Diakonie

De maatschappelijke betrokkenheid van onze gemeente wordt vooral in het werk van de diaconie tot uiting gebracht door het steunen van projecten ter plaatse en wereldwijd. De diaconie werft geld via bijdragen en collectes ten behoeve van door haar zorgvuldig geselecteerde goede doelen, waaraan dit geld gegeven wordt. Daarnaast verzorgt zij acties. De diaconie bestaat uit een aantal van onze leden en vrienden.

De doelen die wij steunen in 2020:

De Stichting Dialoog is bijna twintig jaar geleden door Maricica Mobach en haar man opgericht. Dialoog ondersteunt Roemeense gezinnen die onder het bestaansminimum leven. Er is onder andere een bouw – en een schoolproject. Er is speciale aandacht voor schoolgaande kinderen en de Stichting verzorgt ook kerstpakketten

  •  Het interkerkelijk Diaconaal Fonds

Het fonds steunt niet-kerkelijk gebonden mensen, die in acute financiële problemen terecht zijn gekomen binnen de gemeenten Naarden en Bussum. De hulp vindt meestal plaats door het doneren van kleinere bedragen.

Viore in Hilversum is een inloop-, informatie- en activiteitencentrum voor mensen die leven met de gevolgen van kanker. Dat wil zeggen voor mensen die kanker hebben (gehad), voor hun naasten en voor nabestaanden.

De Stichting Bootvluchteling stelt zich ten doel om vluchtelingen waar ook ter wereld financieel en in praktische zin te ondersteunen in hun vaak eenzame strijd om een nieuw leven op te bouwen.

Kinderfonds Mamas steunt kwetsbare kinderen die leven in grote armoede in  Zuid-Afrika. Deze vrouwen, mamas, organiseren zelf dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en liefde voor nu al 60.000 kinderen in vele projecten De  Mamas ontfermen zich structureel over de meest kwetsbare kinderen en helpen hen om veilig, gezond, goed opgeleid en sociaal vaardig groot te worden.

De Voedselbank is een onafhankelijke Stichting die geen enkele subsidie ontvangt. Zij is opgericht in 2006 dankzij een initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio en drijft op de inzet van meer dan 100 vrijwilligers. De voedselbank steunt vele gezinnen in de regio en houdt regelmatig inzamelingsacties in supermarkten.

 

Naast de collecten voor de ‘speerpunten’, zijn er ook andere diaconale doelen waarvoor met enige regelmaat wordt gecollecteerd.
Zo’n doel is bijvoorbeeld de Stichting Bootvluchteling , www.kinderfondsmamas.nl en de Voedselbank Naarden-Bussum-Hilversumse Meent,    een activiteit waar veel leden en vrienden van onze gemeente vanaf de start nauw bij zijn betrokken en soms wekelijks hun inzet leveren.

Andere activiteiten

De Diaconie van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum biedt – naast het inzamelen van geld voor goede doelen – ook activiteiten aan voor leden en vrienden van de Gemeente, zoals het zomeruitje en het kerstdiner voor gemeente, schakels en belangstellenden.

Kerstdiner en zomeruitje 2020:

Zondag  23 augustus: High Tea Concert

Het Kerstdiner 2020 wordt dit jaar gehouden op zaterdag 19 december

                                         

 

        

 

De Diaconie is te bereiken via:

  • Voorzitter: Mevr. E.J.A. Gardner -van der Wiel, telefoon 035-694 1204, Lisztlaan 5, 1411 HP Naarden
  • Lid: Mevr. C. Peijster – Röell
  • Lid: Mevr. E.J Dijckmeester – Coenraad
  • Penningmeester: mevr. R. Renooij
  • Namens de Kerkenraad: De heer A. Verdam