Nieuwe organist gezocht

De Remonstranten Naarden-Bussum zoeken een nieuwe organist.

Niet zo maar een kerkorganist, want we vinden onszelf geen traditionele kerkgemeente.
Er is wel bijna elke zondag een remonstrantse kerkdienst, maar er gebeurt ook door de week nog zoveel meer, dat soms muzikale ondersteuning kan vragen.
Bovendien is onze gemeente de plek van waaruit een vernieuwingspredikant aan de slag is gegaan om een levensbeschouwelijk aanbod aan te bieden, ook aan niet-kerkelijken en hiervoor ook (nieuwe) vormen te creëren.
Daarom zijn we op zoek naar iemand (of een collectief) die zijn, haar of hun muzikale vaardigheden en inspiratievermogen willen inzetten voor de ontwikkeling van onze gemeente.
Natuurlijk is enige ervaring met orgelbegeleiding van gemeentezang gewenst; ook inzicht in of belangstelling voor liturgiek verrijkt de samenwerking met de (eigen) voorgangers en de regelmatige gastpredikanten.
In de reguliere zondagse diensten wordt gezongen uit het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’ uit 2013.
Er zijn nog niet uitgewerkte gedachten voor een eigen cantorij die bijv. op projectbasis diensten kan begeleiden; ook onze niet-liturgische activiteiten (o.a. doordeweekse meditatieve vieringen, bijeenkomsten met inhoud en groepsgesprekken) bieden mogelijkheid voor muzikale ondersteuning èn inbreng, ook met de inzet van andere instrumenten en collega’s.
De Gemeente heeft een mechanisch orgel van Leeflang uit 1956 en in de Kerkzaal ook een vleugel van August Förster.
In onze Tuinzaal beschikken wij over een zeer goede, nieuwe piano (Bechstein).
Voor ons is het diploma Kerkmuziek niveau III dus geen vereiste, maar ligt het accent veel meer op enthousiasmerende muzikaliteit èn op de vaardigheid en interesse om een kerkelijke gemeente met activiteiten voor mensen van allerlei leeftijden en achtergronden te dienen en te plezieren.
Wij denken niet aan een loondienstverband, maar willen graag in overleg met ZZP’ers komen tot een passende overeenkomst van opdracht, met daarbij passende vergoedingen.

Geïnteresseerden kunnen voor een eerste overleg contact leggen met Alexander Overdiep, bij voorkeur onder vermelding van hun telefoonnummer.