Zomerdiensten in samenwerking

In de zomermaanden juli en augustus 2017 hebben we onze gebruikelijke wekelijkse kerkdiensten weer in samenwerking met vier andere kleine geloofsgemeenschappen in Naarden en Bussum.

Behalve de Doopsgezinden en de Vrijzinnigen doen ook dit jaar de Evangelisch-Luthersen daar weer aan mee.
Dat betekent dus niet alleen dat we elke week een andere voorganger zien uit één der deelnemende geloofsgemeenschappen, maar ook dat we ‘verkassen’ naar een ander Bussums kerkgebouw. Elke viering begint om 10:30 uur.

2 juli komen we bijeen in de Doopsgezinde Kerk, Wladimirlaan 10 onder leiding van Vrijzinnig voorganger en Remonstrants predikant Peter Korver.

9 juli komen we bijeen in onze eigen Remonstrantse kerk onder leiding van de Lutherse predikant Willy Metzger (Bussum en Hilversum).

16 juli zien we elkaar in de Vrijzinnige Majellakapel aan de Iepenlaan 26 voor een dienst onder leiding van de Doopsgezinde predikant Marjan Kip uit Almere.

23 juli is onze gemeenschappelijke viering in de open lucht!
We komen dan bijeen op het terrein van Fort Werk IV aan de dr. Abraham Kuyperlaan 2a (naast Spant!) voor een ‘hagenpreek’ onder leiding van Remonstrants voorganger Alexander Overdiep.

30 juli zijn wij weer te gast in de Doopsgezinde Kerk, Wladimirlaan 10 voor een dienst onder leiding van dr. Theo van Willigenburg.

6 augustus is er weer een dienst in de Remonstrantse kerk, ditmaal onder leiding van de Doopsgezinde predikant Tjalling Kindt uit Purmerend.

13 augustus zal de kerkdienst plaatsvinden in de Lutherse kerk, Mecklenburglaan 50 en zien we elkaar onder de hoede van de Remonstrantse predikant Foeke Knoppers.

20 augustus sluiten we deze reeks gezamenlijke zomerdiensten af met een samenkomst opnieuw in de Lutherse kerk, Mecklenburglaan 50 voor een dienst onder leiding van de Vrijzinnige voorgangster Annemike van der Meiden uit Purmerend.

Op 27 augustus hebben we weer een reguliere remonstrantse dienst in ons eigen kerkgebouw.