Drieluik Remonstrantica

Remonstrantse kerk Alkmaar, 1644

Remonstrantse kerk Alkmaar, 1644

In mei 2019 zal weer een Drieluik Remonstrantica worden gehouden.
In hun vierhonderdjarig bestaan hebben de remonstranten in hun geloofs- en gedachtengoed het kernbeginsel van vrijheid en verdraagzaamheid gekoesterd.

Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde is vanaf het begin zo’n typisch remonstrants motto.
Heel vrij geparafraseerd: je hoeft niet zoveel te geloven, want er is veel vrije ruimte, maar daarin gaan we wel verdraagzaam met elkaar om.
Maar ook deze parafrasering is onmiskenbaar tijdgebonden, het werd in andere tijden anders geïnterpreteerd.

Op veel punten hebben remonstranten zich in de loop der tijden aangepast aan ontwikkelingen in wetenschap en cultuur.
In de Verlichting en tijdens het modernisme van de 19e eeuw waren remonstrantse theologen voorlopers in het doordenken en deels omarmen van nieuwe denkbeelden.
En in de vorige eeuw hoorden de remonstranten tot de eersten die vrouwen op de kansel toelieten en waren ze tegenstanders(!) van de Wet op de Godslastering.
En in 1986 waren ze het eerste kerkgenootschap ter wereld dat homorelaties ging inzegenen.

Wat zijn eigenlijk kenmerkende aspecten van het remonstrants geloven, denken en doen?

Remonstrantse kerk Rotterdam, 1897

Remonstrantse kerk Rotterdam, 1897

In drie avonden [van 20.15 uur tot 22.00 uur] leidt Friso Boogerd ons in grote lijnen door de ontwikkeling hiervan;
in drie episodes:

  • 1610 – ca 1850, humanisme, calvinisme en verlichting;
  • 1850 – 1940, modernisme;
  • 1940-heden, universalisme en postmodernisme.

De bedoeling is om elke avond niet alleen te richten op kennisoverdracht, maar tevens tijd in te ruimen voor uitwisseling van gedachten en ervaringen en om elkaar beter te leren kennen.
Het zijn ook gewoon gezellige avonden.
Nieuwe vrienden en leden die zich recent aangesloten hebben bij ons worden persoonlijk uitgenodigd. De teller staat vanaf Pinksteren 2017 alweer op 7.
Maar daarnaast is er dus ook ruimte voor iedereen die deze tocht door onze geschiedenis (nogmaals) wil meemaken of nader kennis wil maken met nieuwe gezichten.

De data: de woensdagen 8, 15 en 22 mei 2019 om 20.30 uur

Remonstrantse kerk Bussum, 1955

Remonstrantse kerk Bussum, 1955

Locatie: Kerkenraadskamer. Max. 18 deelnemers
Vrijwillige bijdrage: € 10,- per avond (Mocht u een keer verhinderd zijn dan kunt u die avond inhalen in een volgend Drieluik Remonstrantica.
Voor vragen en om u op te geven kunt u mij bij voorkeur mailen of anders bellen op 06-134 123 04