Minikerkendag

Grote Kerk in Naarden

De Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum participeert in de jaarlijks te houden zogenoemde Minikerkendag.

De eerstvolgende oecumenische viering onder deze roepnaam wordt gehouden op zondag 7 februari 2016 in de Grote Kerk van Naarden.
De dienst begint om 11:00 uur.

Thema van deze gemeenschappelijke dienst is ‘roeping‘.
God is voortdurend bezig in elk mens het verlangen te scheppen waarvan Hij wil dat hij of zij het vervult.
Een zinnetje van Ignatius van Loyola uit de 16de eeuw, dat ook in de 21ste eeuw mensen kan aanspreken.
Het gaat heel kort gezegd over ieders ‘roeping’.

Voorgangers zijn ditmaal pastoor Carlos Fabril van de RK-parochie van de Heilige Drieëenheid Naarden-Bussum, ds. Lennart Heuvelman van de PKN Grote Kerk Naarden en ds. Stephan de Jong van de PKN Spieghelkerk in Bussum.
Organist is de Wybe Kooimans, de vaste eerste organist van de Grote Kerk in Naarden.

Deze dienst wordt gehouden onder auspiciën van de Raad van Kerken Naarden, Bussum en de Hilversumse Meent.

Het schip van de Grote Kerk Naarden naar het koor gezien.

Het schip van de Grote Kerk Naarden naar het koor gezien.