Tuinzaalochtenden

Iedere tweede dinsdagochtend van de maand was er een Tuinzaalochtend.

Van 10.00-11.30 uur werd dan een lezing of presentatie in de Tuinzaal van de kerk gehouden.
Deze bijeenkomst stonden open voor iedereen.
Belangstellenden van buiten de kerk waren van harte welkom.

Maar . . . . .
In 2001 nam de Diaconie het initiatief tot het opzetten van de Tuinzaalochtenden, als vervolg op de kort daarvoor opgeheven Ouderenkring.
In de eerste jaren heetten deze ochtenden Senioreninstuif, om de nadruk te leggen op het ongedwongen karakter ervan: je hoefde je niet van tevoren aan te melden, de ochtend was open voor iedereen.
De opzet was ouderen, die ‘s avonds minder makkelijk de deur uitgaan, een koffieochtend ‘met inhoud’ aan te bieden.
Tineke Schuytemaker nam de leiding op zich en bleef die houden tot 2011. In haar voetspoor zijn we doorgegaan met het organiseren van voordrachten over heel diverse onderwerpen.

Van eenvoudige lezingen, geïllustreerd met foto’s uit een boek, evalueerde het programma tot prachtige PowerPoint-presentaties.
Het bijzondere is dat deze ochtenden voor 90 procent door gemeenteleden verzorgd werden en worden. Wat een belangstelling en kennis zit er in onze gemeente en wat geweldig dat zij ons daarin wilden laten delen!

In de voorbereidingscommissie zaten in de loop der jaren een vijftiental mensen, teveel om bij name te noemen.
Wij hebben met plezier dit werk gedaan, maar nu we zelf bejaard zijn hebben we besloten er een punt achter te zetten.

Stans Tiel, Ingrid Barkey Wolf, Christine Schreuder, Tom van Nierop, Ita Koch.