Giften (belastingvrij schenken)

Wilt u een periodieke gift doen aan onze gemeente?
Of ( èn ! ) wilt u uw jaarlijkse bijdrage fiscaal beschouwen als aftrekbaar (als een periodieke gift)?

Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden (zie hieronder), kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de penningmeester van onze gemeente.
U kunt daarvoor het formulier ‘Periodieke gift in geld’ hier Overeenkomst periodieke gift downloaden en vervolgens invullen.

Periodieke gift in geld
Gebruik dit formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan onze Remonstrantse Gemeente.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de Remonstrantse Gemeente als ‘ontvangende instelling’.
Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.
U hoeft het ingevulde formulier niet aan de Belastingdienst in te zenden; evenmin is het noodzakelijk een en ander via een notaris vast te laten leggen.

Heeft u behoefte aan hulp of overleg? Neem dan contact op met onze penningmeester!

Voorwaarden
U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U doet de periodieke gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI)(zoals de Remonstrantse Broederschap en onze Remonstrantse Gemeente)
  • U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst (zoals met het hiervoor downloadbare formulier).
  • De Remonstrantse Gemeente of de Remonstrantse Broederschap als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) levert u geen tegenprestatie voor de gift.

Betalingsvolmacht
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar de Remonstrantse Gemeente wordt overgemaakt?
Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken, dat u hier kunt downloaden en vervolgens kunt invullen.
Als u dat formulier heeft ingevuld en naar de penningmeester van onze Remonstrantse Gemeente verstuurt, geeft u ons toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

U doet een gift voordat de overeenkomst is vastgelegd?
Giften die u hebt gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.

Uw periodieke gift loopt minder dan 5 jaar
Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan mag u de gift alleen als periodieke gift aftrekken, als in uw overeenkomst was opgenomen dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt. Stond dit niet in uw overeenkomst? Dan kunt u de giften die u hebt gedaan wel als gewone gift aftrekken.

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat wij geen ANBI meer zijn?
Dan mag u de gift alleen als periodieke gift aftrekken voor de periode dat u niet kon weten dat wij geen ANBI meer zijn.

Periodieke gift is rentedragende schuld geworden
Moest u de periodieke gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dat niet gedaan?
En is dit nu een schuld geworden waarover u rente moet betalen?
Dan is uw gift aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld betaalt.
De rente die u betaalt over deze schuld mag u niet aftrekken.

Hoeveel aftrek krijgt u?
Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften?
Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.
Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Bovenstaande informatie komt geheel overeen met de gegevens die de Belastingdienst onder andere op hun website presenteert.