.B. (1929) (S.13)

Y. Poppinga

Artikelen:
“Remonstranten in Alkmaar – vrijzinnig aan het Fnidsen” in: E.H. Cossee e.a. ed. , 1695-2009 Remonstrantse Kerk: 350 jaar Schuilkerk aan het Fnidsen in Alkmaar (2009) 19-23 (H.Alk.7)

Eduardus Poppius (1577-1624)

Boeken:
-Troosteliick Nieuwe-Jaer, den christelijcken gemeynten der remonstranten die inde vereenichde Neder-landen vervolghinghe lijden, toeghesonden van weghen hare herders ende leeraers, om voorstant van waerheydt ende van vrheyt der conscientie in ballinghschap verdreven zijnde (1620) (L.Pop.1)
-Historisch verhaal van ‘t gene tusschen den Synode Nationaal ende de geciteerde Remonstranten in ende buyten de synodale vergaderinghe is ghepasseert; mitsgaders ‘t gene daar op gevolght is. En eenige andre dingen meer. Met een voor-reden, dienende tot wechneminge van scheuringhe. Achteraan eene Korte openinghe aengaende de leere van de H.Dryvuldigheit (Amsterdam 1649) Hierbij gevoegd alles wat in Kleynoodt staat: Christelyke bedenckinge, eenige brieven, eenige gebeden, predicatie over Eph.V, 15,16, gedichten ter memorie en over het overlijden van Poppius (K.Pop.1)

Over E. Poppius:
-“Poppius Eduard” in: BLGNP deel I (1978) 260-261 (X.5)

C.P. Post Uiterweer-Roessingh

Boeken:
-Karel Hendrik Roessingh: een beeld van zijn persoonlijk leven samengesteld uit zijn brieven en dagboeken (1996) (Post 1)

C.W. van der Pot

Boeken:
-Julianus de Afvallige of De strijd tegen het Christendom in drie zangen (1852) (Pot 1)
-Bijbelsche familiën, naar het engelsch (1852-1853) (Pot 2)
-Afscheidswoord aan mijne geliefde gemeente te Leiden, uitgesproken den 17 April 1853 (Leiden 1853) 23 p. (Pot 3)
-Kruimeltjes (Rotterdam 1884) 37 p. (Pot 4)
-Levensbrood (1892) (Pot 5)

Over C.W. van der Pot:
-F.L. van ‘t Hooft, “Pot, Combertus Willem van der”, BLGNP dl 2 (Kampen 1983) 371 ( X. 5)
-T.R. Barnard, “Combertus Willem van der Pot”, Voor eigen kring(1 september 2000) (Z.Pot) kopie
-D. Jansen, “Remonstrant tussen unitarisme en spiritisme: ds. Combertus Willem van der Pot (1813-1891) in: E.H. Cossee en H.D. Tjalsma ed., Remonstranten en het unitarisme (2000) Vlugschrift 17 (B.56)
-E.H. Cossee, “Combertus Willem van der Pot (1813-1891): herder, leraar en letterkundige” in: Rotterdams jaarboekje 2006 (Rotterdam 2007) 183-200.
-W. Francken, “Levensbericht” in: C.W. van der Pot, Levensbrood (1892) 1-26 (Pot 5)

C. Pruys van der Hoeven

Boeken:
-Levens-studiën (1857) (Pruy 1)
-Studie der christelijke anthropologie (Leiden 1856, 3e dr) (Pruy 2)
-Akademieleven (1866) (Pruy 3)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s