Bibliotheek Remonstrantica thema Preken

Typische gelegenheidspreken zijn in principe hier niet vermeld.

IN BEWERKING

A. des Amorie van der Hoeven jr.,
-Nagelaten leerredenen van Abm. des Amorie van der Hoeven jr, voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen, van de hand zijns vaders (4de druk 1857) (AmoJ 4),
-Nagelaten leerredenen (AmoJ 5)
M. Cohen Stuart,
-Zes kanselredenen bij bijzondere gelegenheden uitgesproken (Zeist 1872) (Cohe 5)
A.W. Cramer, Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven (1988) (Cram 11) machineschrift
R. van Dijk e.a., -De preek van het jaar (2000) preek van G.A. de Vries (Dijk 3)
P. Eldering, De verloren zoon (1909) (Elde 1) God, Mensch en Menschheid (1933) (Elde 6)
R.H. Esveld, Preken (Z.Esve) machineschrift
J.C.A. Fetter,
– Eerbied: preek n.a.v. Marcus IX: 30-38 (30 april 1932) (Fett 21),
– De betere wereld. Tien toespraken (1937) (Fett 7),
– Tachtig dagopeningen (1951) (Fett 14),
– Nog eens tachtig dagopeningen (1953) (Fett 15)
P.A.de Génestet, P.A.de Génestet (1829-1861) en het evangelie van Johannes en het evangelie van Lucas (1995) preken; verzorgd door drs. C.M.Verkroost (Gene 5)
G. van Gorkom, Tiental leerredenen (1866) (Gork 1)
J.F. Goud, Preken (Z.Goud) machineschrift
J. van Goudoever, De roeping van Levi, IKOR (10-1-1971) (Z.Goudo)
H.IJ. Groenewegen, Preeken (1899) (Groe 3), Kanselwerk (1901) (Groe 4)
J. van de Guchte,
– Het onuitsprekelijk geschenk (1947) kerstpreek (Guch 2),
– Het ééne noogdige. Afscheidsdienst te Gouda (1949) (Guch 3),
– Preek I.K.O.R. vanuit de Remonstrantse Kerk te Den Haag (1949) (Guch 4),
– 16 Preken. Concept prekenbundel Ds. J. van de Guchte (Z.Guch)
A.H. Haentjens,
– Terug tot Christus: een bundel preeken (1907) (Haen 2),
– In Gods hand:preken van dr. A.H. Haentjens (z.j.) (Haen 9),
– Leven en laten leven: preek n.a.v. Joh. 14:19 (15 april 1932) (Haen 10)
G.J. Heering,
– Ons Vertrouwen: vier preeken (1916) (HeeG 8),
– In leven en sterven des Heeren (1919) Vrijzinnige Godsdienstprediking (HeeG 11),
– Verlangen naar een nieuwe wereld (1921) (HeeG 15),
– Wat ons staande houdt: getuigenissen uit donkeren tijd (1940) (HeeG 39),
– Barmhartigheid en Gerechtigheid (1943) (HeeG 41),
– Wees getrouw (1944) (HeeG 61)
P. Heering,
– Negen preken ingebonden (HeeP 17) enkele andere (zie onder P. Heering)
J.W. Herfst, Dagopeningen (1956) (Herf 3)
L.J. van Holk,
– Moeten wij de goddelijke of de menschelijke dingen bedenken? (1942) (Z.Holk) machineschrift,
– Preek 10 februari 1944 (Z.Holk),
– Preek 10 juli 1966 Rotterdam, I.K.O.R. “Immanuel God-met-ons” (Z.Holk)
C.E. Hooykaas, Zeven preeken over de Openbaring van Johannes (1928) (HooC 8)
I. Hooykaas,
– Gedachtenis aan mijne vrienden te Schiedam: twaalf Preken (1873) (HooI 2),
– Een twaalftal nagelaten leerredenen (1895) (HooI 3)
A. de Jonge, Terzake: preken van ds. A. de Jonge: 1962-1994 (1994) (JonA 1)
A.P.G. Jorissen, Aan mijne vrienden: drie toespraken (1898) (Jorr 1)
A. Klaver,
– Preken verschenen in Vrijzinnige Godsdienstprediking 1911-1933 (Klav 8),
– De tempel met menschenhanden gebouwd (z.j.) (Klav 28), enkele dozen handgeschreven preken
J.A. de Koning, Herdenking onzer bevrijding (1946) (Koni 4)
F.E. van Leeuwen, Het feestelijk kleed: Radio-Kerkdienst (1954) (LeeF 1)
Th.M. van Leeuwen, Woord op zondag: Als een nieuw begin van leven (2008) NCRV-radio (LeeTh 12)
J.M. Lindemans, Preek gehouden op 2 december 1962 (1962) (Lind 4)
P.M. Luca en E.B.A. Poortman, In de ruimte: preken gehouden op 6 mei 1945 (1945)
A.A.I.M. Mikkers e.d., Preek der preken: online eigentijdse overdenkingen en meditaties van remonstrantse predikanten (2007) (Mikk 4)
B.C.J. Mosselmans,
– Tien leerredenen (1864) (Moss 1),
– Kruimels: vier toespraken gehouden te Groningen (1870) (Moss 2)
W.R.M. Noordhoff, Want van U is het… (1963) (Z.Noor)
R.F. Philipp, Preken (Z.Phil) machineschrift
E.B.H. Poortman, Heer, leer ons bidden: zeven preken over het onze Vader (1940) (Poor 5)
J.H. de Ridder jr, Hoe voeden wij onze kinderen godsdienstig op? (1901) (RidJr 2)
K.H. Roessingh, Preeken en lezingen (1929) (Roes 6)
J.F. van Royen, Morgenwijding 27 oktober 1951, V.P.R.O. (Z.RoyJ)
G.J. Sirks, Ik heb geloofd (1965) (Sirk 17), Preek gehouden te Rotterdam (Z.Sirk)
B. Tideman Jzn., De wetenschap der vroomheid (31 maart 1901) (TidB 4)
J. Tideman, De komst van het godsrijk: laatste evangelieprediking (1873) (TidJ 6)
C.P. Tiele,
– De gelijkenis van Het Vaderhuis (Lukas XV, 11-32) (1861) (Tiel 1),
– De nieuwe geest des Evangelies in zijne werking en eischen: vijf preken (1865) (Tiel 10),
– De godsdienst der liefde (1868) (Tiel 4),
– De ware verlichting (1868) (Tiel 5)
D. Tjalsma, Samen een toekomst (1988) (TjaD 2)
P.D. Tjalsma, Gij legt uw hand op mij. Een bundel religieuse overdenkingen (1938) (TjaP 5)
D.G. van Vreumingen,
– Help ons ongeloof (1971) (Vreu 1) en
– enkele dozen handgeschreven preken
J.C. Wannée,
– Religieuse Levens- en Wereldbeschouwing (los van het Christendom) (1920) (Wann 1),
– Toespraken (31 stuks samengebonden) (Wann 4)
J.W. Wery, Het wonder van het gezaaide licht (1987) (Z.Wery)
G.S. Westerouen van Meeteren,
– Meedoen: dienst vanuit de Remonstrantse Kerk in Nieuwkoop 8 november 1964, Ikor televisie (Z.West),
– Goede morgen (1965) (West 1),
– Het lichtgevend geheim. Overdenkingen uit Jesaja en Ezechiël (1993) (West 2)

 

 

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s