Paascyclus 2019

De Paascyclus bestaat uit 4 bijeenkomsten in onze kerk.

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (telkens om 20.30 uur) volgen we het verhaal van Jezus:
vriendschap & verraad;  wreedheid & verlatenheid;  wachten & verwachten – met als grondtoon de liefde die de apostel Paulus bezingt in zijn eerste brief aan de Korintiërs.

Witte Donderdag 18 april

Het laatste avondmaal
Donderdag vieren we het vrienden- of avondmaal: ‘We delen zijn woorden, we delen zijn brood, we zijn samen één’.
‘s Avonds om 20:30 uur onder leiding van ds. Friso Boogerd en ds. Claartje Kruijff.
Begeleid door Emil Blomberg op de (nieuwe) piano.

Goede Vrijdag 19 april

Dan klinkt: ‘Mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’.
‘s Avonds om 20:30 uur onder leiding van ds. Joost Röselaers.
Begeleid door het klarinetkwartet Maarten den Ottolander c.s

Stille Zaterdag 20 april

Deze zaterdag mondt het stille wachten uit in de komst van het nieuwe paaslicht, waar wij ons eigen licht aan ontsteken.
Dan hebben wij ‘s avonds om 20:30 uur een korte meditatieve bijeenkomst, voorbereid door ds. Friso Boogerd.
We zingen a-capella.

Op zondag 21 april is het Pasen.

Dan hebben wij ‘s ochtends om 10:30 uur een feestelijk kerkdienst onder leiding van ds. Friso Boogerd.
In deze dienst zal ook een kinderdoop plaatsvinden en vindt de bevestiging plaats van een nieuw verkozen Kerkenraadslid en van een nieuw lid van de Diaconie.