Bibliotheek Remonstrantica thema Bijbels, Bijbelcommentaren en Liedboeken

Bijbels

-Nederlandse bijbels en hun uitgevers 1477-1952 (1952) Ulco Proost (R. a1)
-Vertaald verleden: beknopte geschiedenis van bijbelvertalen in Nederland (2001) A.J. van den Berg (R. a13)
-De Delftse bijbel in het licht der historie. Inleiding bij de heruitgave A.D. 1977 (1977) C.C. de Bruin (R. a2)
-De Delftse Bijbel (1477): heruitgave 1977. 2 delen (R. a2)
-Statenvertaling. Uitgave van het Nederlandsch Bijbelgenootschap (1894): trouwbijbel van het echtpaar Cos-Prince (R. a3)
-De heilige schrift met platen van G. Doré (1873) (R. a4) (plank hoge boeken)
-Leidsche vertaling: OT Genesis-Ester (1899), OT Job-Maleachi (1901), NT (1912) (R. a5) -NBG vertaling 1951 (1975) (R. a16)
-Willebrord vertaling 1975 (1995) Katholieke Bijbelstichting (R. a6)
-Groot Nieuws Bijbel 1972-1982 (1983) (R. a7)
-Nieuwe Bijbel Vertaling (2004) standaard editie met deuterocanonieke boeken (R. a17)
-Nieuwe Bijbel Vertaling (2004) literaire editie (R. a18)
-De Naardense Bijbel (2004) (R. a10)
-Het Nieuwe testament is zes vertalingen (1997; 7de druk): De Statenvertaling, De vertaling van Prof. dr. A.M. Brouwer, De Lutherse vertaling, De Petrus-Canisiusvertaling, De Leidse vertaling, De nieuwe vertaling van het N.B.G. (R. a8)

Esperanto vertalingen:

 • OT en NT met de deuterokanonieke boeken (1954 en 2003) (R. a11)
 • Matteus, Marcus, Lucas, Johannes (1992) G. Berveling (R. a11)
 • Numeri (Nombroj) (1999) G. Berveling (R. a11)
 • De deuterokanonieke boeken, 3 dln (la duakanonaj libroj) (2001) G. Berveling (R. a11) -Brieven van Paulus, deel 1, met aantekeningen (2004) G. Berveling (R. a11)
 • De brief aan de Hebreeën (2008) G. Berveling (R. a11)
 • Handelingen, Hebreeën, Jacobus, Petrus 1-2, Johannes 1- 3, Judas, Openbaring (Flanke je Jesuo: la Nova Testamento, volumo 3) (2010) G. Berveling (R a11)
 • Het Nieuwe Testament (La Bona Mesago de Jesuo: la Nova Testamento volumo 2) (2012) G. Berveling (R a11)

-Tussen oud en nieuw: deuterokanonieke of apokriefe boeken (1975) (R. a12)
-Novum Testamentum Graece (1912) N.T. in het Grieks (R. a14)
-Hê Palaia Diathêkê – O.T. in Grieks (Septuagint – uitg. Grieks Orth. Kerk) (R. a15)
-Novum Testamentum Graece, N.T. in het Grieks (R. a17)
-Novum Testamentum Latinum, N.T. in het Latijn (R. a18)

Bijbelcommentaren

-Phoenix Bijbel Pockets met medewerking van o.a. J. van Goudoever, L.J. van Holk, H.J. Heering, W.F.H. Hensen, A.M. van Peski (1962-1969) (R)S.Pho.1 – (R)S.Pho.30

 • De Schepping (1962)
 • Het Paradijs (1962)
 • De Vloed en de Toren (1962)
 • Jozef en de Aartsvaders (1962)
 • De Uittocht (1962)
 • De Woestijn (1963)
 • De Intocht (1963)
 • Richteren (1963)
 • Koningen en Kronieken (1964)
 • Jesaja (1964)
 • Jeremia (1964)
 • De Profeten der Ballingschap (1964)
 • De Opbouw na de Ballingschap (1965)
 • De Psalmen (1965)
 • Job (1965
 • De Wijsheid (1966) Daniël (1966)
 • Maccabeeën (1967)
 • Het komen van de Messias
 • De kring der leerlingen
 • De Bergrede (1966)
 • Gelijkenissen en genezingen (1967)
 • Het kruis (1968)
 • De Opstanding (1968)
 • Het evangelie in Jeruzalem en Antiochië
 • Het evangelie in de oostelijke wereld (1968)
 • Het evangelie in de westelijke wereld
 • De macht van de keizer (1969)
 • De roeping van de kerk
 • De bijbel (1969)

Liedboeken

-Coot van Doesburgh, Licht: 100 liedjes voor iedereen: met eenstemmige melodieën (2012) (T. 1)
-Godsdienstige liederen NPB, 5e dr (1915) (T. 2)
-Liederenbundel NPB (1944) (T. 3)
-Liederenbundel NPB, vierstemmige uitgave (1949) (T. 4)
-Liederenbundel Remonstrantsche Broederschap (T. 5)
-Liedboek voor de kerken: psalmen en gezangen (1973) (T. 6)
-Liedboek voor de kerken. 491 gezangen. Koor- en orgeluitgave. Meerstemmige zettingen (1973) (T. 7)
-Lenteleven : godsdienstige liederen voor de zondagsschool, de catechisatie, de godsdienstoefening voor jongelieden en het huisgezin uitgegeven door de N.P.B. (1913) ed. A.M.A. Reijnders e.a. (T. 8)
-V.C.S.B. Getijdenboek (1960) (T. 9)
-Jong is ons harte. Liederenbundel V.C.J.C. (1930) (T.10)
-Kinderen van één vader (1956) ed. H.J.W. Modderman (T.13)
-Tussentijds. Liederen voor kerkdiensten, vieringen en bijeenkomsten. Remonstranten en NPB (1999) (T.16)
-Tussentijds: aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de Kerken (Kampen 2005) (T.17)
-Westhill-bundel voor onze kleintjes voor Kinderkapel, Huisgezin en Zondagschool (2de dr. 1928) (T. 18a)
-Idem, met aantekeningen van H.J.W. Modderman (T. 18b)
-Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk (2013) (T. 11)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s