Bibliotheek Remonstrantica thema Arminianisme

IN BEWERKING

Arminius

-The writings of James Arminius. Trans. James Nichols and William Bagnall. 3 delen 1977 (eerdere uitgaven 1853, 1956; uitgave 1986 Works of James Arminius met inleiding van C. Bangs) (Armi 1a-c)
-Een cleyn tractaetgen vervatende seeckere articulen teghens den aflaet ende vaghevier. Ghedisputeert onder Jacobo Arminio, 22 febr.1606 (Amsterdam 1609) (Knuttel 1647) (L.Arm.1)
-Verklaring van Jacobus Arminius afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 oktober 1608: opnieuw uitgegeven door G.J. Hoenderdaal (1960) (Hoen 6)
-H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius: schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden, aangeboden aan Prof. dr. G.J. Hoenderdaal t.g.v. zijn 65e verjaardag (1975) (Adri 14)

Petrus Bertius Jr., Liick-oratie over de doot van den Eerweerdighen ende wytberoemden Heere Jacobus Arminius (vertaald door J.A. Corvinus) (Leiden 1609) (L.Ber.1)

C. Bangs, Arminius (1971) (Bang 1)

W.A. den Boer, Duplex amor Dei: contextuele karakteristiek van de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609) (1977) proefschrift (Boer 7)

R.G.H. Boiten, “Arminiaanse invloeden in de Anglicaanse Kerk tot de Revolutie”, Vox Theologica 23 (april 1952) 97-104 (M. 4)

W.O. Chadwick, “Arminianism in England”, Religion in life: a christian quarterly of opinion and discussion (autum 1960) 548-555 (Z.Chad)

F.S. Clarke, The ground of election: Jacobus Arminius’ doctrine of the work and person of Christ (Clar 1)

R.L. Colie, Light and enlightenment (1957) (Coli 1)

E.H. Cossee, Arminius en de eerste remonstranten in hun betrekking tot Rome (1973) (N.Cos.2)

E. Dekker, Rijker dan Midas: vrijheid, genade en predestinatie in de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609) (1993) (Dekk 1)

M.A. Ellis, Simon Episcopius’ Doctrine of Original Sin (2006) (Elli 1)

H.IJ. Groenewegen
-Jacobus Arminius op den 300-jarigen gedenkdag van zijnen dood (1909) (Groe 7)
-“Arminius en de Remonstrantie” in: G.E. Heering ed., De Remonstranten: gedenkboek bij het 300 jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap (1919) 61-78 (HeeG 2)
G.J. Hoenderdaal, “The debate about Arminius outside the Netherlands” in: Th. Lunsingh Scheurleer en G.H.M. Posthumus Meyjes ed., Leiden University in the 17th century (1975) 137-160 (Luns 1)-De theologische betekenis van Arminius: redevoering gehouden te Leiden op 10 oktober 1960 (1960) overdruk Nederlands Theologisch Tijdschrift 1960/1961 (Hoen 5)
-“The debate about Arminius outside the Netherlands” in: Th. Lunsingh Scheurleer en G.H.M. Posthumus Meyjes ed., Leiden University in the 17th century (1975) 137-160 (Luns 1)
-“Arminius en Episcopius”, NAvK 60 (1980) 203-235 (Hoen 17)
-“Jacob Arminius”, Gestalten der Kirchengeschichte (dl 7 1982) 51-64 (Z.Hoen)
-“Erasmus en Arminius over de vrede in de kerk” in: E.K. Grootes en J. den Haan ed., Geschiedenis, godsdienst en letterkunde (1989) 63-69 (Groo 1)

A.W. Harrison, The beginnings of Arminianism (1926) (Harr 1)

A. Holleman, Junius en Arminius in hun beoordeling van Rome (1988) (N.Hol)

W. Huntington, Het arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed (1883) (Hunt 1)

J.I. Israel, Radical enlightenment: philosophy and the making of modernity 1650-1750 (Isra 1) zie index

Th.M. van Leeuwen, K.D. Stanglin en M. Tolsma ed., Arminius, Arminianism, and Europe: Jacobus Arminius (1559/60-1609) (2009) (LeeTh 14)

J.H. Maronier, Jacobus Arminius: een biografie (1905) (Maro 12)

G.O. McCulloh ed., Man’s Faith and Freedom: the theological influence of Jacobus Arminius: lezingen gehouden in 1960 op het Arminius Symposium in Nederland (1962) (McCu 1)

R.A. Muller, “The christological problem in the thought of Jacobus Arminius”, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 68 (1988) 145-163 (Z.Mull) kopie

M. Mulsow en J. Rohls ed., Socianism and Arminianism: Antitrinitarians, Calvinists and Cultural Exchange in Seventeenh-Century Europe (2005) (Muls 1)

C.H. Pinnock, A case for Arminianism: the grace of God, the will of man (1989) (Pinn 1)

A.P.F. Sell, The great debate: Calvinism, Arminianism and Salvation (Sell 1)

G.J. Sirks, Arminius’ pleidooi voor de vrede der kerk (1960) referaten-reeks XI (Sirk 15)

K.D. Stanglin,

Arminius on the Assurance of Salvation: the Context, Roots, and Shape of the Leiden Debate, 1603-1609 (2007) (Stan 1)

The Missing Public Disputations of Jacobus Arminius: Introduction, Text, and Notes (2010) (Stan 2)

-K.D. Stanglin and Th.H. McCall, Jacobus Arminius: Theologian of Grace (2012) (Stan 3)

A. Stolker, Gedachtenis van Jacobus Arminius bij de tweehonderdste verjaring van zijnen dood, gevierd op den 22sten van Wijnmaand des jaars 1809 in eene kerkelyke redevoering (Leiden 1809) met een naschrift over Arminius (Stolk 2)

D. Tjalsma, Leven en strijd van Jacobus Arminius (1960) (A.TjaD.1)

S. Vuyk, “Het theologisch uitgangspunt van Jacobus Arminius” in: J.G. Paardekooper ed., In open veld (1962) 751-758 (Paar 1)

Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis: nummer gewijd aan Arminius i.v.m. zijn sterfdag 400 jaar geleden (oktober 2009) (TNK 2)

Glossy Arminius: voorvechter van de vrije wil (2010) (G. f13)
“De lepe vos: Jacobus Arminius: onafhankelijke geest en vleesgeworden nuance”, p. 9-11

P.M.

-De Remonstrantie op haren driehonderdsten gedenkdag, in den oorspronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht (1910) door H.IJ. Groenewegen (Groe 8) (plank hoge boeken)

-Belydenis of Verklaring van het gevoelen der leeraren, die in de vereenigde Nederlanden Remonstranten worden genaamt over de voornaamste artykelen van den Christelyken Godsdienst (1621); derde druk (1630) (K.Epi.1); *zevende druk (Rotterdam 1756) (K.Epi.2); achtste druk (Leiden 1782) (Epis 2)
-The Arminian Confession of 1621: translated and edited by M.A. Ellis (2005) (Epis 1)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s