Pastorale zorg

 

Ds. Pieter Lootsma concentreert zich op de individuele gesprekken. Wanneer u prijs stelt op een persoonlijk gesprek of bezoek van Pieter Lootsma, vragen wij u contact te leggen per e-mail door middel van een email aan ons secretariaat. Ondersteunend aan dit pastorale werk zijn de activiteiten van de Schakels en is er de Vriendendienst

Wilt u contact met Pieter Lootsma gebruik dan het telefoonnummer en mailadres zoals vermeld in onze Nieuwsbrief.