Bibliotheek Remonstrantica thema Bijbeluitleg, Feesten, Bijbelse figuren

IN BEWERKING

Bijbeluitleg

C. Beukman
-Klank: aantekeningen bij het lezen van de Psalmen (2002) (Beuk 1)
A. Dicou
-Jakob en Esau, Israël en Edom: Israël tegenover de volken in de verhalen over Jakob en Esau in Genesis en in de grote profetieën over Edom (1990) proefschrift (Dico 1)
J.C.A. Fetter
-Nieuwe kracht uit het oude woord (1940) (Fett 9)
-Paulus de gelovige (1953) (Fett 16)
J. van Goudoever
-“Pascha in het beloofde land” in: J.G. Paardekooper ed., In open veld (1962) 74-88 (Paar 1)
-Eerste hulp. Eenvoudige gegevens over de bijbel (juli 1965) kort bestek 6 (B.6)
-Phoenix Bijbel Pockets (1962-1969) met anderen (Pho.1 – 30 )
-“Het vieren van het pinksterfeest” in: J.F. Goud e.a., Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) 78-80 (Goud 10)
H.J. Heering
-Wegwijzer door de bijbel: het Nieuwe Testament (1952) (HeeH 3)
-Wegwijzer door de bijbel: het Oude Testament (1953) (HeeH 4)
-Bijbelse verkenningen: het Oude testament (1961) met anderen (HeeH 7)
-Bijbelse verkenningen: het Nieuwe testament (1964) met anderen (HeeH 8)
J.W. Herfst
De I Corinthenbrief (1941) (Herf 2)
L.J. van Holk
-Bijbelse figuren (1926) (Holk 8)
-Bijbel en cultuur (1937) (Holk 17)
-Het boek der boeken: een serie monografieën over den levensinhoud van den Bijbel (1937) met anderen (Holk 39)
-De bergrede (Holk 24)
C.E. Hooykaas
-Wegwijzer door den bijbel (1910) (HooC 2)
-Wat de bijbel ons te zeggen heeft (1914) (HooC 5)
-De Bijbel I. Het oude testament (1933) (HooC 11), De Bijbel II. Het nieuwe testament (1929) (HooC 12)
H.J. de Jonge
De bestudering van het Nieuwe Testament aan de Noordnederlandse universiteiten en het Remonstrants Seminarie van 1575 tot 1700 (1980) (JonH 2)
J.L. Klink
-Het Petrustype in het Nieuwe Testament en de Oud-Christelijke Letterkunde (1947) proefschrift (Klin 1)
-De Bijbel vandaag (1951) (Klin 2)
-Het is als met . . . : een bijbelstudie over gelijkenissen (1955) (Klin 3)
M.D. Koster
“Typologische exegese van het OT” in: J.G. Paardekooper ed., In open veld (1962) 89-109 (Paar 1)
Th.M. van Leeuwen
-Van horen zeggen: geschiedenis en uitleg van de bijbel (1997) (LeeTh 4)
-De bijbel, hoezoo de bijbel? (1998) met anderen (B.54)
-“Hoe heilig is de bijbel: naar een nieuwe onbevangenheid” in: W.B. Drees, Een beetje geloven: actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom (1999) 17-28 (Drees 13
-De bijbel. Een hoorcollege over de geschiedenis en uitleg van de bijbel ( 3 c.d.’s i.s.m. Studium generale Universiteit Leiden) (2005) (LeeTh 9)
H.L. Oort
De Tien Geboden (1905) (Oort 5)
J.H. de Ridder jr.
“De gelijkenissen”, Theologisch Tijdschrift 21 (1887) 534-553 (Z.RidJr)
G.J. Sirks
Spoorzoeken in het nieuwe testament (1957) (Sirk 13)
C.P. Tiele
-De gelijkenis van Het Vaderhuis (Lukas XV, 11-32) praktisch toegelicht (1861) (Tiel 1)

Feesten

B.G.L. van Dalfsen
-Van kleine lichtjes der bevrijding en het groote licht der liefde (1945) (Dalf 2)
J. van Goudoever
-Biblical calendars (1959; 1ste druk) proefschrift (Goudo 2)
-“Een filosofie van het feestvieren”, Theologie en praktijk 23 (1963) nr.1, 14-38 (Z.Goudo)
Th.M. van Leeuwen
Van feest naar feest: over de christelijke feesten – hun geschiedenis en betekenis (1999) (LeeTh 6)
J.H. Maronier
-Het kerstfeest: eene historische schets (1875) (Maro 3)
-Het Pinksterfeest: historische studie (1894) (Maro 14)
W. Mackenzie
Kerstblijdschap (1933) (Mack 2)
E.B.A. Poortman
-Heiligt de feestgetijden (1939) ed. met H.J. Kluit (Poor 4)
-Want uw licht komt!: kerstmis 1944 (1944) machineschrift (Poor 13)
-Want Uw licht komt: overdenkingen in het Kerstgetijde (1948) (Poor 8)
G.J. Sirks
-Onze kerstgroet (1938) (Sirk 6)
L. Spelberg-Stokmans ed.,
-Ons gezinsleven: een boek voor geestelijke leiding (1941) (Spel 1)
P.D. Tjalsma
-Onze kerstgroet (z.j.) (TjaP 8)
N. Viëtor
-Het kerstverhaal (2014) (Viët 5)

Bijbelse figuren

A. Dicou
-Jakob en Esau, Israël en Edom (1990) proefschrift (Dico 1)
J.C.A. Fetter
-Amos: een bijbelsch spel in drie bedrijven (1937) met J.C. van Noorden (Fett 8)
-Paulus de gelovige (1953) (Fett 16)
H.J. van Holk
-Judas Iskarioth: een overdenking over den verrader en het verraad (1941) (Holk 22)
A. Klaver
-“Maria-legenden en exempelen”, Vragen van den dag 40 (1925) 415-437 (Klav 20)
J.L. Klink
-Het Petrustype in het Nieuwe Testament en de Oud-Christelijke Letterkunde (1947) proefschrift (Klin 1)
P.H. Ritter jr.
-Kaïn en Abel: roman (1935) (RitJr 3)
P.D. van Royen
-Jezus en Johannes de Doper: een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangeliën naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste (1953) proefschrift (RoyP 2)
K.F. Sparnaay
-De toekomstverwachtingen van Jeremia (1902) proefschrift (Spar 1)
J. Tromp
-The Life of Adam and Eve and Related Literature (1997) met M. de Jonge (Trom 3)
-Het leven van Adam en Eva: een joods-christelijke vertelling over het menselijk bestaan (2002) (Trom 4)

 

 

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s