Gastpredikanten

De beperkte aanstelling van de eigen predikant brengt met zich mee dat voor driekwart van onze diensten onze Gemeente gebruik maakt van gastpredikanten.
Met ingang van 2018 hebben wij bovendien elke maand één kerkdienst in samenwerking met de Bussumse Doopsgezinden en Vrijzinnigen.

Op deze webpagina stellen wij de gastpredikanten kort aan u voor in een alfabetisch overzicht.

Laura van Asselt (Leiden)
Zij is sinds 2005 predikant in de Doopsgezind-Remonstrantse Gemeente Leiden, de Lokhorstkerk in het centrum van de stad.
Eerder was zij toerustingsmedewerker op het landelijk bureau van de Remonstranten en predikant in Nieuwkoop.

Tjaard Barnard (Barendrecht)
Hij is sinds 1999 predikant in de Remonstrantse Gemeente Rotterdam, van 2013 tot 2016 was hij tevens rector van het Remonstrants Seminarium aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Fride Bonda (Amersfoort)
Zij is sinds 2003 de predikante van de remonstrantse gemeente Zwolle, die kerken in de Doopsgezinde kerk aan de Wolweverstraat in het oude centrum van die stad. Zij werkte eerder als predikant in PKN-verband.

Severien Bouman (Groningen)
Hij was van 1980 tot en met 1988 predikant van onze gemeente en ging nadien 5 jaar verder in Haarlem. Vervolgens werd hij predikant van de remonstranten in Groningen.
Na zijn emeritaat in 2007 heeft Severien Bouman de draad opgepakt als predikant van de Remonstrantse Gemeente in het Noordduitse Friedrichtstadt, waarvoor hij nog steeds werkzaam is.

Eric Cossee (Rotterdam)
Hij was 25 jaar predikant van de remonstranten in Rotterdam. Tegelijkertijd was hij vanwege de Zwinglibond bijzonder hoogleraar in Groningen in de Beginselen en de geschiedenis en het unitarisme.
Na zijn emeritaat was hij nog enige tijd ondersteunend en waarnemend bij de remonstranten in Delft en bij de remonstranten in de samenwerkingsgemeente met VVP en Doopsgezinden ‘Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer.

Wytske Dijkstra (Zeist)
Wytske Dijkstra is vrij gevestigd predikant te Zeist.
Zij studeerde eerst Nederlandse Taal- en Letterkunde in Utrecht. Later volgde zij opleidingen aan het Remonstrants Seminarium en aan het opleidingsinstituut van de Vrijzinnigen (v/h NPB).
Sinds 2000 is zij vooral voorganger in afdelingen van de Vrijzinnigen Nederland en bij enkele Remonstrantse Gemeenten.
Zij was daarnaast enkele jaren actief voor de Woodbrookers en werd bestuurslid voor Europa en het Midden-Oosten van de International Association for Religious Freedom, de IARF.
Sinds twee jaar is Wytske Dijkstra International President van de IARF.

Tina Geels (Bunnik)
Zij is bij ons vooral bekend als predikante van de Geertekerk in Utrecht, maar zij maakte al eerder voor enige tijd de overstap naar de Woudkapel (Vrijzinnigen/NPB) in Bilthoven. Inmiddels is ze als vrij gevestigd predikant en coach actief vanuit Bunnik en als voorganger actief voor de VVP in Delft. Ze is ook de pastoraal werker voor de Vrijzinnige Huiskamergemeente Gooise Meren. Daarnaast houdt ze zich veel bezig met The International Association for Religious Freedom en met de Unitariërs in Roemenië.

Johan Goud (Den Haag)
Tot vorig jaar september was hij in deeltijd predikant bij de Haagse remonstranten en tegelijk hoogleraar aan de universiteit Utrecht met als leeropdracht ‘Religie en zingeving in literatuur en kunst (theologische esthetica)’ in het Departement ‘Filosofie en Religiewetenschap’.
Johan Goud is een veelgevraagd spreker en actief publicist.

Carolien Gutteling-Sieverink (Den Haag)
Zij studeerde aan de Universiteit Utrecht en vervolgens aan de Vrije Universiteit in Amsterdam; volgde het Remonstrants Seminarium in Leiden en werd proponent in 2013, onder andere na een praktijkstage in 2012 in onze Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum.
Ze werkte onder andere als geestelijk verzorger in het AMC in Amsterdam en als assistente van Seminariumhoogleraar Christa Anbeek. Zij is nu ‘admission officer’ bij de Universiteit Leiden

Yvonne Hiemstra (Ee – Dokkum)
Zij was van 2009 – 2016 predikant in Dokkum van de ‘Verenigde Christelijke Gemeente’, het daar al sinds 1798 (!) bestaande samenwerkingsverband van Doopsgezinden en Remonstranten. Zij is nu werkzaam als geestelijk verzorger in verzorgingstehuizen. Yvonne Hiemstra werd opgeleid als maatschappelijk werker, studeerde vervolgens in Groningen godsdienstwetenschappen en is aldaar nu bezig met een promotie-onderzoek over ‘de vrijzinnige theologie en de vormverlegenheid als het gaat om religieuze rituelen’. Praktische casus van dit onderzoek is gecentreerd rondom de praktijk van het avondmaal en hoe dit positief richting de (kerkelijke) toekomst te duiden op een wijze die recht doet aan de wortels van het vrijzinnige geloofserfgoed. Naast deze activiteiten is zij coördinator bij de Stichting Markant Friesland; daarin werken 29 musea in Noord Oost Friesland samen.

Anna van der Hoek (Den Haag)
Sinds 2017 is zij predikant van de Remonstranten in Den Haag; voordien was zij predikant in Dordrecht (vanaf 1997) en vervolgens (vanaf 2001) in Haarlem. Zij promoveerde in 1994 tot doctor in de theologie op de dissertatie ‘Religie in ballingschap’.

Koen Holtzapffel (Rotterdam)
Hij is al 16 jaar predikant van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Voordien was hij 10 jaar predikant in de Remonstrantse Gemeente Oude Wetering. Dat combineerde hij enige tijd met een docentschap aan het Remonstrantse Seminarium, dat toen nog in Leiden was gevestigd.
Ook was hij tegelijk enkele jaren beleidsmedewerker bij de Hervormde Gemeente Den Haag. In september 2009 promoveerde Holtzapffel op het onderwerp ‘eschatologie’, de christelijk-theologische aanduiding voor ‘het einde der tijden’. Hij maakte speciaal studie van het eschatologisch element in de vrijzinnig protestantse theologie van de twintigste eeuw, in het bijzonder bij de remonstranten K.H. Roessingh, H.J. Heering en G.J. Heering. In zijn proefschrift beschreef hij hoe de twintigste-eeuwse nadruk in de theologie op de (christelijke) toekomstverwachting vorm kreeg binnen het vrijzinnig protestantisme.

Martijn Junte (Gouda)
Enkele jaren is hij predikant van de Remonstrantse Gemeente Eindhoven.
Inmiddels is hij dat daarnaast ook voor de Remonstranten in Alphen aan den Rijn en in Waddinxveen.
In september 2017 hoopt Martijn Junte te promoveren op een onderzoek naar wat vanuit de Remonstrantse traditie de moeite waard blijkt om door te geven.
Dan ook beëindigt hij zijn rol als gemeentepredikant en vervolgt zijn loopbaan in het onderwijs.

Margaretha de Klerck – Bets (Elst)
Emeritus-predikant van de Remonstrantse Gemeenten te Apeldoorn, Lochem/Zutphen en (t/m 2003) te Doesburg.

Albert Klok (Kielwindeweer)
Hij is al sinds jaren verbonden aan de Remonstranten in zuidelijk Drenthe. Hij is de predikant van de Doopsgezind-Remonstrantse Gemeente in Meppel en van de Hutgemeenschap in Emmen, een aanvankelijk doopsgezinde gemeente, waar al snel de remonstranten zich bij aansloten, gevolgd door ander vrijzinnige stromingen. Sinds enkele jaren is Albert Klok tevens remonstrants predikant van de Remonstranten in Hoogeveen. Hij woont in Kielwindeweer, in de zuidoostelijke punt van Groningen.

Jan Klijnsma (Delft)
Hij is als predikant al vele jaren verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk en sinds 2014 óók aan de Remonstrantse Gemeente Dordrecht. Hij begon als pastoraal werker in Dokkum en stond later als predikant o.a. in Leeuwarden, Schiedam, Schoonhoven en Delft; daarnaast was hij vele jaren docent Levensbeschouwing in Delft.

Foeke Knoppers (Apeldoorn)
Hij ging in augustus 2015 met emeritaat in zijn laatste gemeente Twente in Hengelo. Voordien stond hij bij ons in Naarden-Bussum en voordien in Apeldoorn en Deventer en eerder in Den Haag en in Alkmaar.

Pieter Korbee (Leiden)
Hij is als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Alkmaar en tevens actief als secretaris van het Convent van Remonstrantse Predikanten.

Peter Korver (Naarden)
Hij is al jaren de predikant van de Vrijzinnigen (v/h NPB) in Bussum en tegelijk ook de predikant van de vrijzinnige geloofsgemeenschap ‘De Kapel’ in Hilversum waarin samenwerken de Hilversumse Remonstranten, Doopsgezinden, de Vrijzinnig Protestanten en de Vrijzinnigen Nederland (NPB).

Anniek Lenselink (Kinderdijk)
Zij is als studentenpredikant actief in Rotterdam.
Zij was eerder vele jaren als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Dordrecht.

Lenze Lijzen (Groningen)
Hij is als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Groningen. Eerder was hij remonstrants predikant voor de Amsterdamse remonstranten in Vrijburg.

Eginhard Meijering (Oegstgeest)
Na predikantschappen in Amersfoort en Leiden was Eginhard Meijering vele jaren hoogleraar aan de Leidse Universiteit. Hij combineerde dat met het predikantschap in Alphen aan den Rijn en later in Oude Wetering. Na zijn pensionering werd hij nog een aantal jaren hoogleraar ‘patristiek’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en vervulde van daar uit ook weer colleges voor het Remonstrants Seminarium. Hij is al sinds 1980 Lid van de Kon. Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Wellicht meer nog bekend is Eginhard Meijering om zijn indrukwekkende reeks boeken en andere publicaties.

Tom Mikkers (Den Haag)
Hij was gedurende 8 jaar de landelijk Algemeen Secretaris van de Remonstrantse Broederschap. Hij was eerder remonstrants predikant in Eindhoven en Amsterdam; werkte ook enige tijd als vicaris voor de Haagse Kloosterkerk en in deeltijd als predikant in Delft.

Peter Nissen (Nijmegen)
Hij is hoogleraar spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij was in de media vele jaren lang al een bekend ‘vaticaan-watcher’, maar raakte zo mogelijk nog meer bekend toe hij als toegankelijk en media-geniek katholiek de overstap maakte naar de Remonstrantse Broederschap, aanvankelijk als vriend, inmiddels als lid. Hij werd in Remonstrantse kring ogenblikkelijk een veelgevraagd spreker en adviseur. Vervolgens volgde hij in ‘ijltempo’ het remonstrants seminarium en werd in januari 2014 na het examen bevestigd tot proponent van onze Broederschap. Alhoewel hij toen aangaf toch niet ‘beroepbaar’ te zijn, kroop het bloed waar het niet gaan kan. Peter Nissen heeft het beroep van de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek aangenomen en is daar op 13 september 2015 bevestigd. Peter Nissen is een actief en productief lid van het Convent van Predikanten en zit namens de Remonstrantse Broederschap in het bestuur van de landelijke Raad van Kerken.

Annegien Ochtman-de Boer (Bussum)
Zij is al jaren binnen en buiten onze gemeente een graag gezien voorganger, die als vrij gevestigd predikant vanuit Bussum in heel het land voorgaat, ook voor ‘trouw- en rouwdiensten’. Zij heeft een adviespraktijk op het gebied van rituelen en publiceerde eind 2015 het boek ‘Nieuwe Rituelen‘.

Alexander Overdiep (Bussum)
Hij is geen predikant van beroep, maar heeft sinds 2004 een preekconsent. Daarvan wordt door tal van remonstrantse en samenwerkingsgemeenten gebruik gemaakt. De laatste paar jaar gaat hij daardoor door het hele land 40-45 keer per jaar voor.
Eerder was hij werkzaam in het bedrijfsleven en voor de rijksoverheid.

Reinhold Philipp (Den Haag)
Hij is aan de Haagse remonstrantse gemeente al 16 jaar als predikant verbonden; sinds vorig jaar is hij ook actief voor de Remonstrantse gemeente Delft. Reinhold Philipp is vanuit het Convent van Predikanten lid van de Commissie tot de Zaken, het landelijk bestuur van de Remonstranten.

Joost Röselaers (Amsterdam)
Hij was sinds september 2013 gedurende 4 jaar predikant van The Dutch Church in Londen, Austin Friars, in het hart van de Londense bankenwereld.
Joost Röselaers groeide op in Genève en later in Dakar. Na de Vrije Hogeschool in Driebergen studeerde hij theologie in Leiden, afrondend aan het remonstrants seminarium.
Hij werd actief als predikant van de remonstranten en vrijzinnigen in Boskoop en later in Nieuwkoop. Hij werd vervolgens in 2010 predikant van de Amsterdamse remonstrantse gemeente Vrijburg.
Per 2017 werd Röselaers benoemd tot Algemeen Secretaris van de Remonstrantse Broederschap; vanaf september 2017 combineert hij dat met een aanstelling als Remonstrants predikant in Amsterdam. Hij heeft zijn functie als Algemeen Secretaris inmiddels beëindigd en concentreert zich op zijn werk voro de Amsterdamse Remonstranten.

Heine Siebrand (Odijk)
Hij was predikant in Groningen en Utrecht. IN Groningen was hij eerder universitair docent. In de Utrechtse Remonstrantse gemeente ging hij in juni 2014 met emeritaat.
Heine Siebrand is veelgevraagd spreker en publiceert regelmatig; zijn laatste boek ‘Fantoomreligie‘ is door hem in onze gemeente ook besproken.

Evelijne Swinkels-Braaksma (Nieuwegein)
Zij is remonstrants predikant en zo sinds najaar 2015 predikant van de Vrijzinnigen in Baarn en daarnaast ook in Soest.
Ze studeerde in Leiden Godgeleerdheid en werd vele jaren docent Godsdienst/Levensbeschouwing. In 2001 startte zij als freelance trainer, coach/adviseur in (opdracht van) verschillende organisaties en instellingen; haar aandachtsgebieden zijn persoonlijke ontwikkeling, communicatie, leiderschap en zingeving. Na jaren keerde ze terug naar Leiden en volgde de opleiding ana het Remonstrants Seminarium, dat ze voltooide in 2013.

Joep de Valk (Amsterdam)
Hij is sinds een klein aantal jaren de remonstrants predikant van Vrijburg, de Amsterdamse samenwerkingsgemeente van remonstranten en vrijzinnig protestanten. Voordien was hij enge tijd predikant in Waddinxveen en Boskoop. Eerder was jij werkzaam in het bedrijfsleven.

Etje Verhagen-Krikke (Zwolle)
Etje Verhagen is geen beroepsmatig predikant; zij werkt als psychisch/geestelijk verzorger in de geestelijke gezondheidszorg en is ook palliatief consulent; zij heeft een ook eigen praktijk. ze is gespecialiseerd in begeleiding van mensen met ernstige lichamelijke problemen, waaronder kanker, ziekte van Parkinson, ALS, MS, CVA, en verzorgt palliatieve zorg voor mensen ongeneeslijk zieken en daardoor kampen met psychische of spirituele problemen.

Arie-Nico Verheul (Utrecht)
Is al 35 jaar predikant en inmiddels met emeritaat. Hij stond als PKN-predikant o.a. in Koudekerke, Spijkenisse, Schiedam en Leidsche Rijn-Oost (Utrecht).
Enkele jaren geleden heeft hij zich aan de Remonstranten verbonden. Enkele jaren terug is hij ook al bij ons voorgegaan.

Ruben van Zwieten (Amsterdam)
Hij is sinds enkele jaren vooral bekend als ‘de dominee van de Zuidas‘. De predikant/directeur van het centrum voor zingeving ‘De Nieuwe Poort’ in het Amsterdamse topkantorencentrum op de Zuid-as werd in 2013 ‘theoloog van het jaar’. Ruben van Zwieten is als PKN-predikant formeel verbonden aan de Thomaskerk.