Activiteitenkalender tot december 2022

Van harte welkom bij de Remonstranten Naarden Bussum!

 

Wij zijn een levendige geloofsgemeenschap die op een eigentijdse manier vormgeeft aan een traditie van levensbeschouwelijke vrijheid. Naast kerkdiensten organiseren we gespreksgroepen, lezingen en andere activiteiten om mensen te inspireren op levensbeschouwelijk gebied. We verwelkomen iedereen die op zoek is naar verdieping en ontmoeting, ongeacht achtergrond en spirituele vorming.

Wil je je opgeven voor één van onderstaande activiteiten, klik dan hier voor een aanmeldingsformulier.

Voor de Koningslezingen-en preken(zie onder) verwijzen wij naar onze speciale website www.Koningskamer.nl

 

Programma najaar 2022

 

Gespreksgroepen onder leiding van Pieter Lootsma – kosten 50 euro per serie (6x) voor niet-leden, 25 euro voor leden en vrienden
Verhalen uit het Johannesevangelie (woensdag van 20:00 – 22:00) data: 28 september en 12, 19, 26 oktober en 9 en 16 november

Predikant Pieter Lootsma werpt nieuw licht op de oude verhalen. Geen vertellingen uit een vervlogen verleden, maar actuele commentaren op de zoektocht van elk mens naar een authentiek leven.

 

Tien geboden (woensdag van 14:30 – 16:30) data: 28 september en 5, 12,  19, 26 oktober en 2 november

Iedereen kent de tien geboden als de morele leefregels die Moses van God kreeg. Maar ze bevatten een veel diepere, existentiële, dimensie. In deze reeks gesprekken ontdek je dat ze richtingwijzers zijn voor een leven in echte vrijheid.

 

Binnenwereld/Buitenwereld (eerste woensdag van de maand 20:00 – 22:00) data: 5 oktober, 2 november, 7 december, doorlopend in 2023- 5 euro per bijeenkomst

Naar aanleiding van een actueel maatschappelijk thema gaan we met elkaar in gesprek. Hoe werken de gebeurtenissen in de wereld in op ons leven? Hoe verhouden we ons tot wat er om ons heen gebeurt?

 

 

 

Inspiratiemiddagen onder leiding van Martijn Rozing – kosten 50 euro per serie niet leden, 25 euro voor leden en vrienden
De filosofie van de verwondering (woensdag van 14.30-16.30) data: 28 september, 5, 12, 19, 26 oktober en 2 november

Hoe kunnen we in de drukke tijden waarin we leven nog een innerlijk leven cultiveren? Op welke manieren kunnen we ons nog verwonderen over het bestaan? In zes avonden verkennen we de vraag wat verwondering eigenlijk is en hoe we dat in ons leven kunnen cultiveren. Onze eigen ervaringen en levenswijsheid vormt het vertrekpunt en we gaan te rade bij oude bronnen en hedendaagse denkers.

 

Filmavonden onder leiding van Martijn Rozing – kosten 7,50 euro per film voor niet-leden, 5 euro voor leden en vrienden
Like Father like Son op 6 oktober en The Way (2013) op 3 november

Tijdens de filmavond kijken we na een korte inleiding een inspirerende documentaire of speelfilm waarover we vervolgens een filmgesprek voeren.

 

Koningslezingen: 13 oktober Mathieu Segers

                                24 november Eva Rovers

 

Koningspreek:      18 december Emily Ansenk

 

– voor de Koningslezingen – en preken kijkt u op www.koningskamer.nl

 

 

Alle activiteiten vinden plaats in ons mooie gebouw aan de Koningslaan 2b in Bussum.

 

Voor alle activiteiten van de Remonstranten klikt u op:

www.remonstranten-naarden-bussum.nl